2016 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu bağlamda ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla 2014 Haziran ayında başladığımız çalışmalarımıza hızla, aynı gayret, hoşgörü ve azimle devam etmekteyiz. 

Şabanözü’nün gözle görülür değişimi devam etmektedir. Özellikle çevre ilçelerle karşılaştırıldığında, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir.

Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, siz değerli Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini sağlayan Şabanözü halkına da sevgi ve saygılarımı sunarım.

5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.

Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2016 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER :

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

3- Mali denetim sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

I. GENEL BİLGİLER

A – Misyon, Vizyon

A-1 Misyon

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

A-2 Vizyon

Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar

       Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Cİdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binası ve Sağlık Mahallesindeki su işlerinde kullanılan binalarda hizmet vermektedir.

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU

 KAMYONKAMYONETİTFAİYEGRAYDERASFALT  KAMYONUKazıcı – YükleyiciSİLİNDİRÇÖP KAMYONUCENAZE ARACIYOL SÜPÜRME ARACIYÜKLEYİCİTRAKTÖROTOBÜSVİDANJÖRBİNEK OTOSUPANELVANTOPLAM
6122  132221244  12237

ARAÇ DURUMU:

Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve belediyemiz imkanları ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.

Belediyemizde; 2 adet İtfaiye  – 2 adet Yükleyici – 3 adet Kazıcı yükleyici – 2 adet Greyder – 2 adet Silindir – 4 adet Traktör – 2 adet Binek Otosu – 6 adet Kamyon – 4 adet Otobüs – 1 adet Kamyonet – 2 adet Cenaze aracı – 2 adet Çöp Kamyonu –  2 adet Panelvan –   1 adet Yol Süpürme Aracı – 1 Adet Vidanjör – 1 Adet Asfalt Kamyonu olmak üzere toplam 37 adet araç bulunmaktadır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 2016 model, Ford Cargo 2532D 6×2 320 HP yataklı şasi üzerine 12.M3 kapasiteli köşeli tip 1 adet Damperli Kamyon alınmıştır.

* Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Adet 2016 model, Transit 350 M Çift Kabin 155 Ps Kamyonet alınmıştır.

* 1996 model BOMAG marka (BW212/D-2) 1 adet Silindir ve 2011 model Ford marka 1 adet Panelvan araçlar Belediyemize vatandaşlarca bağışlanmıştır.

* Adana Büyükşehir Belediyesinden 07.04.2016 tarihinde 1 adet Peugeot Marka 2004 model Minibüs alınmıştır.

* Manisa Büyükşehir Belediyesinden 1 adet 1999 model, Otoyol marka Otobüs-CA Tek katlı Otobüs alınmıştır.

* 2015 yılında Pursaklar Belediyesinden alınan Man marka çiftçeker damperli kamyon, Kombine Sathi Kaplama Aracı olarak üst ekipmanları ile birlikte yeniden düzenlenerek Asfalt Kamyonu haline getirilmiştir.

* Erdemli Belediyesinden 33 VK 336 plakalı, 1994 model, Dodge marka Damperli Kamyon alınmıştır.

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş olan, kullanılamayan, kullanılması durumunda parça ve arıza olarak masraflı olan araçlardan;

* 18 DR 469 plakalı Ford Transit marka Cenaze Aracı, 18 DC 386 plakalı İveco marka Çöp kamyonu, 2004 model, Peugeot Marka Minibüs Bayramören Belediyesine, Belediye Meclisi kararları ile  satılmıştır.

* 18 DU 463 plakalı Fargo PW 250 marka kamyonet ihale yoluyla satılmıştır.

* Başkanlık genel yürütüm ve destek hizmetlerimizde binek otomobili olarak kullanılan 18 AK 560 plakalı, 2011 model, Renault Fluence marka araç 30 Eylül 2016 tarihindeki kaza sonrası pert duruma geldiğinden, araç kaskolu olduğundan araç sigorta bedeli olarak 45.000.00 TL. karşılığında sigorta şirketine satılmıştır.

BAŞKAN

2- Örgüt Yapısı

BAŞKANYARDIMCISI
     YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA AMİRLİĞİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu
Malzeme CinsiMiktarı
Bilgisayar25
Server1
Yazıcı ve Tarayıcı12
Projeksiyon2
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı)2
Kamera1
Ledli Grafik Ekran1
Telsiz3
Anons Telsizi1
Telefon Hattı18
Faks2
Anons Cihazı43
Anons Sistemi1
  

4- İnsan Kaynakları

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU  ( 2016 Yılı Sonu İtibariyle)
       
BAŞKAN YARDIMCISIDEVLET MEMURUSÖZLEŞMELİ PERSONEL(Kısmi Zamanlı)SÜREKLİ İŞÇİDİĞERTOPLAM
HİZMET ALIMITYP
119110261067

Personel Bilgileri :

Belediyemizde 2016 yılında (yıl sonu itibariyle)Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği birimlerine bağlı olarak 19 adet devlet memuru, 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli, 10 adet sürekli işçi ve hizmet alımı yoluyla 26 adet işçi çalışmıştır.

Ayrıca TYP kapsamında 10 işçi Ocak -Haziran döneminde 6 ay süre ile çalışmışlardır.

Personelde Değişiklikler; 

Şoför Arif DANIŞMAN 18.07.2016 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Şef Yusuf AKKAYA 24.05.2016 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,

Tekniker Coşkun TURGUT 16.02.2016 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne naklen atanmıştır.

Bu durumda, 22 olan Devlet memuru sayımız 19’a gerilemiş ve 2016 yılı sonu itibariyle görevlerine devam etmişlerdir. 

5- Sunulan Hizmetler

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre bir Başkan Yardımcısı ve dört Birim Amiri tarafından yönetilmektedir.

Ayrıca Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonunca tahsilat ve iç denetim yapılmıştır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,

Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1-      Bütçe Uygulama Sonuçları – 2016 Yılı –

GİDER :

KODUAÇIKLAMABÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Personel Giderleri1.646.350,001.562.379,60
02Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri321.650,00311.822,43
03Mal Ve Hizmet Alım Giderleri3.775.000,003.514.366,17
04Faiz Giderleri50.000,0049.914,19
05Cari Transferler264.400,0041.204,27
06Sermaye Giderleri2.354.500,001.736.688,04
09Yedek Ödenekler88.100,000
 TOPLAM:8.500.000,007.216.374.70

GELİR :

KODUGELİRİN TÜRÜBÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Vergi Gelirleri715.000.00675.384,61
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.025.000,001.245.656,52
04Alınan Bağış ve Yardımlar380.000,00291.283,29
05Diğer Gelirler5.910.000,004.908.555,24
06Sermaye Gelirleri470.000,0067.112,99
 TOPLAM:8.500.000,007.187.992,65

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

* 2016 Yılı Gelir Bütçesi

2016 YILI BÜTÇE GELİRİ

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLİ 
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2014 Yılı2015 Yılı2016 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
BÜTÇE GELİRLERİ (A) 
  
