2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI  ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞIİDARE FAALİYET RAPORU

Sunuş; Sayın Başkan değerli Meclis Üyeleri,  29 Mat 2009 tarihinde yapılacak Mahalli idareler seçimlerinde görev süremizin dolması nedeniyle, raporu önceki Belediye Başkanı sıfatı ile hazırlamış bulunmaktayım. Sizleri seçimlerdeki başarılarınızdan dolayı tebrik eder, yeni görevlerinizde başarılar dilerim. Hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım.       

     5393 sayılı yeni Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, 2008 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıdaki şekliyle hazırlanılmıştır.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği belirtilmiştir. 5393 sayılı yeni Belediye Kanununun Stratejik plan ve performans programı başlıklı 41. maddesinde “nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.” hükmü gereğince, belediyemizde stratejik plan yapılmamıştır.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan,  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Stratejik plan yapılmamış olmasına rağmen söz konusu yönetmelik hükümlerine uyulmaya çalışılarak Şabanözü Belediyesi 2008 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Komiserliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur. Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak Belediyemizin 2008 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

Yazı işleri Müdürlüğü birim raporunda; Personel bilgileri (Devlet memurları- Tam Zamanlı Sözleşmeli ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel – Sürekli İşçi ve Geçici işçi)  Belediye Meclis ve Belediye Encümen toplantıları ve çalışmaları, Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe,  Evlendirme İşlemleri, Bilgisayar Hizmetleri ve Belediyemiz rutin Denetimi ana başlıkları altında detaylı şekilde rapor sunulmuştur.

Mali Hizmetler Müdürlüğü birim raporunda;2008 yılında gerçekleşen  1.588.841,68 YTL Giderleri; Özel kalem Müdürlüğü- Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı toplamı olarak birimler bazında, 2008 yılında gerçekleşen 1.657.425,78.YTL Gelirleri;Bütçe gelirleri hesapları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ana başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur. 

Fen işleri Müdürlüğü birim raporunda;İmar planı, Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin Belgesi, Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri, Kanalizasyon ve İçme Su, Çöp Sistemi ve İlaçlama, Servis, Kesimhane, Araç Durumu, ana başlıkları altında detaylı şekilde sunulmuştur.

Zabıta Komiserliği birim raporunda;2008 yılında yapılan kısmi denetimlerde tanzim edilen Zabıta İhtarnameleri, Zabıt Varakaları rakamları sunulmuş, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yapılan denetim ve kontroller hakkında bilgiler verilmiştir.

 ÇALIŞMALARIMIZ

Birim amirlerimiz kontrolünde ve bilgim dahilinde yapılan yukarıda yazılı çalışmaların yanı sıra Başkanlığım kontrolünde tüm birimlerimizin katılımları ile yapılan ortak çalışmalarımız ise aşağıda sunulmuştur.İlçemizin gelişmesi, kalkınması için 2008 yılında yapılan belediye çalışmaları;

Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesi:2007 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesinin, dere ıslahı kenarındaki yeşil alanların sulama ve bakımları yapılarak yeşil görüntü korunmaya çalışılmıştır.Proje kapsamındaki;  Atıksu arıtma tesisinin çalışabilmesi için gerekli elektrik trafosu yaptırılmış ve yılsonu itibariyle çalıştırılmaya başlanılmıştır. Proje ilçenin çevresel görünümünü ciddi şekilde değiştirmiş, şehir havası yaratmıştır.

Organize Sanayi Bölgesi:2007 yılında başlanılan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteğiyle OSB’nin sorumluluğu altında yapılan yol, kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu  altyapı yapım işleri için 2007 yılında 445.000,00.YTL. 2008 yılında 2.950.000,00.YTL. toplam 3.395.000,00.YTL.  ödenek tahsis edilmiş bu ödeneklerden 2.438.000,00 YTL  harcanmış ve yağmursuyu, kanalizasyon ve şebeke imalatları  ile yol kazı ve parke kaplama çalışmaları, menfezler yapılarak yaklaşık  %95  oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.Ayrıca Organize Sanayi Bölgemizin YG-AG Elektrik şebeke uygulama işi de 17.04.2008 tarihinde ihale edilerek 720.730.00 YTL harcanarak iş bitirilmiş olup geçici kabulü yapılmıştır.OSB nin haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak Çankırı İl Telekom Müdürlüğünce, yeraltı kazı ve boru döşeme çalışmaları tamamlanmış, kablo çekim çalışmaları da 2009 yılı başlarında tamamlanacaktır.   

