DUYURULAR
Taşınmaz Satış İhalesi

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

D U Y U R U

 

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Gümerdiğin Mahallesi 625 ada 1 nolu 1.856,18 m²'lik parsel  üzerinde bulunan Tavukluk Kümesi ve Müştemilatı niteliğindeki taşınmazın arsası ile birlikte 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

 

            İhale 26.11.2019 Salı günü saat 14.00' de Belediye toplantı salonunda Encümence yapılacaktır.

 

Satışı yapılacak Tavukluk Kümesi ve Müştemilatı niteliğindeki taşınmaz ve arsasının;

Mahalle

Ada / Parsel

Niteliği

Arsa Payı

Geçici Teminat

Tahmini Satış Bedeli

(KDV Dahil)

Gümerdiğin

625/1

1.856,18

Tavukluk Kümesi ve Müştemilatı 

Tam

2.850,00.TL

95.000,00. TL

 

           

            İhaleye katılabilme şartları:

-          İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,

 

a)      Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri

b)      Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleri

c)      Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları

d)     Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,

e)      Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,

 

-          İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 26.11.2019 Salı günü Saat 12.00'ye kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

-          İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir,

 

-          Taşınmaz ve arsası taliplilere mesai saatleri içerisinde Belediyemizce gösterilecektir.

 

 

                        İlgililere Duyurulur.

Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 1033
08
Rss
Webmail
Site Haritası
Doküman Arşiv
Önemli Bağlantılar
Hayata Dair
Telefon Rehberi
Bilgi Edinme
Beni Haberdar Et
Bize Ulaşın
İletişim
 |
Site Yönetimi Şabanözü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım K7