2017 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu bağlamda ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla 2014 yılı Haziran ayında başladığımız çalışmalarımıza hızla, aynı gayret, hoşgörü ve azimle devam etmekteyiz. 

Şabanözü’nün gözle görülür değişimi devam etmektedir. Özellikle çevre ilçelerle karşılaştırıldığında, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, özellikle yeni yapılan modern konutlar ve sanayisi ile sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir.

Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, siz değerli Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini sağlayan Şabanözü halkına da sevgi ve saygılarımı sunarım.

5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.

Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2017 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER :

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

3- Mali denetim sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

I. GENEL BİLGİLER

A – Misyon, Vizyon

A-1 Misyon

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

A-2 Vizyon

Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar

       Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Cİdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binası ve Sağlık Mahallesindeki su işlerinde kullanılan binalarda hizmet vermektedir.

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU

 KAMYONKAMYONETİTFAİYEGRAYDERASFALT  KAMYONUKazıcı – YükleyiciSİLİNDİRÇÖP KAMYONUCENAZE ARACIYOL SÜPÜRME ARACIYÜKLEYİCİTRAKTÖROTOBÜSVİDANJÖRBİNEK OTOSUPANELVANTOPLAM
8122  132221243  13239

ARAÇ DURUMU:

Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve belediyemiz imkanları ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.

Belediyemizde; 2 adet İtfaiye  – 2 adet Yükleyici – 3 adet Kazıcı yükleyici – 2 adet Greyder – 2 adet Silindir – 4 adet Traktör – 3 adet Binek Otosu – 8 adet Kamyon – 3 adet Otobüs – 1 adet Kamyonet – 2 adet Cenaze aracı – 2 adet Çöp Kamyonu –  2 adet Panelvan –   1 adet Yol Süpürme Aracı – 1 Adet Vidanjör – 1 Adet Asfalt Kamyonu olmak üzere toplam 39 adet araç bulunmaktadır.

            * Belediye Meclisimizin 04/11/2016 tarih ve 52 sayılı kararına istinaden 20/12/2016 tarihinde yapılan ihale ile 1 adet 2016 model, Renault Megane Sedan Touch 1.5 DCİ otomobil alınmıştır.

            * Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş olan 1999 model, Otoyol 50 NB 24.7 marka otobüs Encümenimizin 24.01.2017 tarih ve 07 sayılı kararı ile satılmıştır.

            * Güntekinler Petrol Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından 06 YPT 22 plakalı, 1997 model, Dodge PD 950 AS marka Damperli Kamyon Belediyemize hibe edilmiş ve Belediye Meclisimizin 02.06.2017 gün ve 42 sayılı kararı ile hibesi kabul edilmiştir.

* Mersin Belediyesinden 1 adet 1990 model Mercedes Benz marka damperli kamyon alınmıştır.

BAŞKAN

2- Örgüt Yapısı

BAŞKANYARDIMCISI
     YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA AMİRLİĞİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu
Malzeme CinsiMiktarı
Bilgisayar26
Server1
Yazıcı ve Tarayıcı12
Projeksiyon2
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı)2
Kamera/Fotoğraf Makinası3
Ledli Grafik Ekran1
Telsiz3
Anons Telsizi1
Telefon Hattı17
Faks2
Anons Cihazı43
Anons Sistemi1
  

4- İnsan Kaynakları

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU  ( 2017 Yılı Sonu İtibariyle)
       
BAŞKAN YARDIMCISIDEVLET MEMURUSÖZLEŞMELİ PERSONEL(Kısmi Zamanlı)SÜREKLİ İŞÇİDİĞERTOPLAM
HİZMET ALIMITYP
119210281070

Personel Bilgileri :

Belediyemizde 2017 yılında (yıl sonu itibariyle) Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği birimlerine bağlı olarak 19 adet devlet memuru, 2 adet kısmi zamanlı sözleşmeli, 10 adet sürekli işçi ve hizmet alımı yoluyla 28 adet işçi çalışmıştır.

Ayrıca TYP kapsamında Nisan – Aralık döneminde 10 adet mevsimlik işçi değişik sürelerle çalıştırılmıştır.

Personelde Değişiklikler; 

2016 yılında Devlet memuru olarak çalışan 19 personelimiz, Sürekli işçi olarak çalışan 10 işçi arkadaşımız  2017 yılında da görevlerine devam etmişlerdir. 

Hizmet Alımı yolu ile Belediyemizde çalışan Kaloriferci Ahmet YEŞİL 29.11.2017 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

5- Sunulan Hizmetler

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre bir Başkan Yardımcısı ve dört Birim Amiri tarafından yönetilmektedir.

