2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI  ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İDARE FAALİYET RAPORU

Sunuş;  

Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, Belediye Meclisimizin Nisan ayı toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepinize hoş geldiniz der saygılar sunarım.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, şimdi sizlere 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporunu sunmaya çalışacağım.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği belirtilmiştir.

 5393 sayılı Belediye Kanununun Stratejik plan ve performans programı başlıklı 41. maddesinde “nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.” hükmü gereğince, belediyemizde stratejik plan yapılmamıştır.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan,  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Stratejik plan yapılmamış olmasına rağmen söz konusu yönetmelik hükümlerine uyulmaya çalışılarak Şabanözü Belediyesi 2011 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur. Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak Belediyemizin 2011 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

Yazı işleri Müdürlüğü birim raporunda;

Personel bilgileri (Devlet memurları- Tam Zamanlı Sözleşmeli ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel – Sürekli İşçi, Geçici işçi, Hizmet Satın Alma yoluyla çalıştırılan işçiler ve TYÇP kapsamında Mevsimlik İşçi),  Belediye Meclis ve Belediye Encümen toplantıları ve çalışmaları, Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe, Evlendirme İşlemleri, İlan Hizmetleri ve Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri ana başlıkları altında detaylı şekilde rapor sunulmuştur.

Mali Hizmetler Müdürlüğü birim raporunda;

2011 yılında gerçekleşen 2.980.880,54. TL. Giderleri;

 Özel kalem Müdürlüğü- Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı toplamı olarak birimler bazında,

 2011 yılında gerçekleşen 3.249.019,75.TL Gelirleri;

Bütçe gelirleri hesapları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ana başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur.

Fen İşleri Müdürlüğü birim raporunda;

İmar Durumu (18. Madde Uygulaması, Karaören Mahallesi İmar Planı), Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin Belgesi, Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri, Kanalizasyon ve İçme Su, Çöp Sistemi ve İlaçlama, Servis, Kesimhane, Araç Durumu, ana başlıkları altında detaylı şekilde sunulmuştur.

Zabıta Amirliği birim raporunda;

2011 yılında yapılan kısmi denetimlerde tanzim edilen Zabıta İhtarnameleri, Zabıt Varakaları rakamları sunulmuş, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, yapılan denetim ve kontroller hakkında bilgiler verilmiştir.

Personel Durumu;

Belediyemizde 2011 yılında Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği birimlerine bağlı olarak 16 adet devlet memuru, 2 adet tam zamanlı sözleşmeli- 2 adet kısmi zamanlı sözleşmeli, 16 adet sürekli işçi (10 adedi 14.10.2011 tarihinde nakil oldular) – 5620 sayılı kanun kapsamında 2 adet 5 ay 29 gün süre ile geçici işçi, hizmet alımı yoluyla 06.09.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında 8 adet işçi, ayrıca TYÇP kapsamında 10 adet mevsimlik işçi 3 ay 12 gün süreli olmak üzere toplam 56 adet personel değişik sürelerle görev yapmıştır.

Belediye Başkan Yardımcısı;

İçişleri Bakanlığınca oluşturulan norm kadroda Belediyemiz D5 grubuna alınmış ve Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu verilmiştir.

01.10.2010 tarih ve 30 sayılı Meclis kararı ile oluşturan norm kadroda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 7. fıkrası hükümleri gereği 25/01/2011 tarih ve 84 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Meclis Üyesi Hilmi BAĞCI 26/01/2011 tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Başkan Yardımcımız halen görevine devam etmektedir.

Sürekli İşçi;

Belediyemizde çalışmakta olan 16 adet sürekli işçimizden 10 adedi, 6111 sayılı Kanun kapsamında 14.10.2011 tarihinde kurumumuzla ilişkileri kesilerek ilçemizdeki diğer kurumlara ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü – İlçe Emniyet Amirliği) nakil olmuştur.

Nakil olan arkadaşlarımıza belediyemizce veda yemeği düzenlenerek kendilerine Belediyemize vermiş oldukları hizmetler dolayısıyla birer plaket takdim edilmiştir.

Kendilerine Belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz.

Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan İşçiler;

15.08.2011 tarihinde yapılan Belediye Hizmetleri için Hizmet Alımı işi (çöp toplama ve nakli, temizlik, park, bahçe ve yeşil alan bakımları ve rutin işlerimiz) ihalesi yapılarak 8 kişi 06.09.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında 4 ay süre ile çalıştırılmıştır.

Hizmet alımı yoluyla işçi çalıştırılmasına 2012 yılında da devam edilmektedir.

Araç Parkı;

Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve imkanlar ölçüsünde sürekli yenilenmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden hibe olarak 2011 yılı Nisan ayında 1 adet 2011 model, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu alınmıştır.

Belediyemiz imkanları bir adet 2011 model makam aracı alınmıştır.

2011 yılı sonu itibariyle Belediyemizde; 2 adet İtfaiye  – 1 adet Yükleyici – 1 adet Kazıcı -yükleyici – 1 adet Greyder – 2 adet Traktör – 3 adet Binek Otosu – 3 adet Kamyon –   2 adet Otobüs – 2 adet Kamyonet – 2 adet Cenaze aracı ve 2 adet Çöp Kamyonu olmak üzere toplam 21 adet araç bulunmaktadır.

