DUYURULAR
Gürpınar Tarla İhalesi

İ L A N

 

 

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

       Mülkiyeti belediyemize ait Gürpınar Mahallesi Yapalak mevkii 116 Ada 1 Parsel 15.843,03 m², 115 Ada 1 Parsel 4.417,67 m², 178 Ada 1 Parsel 2.795,06 m² toplam 23.055,76 m² tarla vasfındaki araziler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarla açık artırma usulüyle kiraya verilecektir.

 

           

-          İhale 09 Ekim 2018 Salı günü saat 11.00'de  Belediye Hizmet binasında Encümence  yapılacaktır.

 

-          Kiraya verilecek tarlanın tahmini kira bedeli 2.000,00.TL olup, geçici teminat ise 300,00.TL'dir. Kati teminat ihale bedelinin yarısı olup, ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir. Ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir.   

 

-          İhaleye Girebilme Şartları;

 

-          İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,

 

a)      Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri

b)      Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleri

c)      Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları

d)     Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,

e)      Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,

 

-          İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

-          İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir,

 

-          Tarlalar taliplilere mesai saatleri içerisinde Belediyemizce gösterilecektir.

 

Duyurulur. 

Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 79
08
Rss
Webmail
Site Haritası
Doküman Arşiv
Önemli Bağlantılar
Hayata Dair
Telefon Rehberi
Bilgi Edinme
Beni Haberdar Et
Bize Ulaşın
İletişim
 |
Site Yönetimi Şabanözü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım K7