DUYURULAR
Reklam Panoları Kira İhalesi

İ L A N

 

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemizin değişik yerlerinde bulunan reklam panoları ile bazı otobüs duraklarında bulunan reklam panoları üç (3) yıllığına Encümen kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

 

-          İhale 23 Haziran 2020 Salı günü saat 11.00'de Belediye Hizmet binasında Encümence yapılacaktır.

 

-          Kiraya verilecek reklam panolarının aylık tahmini kira bedeli 1.500,00.TL. olup, geçici teminat ise iki aylık kira tutarı olan 3.000,00.TL.dir.

 

-          İhaleye Girebilme Şartları;

 

-          İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,

 

a)      Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri

b)      Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleri

c)      Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları

d)     Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,

e)      Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,

 

-          İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 23 Haziran 2020 Salı günü saat 10.00'a kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

-          İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir,

 

Duyurulur.

Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 380
05
Rss
Webmail
Site Haritası
Doküman Arşiv
Önemli Bağlantılar
Hayata Dair
Telefon Rehberi
Bilgi Edinme
Beni Haberdar Et
Bize Ulaşın
İletişim
 |
Site Yönetimi Şabanözü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım K7