ÇALIŞMALARIMIZ

Birim amirlerimiz kontrolünde ve bilgim dâhilinde yapılan yukarıda yazılı çalışmaların yanı sıra Başkanlığım kontrolünde tüm birimlerimizin katılımları ile yapılan ortak çalışmalarımız ise aşağıda sunulmuştur.

İlçemizin gelişmesi, kalkınması için 2011 yılında yapılan belediye çalışmaları;

Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri;

Yol Çalışmaları;

İçmesuyu şebekesi yenileme çalışmaları nedeniyle hattın geçtiği yerlerde bozulan yollarımızın yaklaşık 3 km. lik bölümde yaklaşık 4500-5000 m² parke taş tamiratı yapılmıştır.

Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali ŞAHİN İlçe Stadının etrafına 1359 m² parke taş, 69m² karo taşı, 23 mt. bordür ve 36 mt. yağmur oluğu döşenmiştir.

İlçemiz Ankara-Çankırı girişinin birleştiği Kayaaltı mevkiinde yapımı devam eden kavşak çalışmaları kapsamında 03.10.2011 tarihinde yapılan ihale ile 2789 m² parke taş, 942 m² parke ile kaldırım düzenlemesi, 1191 mt. bordür, 234 mt. yağmur oluğu yapılmıştır.

İlçemiz Çankırı yolundan Şehir stadına kadar olan 1500 m. mesafede yol genişletme çalışmaları yapılmıştır.

Yağmur duasına çıkılan Paşasultan Türbesi ve yayla yolunda yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi;

Sahil sokakta Sanı Deresi kenarında önceki yıllarda Belediyemizce parseller oluşturularak satılan ve üzerlerine Belediyemizin belirlediği tek tip binalar yapılan dizi dükkânların dereye bakan arka cephelerinin kötü görüntüsünün giderilmesi amacıyla dere kenarı istinat duvarları arasında kalan bölüme 250 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Yeni Mahalle;

Orta Caddesindeki sanayi yolunda 700 m. mesafede yol genişletme çalışmaları yapılmış ve genişletilen bölümün kenarına yaklaşık 700 m. bordür ve 1500 m² parke taş ile yaya kaldırımı yapılmıştır.

Zirve Sokakta ham yol açma ve genişletme – iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Avrupa Sokağın tamamında parke taş yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Şabanözü Anaokulu binasının giriş bölümüne 400 m² parke taş döşenmiştir.

Ş.M.S. İlköğretim okulu önüne 600 m² parke taş döşenmiştir.

Stabilize olup yağış ve hava koşulları nedeniyle bozulan, Müsellim Sokak, Mehmet Taşdelen Sokak ve Zirve sokakta yollar tefsiye edilerek kum serilmiştir.

Güneşevler mevkiinde bulunan deprem konutlara giden yolda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi;

Asya Sokağın tamamında parke taş yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Kıryolu Sokakta 50m. uzunluğunda parke taş ile yol tamiratı yapılmıştır. 

Orman Müdürlüğüne çıkan yolda 70m. uzunluğunda parke taş ile yol tamiratı yapılmıştır. 

Mahmudiye Mahallesi;

            Şehiryolu caddesinde ilçe mezarlığına çıkan yolda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Karaören Mahallesi;

Kocaseyit Sokakta 954 m², Musalla önüne 514 m², Tepe ve Abalı sokaklara 994 m², Gazi sokak 1544 m², Harman sokak ve bağlantı yollarına 1545 m², Türbe Sokak karşısına 155 m² olmak üzere toplam 5706 m² parke taş döşenmesi,

Olukça Sokakta 700 m.lik bölümde yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları,

Çamlık Sokakta 400 m.lik bölümde yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları,

Mezarlık içerisine 700m. uzunluğunda yol açma çalışmaları yapılmıştır.

İlçe genelinde yol yapım-bakım ve kaldırım, yollara kilitli parke taş döşeme işlemleri Belediyemiz maddi imkanları ölçüsünde devam edecektir.

Ağaçlandırma Çalışmaları;

Yapılan Dikimler;

Belediyemizce Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Çankırı Orman İşletme Müdürlüğünden Sedir-karaçam-akasya-akçaağaç  cinsi 1000 adet fidan;

– Çankırı yolundan Şehir stadına kadar 1500 m.lik bölüme 300 adet akasya,

– Evliya Tepesine 300 adet karaçam,

-İlçemizin muhtelif bölgelerine geçen yıllarda dikilen kurumuş fidanların yerlerine 400 adet değişik cinslerde fidan dikilmiştir.

Belça Küme evleri yeşil alan bölgesine sarıçam, karaçam, sedir ve akçaağaç cinsi 2000 adet fidan dikilmiştir. 