Ayrıca Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonunca tahsilat ve iç denetim yapılmıştır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,

Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1-      Bütçe Uygulama Sonuçları – 2017 Yılı –

GİDER :

KODUAÇIKLAMABÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Personel Giderleri1.718.000,001.718.223,71
02Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri341.550,00397.530,28
03Mal Ve Hizmet Alım Giderleri4.116.000,003.964.546,20
04Faiz Giderleri105.000,0055.608,18
05Cari Transferler293.000,0072.110,79
06Sermaye Giderleri1.875.000,001.839.969,55
09Yedek Ödenekler1.051.450,000
 TOPLAM:9.500.000,008.047.988.71

GELİR :

KODUGELİRİN TÜRÜBÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Vergi Gelirleri958.250.00779.394,60
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.238.750,001.403.764,70
04Alınan Bağış ve Yardımlar399.000,00307.543,29
05Diğer Gelirler6.410.500,005.162.425,46
06Sermaye Gelirleri493.500,0028.980,66
 TOPLAM:9.500.000,007.682.108,71

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

* 2017 Yılı Gelir Bütçesi

Ø  BÜTÇE GELİRLERİNİN İNCELENMESİ

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLİ 
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU    
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2015 Yılı2016 Yılı2017 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI6.467.404,507.187.992,657.683.880,74 
80001   Vergi Gelirleri572.180,01675.384,61780.010,03 
8000102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler225.040,87269.606,42279.157,44 
800010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler225.040,87269.606,42279.157,44 
80001020951Bina Vergisi110.394,46142.156,96143.970,58 
80001020952Arsa Vergisi39.585,9442.419,6745.625,44 
80001020953Arazi Vergisi14.832,5117.734,2316.661,31 
80001020954Çevre Temizlik Vergisi60.227,9667.295,5672.900,11 
8000103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri160.095,86170.509,16204.506,86 
800010302 Özel Tüketim Vergisi129.738,46138.357,58180.211,72 
80001030251Haberleşme Vergisi3.794,562.135,972.051,46 
80001030252Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi125.943,90136.221,61178.160,26 
800010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri30.357,4032.151,5824.295,14 
80001030952Yangın Sigortası Vergisi6.041,886.049,355.540,78 
80001030953İlan ve Reklam Vergisi24.315,5226.102,2318.754,36 
8000106  Harçlar187.043,28235.269,03296.345,73 
800010609 Diğer Harçlar187.043,28235.269,03296.345,73 
80001060951Bina İnşaat Harcı78.464,0381.385,97112.831,50 
80001060952Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı2.780,000,000,00 
80001060953İşgal Harcı40.323,0041.817,0039.585,00 
80001060954İşyeri Açma İzni Harcı3.371,008.299,013.214,00 
80001060956Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı0,0075,000,00 
80001060957Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı278,000,000,00 
80001060958Tellallık Harcı175,50507,1213.171,41 
80001060960Yapı Kullanma İzni Harcı2.753,634.134,705.110,02 
80001060999Diğer Harçlar58.898,1299.050,23122.433,80 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.102.542,901.245.656,521.404.921,30 
8000301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri753.364,67798.511,171.037.517,87 
800030101 Mal Satış Gelirleri53.801,5927.677,7079.723,16 
80003010101Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri17.963,0023.975,8923.485,00 
80003010199Diğer Mal Satış Gelirleri35.838,593.701,8156.238,16 
800030102 Hizmet Gelirleri699.563,08770.833,47957.794,71 
80003010214Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri465,003.410,0010.000,00 
80003010240Otopark İşletmesi Gelirleri16.555,003.315,0037.270,00 
80003010254Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler100,000,000,00 
80003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler570.591,76646.237,26708.549,89 
80003010259Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler42.501,6346.414,9260.287,19 
80003010260Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler1.231,701.897,258.351,08 
80003010299Diğer hizmet gelirleri68.117,9969.559,04133.336,55 
8000306  Kira Gelirleri273.222,36351.073,01300.122,25 
800030601 Taşınmaz Kiraları273.222,36351.073,01300.122,25 
80003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri273.222,36351.073,01300.122,25 
8000309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri75.955,8796.072,3467.281,18 
800030909 Diğer Gelirler75.955,8796.072,3467.281,18 
80003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri75.955,8796.072,3467.281,18 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler308.825,01291.283,29307.543,29 
8000402  Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar182.000,0029.983,800,00 