2008 yılında, Menpor Isı Yatlım İnş. San.Tic. A.Ş.

–  Engin  Uzay Kafes Sistemleri Müh.Mim.San.Tic.Ltd.Şti.

– Onur Fiber Cam Elyaf Ltd.Şti.

 – SÜL-MAK Çelik Kons.Mak.İma.San.Tic.Ltd.Şti

–  Hastürk Gıda Oto.İnş.Eml..San.Tic.Ltd.Şti. ne bedelsiz arsa  tahsisleri yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir..2008 yılında dünyayı etkileyen küresel ekonomik kriz ilçemizde de etkisini göstermiş ve yıl içerisinde OSB ye yatırım yapması beklenen firmalar yatırımlarını ertelemişlerdir. Altyapı ve elektrik işlerinin tamamlanması OSB’miz yatırımcı açısından daha cazip hale gelmiştir. Kriz aşıldığında OSB’miz kısa zamanda daha da büyüyecek, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Arsa Alınması:               05.09.2008 tarih ve 24 sayılı Meclis kararı ile; Sağlık Mahallesi Kıryolu Mevkiinde Toki tarafından yapılan toplu konut bölgesinde çevre düzenlemesi esnasında imar planındaki yolların bir kısmının vatandaşın arazilerine denk geldiği, söz konusu yolların düzenlenmesi Tokinin ihalesi içerisinde olduğundan, vatandaş arazilerinde kalan kısmın ifraz edilerek alınıp müteahhit firmanın yolları tam ve düzgün yapabilmesinin sağlanması, Belediyemiz için imar, çevre düzeni, yapım ekonomisi ve iş gücü açısından  çok önemli olduğundan, yola denk gelen vatandaş arazilerinin tapuda ifraz işlemlerinin yaptırılmış ve ifraz işleminden sonra oluşan parseller Belediyemizce bedeli karşılığında satın alınmıştır.               Böylece Toki konutlarının yolları proje dahilinde müteahhit firmaya yaptırılmış işgücü ve ekonomik olarak Belediyemize katkı sağlanmış, ayrıca imara uygun güzel bir görünüm elde edilmiştir. 

Sosyal Konutlar:Yeni Mahalle Sosyal Sokakta bulunan Belediyemize ait 5 bloktan oluşan 20 daireli sosyal konutlar yapılalı 30 yılı geçtiğinden, kiracılarımız mağdur durumda kaldıklarından binaların çatı ve dış cephelerinde tamirata ihtiyaç duyulmuştur. Binaların tamiratları 15.07.2008 tarihinde ihale edilerek dış sıva sökülmesi, sıva tamiratları, çatıların komple söküm onarımı ve yağmur oluklarının yenilenmesi ve dış cephe boyaları 27.405.50 YTL.ye KDV dahil yaptırılmıştır.

 Toplu Konut : İlçemiz Sağlık Mahallesi Kıryolu mevkiinde, Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü, 2007 yılı baharında başlanılan Çankırı-Şabanözü Toplu Konut Projesi kapsamında 6 bloktan oluşan 96 adet F (2+1) tipi ve 2 bloktan oluşan K1 (3+1) tipi olmak üzere toplam 128 adet konut, ticaret merkezi ve cami inşaatı tamamlanmış kuraları çekilmiş, Toki tarafından geçici kabülleri yapılmış ve Mart ayının son haftasında konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştır. Şabanözü Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi kuruluşlarının artması nedeni ile ilçenin hızla gelişmesi sonucu artan nüfusun konut ihtiyacı proje sayesinde en aza indirgenmiş olacaktır.