OSB’ye 2011 yılının ilkbahar aylarında, çam-sedir-akasya cinslerinden oluşan 8000 adet fidan dikilmiş, fidanlığının bir bölümünde çıkan yangın sonucu zarar gören fidanların yerine sonbahar aylarında  çam ve sedir cinslerinden oluşan 2000 adet fidan dikilmiştir.

Kurban Bayramı arefesinde mezarlık ziyareti sırasında vatandaşlara mezarlara dikilmek üzere 400 adedi ilçe mezarlığı, 100 adedi Karaören mezarlığına olmak üzere Belediyemizce 500 adet fidan dağıtılmış ve vatandaşlar tarafından dikimi gerçekleştirilmiştir.

Anaokulu bahçesinde çevre düzenlemesi yapılarak 30 adet sedir fidanı dikilmiştir.

Sanı deresi boyunca çift taraflı 200 adet gül dikilmiştir.

Daha yeşil bir Şabanözü amacımız doğrultusunda, 2011 yılında yaklaşık 14.000 adet ağaç, süs bitkisi, gül dikilmiştir.

Yeşillendirme,Ağaçlandırma  çalışmalarımız her yıl düzenli olarak devam edecektir.  

OSB Ağaçlandırma;

Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Yönetimince yeri temin edilen ve Polis haftası dolayısıyla oluşturulan hatıra ormanı için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen muhtelif türlerde fidanların dikimi İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Çankırı Orman İşletme Müdürü, Belde Belediye Başkanları, İlçe daire amirleri ve kamu personelinin yanı sıra halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ağaç Bayramı;

Çankırı Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ağaç bayramı kapsamında ilçemiz Karaören mahallesinde 22 Mart 2011 Salı günü fiden dikilerek ağaç bayramı kutlanmıştır.

Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesi;

İlçenin çevresel görünümünü ciddi şekilde değiştiren ve şehir havası yaratan 2007 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesinin, dere ıslahı kenarındaki yeşil alanların sulama ve bakımları yapılarak yeşil görüntü korunmaya geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda devam edilmiş, 200 adet gül  dikilmiştir. 

Halkımızın gezinti yolu ve dinlenme mekanı olarak yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş yollarında bulunan spor ve kondisyon aletlerinin bakım ve onarımı belediyemizce yapılmaya devam edilmektedir.

Park, Yeşil Alan ve Mesire Yerleri;

İlçemiz Karaören Mahallesinde bulunan Karaören Göleti A Tipi Mesire Yerinde teraslama çalışmaları yapılarak 25 adet oturma bankları ve çöp kovaları yerleştirilmiş olup, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları Belediyemizce yapılmaktadır. 

 İlçemiz genelindeki parklar ile Sanı Deresi kenarındaki yürüyüş yollarının tamir ve bakımının yapılması, yeşil alanların biçilmesi, sulanması ve bakımının yapılması işleri devam etmektedir.

Belediyemizce, İlçemizin değişik yerlerine konulan spor ve kondisyon aletleri bakım ve onarım çalışmaları yapılmakta ve yeni aletler konulmaya devam edilecektir.

İlçemiz Şehit Murat Somuncu İlköğretim okulu bahçesinde çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.

Parklarımızın bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır.

İmar Durumu;

İmar Çalışmaları;

Yetersiz geldiği için 2006 yılında yaptırılan Organize Sanayi Bölgesini de içine alan 700 hektarlık imar planı sayesinde, ilçemizde sanayi bölgesi genişletilmiş, yeni yerleşim alanları imara açılmış, ilçemizin sanayileşmesine ve gelişmesine imar açısından imkan sağlanmıştır.

Bu gelişmeye paralel olarak Belediyemiz girişimleri ile Toki konutları ve özel sektör tarafından ilçemizde çok katlı, asansörlü, modern konutların yapımına başlanılmış ve devam edilmektedir.

Bu yapılaşmalarda belediye olarak imarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

18. madde uygulaması;

Sanayileşmeye paralel olarak ilçemiz genelinde yapılaşma talepleri yoğunlaştığı için arsa talepleri karşılanamadığından 2009 yılında şehir merkezinde 73.000 m²’lik alanda imar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamalarına 2011 yılında da devam edilerek, Sağlık Mahallesi 321 adada 43.000 m²’lik alanda uygulama yapılarak 2011 yılı Ekim ayı içerisinde tamamlanmıştır.

18.madde uygulamalarına ihtiyaç ve imkanlar ölçüsünde  devam edilecektir.

Karaören Mahallesi İmar Planı Yaptırılması;

2009 yılında halihazır haritası yaptırılan  Karaören Mahallesine İlave imar planı yapımı için 08.03.2011 tarih ve 12 sayılı Meclis kararı alınmış, 28/03/2011 tarihinde Belediyemizce 20.000.TL.+KDV bedelle ihale edilerek Mayıs ayı içerisinde tamamlanmıştır.


Altyapı Çalışmaları;

İçmesuyu Şebekesi İnşaatı;

İller Bankasına daha önce projesi yaptırılan ilçemiz İçmesuyu Şebekesi yenilenmesi işi, İller Bankasınca 16/09/2010 tarihinde ihale edilmiş ve  yapılan ihaleyi Odacı Grup İnş.Taah.Müh.Mim.Turz. ve Tic.Ltd.Şti. kazanmıştır.