800040202 Sermaye182.000,0029.983,800,00 
80004020251Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan0,0029.983,800,00 
80004020299Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan182.000,000,000,00 
8000403  Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar5.000,0014.462,1935.484,50 
800040301 Cari5.000,0014.462,1935.484,50 
80004030101Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar0,0014.462,1935.484,50 
80004030103Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar5.000,000,000,00 
8000404  Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar97.000,00113.863,3074.420,00 
800040401 Cari22.000,00113.863,3074.420,00 
80004040102Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar22.000,0078.363,3074.420,00 
80004040104Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar0,0035.500,000,00 
800040402 Sermaye75.000,000,000,00 
80004040204Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar75.000,000,000,00 
8000405  Proje Yardımları24.825,01132.974,00197.638,79 
800040501 Cari24.825,01132.974,00197.638,79 
80004050104Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları24.825,01132.974,00197.638,79 
80005   Diğer Gelirler4.404.316,854.908.555,245.162.425,46 
8000501  Faiz Gelirleri15.810,495.753,181.043,23 
800050109 Diğer Faizler15.810,495.753,181.043,23 
80005010903Mevduat Faizleri15.810,495.753,181.043,23 
8000502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar4.231.671,634.804.951,765.069.148,07 
800050202 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar4.194.531,854.753.359,854.999.892,54 
80005020251Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar4.194.531,854.753.359,854.999.892,54 
800050203 Yönetim Giderlerine Katılma Payları5,000,000,00 
80005020399Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları5,000,000,00 
800050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları37.134,7851.591,9169.255,53 
80005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı21.832,1635.511,4149.521,35 
80005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı12.802,6213.354,0013.639,00 
80005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı2.500,000,00554,18 
80005020499Diğer Harcamalara Katılma Payları0,002.726,505.541,00 
8000503  Para Cezaları76.721,3884.812,6079.065,84 
800050302 İdari Para Cezaları8.989,741.215,001.422,00 
80005030299Diğer İdari Para Cezaları8.989,741.215,001.422,00 
800050304 Vergi Cezaları29.421,2239.589,5131.600,38 
800050304086552 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,000,00159,01 
800050304096552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı1.559,25647,74369,80 
800050304106552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı830,23400,85159,32 
800050304116736 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,000,0052,24 
800050304126736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı0,00775,32950,51 
800050304136736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı0,00228,89536,77 
800050304147020 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,000,0013,47 
800050304157020 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı0,000,00287,38 
800050304167020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı0,000,0081,38 
80005030499Diğer Vergi Cezaları27.031,7437.536,7128.990,50 
800050309 Diğer Para Cezaları38.310,4244.008,0946.043,46 
80005030902Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları38.310,4244.008,0946.043,46 
8000509  Diğer Çeşitli Gelirler80.113,3513.037,7013.168,32 
800050901 Diğer Çeşitli Gelirler80.113,3513.037,7013.168,32 
80005090103İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları80.000,000,000,00 
80005090199Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler113,3513.037,7013.168,32 
80006   Sermaye Gelirleri79.539,7367.112,9928.980,66 
8000601  Taşınmaz Satış Gelirleri34.089,7363.312,9921.980,66 
800060103 Diğer Bina Satış Gelirleri0,0024,6459,36 
80006010301Diğer Bina Satış Gelirleri0,0024,6459,36 
800060105 Arsa Satışı34.089,7363.288,3521.921,30 
80006010501Arsa Satışı34.089,7363.288,3521.921,30 
8000602  Taşınır Satış Gelirleri45.450,003.800,007.000,00 
800060202 Taşıt Satış Gelirleri45.450,003.800,007.000,00 
80006020201Taşıt Satış Gelirleri45.450,003.800,007.000,00 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)6.467.404,507.187.992,657.683.880,74 
 2015 Yılı2016 Yılı2017 Cari Yılı
80001Vergi Gelirleri572.180,01675.384,61780.010,03
80003Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.102.542,901.245.656,521.404.921,30
80004Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler308.825,01291.283,29307.543,29
80005Diğer Gelirler4.404.316,854.908.555,245.162.425,46
80006Sermaye Gelirleri79.539,7367.112,9928.980,66
    