            
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI5.333.764,696.467.404,507.187.992,65 
80001   Vergi Gelirleri502.176,92572.180,01675.384,61 
8000102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler202.824,74225.040,87269.606,42 
800010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler202.824,74225.040,87269.606,42 
80001020951Bina Vergisi104.292,91110.394,46142.156,96 
80001020952Arsa Vergisi32.903,0139.585,9442.419,67 
80001020953Arazi Vergisi11.320,2614.832,5117.734,23 
80001020954Çevre Temizlik Vergisi54.308,5660.227,9667.295,56 
8000103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri155.762,58160.095,86170.509,16 
800010302 Özel Tüketim Vergisi126.593,30129.738,46138.357,58 
80001030251Haberleşme Vergisi18.631,963.794,562.135,97 
80001030252Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi107.961,34125.943,90136.221,61 
800010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri29.169,2830.357,4032.151,58 
80001030952Yangın Sigortası Vergisi4.578,176.041,886.049,35 
80001030953İlan ve Reklam Vergisi24.591,1124.315,5226.102,23 
8000106  Harçlar143.589,60187.043,28235.269,03 
800010609 Diğer Harçlar143.589,60187.043,28235.269,03 
80001060951Bina İnşaat Harcı46.734,1778.464,0381.385,97 
80001060952Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı0,002.780,000,00 
80001060953İşgal Harcı37.151,0040.323,0041.817,00 
80001060954İşyeri Açma İzni Harcı27.624,703.371,008.299,01 
80001060956Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı449,000,0075,00 
80001060957Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı506,00278,000,00 
80001060958Tellallık Harcı0,00175,50507,12 
80001060960Yapı Kullanma İzni Harcı6.193,432.753,634.134,70 
80001060999Diğer Harçlar24.931,3058.898,1299.050,23 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri958.334,231.102.542,901.245.656,52 
8000301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri646.248,68753.364,67798.511,17 
800030101 Mal Satış Gelirleri35.943,6153.801,5927.677,70 
80003010101Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri18.940,2617.963,0023.975,89 
80003010199Diğer Mal Satış Gelirleri17.003,3535.838,593.701,81 
800030102 Hizmet Gelirleri610.305,07699.563,08770.833,47 
80003010214Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri50,00465,003.410,00 
80003010240Otopark İşletmesi Gelirleri120,0016.555,003.315,00 
80003010254Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler199,99100,000,00 
80003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler512.672,15570.591,76646.237,26 
80003010259Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler42.126,5142.501,6346.414,92 
80003010260Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler1.087,511.231,701.897,25 
80003010299Diğer hizmet gelirleri54.048,9168.117,9969.559,04 
8000306  Kira Gelirleri275.833,57273.222,36351.073,01 
800030601 Taşınmaz Kiraları275.833,57273.222,36351.073,01 
80003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri275.833,57273.222,36351.073,01 
8000309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri36.251,9875.955,8796.072,34 
800030909 Diğer Gelirler36.251,9875.955,8796.072,34 
80003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri36.251,9875.955,8796.072,34 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler417.905,57308.825,01291.283,29 
8000402  Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar210.000,00182.000,0029.983,80 
800040202 Sermaye210.000,00182.000,0029.983,80 
80004020251Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan210.000,000,0029.983,80 
80004020299Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan0,00182.000,000,00 
8000403  Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar150.000,005.000,0014.462,19 
800040301 Cari150.000,005.000,0014.462,19 
80004030101Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar0,000,0014.462,19 
80004030103Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar150.000,005.000,000,00 
8000404  Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar7.500,0097.000,00113.863,30 
800040401 Cari7.500,0022.000,00113.863,30 
80004040102Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar7.500,0022.000,0078.363,30 
80004040104Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar0,000,0035.500,00 
800040402 Sermaye0,0075.000,000,00 
80004040204Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar0,0075.000,000,00 
8000405  Proje Yardımları50.405,5724.825,01132.974,00 
800040501 Cari50.405,5724.825,01132.974,00 
80004050104Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları50.405,5724.825,01132.974,00 
80005   Diğer Gelirler3.455.347,974.404.316,854.908.555,24 
8000501  Faiz Gelirleri0,0015.810,495.753,18 
800050109 Diğer Faizler0,0015.810,495.753,18 
80005010903Mevduat Faizleri0,0015.810,495.753,18 
8000502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar3.347.545,464.231.671,634.804.951,76 
800050202 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar3.315.889,974.194.531,854.753.359,85 
80005020251Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar3.315.889,974.194.531,854.753.359,85 
800050203 Yönetim Giderlerine Katılma Payları0,005,000,00 
80005020399Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları0,005,000,00 
800050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları31.655,4937.134,7851.591,91 
80005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı8.610,0621.832,1635.511,41 
80005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı18.075,5012.802,6213.354,00 
80005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı0,002.500,000,00 
80005020499Diğer Harcamalara Katılma Payları4.969,930,002.726,50 
8000503  Para Cezaları87.366,3576.721,3884.812,60 
800050302 İdari Para Cezaları26.454,098.989,741.215,00 
80005030299Diğer İdari Para Cezaları26.454,098.989,741.215,00 
800050304 Vergi Cezaları28.997,9629.421,2239.589,51 
800050304096552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı1.374,451.559,25647,74 
800050304106552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı136,50830,23400,85 
800050304126736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı0,000,00775,32 
800050304136736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı0,000,00228,89 
80005030499Diğer Vergi Cezaları27.487,0127.031,7437.536,71 
800050309 Diğer Para Cezaları31.914,3038.310,4244.008,09 
80005030902Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları31.914,3038.310,4244.008,09 
8000509  Diğer Çeşitli Gelirler20.436,1680.113,3513.037,70 
800050901 Diğer Çeşitli Gelirler20.436,1680.113,3513.037,70 
80005090103İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları0,0080.000,000,00 
80005090199Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler20.436,16113,3513.037,70 
80006   Sermaye Gelirleri0,0079.539,7367.112,99 
8000601  Taşınmaz Satış Gelirleri0,0034.089,7363.312,99 
800060103 Diğer Bina Satış Gelirleri0,000,0024,64 
80006010301Diğer Bina Satış Gelirleri0,000,0024,64 
800060105 Arsa Satışı0,0034.089,7363.288,35 
80006010501Arsa Satışı0,0034.089,7363.288,35 
8000602  Taşınır Satış Gelirleri0,0045.450,003.800,00 
800060202 Taşıt Satış Gelirleri0,0045.450,003.800,00 
80006020201Taşıt Satış Gelirleri0,0045.450,003.800,00 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)5.333.764,696.467.404,507.187.992,65 
ÖRNEK : 089 
            

                Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2016 yılı içerisindeki toplam bütçe gelirleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.

* 2016 Yılı Gider Bütçesi

2016 YILI GİDERLERİ

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLİ 
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
            
Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2014 Yılı2015 Yılı2016 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
830    BÜTÇE GİDERLERİ HESABI5.574.309,067.082.925,967.216.374,70 
83001   Personel Giderleri1.306.356,491.523.873,481.562.379,60 
8300101  Memurlar766.359,75814.157,78824.152,65 
830010101 Temel Maaşlar371.663,00380.917,70390.174,21 
83001010101Temel Maaşlar371.663,00380.917,70390.174,21 
830010102 Zamlar ve Tazminatlar139.480,69152.160,84156.108,78 
83001010201Zamlar ve Tazminatlar139.480,69152.160,84156.108,78 
830010104 Sosyal Haklar39.182,0539.315,0340.659,35 
83001010401Sosyal Haklar39.182,0539.315,0340.659,35 
830010105 Ek Çalışma Karşılıkları11.889,084.904,195.191,49 
83001010501Ek Çalışma Karşılıkları11.889,084.904,195.191,49 
830010109 Diğer Giderler204.144,93236.860,02232.018,82 
83001010901Diğer Giderler204.144,93236.860,02232.018,82 
8300102  Sözleşmeli  Personel0,000,0013.251,46 
830010201 Ücretler0,000,0013.251,46 
83001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri0,000,0013.251,46 
8300103  İşçiler406.109,13566.301,89546.579,60 
830010301 Ücretler315.734,60363.836,46427.040,80 
83001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri274.587,20331.260,66330.801,10 
83001030102Geçici İşçilerin Ücretleri41.147,4032.575,8096.239,70 
830010303 Sosyal Haklar20.508,0121.114,1120.263,76 
83001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları20.508,0121.114,1120.263,76 
830010305 Ödül ve İkramiyeler39.312,00143.045,4362.514,48 
83001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri39.312,00143.045,4362.514,48 
830010309 Diğer Ödemeler30.554,5238.305,8936.760,56 
83001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri30.554,5238.305,8936.760,56 
8300105  Diğer Personel133.887,61143.413,81178.395,89 
830010501 Ücret ve Diğer Ödemeler133.887,61143.413,81178.395,89 
83001050151Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler112.383,77122.190,27149.520,49 
83001050152Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler21.503,8421.223,5428.875,40 
83002   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri241.027,67270.734,69311.822,43 
8300201  Memurlar137.062,08166.762,76179.120,39 
830020106 Sosyal Güvenlik Kurumuna137.062,08166.762,76179.120,39 
83002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri70.816,06107.269,48121.799,46 
83002010602Sağlık Primi Ödemeleri66.246,0259.493,2857.320,93 
8300203  İşçiler103.965,59103.971,93132.702,04 
830020304 İşsizlik Sigortası Fonuna8.408,2210.227,4510.462,76 
83002030401İşsizlik Sigortası Fonuna8.408,2210.227,4510.462,76 
830020306 Sosyal Güvenlik Kurumuna95.557,3793.744,48122.239,28 
83002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri95.557,3793.744,48122.239,28 
83003   Mal Ve Hizmet Alım Giderleri2.278.945,973.077.191,853.497.866,41 
8300301  Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları15.758,2065.227,1691.848,10 
830030109 Diğer Mal ve Malzeme  Alımları15.758,2065.227,1691.848,10 
83003010901Diğer Mal ve Malzeme  Alımları15.758,2065.227,1691.848,10 
8300302  Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları782.845,34800.347,041.083.527,76 
830030201 Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları21.882,8726.321,5721.890,17 
83003020101Kırtasiye Alımları4.832,3475,008.939,30 
83003020102Büro  Malzemesi Alımları3.912,0012.816,001.675,60 
83003020103Periyodik Yayın Alımları1.067,00955,00970,00 
83003020104Diğer Yayın Alımları4.848,33471,13973,60 
83003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları7.223,2012.004,449.331,67 
830030202 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları166.036,61131.420,66144.097,78 
83003020201Su Alımları163.732,61119.289,66144.097,78 
83003020202Temizlik Malzemesi Alımları2.304,0012.131,000,00 
830030203 Enerji Alımları499.196,67523.836,71697.629,80 
83003020301Yakacak  Alımları18.432,7818.473,4218.886,84 
83003020302Akaryakıt ve Yağ  Alımları422.921,59475.931,66581.161,28 
83003020303Elektrik Alımları57.842,3029.431,6397.581,68 
830030205 Giyim ve Kuşam Alımları1.807,0110.789,221.767,98 
83003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları1.807,0110.789,221.767,98 
830030209 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları93.922,18107.978,88218.142,03 
83003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri10.776,4448.450,29177.582,79 
83003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları83.145,7459.528,5940.559,24 
8300303  Yolluklar3.717,7911.023,209.800,84 
830030301 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları3.717,7911.023,209.800,84 
83003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları3.717,7911.023,209.800,84 
8300304  Görev Giderleri17.765,864.485,9513.388,07 
830030402 Yasal Giderler0,00324,951.259,00 
83003040204Mahkeme Harç ve Giderleri0,00324,951.259,00 
830030403 Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler17.765,864.161,0012.129,07 
83003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler17.765,864.161,0012.129,07 
8300305  Hizmet Alımları591.331,80947.074,531.195.566,53 
830030501 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler531.344,68888.678,651.075.505,67 
83003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri18.737,003.945,710,00 
83003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri17.599,620,0046.610,00 
83003050108Temizlik Hizmet Alım Giderleri0,00883.161,861.023.998,67 
83003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler495.008,061.571,084.897,00 
830030502 Haberleşme Giderleri26.481,3212.217,3413.146,48 
83003050201Posta ve Telgraf Giderleri1.000,001.003,641.164,50 
83003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri10.468,5211.213,7011.981,98 
83003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri15.012,800,000,00 
830030504 Tarifeye Bağlı Ödemeler32.077,1744.998,6560.165,60 
83003050401İlan Giderleri3.776,005.664,004.720,00 
83003050402Sigorta Giderleri16.430,0026.133,7139.749,19 
83003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler11.871,1713.200,9415.696,41 
830030505 Kiralar1.074,631.179,8944.052,04 
83003050503İş Makinası Kiralaması Giderleri0,000,0042.834,00 
83003050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri1.074,631.179,891.218,04 
830030509 Diğer Hizmet Alımları354,000,002.696,74 
83003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri354,000,002.571,08 
83003050990Diğer Hizmet Alımları0,000,00125,66 
8300306  Temsil Ve Tanıtma Giderleri44.634,6190.169,0080.256,08 
830030601 Temsil Giderleri4.490,84527,467.308,94 
83003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri4.490,84527,467.308,94 
830030602 Tanıtma Giderleri40.143,7789.641,5472.947,14 
83003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri40.143,7789.641,5472.947,14 
8300307  Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri354.695,94640.881,44439.975,17 
830030701 Menkul Mal  Alım Giderleri253.565,68195.390,6786.320,64 
83003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları10.864,2694,400,00 
83003070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları22.911,2118.885,90535,00 
83003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları215.298,78151.532,2570.166,83 
83003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları991,200,001.280,30 
83003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları3.500,2324.878,1214.338,51 
830030702 Gayri Maddi Hak Alımları15.505,806.900,0012.634,00 
83003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları15.505,806.900,0012.634,00 
830030703 Bakım ve Onarım Giderleri85.624,46438.590,77341.020,53 
83003070302Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri0,000,0021.315,85 
83003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri5.146,10136.466,17242.146,63 
83003070304İş Makinası Onarım Giderleri66.441,08157.175,9860.946,76 
83003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri14.037,28144.948,6216.611,29 
8300308  Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri468.196,43517.983,53583.503,86 
830030801 Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri156.198,08182.585,60183.441,28 
83003080190Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri156.198,08182.585,60183.441,28 
830030802 Lojman  Bakım ve Onarımı Giderleri0,001.711,800,00 
83003080201Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri0,001.711,800,00 
830030806 Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri311.998,35316.410,13110.356,80 
83003080601Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri311.998,35316.410,13110.356,80 
830030809 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri0,0017.276,00289.705,78 
83003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri0,0017.276,00289.705,78 
83004   Faiz  Giderleri26.208,4132.570,5149.914,19 
8300402  Diğer İç Borç Faiz Giderleri26.208,4132.570,5149.914,19 
830040209 Diğer İç Borç Faiz Giderleri26.208,4132.570,5149.914,19 
83004020901TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri26.208,4132.570,5149.914,19 
83005   Cari Transferler41.891,4426.007,9341.204,27 
8300503  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler21.553,4420.272,9333.509,27 
830050301 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara21.553,4420.272,9333.509,27 
83005030101Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara14.707,195.334,0010.145,42 
83005030190Diğerlerine6.846,2514.938,9323.363,85 
8300504  Hane Halkına Yapılan Transferler2.175,005.735,007.695,00 
830050407 Sosyal Amaçlı Transferler2.175,005.735,007.695,00 
83005040751Muhtaç Asker Ailelerine Yardım2.175,005.735,007.695,00 
8300508  Gelirlerden Ayrılan Paylar18.163,000,000,00 
830050809 Diğerlerine Verilen Paylar18.163,000,000,00 
83005080951İller Bankasına Verilen Paylar18.163,000,000,00 
83006   Sermaye Giderleri1.679.879,082.152.547,501.753.187,80 
8300601  Mamul Mal Alımları197.793,96211.786,21439.763,62 
830060102 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları0,0013.671,000,00 
83006010290Diğer Makine Teçhizat Alımları0,0013.671,000,00 
830060104 Taşıt Alımları197.793,964.988,21439.763,62 
83006010401Kara Taşıtı  Alımları197.793,964.988,21439.763,62 
830060105 İş Makinası Alımları0,00193.127,000,00 
83006010530Hareketli İş Makinası Alımları0,00193.127,000,00 
8300604  Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması0,0019.319,640,00 
830060401 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri0,0019.319,640,00 
83006040110Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri0,0019.319,640,00 
8300605  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri1.482.085,121.921.441,651.223.945,99 
830060502 Malzeme Giderleri0,003.935,30   106.025,16 
83006050201İnşaat Malzemesi Giderleri0,000,00  91.427,26    
83006050202Elektrik Tesisatı Giderleri0,003.935,30    0,00 
83006050203Sıhhi Tesisat Giderleri0,000,006.337,90 
83006050290Diğer Giderler0,000,008.260,00 
830060507 Müteahhitlik Giderleri1.482.085,121.917.506,351.117.920,83 
83006050707Yol Yapım Giderleri1.208.642,071.679.135,46888.314,21 
83006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri63.556,700,003.430,28 
83006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri209.886,35238.370,89226.176,34 
8300607  Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri0,000,0089.478,19 
830060709 Diğer Giderler0,000,0089.478,19 
83006070901Diğer Giderler0,000,0089.478,19 
ÖRNEK : 093 

Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2016 yılı içerisindeki toplam bütçe giderleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.

3- Mali denetim sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu tarafından 2016 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerinin denetimi yapılmıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin sınırlı gelir kaynaklarını zorlayarak israf ve savurganlığa yer vermeden, maddi imkânlarımız çerçevesinde tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışarak,  ilçemizin gelişmesi, büyümesi halkımızın refahı ve huzuruna yönelik olarak gelirlerimizi kullanarak hizmet verilmektedir.

Belediyemizin 2016 mali yılında 7.350.280,15.TL Gelir tahakkuk etmiş olup, önceki yıldan da 592.924,36.TL devir ile birlikte toplam; 7.943.240,51.TL gelir tahakkuku oluşmuştur. Bu tahakkukun da 7.187.992,65.TL yıl içinde tahsil edilmiş, kalan 755.211,86 TL 2017 yılı alacağı olarak devretmiştir. Buna göre genel tahsilât oranı % 90.00 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı içinde;

Belediye Meclisi:

            Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre 2016 yılı içerisinde her ayın ilk haftalarında ayda bir defa olmak üzere 12 defa olağan aylık toplantı yapmış,

Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-  Kasım ve Aralık aylarında olmak üzere 6 defa ikinci Birleşim için toplanmış,

Aralık ayında üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından ikinci kez 1 defa toplanmak suretiyle;

 2016 yılı içerisinde toplam 19 defa toplantı yaparak 62 adet konu karara bağlamıştır.