Beldes Projesi:İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Beldes projesi kapsamında Belediye altyapı ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Belediyemize 100.816,00 YTL. yardım gelmiştir.Proje ile ilçemiz Sağlık Mahallesi Kıryolu sokakta Toki evlerine giden yolda, 700 metre uzunluğunda yol genişletilme çalışmaları yapılmış, yol üzerinde bulunan Elektrik ve telefon direkleri imar düzenine uygun yerlere alınmış 4875  m2 8’lik kilitli parke taş, 1100 mt. 70’lik Bordür, döşenmiştir. Böylece 2009 yılında ikametin başlayacağı Toki evleri ve Kıryolu sokak ta yol sorunu çözülmüş güzel bir görünüme kavuşturulmuştur.

Yol Süpürme makinesi Alımı:İlçemiz cadde ve sokaklarının temizliğinde kullanılmakta üzere 1600 litre kapasiteli, su püskürtme fıskiyeli, traktörle çekilen Yol Süpürme makinesi  30,04.2008 tarihinde ihale edilerek 22.007,00 YTL ye alınmıştır. Başta çarşı meydanı ve ana giriş caddelerimiz olmak üzere cadde sokak temizlikleri artık bu makine ile yapılmaktadır.

Futbol Takımı: Şabanözü Belediye Spor kulübümüz Futbol Takımı, Çankırı Amatör kümede deplasmanlı olarak maçlarını oynamaktadır. Deplasman maçlarına belediyemiz otobüsü ile gidilmektedir.A Gençler Futbol takımımızda Çankırı A Gençler liginde maçlara devam etmektedir.Ayrıca minikler futbol takımımıza ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliğiyle Hüseyin Uğur Spor tesislerinde futbol kursu verilmektedir.

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği:     Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği:Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan ÇANÇEVBİR’e üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Tek nokta kontrollü bilgisayar sistemi kurulması ve Program alınması:Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarların daha güvenli ve tek noktadan çalıştırılabilmesi için server kurularak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlanarak güç kaynağı ile desteklenmiş tek nokta kontrollü bilgisayar sistemi kurulmuştur. Sisteme bağlı olarak paket programlar alınarak daha güvenli bir ortak kullanım sağlanmıştır.  

Kitap hazırlatılması:Şabanözü’nü tam olarak tanıtan, tarihini, oluşumunu, gelişimini anlatan yazılı, yeterli bir kaynak bulunmadığından, Belediyemiz tarafından Şabanözü ilçesi, Beldeleri ve Köylerinin geçmişten günümüze gelinceye kadar ki geçirdiği tarihi süreci ve süreç içerisinde tarihsel ve sosyal olayları inceleyerek ortaya çıkan verilerden oluşan “Geçmişten Günümüze Şabanözü” isimli kitap Dr. Rıfkı Kamil URGA Çankırı Araştırmaları Merkezine hazırlatılmıştır.Belediyemiz tarafından kültür hizmeti olarak hazırlanan gelecek nesillere ışık tutacak olan “Geçmişten Günümüze Şabanözü” isimli kitap ilçemizdeki tüm konutlara, işyerlerine ve resmi dairelere dağıtılmıştır.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler:Askere giden gençlere her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.         

   Dini bayramlarda belediye çay parkında veya belediye yaren evinde belediye personeli tarafından ikramların yapıldığı, bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar sağlanmaktadır.        

     Şabanözü yaylası üzerinde bulunan Paşa Sultan türbesinde her yıl geleneksel olarak yapılan yağmur duası Belediyemizce organize edilmektedir.     

      Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile yerel günler, Okullarda öğrencilerin gezi programları ile Cenaze hizmetleri gibi sosyal-kültürel etkinlikler ve hizmetler Belediyemizce düzenli olarak yapılmaktadır.Bu hizmet ve etkinlikler 2008 yılında da yapılmıştır. Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, rapor hazırlanmış ve meclise sunulmuştur.29 Mart 2009 tarihinde yapılacak Mahalli idareler seçimlerinde görev süremizin dolması nedeniyle, raporu önceki Belediye Başkanı sıfatı ile hazırlamış bulunmaktayım. Faaliyet Raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunar, Belediyemizde almış olduğunuz yeni görevlerinizde başarılar dilerim.Şabanözü Belediyesi 2008 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  27 Mart 2009
                                             

   Hüseyin ÇULHA
                                        Şabanözü Belediye Başkanı

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.