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)6.467.404,507.187.992,657.683.880,74
ÖRNEK : 089

Yukarıda gösterilen tabloda görüldüğü gibi 2017 Yılı içerisindeki Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre toplam bütçe gelirleri; 7.683.880,74.TL olduğu görüldü.

* 2017 Yılı Gider Bütçesi

         2017 YILI GİDERLERİ

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLİBÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSUHesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2015 Yılı2016 Yılı2017 Cari YılıKod
IKod
IIKod
IIIKod
IVTLTLTL830BÜTÇE GİDERLERİ HESABI7.082.925,967.216.374,708.047.988,7283001Personel Giderleri1.523.873,481.562.379,601.718.223,718300101Memurlar814.157,78824.152,65832.903,07830010101Temel Maaşlar380.917,70390.174,21387.426,7783001010101Temel Maaşlar380.917,70390.174,2160.390,2283001010102Taban Aylığı0,000,00327.036,55830010102Zamlar ve Tazminatlar152.160,84156.108,78166.085,4283001010201Zamlar ve Tazminatlar152.160,84156.108,78166.085,42830010104Sosyal Haklar39.315,0340.659,3539.296,6383001010401Sosyal Haklar39.315,0340.659,3539.296,63830010105Ek Çalışma Karşılıkları4.904,195.191,496.718,0083001010501Ek Çalışma Karşılıkları4.904,195.191,496.718,00830010109Diğer Giderler236.860,02232.018,82233.376,2583001010901Diğer Giderler236.860,02232.018,82233.376,258300102Sözleşmeli  Personel0,0013.251,4629.720,05830010201Ücretler0,0013.251,4629.720,0583001020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri0,000,000,0083001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri0,0013.251,4629.720,058300103İşçiler566.301,89546.579,60678.525,41830010301Ücretler363.836,46427.040,80543.690,6283001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri331.260,66330.801,10364.577,8683001030102Geçici İşçilerin Ücretleri32.575,8096.239,70179.112,76830010303Sosyal Haklar21.114,1120.263,7622.089,1583001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları21.114,1120.263,7622.089,15830010305Ödül ve İkramiyeler143.045,4362.514,4872.630,8083001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri143.045,4362.514,4872.630,80830010309Diğer Ödemeler38.305,8936.760,5640.114,8483001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri38.305,8936.760,5640.114,848300105Diğer Personel143.413,81178.395,89177.075,18830010501Ücret ve Diğer Ödemeler143.413,81178.395,89177.075,1883001050151Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler122.190,27149.520,49148.469,5683001050152Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler21.223,5428.875,4028.605,6283002Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri270.734,69311.822,43397.530,288300201Memurlar166.762,76179.120,39211.208,79830020106Sosyal Güvenlik Kurumuna166.762,76179.120,39211.208,7983002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri107.269,48121.799,46149.295,2583002010602Sağlık Primi Ödemeleri59.493,2857.320,9361.913,548300203İşçiler103.971,93132.702,04186.321,49830020304İşsizlik Sigortası Fonuna10.227,4510.462,7613.418,2883002030401İşsizlik Sigortası Fonuna10.227,4510.462,7613.418,28830020306Sosyal Güvenlik Kurumuna93.744,48122.239,28172.903,2183002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri93.744,48122.239,28172.903,2183003Mal Ve Hizmet Alım Giderleri3.077.191,853.497.866,413.964.546,218300301Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları65.227,1691.848,10109.634,43830030109Diğer Mal ve Malzeme  Alımları65.227,1691.848,10109.634,4383003010901Diğer Mal ve Malzeme  Alımları65.227,1691.848,10109.634,438300302Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları800.347,041.083.527,761.061.452,88830030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları26.321,5721.890,1724.488,5483003020101Kırtasiye Alımları75,008.939,304.058,7383003020102Büro  Malzemesi Alımları12.816,001.675,602.360,0083003020103Periyodik Yayın Alımları955,00970,001.920,0083003020104Diğer Yayın Alımları471,13973,602.246,0083003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları12.004,449.331,6713.903,81830030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları131.420,66144.097,78157.444,2283003020201Su Alımları119.289,66144.097,78147.457,4083003020202Temizlik Malzemesi Alımları12.131,000,009.986,82830030203Enerji Alımları523.836,71697.629,80780.234,2383003020301Yakacak  Alımları18.473,4218.886,8449.900,7883003020302Akaryakıt ve Yağ  Alımları475.931,66581.161,28649.046,9483003020303Elektrik Alımları29.431,6397.581,6881.286,51830030205Giyim ve Kuşam Alımları10.789,221.767,9813.832,2383003020501Giyecek Alımları0,000,002.308,6383003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları10.789,221.767,9811.523,60830030209Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları107.978,88218.142,0385.453,6683003020901Bahçe Malz. Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri48.450,29177.582,7954.127,7883003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları59.528,5940.559,2431.325,888300303Yolluklar11.023,209.800,849.135,71830030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları11.023,209.800,849.135,7183003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları11.023,209.800,849.135,718300304Görev Giderleri4.485,9513.388,078.661,53830030402Yasal Giderler324,951.259,000,0083003040204Mahkeme Harç ve Giderleri324,951.259,000,00830030403Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Gider4.161,0012.129,078.661,5383003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler4.161,0012.129,078.661,538300305Hizmet Alımları947.074,531.195.566,531.664.806,48830030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler888.678,651.075.505,671.462.247,3583003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri3.945,710,003.540,0083003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri0,0046.610,0060.648,0083003050108Temizlik Hizmet Alım Giderleri883.161,861.023.998,671.250.994,4683003050111Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri0,000,0097.982,0183003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler1.571,084.897,0049.082,88830030502Haberleşme