2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI  ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İDARE FAALİYET RAPORU

Sunuş;  

Sayın Başkan değerli Meclis Üyeleri, Milletvekilliği genel seçimlerinde Milletvekili adayı olmak üzere, 08 Mayıs 2007 tarihinde istifa ederek ayrıldığım iki dönemdir yürütmekte olduğum Şabanözü Belediye Başkanlığı görevine, yaklaşık iki yıl aradan sonra 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde III. kez seçilmiş bulunuyorum.

Aynı seçimlerde meclis üyesi olarak seçilmenizden dolayı sizleri tebrik eder, görevlerinizde başarılar dilerim. Hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, İlk üç ayı önceki Belediye Başkanı (halen meclis üyemiz ve Meclis 1. Başkan vekilimiz) Hüseyin ÇULHA’ya, dokuz aylık bölümü benim başkanlık dönemime ait 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıdaki şekliyle hazırlanılmıştır.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği belirtilmiştir.

 5393 sayılı yeni Belediye Kanununun Stratejik plan ve performans programı başlıklı 41. maddesinde “nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.” hükmü gereğince, belediyemizde stratejik plan yapılmamıştır.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan,  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Stratejik plan yapılmamış olmasına rağmen söz konusu yönetmelik hükümlerine uyulmaya çalışılarak Şabanözü Belediyesi 2009 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Komiserliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur. Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak Belediyemizin 2009 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

Yazı işleri Müdürlüğü birim raporunda;

 Personel bilgileri (Devlet memurları- Tam Zamanlı Sözleşmeli ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel – Sürekli İşçi ve Geçici işçi),  Belediye Meclis ve Belediye Encümen toplantıları ve çalışmaları, Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe,  Evlendirme İşlemleri, İlan Hizmetleri ve Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri ana başlıkları altında detaylı şekilde rapor sunulmuştur.

 Mali Hizmetler Müdürlüğü birim raporunda;

2009 yılında gerçekleşen  1.516.050,00 TL. Giderleri;

 Özel kalem Müdürlüğü- Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı toplamı olarak birimler bazında,

 2009 yılında gerçekleşen 1.623.592,23 TL Gelirleri;

Bütçe gelirleri hesapları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ana başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur.

 Fen işleri Müdürlüğü birim raporunda;

İmar planı, Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin Belgesi, Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri, Kanalizasyon ve İçme Su, Çöp Sistemi ve İlaçlama, Servis, Kesimhane, Araç Durumu, ana başlıkları altında detaylı şekilde sunulmuştur.

Zabıta Komiserliği birim raporunda;

2009 yılında yapılan kısmi denetimlerde tanzim edilen Zabıta İhtarnameleri, Zabıt Varakaları rakamları sunulmuş, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yapılan denetim ve kontroller hakkında bilgiler verilmiştir. 

ÇALIŞMALARIMIZ

Birim amirlerimiz kontrolünde ve bilgim dâhilinde yapılan yukarıda yazılı çalışmaların yanı sıra Başkanlığım kontrolünde tüm birimlerimizin katılımları ile yapılan ortak çalışmalarımız ise aşağıda sunulmuştur.

İlçemizin gelişmesi, kalkınması için 2009 yılında yapılan belediye çalışmaları;

Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesi:

2007 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesinin, dere ıslahı kenarındaki yeşil alanların sulama ve bakımları yapılarak yeşil görüntü korunmaya devam edilmiştir. 

İlçenin çevresel görünümünü ciddi şekilde değiştiren ve şehir havası yaratan projeye Sanı deresinin her iki yakasında bulunan, halkımızın gezinti yolu ve dinlenme mekanı olarak yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş yollarına (Kondisyon bisikleti-Uzay yürüyüşü-Twist-Step twist- Sarkaç-Kaldıraç-Kol ve Göğüs Çalıştırıcı-Step Bisikleti-Sırt ve Bel Esnetme-Havada Yürüyüş-Makas-Mekik İstasyonu) aletlerinden oluşan iki takım spor ve kondisyon aletleri konulmuştur.

Parklar:

İlçemiz Mahmudiye Mahallesi ile Karaören Mahallesinde bulunan çocuk parklarına iki adet çocuk oyun grubu konulmuştur.

Sağlık Mahallesindeki çocuk oyun parkındaki oyun gruplarının bakım ve onarımları yapılmıştır.

Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri:

Yol Çalışmaları;

Şabanözü – Ankara yolu ilçe girişinin 1,5 km’lik kısmında Belediyemizin girişimleriyle Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce bölünmüş yol ve Ankara-Çankırı-Şabanözü yol ayrımına kavşak çalışması tamamlanmıştır.

Sağlık Mahallesi;

 A.Erdem Caddesi üzerinde bulunan Çankırı yolu bağlantılı Kayaaltı kavşağında, Evliya tepesinin yaklaşık 5000 m3’lük sert ve yumuşak kaya kırılarak 7-8 metre derinliğinde 100 metre uzunluğunda kavşak genişletilmesi çalışması yapılmıştır.

Şabanözü-Çankırı yolu güzergahında bulunan güreş sahası mevkiinde, yaklaşık 3000 m3’lük sert ve yumuşak kaya kırılarak yol görüşünü engelleyen tepe kaldırılmıştır.

Yeni Mahallede;

Müsellim sokak ve Mehmet Taşdelen Sokak kumlama işlemleri yapılmıştır.

Yeni imara açılan Zirve sokağın imar yolu açılmış ve yolun alt malzemesi serilmiştir.

Karaören mahallesinde;

 Arazi yollarında düzeltme ve genişletme çalışmaları yapılmıştır. 

Yağmur duasına çıkılan Paşasultan ve yayla yolu greyder ile tesviye edilmiş ve ihtiyaç olan yerlerin kumlanması yapılmıştır.

İlçe genelinde yol yapım-bakım ve kaldırım, yollara kilitli parke taş döşeme işlemleri Belediyemiz maddi imkanları ölçüsünde devam edecektir.

Ağaçlandırma;

  Daha da yeşil bir Şabanözü oluşturabilmek için ağaç dikme çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede,

Islahı yapılan Sanı Deresinin iki yakasındaki yeşil alanların eksik olan, kuruyan bölgelerine, İlçenin Ankara yolu girişinde yapılan bölünmüş yolda yeni oluşan refüjlere, Evliya tepesinde ağaç dikilebilir bölümlere Belediyemizce yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

Ağaç, süs bitkisi, gül dikme çalışmalarımız her yıl devam edecektir.  

2010 yılı için Çevre ve Orman Bakanlığından ücretsiz 5000 adet fidan temin edilmiş, başta Evliya tepesi olmak üzere yollar ve mezarlıklar ağaçlandırılmıştır.  

İmar Çalışmaları:

18. madde uygulaması:

Yetersiz geldiği için 2006 yılında yaptırılan Organize Sanayi Bölgesini de içine alan 700 hektarlık imar planı sayesinde, ilçemizde sanayi bölgesi genişletilmiş, yeni yerleşim alanları imara açılmış, ilçemizin sanayileşmesine ve gelişmesine imar açısından imkan sağlanmış ve yapılaşmalar imar planına göre yapılmaktadır.     

Bu çerçevede 2009 yılında şehir merkezinde Sağlık mahallesinde 319 ve 344 adada yaklaşık 73.000 m²’lik alanda imar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulamaları yapılarak konut yapımı için imarlı parseller oluşturulmuştur. 

Çevre ve Orman Bakanlığından kanalizasyon yapımı için şartlı maddi  yardım olarak alınan 250.000 TL ile 18. madde uygulaması yapılan alanın, altyapısı 2010 yılında yapılacaktır.

Karaören Mahallesi Halihazır Harita ve İmar Planı Yaptırılması:

İller Bankasınca Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hibe yoluyla yapılabilmesi için yaklaşık 150 hektar büyüklüğünde yerleşim alınana sahip olan Karaören Mahallemizin halihazır haritasının ve imar planının yaptırılması için 08.05.2009 tarih ve 27 sayılı Meclis kararı ile İller Bankasına müracaat edilmiştir.  İller Bankasınca İhalesi yapılmış olup, 2010 yılı içerisinde çalışmalar tamamlanacaktır.

Altyapı Çalışmaları:

İçmesuyu ve Kanalizasyon İşleri;

İlçemizin İçmesu ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur, ancak günümüzün değişen şartlarına uygun hale getirilmesi için Belediyemizin kendi imkanları ölçüsünde çalışmalarımız sürmektedir. 2009 yılında da Belediyemiz imkanları ile eksik olan bölgelere içmesu ve kanalizasyon yapımı ve yenileme çalışmalarına devam edilmiştir.