23.11.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 09.12.2010 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İçmesuyu İnşaatı işimizin % 50’lik kısmının İller Bankası Uygulama Yönetmeliğinin 53. maddesinin (c) bendi çerçevesinde aktarılacak ödenekten, kalan % 50’lik kısmının ise İller Bankasından alınacak kredi ile finanse edilmesi için Belediye Meclisince karar alınmış ve İller Bankasına yetki verilmiştir.

Proje kapsamında 1 adet 1000 m3’lük gömme depo ve muhtelif çaplarda 45.900 metre şebeke yapım işini kapsayan içmesuyu şebekesi inşaatı, 2011 yılı boyunca kesintisiz devam ederek Aralık ayı içerisinde tamamlanmıştır.


Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı;

             Belediyemizce iller bankasına kanalizasyon şebekesi yenilenmesi projesi yaptırılmış ve Entegre contalı buhar kürlü beton boru kullanılarak yapılacak Şabanözü Kanalizasyon şebekesi inşaatı,  35 km. hat, 7800 m. Parsel bağlantısı, 1000 adet parsel bacasını kapsamakta olan işin ihalesi 21 Ekim 2011 tarihinde yapılmış olup, 04.01.2012 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Proje 660 işgünü içerisinde tamamlanacaktır. 

İçmesu ve Kanalizasyon durumu;

Karaören Mahallesi Olukça sokakta 800 m.lik yeni içmesuyu şebekesi döşenmiştir.

Karaören mahallesi su depolarının tadilat ve bakımları yapılmıştır.

İlçemizin İçmesu ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur, ancak günümüzün değişen şartlarına uygun hale getirilmesi için Belediyemizin kendi imkanları ölçüsünde çalışmalarımız sürmektedir. 2011 yılında da Belediyemiz imkanları ile eksik olan bölgelere içmesu ve kanalizasyon yapım-yenileme ve bakım çalışmalarına devam edilmiştir.

İlçemizdeki mevcut yerleşim yerlerinde İçmesuyu ve kanalizasyon eksiği yoktur.

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile geceleri sıkıştırmalı çöp aracı ile alınma işi düzenli bir şekilde devam etmektedir.

 Karaören göletinin haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

 Araç Alımları;

Çöp Toplama Aracı Alımı;

Çöp toplama işinin daha uygun şartlarda yapılabilmesi için 07.09.2010 tarih ve 53 sayılı Encümen kararı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne müracaat edilmiş ve Hyundai marka 6+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı tahsis edilmiş, araç Devlet Malzeme Ofisi tarafından üst yapısı yaptırılarak 2011 yılı Nisan ayında teslim alınmıştır.

Hizmet Aracı Alımı;

Belediyemiz imkanları ile 04.05.2011 tarihinde yapılan ihale ile Buyruk Otom. Tic. San. A.Ş.’den 37.099,20.TL (KDV dahil) bedelle bir adet 2011 model Renault Fluence marka hizmet aracı alınmıştır.

Servis;

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait otobüsle sağlık mahallesinden başlayarak Toki evleri – çevre yolundan devam ederek – Yeni mahallede Esenkent caddesi (Belça evleri) –  Güneşevler (deprem konutları) rink yaparak okula servis devam etmektedir.

Karaören Mahallesine pazartesi günleri servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, kulübümüz sporcuların ve okullarımızdaki öğrencilerin ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlere ulaşımları sağlanmaktadır.

İlçemizde Numaralama ve Levhalama işleri;

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 2006 yılından beridir devam eden cadde sokak isimlerinin belirlenmesi, sabit tanıtım numarası verilmesi, numaralama ve levhalama işlemleri belediyemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin Belgesi;

2011 yılında Fen İşleri Müdürlüğümüzce, 71 adet Yapı ruhsatı  ( 4 adet konut – 60 işyeri – 6 adet İşyeri ve konut – 1 Adet ahır)  ve 27 adet Yapı Kullanma izin Belgesi ( 17 adet konut  – 6 işyeri – 4 adet İşyeri ve konut) verilmiştir. Ayrıca 1 adet iskan ruhsatı iptal edilmiştir. 

İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı;

2011 yılında Zabıta Amirliğince, 20 adet Sıhhi müessese İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Sanayi;

2005 yılında tüzel kişiliği tescil edilen, kamulaştırma ve imar çalışmaları tamamlanan Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinin (ŞOSB), altyapı çalışmaları tamamlanmış, elektrik-su-kanalizasyon sorunu bulunmayan bölgede geçen yıllarda olduğu gibi 2011 yılının ilkbahar aylarında, çam-sedir-akasya cinslerinden oluşan 8000 adet fidan dikilmiş, Sonbahar aylarında da çam ve sedir cinslerinden oluşan 2000 adet fidan dikilmiştir. 

a) Organize Sanayi Bölgesi;

2010 yılında bütün parsellerin tamamının tahsisinin yapıldığı ŞOSB’de 2011 yılı sonu itibariyle değişik üretim kollarında 14 adet fabrika faaliyette olup, 3 adet fabrika inşaat halinde, 4 adet fabrika da proje aşamasındadır. 3 adet parsel ise ŞOSB mülkünde boş durumdadır. Toplamda ŞOSB’de 1800 kişi çalışmaktadır.