Giderleri12.217,3413.146,4821.824,9483003050201Posta ve Telgraf Giderleri1.003,641.164,504.735,6083003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri11.213,7011.981,9815.744,1483003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri0,000,001.345,20830030504Tarifeye Bağlı Ödemeler44.998,6560.165,6034.721,8283003050401İlan Giderleri5.664,004.720,004.972,9783003050402Sigorta Giderleri26.133,7139.749,1929.588,8583003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler13.200,9415.696,41160,00830030505Kiralar1.179,8944.052,04124.584,4083003050502Taşıt Kiralaması Giderleri0,000,00767,0083003050503İş Makinası Kiralaması Giderleri0,0042.834,00123.817,4083003050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri1.179,891.218,040,00830030509Diğer Hizmet Alımları0,002.696,7421.427,9783003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri0,002.571,084.956,0083003050990Diğer Hizmet Alımları0,00125,6616.471,978300306Temsil Ve Tanıtma Giderleri90.169,0080.256,0883.687,54830030601Temsil Giderleri527,467.308,9452.874,0083003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri527,467.308,9452.874,00830030602Tanıtma Giderleri89.641,5472.947,1430.813,5483003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gid89.641,5472.947,1430.813,548300307Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve On. Giderleri640.881,44439.975,17580.372,41830030701Menkul Mal  Alım Giderleri195.390,6786.320,6470.711,7883003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları94,400,006.300,0083003070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları18.885,90535,0011.633,9483003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları151.532,2570.166,8342.334,8483003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları0,001.280,300,0083003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları24.878,1214.338,5110.443,00830030702Gayri Maddi Hak Alımları6.900,0012.634,009.815,0083003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları6.900,0012.634,009.815,00830030703Bakım ve Onarım Giderleri438.590,77341.020,53499.845,6383003070302Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri0,0021.315,8562.248,9283003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri136.466,17242.146,63127.652,8783003070304İş Makinası Onarım Giderleri157.175,9860.946,76278.649,4283003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri144.948,6216.611,2931.294,428300308Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri517.983,53583.503,86446.795,23830030801Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri182.585,60183.441,2838.255,1183003080190Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri182.585,60183.441,2838.255,11830030802Lojman  Bakım ve Onarımı Giderleri1.711,800,000,0083003080201Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri1.711,800,000,00830030806Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri316.410,13110.356,80161.522,0283003080601Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri316.410,13110.356,80161.522,02830030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri17.276,00289.705,78247.018,1083003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri17.276,00289.705,78247.018,1083004Faiz  Giderleri32.570,5149.914,1955.608,188300402Diğer İç Borç Faiz Giderleri32.570,5149.914,1955.608,18830040209Diğer İç Borç Faiz Giderleri32.570,5149.914,1955.608,1883004020901TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri32.570,5149.914,1955.608,1883005Cari Transferler26.007,9341.204,2772.110,798300501Görev Zararları0,000,0020.311,42830050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına0,000,0020.311,4283005010205Sosyal Güvenlik Kurumu’na0,000,0020.311,428300503Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan Transferler20.272,9333.509,2747.754,37830050301Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara20.272,9333.509,2747.754,3783005030101Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşl5.334,0010.145,4216.967,1983005030190Diğerlerine14.938,9323.363,8530.787,188300504Hane Halkına Yapılan Transferler5.735,007.695,004.045,00830050407Sosyal Amaçlı Transferler5.735,007.695,004.045,0083005040751Muhtaç Asker Ailelerine Yardım5.735,007.695,004.045,0083006Sermaye Giderleri2.152.547,501.753.187,801.839.969,558300601Mamul Mal Alımları211.786,21439.763,6285.373,10830060101Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları0,000,001.188,8583006010101Büro Mefruşatı Alımları0,000,001.188,85830060102Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları13.671,000,001.184,2583006010290Diğer Makine Teçhizat Alımları13.671,000,001.184,25830060104Taşıt Alımları4.988,21439.763,6283.000,0083006010401Kara Taşıtı  Alımları4.988,21439.763,6283.000,00830060105İş Makinası Alımları193.127,000,000,0083006010530Hareketli İş Makinası Alımları193.127,000,000,008300604Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması19.319,640,000,00830060401Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri19.319,640,000,0083006040110Kanalizasyon Yapım İçin Arazi Alım ve Kamulaş Gid19.319,640,000,008300605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri1.921.441,651.223.945,991.754.596,45830060502Malzeme Giderleri3.935,30106.025,16401.113,5883006050201İnşaat Malzemesi Giderleri0,0091.427,26359.501,8083006050202Elektrik Tesisatı Giderleri3.935,300,0041.271,7883006050203Sıhhi Tesisat Giderleri0,006.337,90340,0083006050290Diğer Giderler0,008.260,000,00830060507Müteahhitlik Giderleri1.917.506,351.117.920,831.353.482,8783006050707Yol Yapım Giderleri1.679.135,46888.314,21867.735,8783006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri0,003.430,28129.889,5483006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri238.370,89226.176,34355.857,468300607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri0,0089.478,190,00830060709Diğer Giderler0,0089.478,190,0083006070901Diğer Giderler0,0089.478,190,00   

Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2017 yılı içerisindeki toplam bütçe giderleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.

3- Mali denetim sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu tarafından 2017 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerinin denetimi yapılmıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin sınırlı gelir kaynaklarını zorlayarak israf ve savurganlığa yer vermeden, maddi imkânlarımız çerçevesinde tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışarak,  ilçemizin gelişmesi, büyümesi halkımızın refahı ve huzuruna yönelik olarak gelirlerimizi kullanarak hizmet verilmektedir.

Belediyemizin 2017 mali yılında 7.989.588,48.TL Gelir tahakkuk etmiş olup, önceki yıldan da 755.211,86.TL. devir ile birlikte toplam; 8.744.800,34.TL. gelir tahakkuku oluşmuştur. Bu tahakkukun da 7.683.880,74.TL yıl içinde tahsil edilmiş, kalan 1.060.919,60 TL. 2018 yılı alacağı olarak devretmiştir. Buna göre genel tahsilât oranı % 88.00 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı içinde;

Belediye Meclisi:

            Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre 2017 yılı içerisinde her ayın ilk haftalarında ayda bir defa olmak üzere 12 defa olağan aylık toplantı yapmış,

Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için Nisan-Ekim ve Kasım aylarında olmak üzere 3 defa ikinci Birleşim için toplanmış,

2017 yılı içerisinde toplam 15 defa toplantı yaparak 62 adet konu karara bağlamıştır.

Ayrıca, 2017 yılı içerisinde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetleme Komisyonları kendilerine havale edilen konularla ilgili çalışmalarını yaparak bu konudaki raporlarını meclis başkanlığına sunmak suretiyle meclisin çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır.

Belediye Encümeni:

            Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince haftada en az bir kere Salı günü toplanmak suretiyle, 2017 yılı içerisinde 50 kez toplanmış ve 86 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.  

Sekretarya;

Yazı İşleri Müdürlüğünce, 2017 yılı içersinde Belediyemizin karar organları olan  Meclis ve Encümenimizin sekretaryası yapılarak, başkanlık tarafından belirlenen gündemlerle ilgili alınan kararların özetleri karar defterlerine yazılmış, kararlar bilgisayar ortamında yazılarak ilgili birimlere zamanında ulaşması sağlanmıştır.

Diğer Veriler:

* Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe : Başkanlık makamı ve  kurum içi ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar zamanında yapılmış ve ilgili dairelere gönderilmiştir.

2017 yılı içerisinde 1146 adet gelen, 1581 adet giden evrak ve 691 adette dilekçe kayıtları yapılarak ilgili birimlere zamanında ulaşımı sağlanmış, cevap gerektiren evrak ve dilekçelere süresi içerisinde gerekli cevapları zamanında verilmiştir.

 * Evlendirme İşlemleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından 2017 yılı içerisinde toplam 70 çiftin evlenme akit işlemleri yapılmış olup, evlenme cüzdanı verilmiştir. Evlendirmeleri yapılan çiftlerin evlenme akitleri zamanında İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.

* İlan Hizmetleri: Gümerdiğin ve Gürpınar ve Karaören mahallelerimizde dahil anons sistemlerinin tek merkezden yapılması sağlanmıştır.

Anons cihazımız ile 2017yılı boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılmış ve 137 adet İlan tutanağı tanzim edilerek gerekli yerlere/ilgililere ulaştırılmıştır. 

Güzergâh Belgesi; 2017 yılında Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından, ilçemizde faaliyet gösteren servis araçlarına, 58 adet Güzergâh Belgesi ve Ticari taksiler için ise 6 adet Çalışma Ruhsat Vizesi düzenlemiştir.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı; 2017 yılında, 33 adet Sıhhi ve 2 adet Gayri Sıhhi olmak üzere toplamda 35 müesseseye İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Ruhsatlar: 

2017 yılında, 64 adet Yapı Ruhsatı (3 adet sanayi, 32 Adet Konut, 29 adet tarımsal amaçlı yapı) verilmiştir.

43 adet Yapı Kullanma izin Belgesi (31 adet mesken bina  – 10 adet Tarımsal Yapı binası – 2 adet sanayi) verilmiştir.

İçmesuyu ve Kanalizasyon;

İçmesuyu:

İlçemize mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahalleleri ile merkezde içme suyu sorunu bulunmamakta olup, ihtiyaca göre yenileme, tamir ve bakım çalışmaları yapılmakta olup,

2017 yılında; 

Organize Sanayi Bölgesi ana yolu boyunca 1500 m. yeni su hattı döşenmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi Yeşilöz mevkiinde Güldürcek Barajından gelen içmesuyunun kullanılabilmesi için 2450 m. yeni içmesuyu şebekesi hattı döşenmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi Akyazı mevkiinde 300 m. içmesuyu şebekesi hattı yenilenmiştir.

