2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU2006 YILI  ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 

Sunuş; Değerli Meclis Üyeleri, Belediye Meclisimizin Nisan ayı toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepinize hoş geldiniz der saygılar sunarım.   

         5393 sayılı yeni Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, şimdi sizlere 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporunu sunmaya çalışacağım. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği belirtilmiştir. 5393 sayılı yeni Belediye Kanununun Stratejik plan ve performans programı başlıklı 41. maddesinde “nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.” hükmü gereğince, belediyemizde stratejik plan yapılmamıştır. Maliye Bakanlığınca hazırlanan,  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Stratejik plan yapılmamış olmasına rağmen söz konusu yönetmelik hükümlerine uyulmaya çalışılarak Şabanözü Belediyesi 2006 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Hesap İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma sunulmuştur. Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak Belediyemizin 2006 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

Yazı işleri Müdürlüğü birim raporunda; Personel bilgileri (Devlet memurları- Sözleşmeli Personel ve geçici işçi)  Belediye Meclis ve Belediye Encümen toplantıları ve çalışmaları, Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe,  Evlendirme ve Kayıt İşlemleri, Bilgisayar Hizmetleri ana başlıkları altında detaylı şekilde sunulmuştur. 

Hesap işleri Müdürlüğü birim raporunda;2006 yılında gerçekleşen  1.291.445,10 YTL Giderleri, Özel kalem Müdürlüğü- Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı toplamı olarak birimler bazında, 2006 yılında gerçekleşen 1.313.065,46 YTL Gelirleri ise bütçe gelirleri hesapları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ana başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur. 

Fen işleri Müdürlüğü birim raporunda; İmar planı, Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin Belgesi, Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri, Kanalizasyon ve İçme Su, Çöp Sistemi ve İlaçlama, Servis, Mezarlık Tanzimi, Bayrak Yapımı, Kesimhane, Fen İşleri Hizmet Binası, Araç Durumu, ana başlıkları altında detaylı şekilde sunulmuştur.                                                                                                                                         1ZZabıta Amirliği birim raporunda; 2006 yılında yapılan kısmi denetimlerde tanzim edilen Zabıta İhtarnameleri, Zabıt Varakaları rakamları sunulmuş, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yapılan denetim ve kontroller hakkında bilgiler verilmiştir. Birim amirlerimiz kontrolünde ve bilgim dahilinde yapılan yukarıda yazılı çalışmaların yanı sıra Başkanlığım kontrolünde tüm birimlerimizin katılımları ile yapılan ortak çalışmalarımız ise aşağıda sunulmuştur.

İlçemizin gelişmesi, kalkınması için 2006 yılında yapılan belediye çalışmaları;

Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Artıma Tesisi projesi:Şabanözü Belediye Başkanlığınca,  ilçemizi ortasından ikiye bölen Sanı deresinin ıslahı ve atıksuların arıtılması ile ilgili olarak Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimine “Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Artıma Tesisi” projesi sunulmuş ve 1.981.389,10 Euro olarak 2006 yılında projemizin hibe olarak çıkmıştır.AB’den  hibe olarak projenin çıkmasını takiben hızla işlemlere devam edilmiş, Sanı Deresi Dere Islahı yapım işi ve Atıksu Arıtma Tesisi mal alım işi olarak 2 aşamalı ihale edilmiştir. Firmalara yer teslimleri yapılmıştır.Dere ıslahı projesi kapsamında; derenin zemini düzenlenecek, kenarlarına istinat duvarı çekilecek, yan taraflarına yürüyüş yolu, araç yolu, yeşil alan çalışmaları ve oturma cepleri, ahşap köprüler, mevcut köprülerini genişletilmesi ve yeni iki köprü yapılacak.İşe başlanılmış ve dere yatağındaki ağaçlar kesilerek zemin temizlenmiş, dere kenarındaki yolların altında kalacak altyapıların kanalizasyon ve içmesu hatlarının yenilenmesi işleri yapılmış, istinat duvarları yapımı ve köprü yapımı devam etmektedir.Atıksu arıtma Tesisi projesi kapsamında; ilçe yerleşim bölgesi alt tarafına Çiritçi mevkiine  belediye kesimhanesi yan tarafına 10.000 kişilik biyolojik paket arıtma tesisi yapılacaktır.Firma işe başlamış ve arıtma tesisi havuz yerlerinin hafriyat çalışmaları tamamlanmış, havuzların yapımı devam etmektedir. Proje,  2007 yılında tamamlanarak hizmete sunulduğunda, insanların gezip dolaşabileceği, büyük şehirlerde görmeye alışılmış temiz, yeşillikler içerisinde AB standartlarında modern bir görünüm ve atıklarımızın arıtıldığı daha hijyenik bir Şabanözü olacaktır.2 Organize Sanayi Bölgesi:     Belediyemizin yıllardır süren uğraşları sonucunda, ilçemizin gelişmesi, kalkınması için çok önemli olan sanayi bölgemiz 2005 yılında “Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi” (ŞOSB) olmuştur. 