Ayrıca, 2016 yılı içerisinde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetleme Komisyonları kendilerine havale edilen konularla ilgili çalışmalarını yaparak bu konudaki raporlarını meclis başkanlığına sunmak suretiyle meclisin çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır.

Belediye Encümeni:

Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince haftada en az bir kere Salı günü ve acil durumlarda haftanın herhangi bir günü toplanmak suretiyle, 2016 yılı içerisinde 49 kez toplanmış ve 110 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.  

Sekretarya;

Yazı İşleri Müdürlüğünce, 2016 yılı içersinde Belediyemizin karar organları olan  Meclis ve Encümenimizin sekretaryası yapılarak, başkanlık tarafından belirlenen gündemlerle ilgili alınan kararların özetleri karar defterlerine yazılmış, kararlar bilgisayar ortamında yazılarak ilgili birimlere zamanında ulaşması sağlanmıştır.

Diğer Veriler:

* Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe : Başkanlık makamı ve  kurum içi ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar zamanında yapılmış ve ilgili dairelere gönderilmiştir.

Yıl içerisinde 982 adet gelen, 1471 adet giden evrak ve 636 adette dilekçe kayıtları yapılarak ilgili birimlere zamanında ulaşımı sağlanmış, cevap gerektiren evrak ve dilekçelere süresi içerisinde gerekli cevapları zamanında verilmiştir.

 * Evlendirme İşlemleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 53 çiftin evlenme akit işlemleri yapılmış olup, evlenme cüzdanı verilmiştir. Evlendirmeleri yapılan çiftlerin evlenme akitleri zamanında İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.

* İlan Hizmetleri: Anons cihazımız ile 2016yılı boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılmış ve 120 adet İlan tutanağı tanzim edilerek gerekli yerlere/ilgililere ulaştırılmıştır. 

Güzergâh Belgesi; 2016 yılında Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından ilçemizde faaliyet gösteren servis araçlarına 58 adet Güzergâh Belgesi ve Ticari taksiler için ise 6 adet Çalışma Ruhsat Vizesi düzenlemiştir.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı; 2016 yılında, 26 adet Sıhhi ve 3 adet gayri sıhhi olmak üzere toplamda 29 müesseseye İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Ruhsatlar: 

2016 yılında, 147 adet Yapı Ruhsatı (2 adet Yeniden, 7 Adet İsim Değişikliği, 11 Adet Tadilat, 1 Adet Kat İlavesi, 42 Adet Konut, 84 adet tarımsal amaçlı yapı) verilmiştir.

35 adet Yapı Kullanma izin Belgesi (23 adet konut  – 7 adet Tarımsal Hayvancılık Yapı binası – 4 adet Ofis ve İşyeri binası – 1 adet işyeri) verilmiştir.

İçmesuyu ve Kanalizasyon;

İçmesuyu:

İlçemize mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahalleleri ile merkezde içme suyu sorunu bulunmamakta olup, ihtiyaca göre yenileme, tamir ve bakım çalışmaları yapılmakta olup,

2016 yılında;  

Gümerdiğin Yeşilöz mevkiine yaklaşık 800 metre içme suyu hattı döşeme işi tamamlanmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi Ankara Caddesinde 400 metre içmesuyu şebekesi hattı döşenmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi gölet yolu ve karşısında küme evler için 2500 m. İçmesuyu şebekesi hattı döşenmiştir.

Yapımı tamamlanma aşamasında olan Şabanözü Küçük Sanayi Sitesine 200 m. içme suyu hattı döşenerek ana şebekeye bağlanmıştır.

Kanalizasyon:

İlçemize mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahalleleri ile merkezde kanalizasyon sorunu bulunmamakta, ihtiyaca göre yenileme, tamir ve bakım çalışmaları yapılmakta olup,

2016 yılında;

Gürpınar Mahallesi Harman mevkiinde 1100 m. yeni kanalizasyon şebekesi döşenerek ana hatta bağlanmış olup, o bölgedeki 6 hanenin bağlantısı sağlanmıştır.

Yapımı tamamlanma aşamasında olan Şabanözü Küçük Sanayi Sitesine 180 m. kanalizasyon hattı döşenerek ilçe kanalizasyon şebekesine bağlanmıştır.

İlçemiz Gümerdiğin mahallesine döşenmek üzere 1000 metre kanalizasyon şebeke borusu alınmış 2017 yılında kanalizasyon hattı döşenmesine başlanacaktır.

Yol Yapımı – Park ve Çevre Düzenlemesi:

Parke Taş, Bordür ve Yol Çalışmaları;

İlçe merkezimizde alt yapı yenileme çalışmaları sebebiyle bozulan yollarımız ile Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahallelerimizde yol yapımı ve asfaltlama-kilitli parke taş ile döşeme çalışmaları çerçevesinde;

Yeni Mahalle;

2015 yılında ihalesi yapılan ve 18 AD 581 plakalı MAN kamyon üzerine monte edilen 1 Adet Hidrolik ve Pnomatik Merkezi Kumandalı Dijital göstergeli Kombi Asfalt Sathi Kaplama aracı 04/03/2016 tarihinde teslim alınarak, belediyemizce yolların sathi asfalt kaplama çalışmalarına başlanılmıştır.

Yenimahalle Müsellim caddesi, Zirve sokak ve Mehmet Ayanoğlu sokaklarında yaklaşık 3 km.lik yol aracmızla sathi kaplama yapılmıştır.

Yeni Mahalle Ören caddesi Arnavut taşı ile döşenmiş ve bu caddeye bağlanan yan yollarda 6150 m² kilitli parke taş döşemesi yapılmıştır.

Mahmudiye Mahallesi;

Mahmudiye mahallesi Çiçek Sokak ve Sağlık Mahallesi A.Erdem Caddesi Kirazlı Bahçe Konukları önündeki bölüme 3.600 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Sağlık  Mahallesi;

Sağlık Mahallesi Mart ve Karakoçaş köyü yolunda, yaklaşık olarak 2 km.lik alanda yol genişletme çalışmaları yapılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi;

Cumhuriyet Mahallesi Sahil Sokakta 600 m² parke taş döşenmiştir.

Karaören Mahallesi;

Karaören Mahallesinde 18. Madde uygulaması yapılan alanlarda yaklaşık olarak 2400 m.lik imar yolları ham yol olarak açılmış, dolgu malzemesi ile tesviyesi yapılmıştır. 

Karaören Mahallesi Kabakbahçe, Kıran, Bahçe Sokaklar ile bazı sokaklarda eksikliklerin giderilmesi ve bakım çalışmalarında 7800 m² parke taş döşenmiştir.

Gürpınar Mahallesi;

Gürpınar Mahallesi çatal yol mevkiinden Kamış yol ayrımına kadar olan ana ve ara yollar ile Köçek harmanı mevki Karataş mevki ve mezarlık doğu kısmı iniş yollarında yol bakım genişletme çalışmaları yapılmış, 2000 ton temel malzeme serilip sıkıştırma işlemleri tamamlanmış, yaklaşık 8 km yol güzergâhı 2017 yılı yapılması planlanan asfalt sathi kaplama işlemine hazır hale getirilmiştir.

Gürpınar mahallesi Sevgi, Menekşe, Çiçek, Akıncılar, Kanuni, Papatya, Sancak, Sümbül, Tuna, Yavuzlar ve Ergenekon Sokak, Yavuz Sultan Selim ve Yıldırım Beyazıt Caddeleri, sağlık ocağı önündeki Yeni Park ile Mezarlık içlerine yaklaşık 9.000 m² kilitli parke taş ve 800 m. bordür döşenmiştir.

Gürpınar Mahallesi girişinden harman mevkiine kadar yaklaşık 700 m. yeni imar yolu açılarak stabilize hale getirilmiştir.

Cumhuriyet mahallesi Gürpınar caddesinden başlanarak Gürpınar mahallesi girişine kadar yaklaşık 5 km.lik alan sathi kaplama temeli yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi;

Gümerdiğin Mahallesi Aşırdere caddesi, Hürriyet/Gürbüz sokak, Kale Mezarlık içi, Cumhuriyet mahallesi Mezarlık içi, Özdemir sokağa yaklaşık 9.400 m² kiltli parke taş ve 1200 m. bordür döşenmiştir.

Gümerdiğin mahallesi Okul, Veziroğlu, Hürriyet, Akçapınar ve Aşırdere caddeleri, Karakaya mevki ara ve ana yollar ile çoraklık mevkiinde bulunan ara sokaklarda yol bakım genişletme çalışmaları tamamlanmış olup, 1500 ton temel malzeme serilip sıkıştırılarak yaklaşık 7 km yol güzergahı 2017 yılı sathi kaplama asfalt çalışmalarımıza hazır hale getirilmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi ile Yeşilöz arasındaki yaklaşık 5 km.lik yolun yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak stabilize hale getirilerek planlanan sathi kaplama asfalt çalışmalarımıza hazır hale getirilmiştir.