Gürpınar Mahallesinden Patlayıcı Sanayi Bölgesine, ilçe stadına ve bölgedeki mandıralara su verilmesi kapsamında ilk olarak Çankırı yolu üzerinde 6.000 m. yeni içmesuyu hattı döşenmiş ve çalışmalar devam etmektedir.

Şabanözü merkez ile Gümerdiğin su depolarının yanına 50’şer m²’lik 2 adet klor depolama odası yapılmıştır.

Şabanözü içmesuyunu besleyen güldürcek barajı flaşmanla – depo arasında 300 m. şebeke hattı yenilenmiştir.

Kanalizasyon:

İlçemize mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahalleleri ile merkezde kanalizasyon sorunu bulunmamakta olup, ihtiyaca göre yenileme, tamir ve bakım çalışmaları yapılmakta olup,

2017 yılında;

Gümerdiğin ve Karaören Mahallerimizde yeni yapılacak olan kanal hatları için beton kanal elemanları ve boruları alınarak 1500 m. ana kanal çalışması tamamlanmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi Ankara yolu çıkışında 700 m. yeni kanalizasyon şebekesi hattı döşenmiştir.

Gürpınar Mahallemiz kanalizasyonunu ilçemiz ana kanalizasyon şebekesine bağlamak amacıyla 3250 mt. yeni kanalizasyon şebekesi hattı döşenmiştir.

 Küçük Sanayi Sitesinde çift taraflı, yağmur suyu hattı yapılarak 800 mt. Çift taraflı yağmur suyu parsel bacaları konulmuştur.  

            Ayrıca ilçemiz Orta yolu kavşağı ile OSB içerisine sel sularından korunmak amacıyla su giderleri ile mazgallar yapılmıştır.

İMAR DURUMU :

İmar Çalışmaları;

  2014 mahalli idareler seçimlerinden sonra belediyemize bağlanan iki yeni mahalle (Gümerdiğin, Gürpınar) ile imar sınırlarımız oldukça genişlemiş, beraberinde ise yeni ihtiyaçlara cevap vermek maksadı ile Gümerdiğin mahallemizde 263 hektar alanda imar planı çalışmalarımız tamamlanmıştır.

18. Madde Uygulaması;

Sanayileşmeye paralel olarak ilçemiz genelinde yapılaşma talepleri yoğunlaştığı için arsa talepleri karşılanamadığından ihtiyaca ve talebe göre ilçemizin değişik bölgelerinde, değişik zamanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi uygulamaları devam etmekte olup,

2017 Yılında ilçemizde;

Yeni Mahalle 138 ada, 140 ada 141 ada ve 197 adada 18. Madde uygulamaları tamamlanmıştır.

Gürpınar Mahallesi genelinde gelişme konut alanında 113 hektarlık 18. Madde uygulaması ihalesi ve yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Sağlık Mahallesi 411 ada 5 nolu parselde 18. Madde uygulamaları tamamlanmıştır.

Karaören Mahallesi 102 ada, 103 ada ve 104 adalarda 18. Madde uygulamaları tamamlanmıştır.

 Yeni Mahalle 177 ada ve 192 adalarda 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

Gümerdiğin Mahallesinde değişik parsellerde 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçedeki gelişime ve ihtiyaca paralel olarak 18. madde uygulamalarına devam edilecektir.  

Yol Yapımı – Park ve Çevre Düzenlemesi:

Parke Taş, Bordür ve Yol Çalışmaları;

İlçe merkezimizde  ve Gümerdiğin – Gürpınar – Karaören mahallelerimizde, bozulan yollarımız, genişletme ve bakım gereken yollarımızın, taşıt yolu – yaya yolu – kaldırım yapımı ve asfaltlama-kilitli parke taş ile döşeme çalışmaları çerçevesinde;

Yeni Mahalle;

Yeni Mahalle H.Kılavuz Sokak ve Sosyal Sokaktaki  Adliye lojmanları önü ve yanında kilitli parke taş döşeme çalışmaları yapılmıştır.

Yeni Mahalle Yalçın Sokağın zemini düzeltilerek, dolgu malzeme serilerek sıkıştırılmıştır.

Yeni Mahalle Güneşevler küme evleri yollarının alt yapı malzemesi serilerek asfalt için hazır hale getirilmiştir. 

Yeni Mahalle Aykar Sokağın yolu açılarak yol dolgusu yapılmıştır.

Yeni Mahalle Belça Küme Evlerinde anayol kenarlarına kaldırımlar yapılmış ve otobüs durakları konularak çalışmalar tamamlanmıştır.

Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika önlerindeki servis yolları yapılarak kilitli parke taş döşeme çalışmaları yapılmıştır.

Küçük Sanayi Sitesi dükkanların önündeki yolun dolgusu yapılarak sıkıştırılmıştır.