Kanalizasyon:

Yeni Mahalle Belça Evlerinde 200 metre ana kanalizasyon şebekesi yenileme işi yapılmıştır.

Yeni Mahalle M.Gökçek Caddesi Ankara yolu üzerinde duble yol çalışmaları sırasında hasar gören 140 mt. kanalizasyon hattı yenilenmiştir.

Yeni Mahalle Sosyal konutların arkasındaki parselasyonu biten imar parsellerine 200 metre ana kanalizasyon şebekesi hattı yapılmıştır.

Karaören Mahallesinde 45 mt. Ana kanalizasyon hattı yenilenmiştir.

İçmesuyu:

Yeni Mahalle Sosyal konutların arkasındaki parselasyonu biten imar parsellerine 200 metre içmesu hattı yapılmıştır.

Yeni Mahalle Rehabilitasyon eski hizmet binasına 100 m. ilave içmesuyu hattı yapılmıştır.

Yeni Mahalle M.Gökçek Caddesi Ankara yolu üzerinde 400 m. içmesuyu şebekesi ana hattı yenileme çalışması yapılmıştır.

İlçemizdeki mevcut yerleşim yerlerinde İçmesuyu ve kanalizasyon eksiği yoktur.

İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi:

İçme su ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi için proje payları ödenerek İller Bankasına projeleri yaptırılmıştır. Söz konusu şebekelerin yapımı için İller Bankasının nüfusu 10.000’nin altında olan belediyelere kar payından verilecek yardım faslından yaptırılması için Kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu şebekesi ile İçme suyu şebekesinin yenilenmesi için müracaat edilmiştir. 

Aynı projeler için 14.07.2009 tarih ve 42 ve 43 sayılı Encümen kararları ile Çevre ve Orman Bakanlığından 9.500.370,00 TL. nakdi yardım talebinde bulunulmuştur.

250.000 TL yardım gönderilmiş olup, 2010 yılında ihaleye çıkılacaktır.

Çöp Sistemi ve İlaçlama:

Çöplerin poşet sistemi ile geceleri sıkıştırmalı çöp aracı ile alınma işi düzenli bir şekilde devam etmektedir. 

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Servis:

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait otobüsle sağlık mahallesinden başlayarak Toki evleri – çevre yolundan devam ederek – Yeni mahallede Esenkent caddesi (Belça evleri) –  Güneşevler (deprem konutları) rink yaparak okula servis devam etmektedir.

 2009 yılında ilçemize mahalle olarak katılan, Karaören Mahallesine pazartesi günleri servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, futbol takımımızın deplasman maçlarına götürülmesi, okullarımızdaki öğrencilerin ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerinde götürülmesi işleri yapılmaktadır.

Karaören Mahallesine Levha ve Numaralama işleri;

İlçemize yeni mahalle olan Karaören mahallesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) fıkrası gereğince 08.05.2009 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis kararı ile cadde ve sokak isimleri verilmiştir. İsimleri belirlenen cadde ve sokaklara yön levhaları yaptırılarak yerlerine takılmış, ayrıca tespit edilen cadde ve sokaklara göre binalara kapı numaraları verilmiştir.

Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin Belgesi:

2009 yılında Fen işleri Müdürlüğümüzce, 34 adet Yapı ruhsatı  ( 87 adet konut – 3 fabrika – 19 işyeri)  ve 30 adet Yapı Kullanma izin Belgesi ( 229 adet konut  – 4 fabrika –  18 işyeri) verilmiştir.

İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı:

2009 yılında Zabıta Komiserliğimizce, 2 adet 3.Sınıf Gayrisıhhi müessese ve 26 adet Sıhhi müessese olmak üzere toplam 28 adet İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Organize Sanayi Bölgesi:

2005 yılında tüzel kişiliği tescil edilen, kamulaştırma ve imar çalışmaları tamamlanan Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinin, 2007 yılında ihale edilen alt yapı (Elektrik-Su-Kanalizasyon-Yol) projesi kapsamında imar planında mevcut olan yollar 3565 metre uzunluğunda 52.000 m2 parke taş ile döşenmiş, kanalizasyon şebekesi ve menfezleri ile telefon altyapısı  yapılarak 2009 yılında  altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Sanayicilere yıl içinde  arsa tahsislerine devam edilmiştir.

2009 yılında, Erna – Maş A.Ş. –  ÜÇYILDIZ Besicilik Rek. Gıda Tar.Pet.Oto. San.Tic.Ltd.Şti. – Asya Metalurji ve Ulus.Mad.İnş.Tah.İma.Dış Tic.Ltd.Şti.ne bedelsiz arsa  tahsisleri yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.