Yeşilöz mevkiinden Dereyayla mevkiine kadar 4 km.lik bölgede yol genişletme, yenileme ve bakım çalışmaları yapılarak stabilize hale getirilerek planlanan sathi kaplama asfalt çalışmalarımıza hazır hale getirilmiştir.

Yeşilöz Mevkiinin girişinden itibaren yol genişletme, yenileme ve bakım çalışmaları yapılarak stabilize hale getirilerek planlanan sathi kaplama asfalt çalışmalarımıza hazır hale getirilmiştir.

Ayrıca Yeşilöz mevkiindeki 2 adet köprüde genişletme, menfez ve bakım çalışmaları yapılmıştır. 

Yeşilöz mevkiinden Çakıreşme mevkiine kadar 2 km.lik bölgede yol genişletme, yenileme ve bakım çalışmaları yapılarak stabilize hale getirilerek planlanan sathi kaplama asfalt çalışmalarımıza hazır hale getirilmiştir.

Genel;

Ayrıca Şabanözü merkez, Yayla yolu ve Paşasultan Türbesi yolu, Gürpınar Mahallesi yayla yolları, Gümerdiğin mahallesi, Yeşilöz, Çakıreşme ve Dereyayla mevkileri dahil arazi yollarında bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 

İlçe merkezimizde bozuk olan asfalt yollarımıza 10 kamyon asfalt yama malzemesi ile bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Park,Yeşil Alan ve Mesire Yerleri:

İlçemiz genelinde bulunan oyun parklarımıza yeni oyun grupları alınarak eksikler giderilmiş ve mevcut bulunan oyun gruplarının bakım çalışmaları yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi (Cevizli Park);

Sağlık Mahallesinde kendi imkânlarımız ile sanı deresi kenarında yaklaşık 5000 m² yeşil alanı olan Cevizli Parkta, zemini düzenlenerek taş kaplama yapıldı, bordürleri çekildi, çimleme çalışları yapıldı, doğal taş görünümlü istinat duvarları yapılarak, kamelyalar, banklar ve oturaklar konuldu, sulama tesisatı döşenerek aydınlatma yapıldı, şelale ve çeşme yapıldı, ağaçlandırma çalışmaları yapılarak doğa park olarak hizmete sunulmuştur.

Yeni Mahalle (Tepe Park);

Yeni Mahalle Müsellim Caddesinde yaklaşık 4000 m²’lik alanda park yapımına başlanılmış olup, zemini düzenlenerek taş kaplama yapıldı, bordürleri çekildi, istinat duvarları yapılmış, çizgi film karakterlerinden oluşan duvar resimleri yapılmış, çocuk oyun alanı, basketbol ve paten sahası zemin betonları atılmış, oluşturulacak yeşil alanlar için toprak dolgusu yapılarak fidan dikimi için hazır hale getirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. 

Yeni Mahalle (Keçiören Parkı);

Yeni Mahallede bulunan Keçiören Parkımız doğal taş görünümlü banklar, doğal taş görünümlü perde duvar,  kamelya ve çocuk oyun grubu konularak yenilenmiştir.

Yeni Mahalle (Belça Parkı);

Yeni Mahalle Belça Evleri arazisinde bulunan 4500 m²’lik alanda park yapımına başlanılmış olup, zemini düzenlenerek istinat duvarları yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir.  

Mahmudiye Mahallesi Parkı);

Mahmudiye mahallesinde bulunan çocuk parkı yeniden düzenlenerek kamelya, çocuk oyun gurupları, banklar ve doğal taş görünümlü perde duvar yapılarak yenilenmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi Parkı;

Gümerdiğin mahallesinde bulunan park yeniden düzenlenerek kamelya çocuk oyun gurupları, banklar ve doğal taş görünümlü perde duvar yapılarak yenilenmiştir.

Gürpınar Mahallesi Park);

Gürpınar Mahallesine 3500 m²’lik alanda doğal taş görünümlü banklar, doğal taş görünümlü perde duvar çalışmalar yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.  

Karaören Göleti;

Karaören göleti etrafında bulunan mesire alanımızda temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak halkımıza hizmet vermesi sağlanmaktadır.

İlçemiz tüm mahallelerinde bulunan diğer park, spor alanlar, yeşil alanlar, oturma alanları, kamelyaların bakım ve temizlikleri yapılmakta ve hizmete hazır tutulmaktadır.

Çevre Düzenlemesi:

         Belediyemizce park, meydan, refüj, kavşaklar ve sanı deresi kenarındaki yeşil alanların yenileme, bakım, sulama çalışmaları devam etmektedir.

         İlçemiz Yenimahalle ile Sağlık mahallesi arasında sınır olan sanı deresi dere kenarı çevre düzenlenmesi kapsamında dolgu malzemesi çekilmiş olup, 2017 yılında tamamlanması düşünülmektedir.

       İlçemiz Yeni Mahallede bulunan Küçük Sanayi Sitesi iç yolları ve meydana yaklaşık 60 kamyon dere dolgu malzemesi çekilerek zemin ve yollar düzeltilmiştir.

İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi girişinden Çankutsan fabrikasına kadar olan bölümde kaldırım arkaları 1.5 m. dolgu yapılarak yeşil alan oluşturmak üzere hazır hale getirilmiştir. 

Ağaçlandırma Çalışmaları:

İlçemizde ağaçlandırma yapılan tüm bölgelerde rutin olarak yenileme, bakım ve sulama çalışmaları devam etmektedir.

Gürpınar yolu üzerinde spor sahası yanında, Belediyemizde dikilmek üzere bulunan fidanlar ile park, bahçe malzeme ve ekipmanları korunması için tel örgü içerisine alınarak koruma altına alınmıştır. 

2016 yılında;

Sanı deresi iki köprü arasındaki yamaçlara 6100 adet Sabin Ardıcı ağacı dikilmiştir.

Ayrıca Akasya 150, Yeşil Batı Ladini Çamı 40, Mavi ladin çamı 25, Karaçam 100, Akçaağaç 100, Çimeni Selvi 85, Leylandi 100, Ihlamur 80 ağaç fidanları alınarak;

İlçemiz Çankırı yolu ilçe çıkışından başlayıp Şehir Stadına kadar olan bölge ile Yeni Mahalle Belediye eski hizmet binasından başlayıp Çok Programlı Liseye kadar olan bölgede yolların  kenarlarına dikilerek  ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.

İMAR DURUMU :

İmar Çalışmaları;

  2014 mahalli idareler seçimlerinden sonra belediyemize bağlanan iki yeni mahalle (Gümerdiğin, Gürpınar) ile imar sınırlarımız oldukça genişlemiş, beraberinde ise yeni ihtiyaçlara cevap vermek maksadı ile Gümerdiğin mahallemizde 263 hektar alanda imar planı çalışmalarımız devam etmekte olup, bunun 137 hektar alanı revizyon bölümü yapılmış, 126 hektar alan ilave plan için çalışmalar devam etmektedir.

18. Madde Uygulaması;

Sanayileşmeye paralel olarak ilçemiz genelinde yapılaşma talepleri yoğunlaştığı için arsa talepleri karşılanamadığından ihtiyaca ve talebe göre ilçemizin değişik bölgelerinde, değişik zamanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi uygulamaları devam etmekte olup,

2016 Yılında;

İlçemiz Karaören Mahallesinde 30 hektarlık 18. madde uygulaması yapılarak tapuları vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

İlçemiz Gürpınar Mahallesi genelinde gelişme konut alanında 113 hektarlık 18. madde uygulaması ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır.

İlçemiz Sağlık Mahallesi 442 ada 4 ve 5 numaralı parsellerde 18. Madde uygulaması tamamlanmıştır.

İlçemiz Yenimahalle 197 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-21-34-37-59-60 numaralı parsellerde, ve Ada sokak – Buzlu sokak – Dülger sokak ve M.Gökçek caddesinin çevrelediği alanda 138-140 ve 141 nolu adaları kapsayan alanda 18.madde uygulaması devam etmektedir.

İlçedeki gelişime ve ihtiyaca paralel olarak 18. madde uygulamalarına devam edilecektir.  

Mezarlık çalışması;

Gümerdiğin mahallesi mezarlığı yürüyüş yollarına yaklaşık 3000 m² kilitli parke taş döşenmiş mezarlığı çevreleyen duvarlar ile kapılarının bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Gürpınar mahallesi mezarlığı yürüyüş yollarına yaklaşık 1200 m² kilitli parke taş döşenmiş mezarlığı çevreleyen duvarlar ile kapılarının bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Ayrıca yukarı mezarlık otopark alanına 200 kamyon dolgu malzemesi serilmiş, mezarlık karşısındaki yamaç 2.5 m. genişliğinde ve 4m. yüksekliğinde kazı yapılarak genişletme çalışmaları yapılmıştır.  