           Tescilin ardından ilçemiz için çok önemli olan OSB.nin faaliyete geçebilmesi için çalışmalarımız hızla devam etmiş ve hemen Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu oluşturulmuştur. Kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve Belediye hizmet binası içinde ŞOSB bürosu oluşturularak bir müdür ve bir personel görevlendirilmiştir.    

         ŞOSB ye yatırama gelen yatırımcılarla görüşmeler yapılmakta ve Müteşebbis Heyet ve Yönetim kurulu toplantılarını siz meclis üyesi arkadaşlarımızla gerekli zamanlarda yapılmaktadır. Yıl içerisinde Ernamaş AŞ. 28.517 m2  alanda ilave tesis binasına başlamış ve yıl sonunda faaliyete geçmiştir. Çankutsan Karton kutu fabrikası imalata geçmiştir. G-M Beyaz  San.Ltd.Şti. 29.212 m2   alanda mobilya fabrikası yapımına başlamıştır. Ayrıca,  Menpor Isı Yalıtım İnş. San ve Tic. A.Ş’ ye 18.814 m2 

 –  Arslan Et Entegre Tesislerine 9922 m2

–   Sancak por şirketine 19.858 m2

– Sude Yapı ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti.ne 9926 m2

– Meliz Tekstil İç Giyim A.Ş. ye 9928 m2

–  Normeks Grup PVC Aliminyum Cam İnş.Taah.San ve Tic. Ltd.Şti.’ne 9882 m2

– Dalyan Kebap şirketine 19.181 m2

– Çankaya Turizm Ltd. Şti ne 7188 m2   arsa tahsis edilmiştir.

 Firmalar yakın zamanda fabrika yapımına başlayacaklardır.  Halen OSB alanının alt yapı ve İmar çalışmaları devam etmektedir. Hedefimiz bu yılın yaz aylarında yatırımcılara imar çalışmaları tamamlanmış parselleri tahsis etmektir. Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi 5084 sayılı Yatırımların  ve İstihdamın Teşviki ile ilgili yasanın sağladığı başta vergi, sigorta primi, KDV ve enerji gibi desteklerden faydalandığı için çok sayıda sanayici ilçemize gelerek yatırım yapmak istemekteler. İlçemizin gelişmesi, nüfusunun artması, işsizliğin olmaması için Belediye olarak yatırımcılara her türlü yardım yapılmaktadır. Yakın gelecekte çok daha fazla fabrikamız ve çalışanımızın olacağı bir süreç ilçemizde başlanmıştır.  Festival: İlçemizde geleneksel olarak yapılan yağlı güreş ve festival geleneğimizi devam ettirmek, ata sporumuzun yaşamasını sağlamak amacıyla 40. Şabanözü Kültür Sanat ve Güreş Festivalimizi 03-04 Haziran 2006 tarihlerinde yaptık. Belediyemizin organize ettiği iki gün süren programımız,  güzel bir organize ve çok sayıda katılımcının iştirakiyle yapılmış,  ilçemizin tanıtımı açısından son derece yararlı olmuştur.Festivalimiz,  Cumartesi günü Mehteran eşliğindeki kortejle başlayıp, 40 çocuğun sünneti, Sergi açılışları, yarışmalar, halk oyunları gösterileri,  Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının ile devam etti.Pazar günü ise güreşlerimiz yapıldı. Başpehlivanlığı, yarı finalde 2005 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şaban YILMAZ’ı,  finalde Recep ÇAKIR’ı yenen  Mahmut KAVAKÇI kazandı. 2007 yılı Güreş Ağalığını ilçede bulunan Aydınlar Akaryakıt İnş.Tur.A.Ş.’nin sahibi Müteahhit Nevzat AYDIN aldı.İlçe halkı başta olmak üzere köylerimiz ve çevre il ve ilçelerden gelen hemşehrilerimiz iki gün boyunca güreşe, müziğe ve eğlenceye doymuş ve sıkıntısız, bir şekilde festivallerimiz sona ermiştir. 2007 yılında Festivalimizin 41.si ise  09 – 10  Haziran 2007 Cumartesi – Pazar günleri yapılacaktır.      

