DUYURULAR
Arsa Satış İhalesi (Gümerdiğin Mahallesi)

 

İ L A N

 

 

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Gümerdiğin Mahallesindeki 656 ada 61 nolu 588,34 m²'lik parsel ve 62 nolu 588,33 m²'lik parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.           

-          İhale 06.10.2020 Salı günü saat:11.00'de  Belediye Hizmet binasında Encümence  yapılacaktır.

-          Satışı Yapılacak Arsaların;

Mahallesi

Niteliği

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Hisse Miktarı

Fiyatı (TL)

KDV Dahil

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Gümerdiğin

Arsa

 656

61

588,34

Tam

50,00

29.417,00

885,00

Gümerdiğin

Arsa

 656

62

588,33

Tam

50,00

29.416,50

885,00

 

-          İhaleye Girebilme Şartları;

-          İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,

 

a)      Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri

b)      Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleri

c)      Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları

d)     Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,

e)      Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,

 

-          İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 06.10.2020 Salı günü Saat 10.00'a kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

-          İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir,

 

-          Arsalar taliplilere mesai saatleri içerisinde Belediyemizce gösterilecektir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ŞABANÖZÜ BELEDİYE                                                                                                           BAŞKANLIĞI


Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 790
03
Rss
Webmail
Site Haritası
Doküman Arşiv
Önemli Bağlantılar
Hayata Dair
Telefon Rehberi
Bilgi Edinme
Beni Haberdar Et
Bize Ulaşın
İletişim
 |
Site Yönetimi Şabanözü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım K7