DUYURULAR
Belediye Çay Parkı Kira İhalesi

 

İ L A N

 

 

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanındaki Belediye Çay Parkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

 

-          İhale 20 Kasım 2018 Salı günü saat 11.00'de  Belediye Hizmet binasında Encümence  yapılacaktır.

 

-          Kiraya verilecek işyerinin aylık tahmini kira bedeli 600,00.TL. olup, geçici teminat ise iki aylık kira tutarıdır.

 

-          İhaleye Girebilme Şartları;

 

-          İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,

 

a)      Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri

b)      Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleri

c)      Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları

d)     Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,

e)      Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,

 

-          İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 20 Kasım 2018 Salı günü Saat:11.00'e kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

-          İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir,

 

            Duyurulur. 

Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 38
06
Rss
Webmail
Site Haritası
Doküman Arşiv
Önemli Bağlantılar
Hayata Dair
Telefon Rehberi
Bilgi Edinme
Beni Haberdar Et
Bize Ulaşın
İletişim
 |
Site Yönetimi Şabanözü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım K7