3  Toplu Konut : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, ilçemizdeki konut sıkıntısının giderilmesi amacıyla Sağlık Mahallesinde Kıryolu mevkiinde bir bölümü hazineye bir bölümü Belediyemize ait arsalar TOKİ’ye tahsis edildi.  F tipi 96 adet (2+1) ve  K1 tipi 32 adet (3+1) olmak üzere toplam 128 konut ihalesi 29.03.2007 tarihinde TOKİ tarafından yapılmıştır. Konutlar 2008 yılında sahiplerine teslim edilecektir.Böylece OSB’deki yeni fabrikaların açılması, sanayi kuruluşlarının artması nedeni ile ilçemizin hızla gelişmesi sonucu artan nüfusun konut ihtiyacı karşılanmış  olacaktır. 

İşyeri ve Konut Yapımı : Mülkiyeti Belediyemize ait çarşı merkezindeki arsa bilginiz dahilinde kat karşılığında 2005 yılında ihale ile müteahhide verilmişti. İlçemizdeki  işyeri sıkıntısını asgariye indirecek ve ilçe halkına konut imkanı sağlayacak olan içerisinde 30 konut 36 işyeri bulunan, asansörlü kaloriferli  7 katlı Başkan Ömer ÇAPCI İş ve Konut Merkezi yapımında 2006 yılında hızlı bir çalışma olmuş ve kaba inşaatı tamamlanmıştır. Bazı bölümler de ufak çaplı eksiklikler bulunmaktadır. İş merkezine ve konutlara yerleşimler başlamıştır.Bina, işyeri ve konut sıkıntısına çözüm olmakla beraber çarşı içerisinde yapılaşmaya güzel bir örnek ve iyi bir görüntü oluşturmuştur. 

Yaran Evi  Projesi: Çankırı ilinin genelinde yaran kültürü mevcuttur ve yaşatılmaktadır. İlçemizde de yaşatılmaya devam ettirilmeye çalışılmakta ancak, yaran odalarını her hafta farklı yerde düzenlemek, hem çok masraflı hem de malzemelerin temini zor ve zaman almaktadır.Belediye olarak bu güzel ve özel ananenin yok olmaması, gelecek nesillere de taşınması ile  dini bayramlarda bayramlaşma ve özel günlerdeki toplantıların yapılabilmesi için çarşı merkezinde yapımı devam eden Başkan Ömer ÇAPCI İş ve Konut Merkezi büyükçe bir salonu yaran odası olarak tefriş edilmektedir.  

   Futbol Takımı: Şabanözü Belediye spor kulübümüz Futbol Takımı, Çankırı Amatör kümede deplasmanlı olarak maçlarını oynamaktadır.Takımımız son maçında MKE Çankırısporu 4-1 yenerek Çankırı Amatör kümede 2006-2007 sezonunda şampiyon olmuştur. Takımımız 3. lige yükselebilmek için Play-Off maçları oynayacaktır.  A Gençler Futbol takımımızda Çankırı A Gençler liginde maçlara devam etmektedir. Futbol sahamızın bakımı, takımlarımızın deplasman maçlarına ulaşımı Belediyemizce sağlanmaktadır. 

Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi:Belediyemizin girişimleri ile 2006-2007 Eğitim-Öğretim sezonunda Teknik Lise ve Endüstri Meslek lisesi açıldı. Lise açılabilmesi için binası yapılıncaya kadar Yeni Mahalledeki mülkiyeti Belediyemize ait bina tahsis edilmiştir. Bilişim teknolojileri ve Elektrik-Elektronik teknolojisi alanların da  2 bölümde 52 öğrenci ile eğitime başlanılmıştır.İmar planında 40 dönümlük yer ayrılmış, bakanlığa müracaat edilmiş ve çevreyi de kapsayacak  şekilde pansiyonlu bir binanın yapımı için görüşmeler devam etmektedir.Teknik Lise, İlçemizde OSB.nin kurulması ile hissedilen kalifiye  eleman sıkıntısının giderilmesinde çok önemli sorunumuzu çözecektir. 

 4  Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği:      Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın M.Ali ŞAHİN’in  teşrifleri Projenin  temeli atma töreni yapılmış inşaata  başlanılmıştır.

 Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği:Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan ÇANÇEVBİR’e üye olduk. Birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir. 