İlçemiz merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören Mahallelerimizde bulunan mezarlıkların bakım onarım ve temizleme çalışmaları düzenli şekilde yapılmaktadır.

Şelale Yapımı;

Sağlık Mahalle Asya Sokakta yapılmakta olan yeni düğün salonunun perde duvarı yapılarak önüne 22 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde havuzlu şelale yapılmıştır.

Fen İşleri Garaj Binası:

Belediye garajımızın araç parkının bir bölümü kapalı hale getirilmiş olup, yaklaşık 10 araçlık bölüm tamamlanarak, araçlar koruma altına alınmıştır. 

            Garaj binamızda bakım bölümü olarak kullanılan kademe binasına kalorifer tesisatı döşenip ön tarafına kapı yapılarak kapalı hale getirilmiştir. Bu sayede  vidanjör,  itfaiye gibi araçlarımızın kışın donma tehlikesine karşı korunmuştur.

İlçemiz Ankara girişindeki ana yol kenarı olan ve garaj binası alanı içerisindeki arazi Çevre düzenleme çalışmaları başlatılmış olup,  bölgedeki dağınık kötü görünümlü ağaç ve bitkiler temizlenmiş, zemin düzeltilmiş, yeni bitkiler ekilmiş, ihata duvarı inşa edilerek aydınlatmalarda tamamlanarak ilçe girişi güzel bir görünüme kavuşturulmuştur.  

Düğün Salonu;

Belediyemiz düğün salonu yeterli gelmediğinden, ilçemiz Sağlık Mahallesi Asya Sokakta 300 kişilik kapalı, 300 kişilik açık toplamda 600 kişi kapasiteli, üzeri Yörük çadırı ile kapatılmış, çadırın içi 450 m² mermer ile zemin kaplama yapılmış, yaz ve kış aylarında hizmet verebilecek, düğünler haricinde Kafeterya olarak kullanılabilecek, güzel bir görüntü oluşturması için perde duvarına şelale yapılan ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden açık alan 650 m² andezit kaplama taş ile döşenmiş, alanın giriş kapıları yapılmış, aydınlatma direkleri dikilerek aydınlatmaları tamamlanan yeni Düğün Salonumuzun büyük bölümü tamamlanmıştır.

Ancak, 2016 yılında ağır kış şartları nedeni ile aşırı yağan kar yağışı neticesi çadırın çatı kısmında çökme olmuştur.

İmalatçı firma ile görüşülmüş ve bu çökmeler Nisan ayı içerisinde düzeltilerek  salonumuz 2017 yılı yaz  aylarında hizmete açılacaktır. 

Belediye Hizmet Binası Tadilatı;

Halen hizmet binası olarak kullandığımız Belediye hizmet binamızda yönetim katında geçen yıl bürolar, mutfak-çay ocağı, mescit tanzim edilerek hizmete sunulmuştu. Bina içerinde çalışmalara devam edilerek, Meclis Toplantı Salonu, Arşiv- Depo yapılmıştır.

Arşiv – Depo ;

Binamızın üst katındaki kiracı olan Kütüphanenin ayrılması ile boşalan odalar değerlendirilerek depo ve arşivler yapılmıştır.

Bu sayede önemli bir eksiklik giderilmiş, evrak ve malzemelerimizi daha güvenli, düzenli ve kullanışlı halde tutacağımız depo ve arşivler kullanılmaya başlanılmıştır.

Meclis Toplanı Salonu;

Yine aynı bina içeresinde üst katında boş bulunan oda (şu anda içerisinde olduğumuz) meclis toplantı salonu olarak tanzim edilmiştir.

Başkanlık Divanı bölümü,  Kayıt cihazları, sunum cihazları ile toplantı odası düzeninde tanzim edilen salonumuz Meclis toplantılarımızın yanı sıra diğer toplantılarda da kullanılmaktadır. 

Hizmet binamızın günümüz şartlarına uygun, daha kullanışlı, güzel görünümlü hale getirilmesi için  tüm katlarında iyileştirme, bakım ve tamiratlar devam etmektedir.

Nüfus;

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, 2016 yılı sonu itibariyle ilçemiz nüfusu 8094 olarak açıklanmıştır.   

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile çöp toplama araçlarımızla gündüzleri gün aşırı alınma işi düzenli bir şekilde devam etmektedir.

Karaören, Gümerdiğin, Gürpınar mahallerimizin çöpleri haftalık iki gün olarak alınmaktadır.

Karaören göletinin kış aylarında haftada bir gün yaz aylarında haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Sanı Deresi Islahı 3. Etap Çalışmaları:

İlçemizde yapımını tamamladığımız sanı deresi ıslahının 1 ve 2. etabına ilaveten 3. etap olarak;

Sanı deresinin ilçemizin kuzey tarafından Karakaya mevkiine kadar olan bölümünde de yapılaşma olduğundan, taşkın riski olduğu belirtilerek projesi hazırlanmış ve ıslahın devam etmesi Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğünden talep edilmiştir. Ayrıca 2. etap dere ıslahı bölümünde kalan Çankırı yolu ile Ada sokağın birleştiği dere geçişine araç yolu yapılması talep edilmiştir. Her iki talep için de teknik personeller tarafından yerinde inceleme yapılmış ve taleplerin uygun görüldüğü belirtilerek Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılı yatırım programına alınmıştır.

İmara Açılan Bölge Çalışmaları;

Sağlık Mahallesi ve Yeni mahalleyi kapsayan M.Gökçek Caddesi ile Şehit Kavaklı caddeleri arasında Sanı deresinin iki yakasına kapayan alanda imar kanununun 18. maddesi gereği yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucu, bölgedeki sokaklara sokak isimleri meclisimizce verilmiş, derenin iki yakasına zemin doldurulup düzeltilerek imar yolları açılmış ve açılmaya devam etmektedir. Bölgeye DSİ tarafından sanı deresi ıslahının 3. etap aşamasında bir adet 12 mt genişliğinde köprü yapılmıştır.

Bölgenin arazi temizleme, altyapı çalışmaları, zemin doldurma ve düzenlemeleri devam etmektedir.   

İçme Su Depoları ve Klorlama Cihazları;

            İlçemize Güldürcek barajından gelen suyun dağıtımının yapıldığı ilçe merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallerindeki depolara 6 adet Otomatik Klor Dozlama Cihazı ile klorlanmakta ve ilçemiz genelinde bu içme suyu kullanılmaktadır.  

Şabanözü merkez depoları dahil tüm depolarda kontrol, bakım ve yenileme çalışmaları yıl boyunca devam etmiştir.

Şabanözü Belediye Spor Kulübü ve Faaliyetleri;                                                                     

Şabanözü Belediye Spor kulübü aktif olarak Futbol dalında faaliyet göstermektedir.

Futbol Takımımız Çankırı Amatör küme 2016-2017 sezonunda iç saha maçlarını sentetik çim zeminli “Şabanözü Belediyesi M. Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamış, deplasman maçlarına da  belediyemiz otobüsleri ile gidilmiştir.

            Futbol takımımızın Çankırı Amatör küme 2016-2017 sezonundaki müsabakalarına devam etmektedir.  

            Ayrıca, 2015-2016 sezonunda Çankırı ligi U-12 yaş grubu futbol müsabakalarında futbol takımımız 4. olmuş, Çankırı ligi U-13 yaş grubu futbol müsabakalarında futbol takımımız 3. olarak ilçemize iki adet kupa kazandırmışlardır.

Çankırı ligi U-14 yaş grubunda da  futbol müsabakalarına futbol takımımız katılmış ancak derece yapamamıştır.

2016 yılı içerisinde yaz spor okulu çalışmalarına devam edilerek 12 – 18 yaş gruplarındaki gençlerin kulüp antrenörü eşliğinde antrenman yapmaları sağlanmıştır. İlçe stadında yapılan antrenmanlara Belediyemiz otobüsleri ile genç sporcuların ulaşımı sağlamakta ve malzemeleri de Belediyemizce karşılanmaktadır.

Kapalı Spor Salonu yer tahsisi;

        Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 119 ada 7 parselde 7.452,79 m²’lik spor sahası niteliğindeki arsa, Kaymakamlık ve Spor Genel Müdürlüğü katkılarıyla ilçemize spor tesisi kazandırılması için ortaklaşa proje çalışması kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince Spor Tesisi yapılması şartıyla Spor Genel Müdürlüğüne 29 yıllığına tahsis edilmiştir.

            Gürpınar yolu üzerindeki bu alana Spor Genel Müdürlüğü, Kaymakamlık tarafından yaptırılan kapalı halı saha tamamlanarak 2016 yılında ilçemize yeni bir spor tesisi daha kazandırılmıştır. 