5084 sayılı Yatırımların  ve İstihdamın Teşviki ile ilgili yasa gereği yapılan bedelsiz arsa tahsisi süresinin 05.02.2010 tarihinde sona ermesi nedeniyle bu tarihten evvel ŞOSB’deki arsaların tahsisi yapılmıştır.

İlçemizdeki sanayi kuruluşlarını gösterir liste (Ek:1) ekte sunulmuştur.

Dünyayı etkileyen küresel ekonomik kriz ilçemizde de etkisini göstermiş ve 2008 – 2009 yıllarında OSB ye yatırım yapması beklenen firmalar yatırımlarını ertelemişlerdir.  Ancak, 2009 yılı ve 2010 yılı başında tahsisi yapılan arsalara yıl içerisinde yatırımların başlaması beklenmekte, OSB’miz kısa zamanda daha da büyüyecek, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Organize Sanayi Bölgesi içinde ve dışındakiler ile Patlayıcı Sanayi Bölgesinde fabrikaların üretime geçmesi ve yeni fabrikaların kuruluyor olması sanayimizi geliştirmekte ve ilçemiz sanayi kenti olmaktadır.

Ayrıca, OSB. de yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları başlatılmış olup, Çevre Orman İl Müdürlüğünden bedelsiz olarak 6300 adet fidan temin edilmiş ve dikimine başlanılmıştır.  

Toplu Konut :

 İlçemiz Sağlık Mahallesi Kıryolu mevkiinde, Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü, 2007 yılı baharında başlanılan Çankırı-Şabanözü Toplu Konut Projesi kapsamında 6 bloktan oluşan 96 adet F (2+1) tipi ve 2 bloktan oluşan K1 (3+1) tipi olmak üzere toplam 128 adet konut, ticaret merkezi ve cami inşaatı tamamlanmış kuraları çekilmiş, Toki tarafından geçici kabulleri yapılmış ve 2009 yılı Mart  ve Eylül aylarında konutlar hak sahiplerine teslim edilmiş, yerleşim sağlanmıştır.  

Şabanözü Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi kuruluşlarının artması nedeni ile ilçenin hızla gelişmesi sonucu artan nüfusun konut ihtiyacını kısmen çözmüştür.  

 Festival:

 İlçemizde geleneksel olarak yapılan yağlı güreş ve festival geleneğimizi devam ettirmek, ata sporumuzun yaşamasını sağlamak amacıyla 41. Şabanözü Kültür Sanat ve Güreş Festivalimizi 07 Haziran 2009 Pazar günü yaptık. Belediyemizin organize ettiği programımız,  güzel bir organize ve çok sayıda katılımcının iştirakiyle yapılmış,  ilçemizin tanıtımı açısından son derece yararlı olmuştur.

Festivalimiz,  Atatürk Anıtına çelenk koyma başlayıp, Güreş sahasında (mevsim bahçesi) gün boyu devam etti. İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibinin gösterisi ve akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Sanatçıları Muzaffer TOPAK ve Ezgi ULUDAĞ’ın konseriyle  izleyiciler coşku dolu dakikalar yaşadı.

Daha sonra güreşlere geçildi. Başpehlivanlığı, finalde Ali Rıza KAYA’yı  yenen  2005 yılı Şabanözü ve Kırkpınar Başpehlivanı Şaban YILMAZ kazandı.

2010 yılı Güreş Ağalığını, ilçemiz İşadamlarından Çağrı market sahibi Ahmet KOLSUZ  aldı.

İlçe halkı başta olmak üzere köylerimiz ve çevre il ve ilçelerden gelen hemşehrilerimiz güreşe, müziğe ve eğlenceye doymuş ve sıkıntısız, bir şekilde festivallerimiz sona ermiştir. 

Güreşlerimizin yapıldığı güreş sahasını da içine alan bölgede, yenileme ve genişletme çalışmaları için Spor Toto Teşkilatı Başkanlığından reklam karşılığında 200.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Söz konusu alanda güreş, futbol, atletizm v.b. sportif aktiviteler ile kültürel etkinliklerin yapılabileceği Şabanözü Şehir Stadı adlı Projesi hazırlanmıştır. Projenin 2010 yılında yapılması planlanmaktadır.