Kavak Ağaçlarının Kesimi ve Meyve Fidanı Desteği:İlçemizde bu zamana kadar ağaç dikiminde genellikle kavak ağaçları tercih edilmiştir. Ancak kavak ağaçları; Kökleri ile altyapıya, dalları ile üst yapıya zarar verdiğinden, pamukları ile çevre kirliliğine neden olduğu ve alt yapıyı tıkadığından,  İlçe Hıfzısıhha Meclisinin, Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinin, İlçe Tarım Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda 03.11.2006 tarih ve 36 sayılı Belediye Meclis kararı ile 30.04.2007 tarihine kadar kavak ağaçlarının kesilmesi kararı alınmıştır. Halkımız bu konuda son derece duyarlı davranmış, kavakların büyük bölümü kesilmiş ve kesimler devam etmektedir.  Kavak ağaçlarını kesenlere Belediyemizce Meyveli Ağaç fidanı desteği verilmektedir. 10 ağaç kesene şimdilik bir fidan verilmektedir.       Bu sayede insan sağlığı ve çevre, alt ve üst yapı korunmuş, meyveli ağaç fidanı desteği ile de ilçe ekonomisine katkı sağlanmıştır. 

Kitap hazırlatılması: Şabanözü’nü halen tam olarak tanıtan, tarihini, oluşumunu, gelişimini anlatan yazılı bir kaynak bulunmadığı için, ilçenin en eski dönemlerden bugüne kadar uzanan tarihsel süreç içerisindeki tarihinin mevcut kaynaklar, arşiv belgeleri, özel arşivler vb. kaynaklar kullanılarak yazılması ile ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik potansiyelinin ortaya çıkartılarak bu verilerin bilimsel ve objektif olarak değerlendirilerek gelecek nesillere ışık tutacak bir kitap halinde hazırlatılması kararı alınmıştır. Kitabın hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Kitap bitirildiğinde ilçemiz hakkında en kapsamlı ve en geniş bilgileri içereceğinden  gelecek nesiller için çok kıymetli bir kaynak olacaktır. Tanıtım programları:Belediyemizce Yörelerimiz – Türkülerimiz programına Temmuz 2006’da, yaren, düğün başta olmak üzere ananelerimiz, yöresel özelliklerimiz ve doğal güzelliklerimizin oluşan, ilçenin tanıtımı amacıyla yaptırılan çekimler yaptırılmıştır. Çekimler TRT 1 kanalında   Yörelerimiz Türkülerimiz programında geçen ay iki hafta aralıklarla yayınlanmıştır.Dünya çapı yayın yapan ulusal kanalda yayınlanan programımız ilçemizin tanıtımı için önemli olmuştur.       

 Sosyal-Kültürel Faaliyetler:Belediyece Yeni mahalledeki salon, 2006 yılında tefriş ettirilerek, sinevizyon cihazı, tiyatro perdesi, ışık ve ses düzeni konularak  çok amaçlı salon haline getirilmiştir. Salonda Şabanözü Belediyesi sinema ve tiyatro günleri adı altında periyodik olarak öğrencilere ve halka ücretsiz gösterimler yapılmaktır.Belediyemizce ayrıca,Askere giden gençlere her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.          

  Dini bayramlarda belediye çay parkında belediye personeli tarafından ikramların yapıldığı, bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar  sağlanmaktadır.             Şabanözü yaylası üzerinde bulunan Paşa Sultan türbesinde her yıl geleneksel olarak yapılan yağmur duası Belediyemizce organize edilmektedir.            Belediye hizmetleri hakkında halkımızı bilgilendirmek üzere Halk toplantıları yapılmaktadır.

Bunların yanı sıra önemli günler olan; 8 Mart Kadınlar Günü, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma  günü, Kutlu Doğum Haftası, Mehmet Akif ERSOY’u Anma,  Yerel günler, Okullarda örgencilerin  gezi programları ile Cenaze hizmetleri ve düğün kına işleri gibi sosyal-kültürel etkinlikler ve hizmetler Belediyemizce düzenli olarak yapmaktadır.Bu hizmet ve etkinlikler 2006 yılında da yapılmıştır.Değerli Meclis üyeleri, devam ettiğimiz ve planladığımız işlerimizin yanı sıra rutin işlerimize de, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin önerileri doğrultusunda daha titiz ve itina ile devam edeceğiz.Faaliyet Raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.Şabanözü Belediyesi 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.                                                                                                             

Ali ÇAPCI
                                                                                           Belediye Başkanı

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.