 Şabanözü Dernekler Federasyonu;

            Şabanözü ilçemiz ve köylerinde faaliyet gösteren derneklerin birleştiği Şabanözü Dernekler Federasyonunca organize edilen Köy dernekleri takımları arasında geçen yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da Ankara’da futbol turnuvası düzenlemişler ve turnuvanın final maçları   “Şabanözü Belediyesi M. Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamıştır.

            Başkentten ve köylerimizden gelen köy takımlarımızın taraftarları arasında şenlik havasında geçen güzel bir organizasyona Belediyemiz ve ilçe stadımız ev sahipliği yapmıştır.  

Ramazan Ayı Etkinlikleri;

Belediyemizce Ramazan ayı münasebetiyle personelimize 07 Haziran 2016 günü Paşasultan Külliyesinde iftar yemeği verilmiştir. İftar yemeğine Meclis üyelerimiz, personelimiz, eşleri ve çocukları katılmıştır.  

Kadir Gecesi ve kandil gecelerinde camilerimizde Belediyemizce personelimiz vasıtasıyla ikramlarda bulunulmuştur.

Ramazan ayı münasebetiyle Kaymakamlık, Belediyemiz ve Müftülük tarafından birlikte ramazan ayı boyunca ilçemiz Paşasultan Külliyesinde iftar sofraları düzenlenmiş ve Belediyemizce de bir akşam iftar yemeği verilmiştir.

İmsakiye;

Belediyemizce, Ramazan ayı münasebetiyleBelediyemiz logolu imsakiye bastırılarak halkımıza dağıtılmıştır.

Bayramlaşma;

Ramazan bayramı münasebetiyle 05 Temmuz 2016 günü çay parkında halkımızla, belediyemizce organize edilen ve ikramlarda bulunulan geleneksel bayramlaşma yapılmıştır.

Eğitim – Öğretime Destek;

Belediyemizce, imkanlar ölçüsünde ilçemizdeki eğitim ve öğretime destek verilmektedir.

Okulların, eğitimcilerin ve  öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmakta, okulların açılış-kapanış dönemleri, bayramlar, önemli günler ve özel günlerde Belediye olarak başkan düzeyinde katılım sağlanmakta, çocuklarımıza  hediyeler verilerek teşvik edilmekte, ilçe içi ve dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerin de ve seyahatler için araçlar tahsis edilmektedir.

Belediyemizce TEOG’da Başarılı Olan Öğrencilere Hediyeler Verilmesi;

            22 Ocak 2016 Cuma günü 2015 – 2016 Eğitim-Öğretim sezonunun yarıyıl tatiline girmesi münasebetiyle, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene, Başkan düzeyinde katılınmış olup Eğitim ve Öğretimi desteklemek ve öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla 25 – 26 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan 18 öğrencimize hediyeler verilirken, TEOG sınavında TÜRKİYE BİRİNCİLERİNDEN olan Duygu YALÇITAŞ’a hediye ve çeyrek altın takdim edilmiştir.

Öğretmenler Günü Kutlaması;

Belediye Başkanı olarak katıldığımız, Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçemiz Şehitler İlkokulunda 24 Kasım 2016 tarihinde yapılan kutlama programında, tüm öğretmenlerin tek tek Öğretmenler Gününü kutlayarak kendilerine Belediyemiz logolu  kalem seti takdim edilerek öğretmelerin bu en anlamlı günlerinde yanlarında olunmuştur.

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Çankırı Tanıtım Günleri;

Çankırı Valiliği tarafından 26 – 29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Çankırı Tanıtım Günlerinde;

 Başkentte Çankırı’mızın tanıtımın yapıldığı, Çankırı ve tüm ilçelerdeki kurum ve kuruluşların katıldığı Tanıtım Günlerinde, geçmişin izlerini taşıyan Kaymakamlık, Belediye işbirliği ile hazırlanan otantik standımız ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.  

            Ziyaretçilerimize yöresel tatlarımız olan Dondurma Helvası, Yumurta Tatlısı ve Kırık Leblebi ikramları yapıldı. Gelen tüm ziyaretçilerimize ilçemizin tanıtımı amaçlı hazırlanan “İşsizi Olmayan, Temiz, Şirin, Huzurlu Şabanözü” adlı broşürümüz dağıtılarak “Sizi Bir gün Şabanözü’ne Davet Ediyoruz, Sonra Siz Zaten Geleceksiniz” sloganıyla ziyaretçiler ilçemize davet edildi.

             Kaymakamımız Cevdet BAKKAL ile birlikte şahsım ve Belediyemiz yetkilileri, Belediyemiz görevlileriyle beraber tanıtım günlerinde standımızda hazır bulunarak misafirler karşılanmış ve Şabanözü’nün tanıtımına katkı sağlanmıştır. 

            Çankırı Valimiz Vahdettin ÖZCAN, Çankırı Milletvekillerimiz Av. Muhammet Emin AKABAŞOĞLU ve Hüseyin FİLİZ başta olmak üzere siyaset, sanayi ve sanat dünyasının temsilcilerinin yanısıra bürokratlar, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile Ankara’da yaşayan hemşehrilerimizin ziyaret ettiği Şabanözü standında ilçemiz en iyi şekilde temsil edilmiş ve tanıtımı yapılmıştır.

Köylerimiz ve mahallerimizde Otobüs Durakları;

            Vatandaşlarımızın ve özellikle taşımalı sistemle ilçemizde eğitim – öğretim gören öğrencilerimizin özellikle kış aylarındaki kötü hava şartlarından korunması ve otobüslerin belli bir noktadan hareket etmeleri için Gürpınar – Gümerdiğin Mahalleleri ile köy girişlerimiz ve Eldivan ilçesi girişine Belediyemiz imkanları ile yaptırılarak 2015 yılında konulan durakların zarar görenlerin bakımları yapılmakta, kullanıma hazır halde tutulmaktadır.

Şehriçi Duraklar;

Vatandaşlarımızın otobüs, servis bekledikleri 2015 yılanda yapılan duraklara ilave olarak Çarşı çıkış köprü başına reklam raketli polikapcam ve cam oluşumlu Şeffaf Durak konularak hem durak ihtiyacı karşılanmış hem güzel bir görüntü oluşturmaya devam edilmiştir. 

Yaren Eratına Plaket;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan ve 2016-2017 kış sezonunda da devam ettiren Yaren Ekibine, geleneğimizin devam ettirip, yeni nesillere aktardıkları, kültürümüzü yaşattıkları için Başağalarmıza, yaren ağalarımıza ve görevli personele Belediyemizce ayrı ayrı plaketler takdim edilerek bu geleneğimizi yaşattıkları için teşekkür edilmiştir.

Yaran;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan Yaren geleneğimizin devam edip yeni nesillere aktarılabilmesi için, Çarşı içerisindeki Belediyemize ait binadaki Yaren evinin, bakım onarımı ve eksik olan malzemeleri belediyemizce tamamlanmış ve her yıl yapıldığı gibi Yaren Eratının hizmetine sunulmuştur.       

2016-2017 kış sezonunda Yaren evinde ocaklar yakılmıştır.

Servis Araçlarına Güzergah Belgeleri;

İlçemizde faaliyet gösteren Servis şoförlerine Belediye Kanunu ve Şabanözü Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi – Dolmuş-Minibüs Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği gereği her yıl olduğu gibi yıl içerisinde güzergah belgeleri verilmiştir.

Emekli olan Personele Veda Töreni;

Belediyemiz emektarlarından 30.09.2015 tarihinde emekli olan Sürekli işçilerimizden Erhan CAN’a 08.01.2016 tarihinde, 

18.07.2016 tarihinde emekli olan Devlet memurlarımızdan Şoför Arif DANIŞMAN’a  23.10.2016 tarihinde,

Fen İşleri Garaj binasında Meclis üyelerimiz ve personelimizin katılımlarıyla veda yemekleri düzenlenmiş ve emektarlarımıza plaket ve hediyeler takdim edilmiştir.    

Köpeklere Aşılama;

Şabanözü Kaymakamlığı Başkanlığında, İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı gereğince, Şabanözü Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle 2016 yılı Şubat ayı içerisinde Belediyemizce alınan malzemeler ile sahipli ve sahipsiz köpeklere kuduz – uyuz ve diğer hastalıklara karşı koruyucu aşılar yapılmış, köpekler sahiplendirilerek, kulak küpesi takılarak kayıt altına alınmaya başlanılmıştır.

Doğalgaz;

Sanayimize paralel olarak ilçemizin daha da gelişip, büyümesi için en önemli ihtiyaçlarımızın başında olan Şabanözü’ne Doğalgaz gelmesi konusunda yıllardır yapılan girişimler sonuç vermiş ve 2016 yılında önemli gelişmeler olmuştur.