            ŞOSB bitişiğinde yolun alt bölümünde bulunan Erna-Maş A.Ş. birinci binası ile Çankırı Un Sanayi fabrikası 2012 yılında OSB’ye katılmışlardır. 

b) Patlayıcı Sanayi Bölgesi;

ŞOSB  dışında da ilçemizde sanayi mevcut olup sürekli büyümektedir. Özellikle fişek fabrikalarının bulunduğu bölge, Türkiye’de bir ilk olarak Patlayıcı Maddeler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 2008 yılında talepte bulunulmuştur.

Patlayıcı Sanayi Bölgesinde 3 adet fabrika faaliyette olup, şu anda yaklaşık 100 kişi çalışmaktadır. 1 adet fabrika da Ruhsat aşamasındadır.

c) Sanayi Bölgeleri Dışı Fabrikalar ve İşyerleri;

İlçemizde Organize Sanayi Bölgesi ve Patlayıcı Sanayi Bölgesi dışında da fabrika ve işyerleri bulunmakta olup, 200 kişi çalışmaktadır.

            Ayrıca ilçemizde 2 adet beton santrali bulunmaktadır.

İlçemiz inşaat sektöründe de 200 kişi çalışmaktadır.

d) Şabanözü Küçük Sanayi Sitesi;


           İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde 31.356 m²’lik alanda 60 ortaklı olarak kurulan Şabanözü Küçük Sanayi Sitesi projeleri tamamlanmış ve inşaat aşamasına gelinmiştir.

Şabanözü’nde Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve Bölgeler dışındaki fabrika ve işyerlerinde halen yaklaşık olarak 2300 kişilik istihdam sağlanmaktadır. Tamamlanan ve devam eden yatırımlar sayesinde ŞOSB’miz kısa zamanda daha da büyüyecek, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Organize Sanayi Bölgesi içinde ve dışındakiler ile Patlayıcı Sanayi Bölgesinde fabrikaların üretime geçmesi ve yeni fabrikaların kuruluyor olması sanayimizi geliştirmekte ve ilçemiz sanayi kenti olmaktadır.

Festival;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan yağlı güreş ve festival geleneğimizi devam ettirmek, ata sporumuzun yaşamasını sağlamak amacıyla 2009 yılında 41.sini yaptığımız Geleneksel Şabanözü Kültür Sanat ve Güreş Festivalimize 2010 ve 2011 yıllarında güreş sahasının da olduğu bölgeyi içine alan Şabanözü Şehir Stadı yapımı nedeniyle ara verilmiştir.

 Modern ve daha geniş kapsamlı olarak yapılan stadımızın ve diğer tesislerimizin açılışının da bulunduğu bir programla Festivalimiz  26.05.2012 Cumartesi günü yapılacaktır. 27.05.2012 Pazar günü de Paşasultan ziyareti ve  Yağmur Duası yapılacaktır.

Şabanözü Belediye Spor Kulübü ve Faaliyetleri;                                                                      

Şabanözü Belediye Spor kulübü Futbol ve Güreş dallarında faaliyet göstermektedir.

Futbol; Futbol Takımımız Çankırı Amatör küme 2011-2012 sezonunda iç saha maçlarını 2011 yılı içerisinde tamamlanan sentetik çim zeminli “Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamakta, deplasman maçlarına belediyemiz otobüsü ile gidilmektedir.

Güreş; Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvalara katılan kulübümüz güreşçileri başarılı sonuçlar alarak gururumuz olmaktadırlar.

 Güreş takımımız 18 – 20 Kasım 2011 tarihlerinde Aydın’da düzenlenen  2. lig Greko-Romen Güreş turnuvasında Türkiye üçüncüsü olarak Greko-Romen 1. lige yükselmiştir.  

02-04 Mart 2012 tarihlerinde Antalya yapılan Türkiye Şampiyonasına katılan Şabanözü belediyesi Güreş Takımından M. Ersin KILINÇARSLAN, 66 kg da sadece bir yenilgiyle diğer tüm rakiplerini yenerek Türkiye Genç Erkekler Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu. Güreşçimiz bu başarı sonrası 2012 yılı içerisinde yapılacak olan Avrupa şampiyonası, Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek Milli Takım kadrosuna davet edilmiştir.

Nüfus; 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, ilçemizde çalışan ve yaşayan ancak ilçe nüfusuna kayıtlı olmayanların kayıt olmaları için Belediyemizce çalışmalar titizlikle yapılmıştır. İlçemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak  halkımızın duyarlılığı ve çalışmalarımız sayesinde artış devam etmiş ve 2010 yılı sonu itibariyle 5253 olan nüfusumuz 2011 yılı sonu itibariyle 5507 olmuştur.  