Saha yapımı nedeniyle 2010 yılında festivalimize ara verilecektir.

Futbol Takımı:

 Şabanözü Belediye Spor kulübümüz Futbol Takımı, Çankırı Amatör kümede deplasmanlı olarak maçlar oynamış, deplasman maçlarına belediyemiz otobüsü ile gidilmektedir.

A Gençler Futbol takımımızda Çankırı A Gençler liginde maçlara devam etmiştir.

Ayrıca minikler futbol takımımıza ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliğiyle Hüseyin Uğur Spor tesislerinde futbol kursu verilmektedir.

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği:

            Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Proje dahilinde 2010 yılında Taştepe mevkiine 1000 tonluk ve Karaören mahallesine 300 tonluk içmesuyu depoları  yapılacak ve su verilecektir.  

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği:

Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan ÇANÇEVBİR’e üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Nüfus; 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, ilçemizde çalışan ve yaşayan ancak ilçe nüfusuna kayıtlı olmayanların kayıt olmaları için çalışmalar yapılmış ve ilçemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak artış, halkımızın duyarlılığı ve çalışmalarımız sayesinde 2008 yılı sonu itibariyle 4380 olan nüfusumuz 2009 yılı sonu itibariyle 5124 olmuştur.  

Tek nokta kontrollü bilgisayar sistemi kurulması ve Program alınması:

Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı ile destekli sistem ile çalışmaktadır.  Sisteme bağlı olarak paket programlarla güvenli bir ortak kullanımla çalışılmaktadır.

AB Hibe Projesi:

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı genç istihdamın desteklenmesi hibe programı kapsamında Kırmızı Et Endüstrisine Yönelik Nitelikli Eleman Yetiştirme projesi olarak 30.10.2009 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığına başvurulmuştur.

Hedefi 50 gence; 20 kişi kesimhane ustası, 20 kişi et mamulleri ustası, 10 kişi ise analiz laboratuar teknisyeni olarak mesleki bilgi ve beceri ile donatmak olan, toplam 398.726 Euro bütçeli projenin  % 90’ı AB hibe kredisi % 10’luk kısmı ise faydalanıcı tarafından karşılanacaktır.

            Ayrıca, Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulan, Çankırı Karatekin Üniversitesinin yürüttüğü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde sosyal içerikli 4 adet projeye Belediyemiz ortak olmuştur.

            Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Mesleki eğitimde ilerleme ve üretimde kaliteyi artırma programı çerçevesinde, kaliteyi artırma  projesine de Belediyemiz ortak olmuştur. 

KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı) :

            Bakanlar kurulu kararı ile kurulan ve 25.07.2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan TR82 Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na üye olarak toplantılarına katılmaktayız. 

Turistik Yönden Önem Arzeden Belediyeler:

            Belediyemizin 01.12.2009 tarih ve 538 sayılı talebimiz üzerine,  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı makamının 24.11.2009 tarih ve 8864 sayılı olurları ile ” Turistik Yönden Önem Arzeden Belediyeler” listesine alındık.

            Turistik yerlerimizin düzenlenmesinde,  turistik yöreler için ayrılan ödeneklerden faydalanma imkanımız doğmuştur.

Karaören Göleti çevresi projelendirilerek, A Tipi Mesire yeri olarak Çevre Bakanlığınca düzenleme yapılacaktır.


Sosyal-Kültürel Faaliyetler:

Askere giden gençlere yer tahsis edilerek, (yaren evi bu senede tahsis edilecektir)  her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.

            Dini bayramlarda belediye çay parkında veya belediye yaren evinde belediye personeli tarafından ikramların yapıldığı, bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.

Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar sağlanmaktadır. 

            Şabanözü yaylası üzerinde bulunan Paşa Sultan türbesinde her yıl geleneksel olarak yapılan yağmur duası Belediyemizce organize edilmektedir.

            Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile yerel günler, Okullarda öğrencilerin gezi programları ile Cenaze hizmetleri gibi sosyal-kültürel etkinlikler ve hizmetler Belediyemizce düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu hizmet ve etkinlikler 2009 yılında da yapılmıştır.

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, rapor hazırlanmış ve meclise sunulmuştur.

Faaliyet Raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunar, Belediyemizde almış olduğunuz yeni görevlerinizde başarılar dilerim.

Şabanözü Belediyesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  26 Mart 2010

                                                                                 Ali ÇAPCI
                                                                     Şabanözü Belediye Başkanı

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.