 11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi gazetede, 2016/9418 karar sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Çankırı/Şabanözü OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi için acele kamulaştırma kararı yayınlanmıştır.

İlçemize Doğalgaz gelmesi ile ilgili süreç devam etmekte olup, dağıtım şirketi KarGaz Doğalgaz Dağ.San.ve Tic.A.Ş’nin talebi üzerine Doğalgaz Arzı ve Doğalgaz Protokolü konularında Belediye Meclisimizin Mart ayı toplantısında 14 – 15 numaralı kararlar alınarak gerekli yerlere iletilmiştir.

 Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi bölgesi dışında kalan fabrikalar ve konutlarda kullanılmak üzere doğalgazın gelmesi 2018 yılı olarak beklenilmektedir.

Servis:

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait üç otobüsle Sağlık – Yeni – Mahmudiye ve Cumhuriyet Mahallelerinde rink yaparak okullara servis devam etmektedir.

 Yerel Pazar olan Pazartesi günleri Karaören, Gümerdiğin Mahallelerimize vatandaşlarımızı taşımak amaçlı servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, futbol takımımızın deplasman maçlarına götürülmesi, okullarımızdaki öğrencilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerinde götürülmesi işleri Belediyemiz otobüsleri ile yapılmaktadır.

Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri:

 Web Sitesi;

            www.sabanozu.bel.tr adresli, Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, hızlı ve doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla haberlerin yayınlandığı web sitemiz yayın hayatına devam etmektedir.

İlçemizi ve Belediyemizi ilgilendiren haberler, duyurular, ölenler, evlenenler gibi haber ve bilgiler sitemize düzenli olarak girilmekte, fotoğraflarla desteklenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayede Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımı yapılmakta, ilçemiz hakkında güzel bir arşiv oluşmaktadır.

Tek Nokta Kontrollü Bilgisayar Sistemi;

Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı destekli sistem ile çalışmaktadır. Sisteme bağlı olarak paket programlar güvenli ortak kullanımla çalışılmaktadır.

Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz, programlarımız, bilgisayarlarımız ve diğer cihazlarımız sürekli güncellenmektedir.

E-Belediye sistemi;

Belediye hizmetlerinin daha çağdaş ve hızlı verilmesi amacıyla Belediyemizce 2015 Ocak ayı itibariyle hizmet vermeye başlanılan E-Belediye sistemi hizmete devam etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin resmi web sitesi olan www.sabanozu.bel.tr adresine girerek 7 gün 24 saat belediyemize gelmeden internet ortamında Su, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), Emlak Vergisi vb. borçlarını sorgulayarak kredi kartları ile ödeme yapabilmektedirler.  

Led’li Grafik Ekran;

Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, daha hızlı ve daha doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla gece – gündüz hizmet sunması için ilçemizin çarşı meydanındaki Belediye çay parkı girişindeki Led’li grafik ekranlı kayan yazı panosu güncel olarak kullanılmaktadır. 

İlan Hizmetleri:

 Belediyemizce, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallemiz de dahil tek merkezden anons yapan cihazımız ile yıl boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılarak sistem aktif olarak kullanılmıştır.

Birlik Üyeliklerimiz;

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği;Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

            Gürpınar, Gümerdiğin, Karaören ve ilçe merkezi dahil tüm  mahallelerimizin içmesu ihtiyacı Güldürcek Barajından karşılanmaktadır.

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği(ÇANÇEVBİR);Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliğine üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB);Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olup, toplantı, seminer ve faaliyetlerine katılınmaktadır. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA);TR82 bölgesi olarak Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına  üyeliğimiz devam etmekte olup, toplantılara, il ve ilçe çalıştaylarına katılmaktayız.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

Resmi toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarına, ilçemizi ilgilendiren gerek ilçe içinde gerek ilçe dışında düzenlenen programların organizasyonuna yardımcı olunmakta ve etkinliklere/programlara katılım sağlanmaktadır. 

* Dini bayramlarda, Ramazan ve Kurban bayramlarında belediye çay parkında belediye personeli tarafından ikramlar yapılarak halkımızla bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.

Kadir Gecesi ve kandil gecelerinde camilerimizde Belediyemizce personelimiz vasıtasıyla ikramlarda bulunulmaktadır.

* Milli bayramlarda belediyemizce saha düzeni, oturma malzemeleri, ses ve ışık sistemleri ile diğer ihtiyaçlar karşılanmakta ve katılım sağlanmaktadır. 

* İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze ve defin işleri belediyemizce yapılmaktadır.

* Belediyemiz Yaran Evinde yakılan ocaklara katılınmakta ve dışarıdan davet ettiğimiz misafirlerimize ilçemiz tanıtımı yapılmaktadır.

* Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile özel günler,  yerel etkinlikler, Okullarda öğrencilerin gezi programları, STK’ların faaliyetleri gibi sosyal-kültürel, sportif etkinlikler ve hizmetlere Belediyemizce katılım ve destek sağlanmaktadır.  

Bu hizmet ve etkinlikler 2016 yılında da yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

 ÖDENEKYAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri1.646.350,001.562.379,60
Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri321.650,00311.822,43
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri3.775.000,003.514.366,17
Faiz Giderleri50.000,0049.914,19
Cari Transferler264.400,0041.204,27
Sermaye Giderleri2.354.500,001.736.688,04

2016 mali yılı tahmini bütçesi, 8.500.000.00 TL. iken, gerçekleşen kesin hesaba göre gelir bütçemiz 7.187.992,65.TL ve gider bütçemiz 7.216.374,70 TL. olmuş ve;

I Genel Bilgiler C. İdareye ilişkin bilgiler bölümünde gösterildiği gibi 3 hizmet binası, 37 araç ve Başkanla birlikte,  Başkan yardımcısı, devlet memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve hizmet satım alma yoluyla çalışan işçi olmak üzere yıl içerisinde 58 kişi (yıl içerisinde kısmi çalışan TYP çalışanları hariç) ile gösterilen performans sonucu bütçemizde öngörülen yatırım ve harcamalar başarı ile yürütülerek verimli bir yıl geçirilmiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu tarafından 2016 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerinin denetimi yapılmıştır.

Bu denetleme sonuçlarında da görüldüğü gibi Belediyemiz de mevzuatta uygun olarak ve yapılması gereken tüm işler en ekonomik ve rantabl şekilde zamanı geciktirilmeden yerine getirilmiş ve Birimlerimizce 2016 mali yılı içinde başarılı bir performans gerçekleştirilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemiz yasaların izin verdiği ölçüde açık ve şeffaf olmaya gayret göstermekte olup, dilekçe ile bilgi isteyen vatandaşlarımıza bilgi edinme kanunu çerçevesinde gerekli bilgiler verilmektedir.

5- Diğer Hususlar

Tüm mali ve teknik imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmekte olup, fiziki yapılaşma, gelişen ve sürekli büyüyen sanayisi ile il bazında ve çevremizde modern, model olan ve prestij sahibi bir Belediye olarak gösterilmekteyiz.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

* Belediye Meclisinin her ay, Belediye Encümenimizin her hafta toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik kararların çabuk ve etkin bir şekilde alınması,

*   Kamu kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde olunması,

*  Belediye hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması

*  Bilgi birikimli ve deneyimli kadrolarla çalışılıyor olması.

*  Ödemelerin zamanında yapılması

*  Şeffaf bir yönetim sergilenerek kamu, özel sektör temsilcileri ve halkla her an görüşülmesi

*  Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi dışındaki fabrikaların olması

*  Halkın işsizlik sorununun bulunmaması

* İlçemizin sürekli gelişmesi, modern bina ve tesislerin yapılması, görünümünün güzelleşmesi

B- Zayıflıklar

* Mevzuatın çok hızlı bir şekilde değişmesi

* Üniversite bulunmaması

* Vatandaşlarımızın çevre bilincinin yetersizliği

* Belediye gelir kaynaklarının kanunla verilen görev ve yetki oranında arttırılmaması

* Hizmet alanının genişliği

C- Değerlendirme

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle, zayıf noktalarını kapatarak İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmeye gayret sarf edecektir.

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

Belediyemiz bütçesi imkânları dâhilinde ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımların etkin ve verimli kullanılması için halkın ihtiyaçlarına ve ilçemizin şartlarına uygun planlar yapılmaya devam edilmesi,

Herkesle istişare halinde, barışçıl, şeffaf,  itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunmasıdır.

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, Mart ayı içerisinde rapor hazırlanmış ve Belediye Meclisimize sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait Şabanözü Belediyesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  24 Mart 2017

                                                                                                              Mustafa KARAKAYA

Şabanözü Belediye Başkanı

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.