Çankırı il genelinde nüfuslar düşerken ilçemiz her yıl istikrarlı bir şekilde nüfus artışı olan tek ilçe olma özelliğini sürdürmüştür.

Tek nokta kontrollü bilgisayar sistemi;

            Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı ile destekli sistem ile çalışmaktadır. Sisteme bağlı olarak paket programlar güvenli bir ortak kullanımla çalışılmaktadır.

            Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz ve programlarımızı güncellenmektedir.

 Web Sitesi;

            www.sabanozu.bel.tr adresli web sitemiz hizmete devam etmektedir. İlçemizi ve Belediyemizi ilgilendiren haberler, duyurular, ölenler, evlenenler gibi haber ve bilgiler sitemize düzenli olarak girilmekte, fotoğraflarla desteklenmekte ve güncellenmektedir.

Bu sayede Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımı yapılmakta, ilçemiz hakkında güzel bir arşiv oluşmaktadır.

Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali ŞAHİN İlçe Stadı;

İlçedeki tüm sportif faaliyetlerin yapılabileceği, güreş sahasını da içine alan 26.500 m²’lik alanda, içerisinde protokol ve seyirci tribünleri, idari odalar, bekleme ve sergi alanları, hakem odaları, mutfak, revir, bay-bayan wc, banyo ve mescitler, sporcu hazırlanma odaları, güreşçi yağlanma odaları ve 45×90 ebatlarında sentetik çim zeminli futbol oyun alanı bulunan “Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı”nın;

Kaba inşaat yapım işi 05.05.2010 tarihinde 495.000,00.TL. bedelle,  

İnce işler yapım işi 29.11.2010 tarihinde 170.000,00.TL. bedelle, ince işleri tamamlanmış ayrıca, Stadın bulunduğu bölgede elektrik olmadığından en yakın yüksek gerilim hattından 18 adet 12 m.lik taşıyıcı direkle 600 m ilave enerji hattı çekilerek stada elektrik getirilmiş ve stada 50 kw’lık trafo ve konpanzasyon panosu konulmuştur.

Sentetik Çim ve Stat Malz. Mal Alım İşi 25.04.2011 tarihinde 145.000,00.TL. bedelle,

Aydınlatma Yapım işi 16.09.2011 tarihinde 47.828,74.TL. bedellerle ihale edilmiş olup, toplamda 857.828,74.TL.’ye (KDV dahil 1.012.237,91.TL.) yapılarak 2011 yılı Mayıs ayında sahası tamamlanarak geçici olarak hizmete açılmıştır.

İlçemizdeki milli bayram etkinlikleri de stadımızda yapılmaktadır.

Şelale ve Kavşak Yapımı;

            İlçemiz Ankara-Çankırı girişinin birleştiği Kayaaltı kavşağında şelale yapılmak üzere, Evliya tepesinde hafriyat çalışmaları tamamlanmış, üç farklı bölgeden su akacak şekilde yapay şelale ve kavşak ortasına dairesel havuz yapımı işi;

Şelale ve Dairesel Havuz Yapım İşi 23.06.2011 tarihinde 111.500,00.TL. bedelle,

Kavşağın Kilitli Parke Taş İle Düzenlenmesi Yapım İşi 03.10.2011 tarihinde 73.040,00.TL. bedellerle toplamda 184.540,00.TL.’ye (KDV dahil 217.757,20.TL.) ihale edilmiş olup, iş bitirilme aşamasındadır. 

            Şelale ve kavşak yapımı tamamlandığında Ankara – Çankırı girişinin birleştiği bölge daha güzel bir görünüme kavuşacaktır.

Dere Islahı Devamının Yapılması;

            İlçenin çevresel görünümünü ciddi şekilde değiştiren ve şehir havası yaratan 2007 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Sanı Deresi Islahı projesi Melih Gökçek caddesinde son bulmuştu.

Belediyemizin girişimleri sonucu, projenin devamı olarak dere ıslahı yapılabilmesi için Bayramyeri mevkiinde Ev ve Tarımsal Arazilerinin Sanı Çayı Taşkın ve Husubat Zararlılarından Korunması adı altında Çankırı DSİ. 52. Şube Müdürlüğünce 840 m. uzunluğunda çift taraflı olarak ihale edilmesi sağlanmıştır.

Dere ıslahını çevre yoluna bağlayacak olan proje 2012 yılında tamamlanacaktır.

 Birlik Üyeliklerimiz;

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği;

            Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Proje dahilinde 2010 yılında Taştepe mevkiine 1000 tonluk ve Karaören mahallesine 300 tonluk içmesuyu depoları yapılmış ve projeye katılan Çankırı merkez ve diğer ilçe ve beldelerle birlikte 2011 yılı Ekim ayından itibaren ilçemizde Güldürcek barajı içmesuyu kullanılmaya başlanmıştır. 

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği;

Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan ÇANÇEVBİR’e üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

 Türkiye Belediyeler Birliği (TBB);

Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olup, faaliyetlerine katılmaktadır. 

 Türk Dünyası Belediyeler Birliğ i(TDBB);

            İşbirliğine dayalı bir dostluk ve yardımlaşma ortamı içinde, kazanç paylaşma amacı dışında ve üye ülkelerinin kanunları ile yasaklanmamış olmak kaydıyla ekonomik ve teknik alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak maksadıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olarak birlik içerisindeki faaliyetimiz devam etmektedir. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA);

Bakanlar kurulu kararı ile kurulan ve 25.07.2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan TR82 Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına  üye olarak toplantılara, il ve ilçe çalıştaylarına katılmaktayız.

KUZKA’ya sunduğumuz Karaören Göletinin Sosyal ve Kültürel Hale Getirilerek TR-82 Bölgesi Halkının Hizmetine Sunulması projemiz kabul edilerek Çevre ve Turizm Altyapısı Projesi Mali Destek Programı kapsamında %50’si hibe olmak üzere 653.775,25.TL. yardım almaya hak kazanmıştır.

 Kuzka tarafından hayata geçirilen programlara projeler sunulmaya devam edilecektir.

Projeler;

Kırmızı Tebeşir;

Kız çocuklarının zorunlu ilköğretimi tamamladıktan sonra ya da ortaöğretim kurumlarındaki eğitimlerine devam ederken okullarını terk etmesinin önüne geçilmesi ve iş bulma olanaklarını artırmak amacıyla kız çocuklarının özellikle mesleki eğitim kurumlarına yönlendirilmesi amacıyla, Çankırı Karatekin Üniversitesi Başvuru sahibi olarak “Kırmızı Tebeşir”  adlı projeye Belediyemiz 02.08.2010 tarih ve 27 sayılı Meclis kararı ile ortaklık statüsünde katılma kararı alınmıştı.

Projesi kapsamında, 30 Ekim 2011 – 5 Kasım 2011 tarihleri arasında Bulgaristan’da bulunan proje ortağı kuruma bir çalışma ziyareti düzenlenerek proje tamamlanmıştır.

Karaören Göleti A Tipi Mesire;

Belediye olarak Karaören Mahallesinde bulunan ve Belediye olarak işleticisi olduğumuz Karaören A Tipi Mesire yerinin piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, ahşap balıkçı rıhtımı, açık toplantı alanları ve amfi tiyatro, bungalov haftasonu evleri, mescit gibi dini ve kültürel aktiviteleri içeren alanın, sosyal ve kültürel mekan haline getirilerek insanların hafta içi ve hafta sonları güzel zaman geçirebilecekleri bir ortamın TR82 Bölgesi (Kastamonu-Çankırı-Sinop) halkının hizmetine sunulması kapsamında projelendirerek KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı)’na başvurulmuş ve proje kabul edilerek Çevre ve Turizm Altyapısı Projesi Mali Destek Programı kapsamında %50’si hibe olmak üzere 653.775,25.TL. yardım almaya hak kazanmıştır.

Uygulama ve Gelişme Projeleri belediyemizce yaptırılan bu projenin hayata geçirilmesi TR 82 Bölgesi için bir benzeri dahi olmaması nedeniyle zorunluluk arz ettiği, işsizliğin olmadığı ve alternatif yaşam alanı olma yolunda örnek, sanayisi ve kalkınmasıyla bölgenin lokomotifi olan ilçemizde projenin tam ve bütün olarak uygulanmasıyla insanların psikolojik rahatsızlıklarının da önüne geçileceğinden, tüm bu sebeplerle projemizin tamamlanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığından yardım talebi yapılmıştır.   

Projemizin  2012 yılı içerisinde yapımına başlanılacaktır. 

Taziye Evi;

Taziye evi yapımı için ilçe müftülüğümüzce beraber çalışmalar yapılarak, ilçemizde taziye evi ihtiyacı hayırseverlere belediyemiz öncülüğünde anlatılmış, Cumhuriyet Mahallesinde bir arsa bağış ve satın alma yoluyla halledilmiş, projesi çizdirilmiş ve temel atma aşamasına gelinmiştir.

2012 yılında inşaatına başlanılacaktır.

Yağmur Duası;

Şabanözü Belediyesince ilçede her yıl geleneksel olarak yapılan Paşasultan Türbesi Ziyareti ve Yağmur duası 26 Haziran 2011 Pazar günü yapılmıştır.

Belediyemizce Türbeye çıkan yolların genişletilmesi ve düzeltilmesi, alanın düzeltilmesi, çevre düzenlenmesini kapsayan geniş çaplı bir çalışma yapılmış, ziyaret günü Belediye personelince kesilen kurban ve sonrası hazırlanan geleneksel pilav-kavurma halka dağıtılmıştır.

 Sulama Suyu Kuyusu Yapılması;

Sağlık Mahallesi sanı deresi bitişiğine, kayaaltı-çiritçi-kamışlı-mevkilerinin bahçe sulaması için Belediyemizce 24 m. sondajlı su kuyusu yapılmıştır. Kuyuya bina yapılmış, elektrik panosu yerleştirilmiş, dalgıç pompası alınmış ve yaklaşık 400 m.’lik hat döşenerek bahçe sulaması için hizmetine sunulmuştur. 

Belediye Logolu Duvar Saati;

İlçemizi ziyaret eden ve bizim ziyaret ettiğimiz makam, kurum – kuruluşlar, ilçemizin gelişmesine katkı sağlayan ve sağlayacağı düşünülen kişilere ilçemizin tanıtımı amacıyla ve resmi bayramlarda düzenlenen yarışmalarda başarılı olan çocuklara verilmek üzere Belediyemiz logolu duvar saatleri yaptırılmıştır.

TRT Canlı Yayınları;

Türkiye ve dünyanın sorunu olan işsizliğin çözüldüğü ilçemizde TRT tarafından 2011 yılında bir dizi canlı yayınlar yapıldı.

TRT 1’de yayınlanan Tunç TUNCEL’in sunduğu Sabah Haberlerinde 28.01.2011 Cuma günü saat: 08.00’de Süreyya SERT’in muhabirliğini yaptığı Sabah Aktüel bölümü içerisinde Organize Sanayi Bölgemizde bulunan Erna-Maş fabrikasından yapılan canlı yayında; Türkiye ve dünyanın sorunu olan işsizliğin çözüldüğü Şabanözü programında, Belediye Başkanı Ali ÇAPCI, Fabrika Müdürü, fabrika sahipleri, müteahhit, esnaf ve ilçe halkından konuklar ve çalışanlarla yapılan röportajlarla Şabanözü’de işsizliğin olmadığı, istihdamın nasıl sağlandığı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşandığı “Bereket Şehri Şabanözü” anlatıldı.

Ayrıca 01.02.2011 Salı günü saat: 14.30’da Süreyya SERT’in muhabirliğini yaptığı TRT Haber kanalında yayınlanan “Türkiye Ajansı” programında Şabanözü canlı yayında iktisadın ilçesi diye tanıtıldı. Çarşı meydanından yapılan canlı yayında, İlçe Kaymakamı Ali YILMAZ ve Belediye Başkanı Ali ÇAPCI,  İşadamları, ilçemizde işsizliğin nasıl çözüldüğünü, istihdamın nasıl sağlandığını, işsizlik sayesinde suç oranlarının yok denecek kadar aza indirildiği anlatılar.

Yayınlar Şabanözü’nün tanıtımında  için çok önemli olmuş, olumlu tepkiler alınmıştır. 

Doğalgaz;

Sanayimize paralel olarak ilçemizin daha da gelişip, büyümesi için en önemli ihtiyacımızın başında doğalgaz gelmektedir. Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi, daha önceden yapılan ve sanayi bölgesi dışında kalan fabrikalar, Toki konutları ve ilçe geneli konutlarda kullanılmak üzere doğalgaza ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu önemli sorunumuzu son yıllarda ilimiz Milletvekillerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı başta olmak üzere ilimizi ve ilçemizi ziyaret eden tüm Bakanlara ve konu ile ilgisi olan Bakan, Milletvekili, Bakanlık Bürokratları ve siyasi temsilcilere dosya vermek suretiyle iletilmiştir.

 Botaş, Kargaz ve EPDK gibi doğalgaz ile ilgili bu kuruluşlar nezdinde yazışmalar yapılmıştır.

Ayrıca konu en önemli sorunumuz olarak her platformda takip edilmeye devam edilecektir.

Fahri Hemşehrilik Beratı;

Şabanözü Belediye Meclisinin 02.12.2011 tarih ve 67 sayılı kararı ile İlçemize göstermiş olduğu ilgi, pozitif yaklaşımı ve ilçemizin büyümesine,   gelişmesine desteklerinden dolayı, Çankırı Valisi Sayın Vahdettin ÖZCAN’a “FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI” verilmesi kararlaştırılmış ve 08.12.2011 tarihinde Belediye Başkanı Ali ÇAPCI ve Belediye Meclis üyeleri tarafından sayın Vali makamında ziyaret edilerek kendisine takdim edilmiştir. 

 Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

             Resmi toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarına, ilçemizi ilgilendiren gerek ilçe içi gerek ilçe dışı her programa katılınmıştır.

Askere giden gençlere yer tahsis edilerek, her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.

            Dini bayramlarda belediye çay parkında veya belediye yaren evinde belediye personeli tarafından ikramların yapıldığı, bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.

Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ile diğer ihtiyaçlar sağlanmaktadır. 

            İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin defin işleri belediyemizce yapılmaktadır.

Şabanözü yaylası üzerinde bulunan Paşa Sultan türbesinde her yıl geleneksel olarak türbe ziyaret ve  yağmur duası Belediyemiz organizesi ile yapılmaktadır. 

            Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile yerel günler, Okullarda öğrencilerin gezi programları gibi sosyal-kültürel, sportif etkinlikler ve hizmetler Belediyemizce düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu hizmet ve etkinlikler 2011 yılında da yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, rapor hazırlanmış ve Belediye Meclisimize sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

Şabanözü Belediyesi 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  26 Mart 2012


                                                                          Ali ÇAPCI
                                                                Şabanözü Belediye Başkanı

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.