Mahmudiye Mahallesi;

Şabanözü Asri Mezarlığı yolunda 700 m.lik asfaltlama çalışması yapılmıştır.

Sağlık  Mahallesi;

 Sağlık Mahallesi Ş.Murat Caddesinde kaldırım çalışmaları tamamlanarak yaklaşık olarak 6000 m² kilitli parke taş döşenerek yol tamamlanmıştır.

Sağlık Mahallesi Kıryolu Sokakta 2000 m² kilitli parke taş döşenmiştir. Ayrıca Kıryolu sokaktaki Fatih Camiinden Toki Küme Evlerine kadar olan yolda bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi Toki Küme Evleri girişinden site içerisindeki camiye kadar olan 3000 m²lik alanda kilitli parke taş döşenmiştir.

Sağlık Mahallesi İ.Açıkalın Sokakta bulunan Cevizli Park ve Kıl Çadır Sosyal Tesisleri önü ile Öğretmenevi yan yoluna yaklaşık 6.000 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Sağlık Mahallesi İ. Açıkalın Sokakta 18. Madde uygulamaları sonrası oluşan yolların dolgusu yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi Toki Küme Evlerine giden eski mezarlık içindeki dere yolunda kumlama çalışması yapılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi;

 Cumhuriyet Mahallesi Terminal sokağın ulaşım yollarına alt yapı malzemesi serilerek kilitli parke taş döşenmesi için hazır hale getirilmiştir.

Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanındaki Hükümet Konağı yan tarafına alt yapı malzemesi serilerek kilitli parke taş döşenmesi için hazır hale getirilmiştir.

Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Caddesinden İl Özel İdaresi Bakımevine kadar olan bölgede 3 km.lik asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

Sanı deresi Kuzey tarafında köprü ile dere arasında bahçeler için 300 m. yeni yol açılarak dolgusu yapılmıştır.  

Hükümet konağı etrafı duvarları yeniden sıvanmış, etrafındaki kaldırım çalışmalarına başlanacaktır. 

Terminali çevreleyen ve yer yer yıkılan çevre duvarları yükseltilerek yeniden yapımına başlanılmış ve devam etmektedir.

Gürpınar Mahallesi;

Gürpınar Mahallesinde çiftçilerin kullandığı arazi yolu paletli kepçe ile açılarak tesviyesi yapılmıştır.

Gürpınar Mahallesinde bulunan üç adet parkta düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına başlanılmış olup, saha betonları atılarak, oyun grupları monte edilip Haziran ayında hizmet açılması planlanmaktadır.

Karaören Mahallesi;

Karaören Mahallesini gölete bağlayan yeni yollarda kumlama çalışması yapılmıştır.

Karaören Mahallesi mezarlık yolu ile taş ocağı yolunda 2,1 km.lik asfaltlama çalışmaları yapılmıştır. 

Gümerdiğin Mahallesi;

Gümerdiğin Mahallesi Çamlık ve Türbe yolu ve saha içi yollarının tefsiye çalışmaları yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi kahvelerin önündeki yolda 800 m² kilitli parke taş döşenmiştir. 

Gümerdiğin Mahallesi ile Gümerdiğin göleti arasındaki yolun dolgusu yapılarak silindir ile sıkıştırıldı.  

Gümerdiğin Mahallesi Karakaya Caddesi, Çamlık Yolu ve Çoraklık Caddesi yollarında 9 km.lik asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi Yeşilöz mevkii yolu üzerinde imar sınırı içerisinde bulunan ara yollarda kumlama çalışması yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi Yeşilöz mevkii Cami önündeki yol 2 m. genişletilmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi ile Yeşilöz mevkiini birbirine bağlayan yol arasında 5 km.lik asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi Yeşilöz mevkii asfalt yoldaki çukurlar rotmiks ile dolduruldu.

Gümerdiğin Mahallesi ile Şabanözü göleti arasındaki ulaşım yoluna çift taraflı dolgu yapılarak 15 m. genişliğinde yol açılarak, filler malzeme serilmiştir.

İlçe merkezimiz ile Gümerdiğin mahallesini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan yılgın çayı üzerindeki menfez köprü genişletilmiştir.

Genel;

Ayrıca Şabanözü merkez, Yayla yolu ve Paşasultan Türbesi yolu, Gürpınar Mahallesi yayla yolları, Gümerdiğin mahallesi, Yeşilöz, Çakıreşme ve Dereyayla mevkileri dahil arazi yollarında bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 

Çevre Düzenlemesi, Parklar, Yeşil Alanlar:

Çevre Düzenlemesi:

            Belediyemizce park, meydan, refüj, kavşaklar ve sanı deresi kenarındaki yeşil alanların yenileme, bakım, sulama çalışmaları devam etmektedir.

         Gümerdiğin Mahallesi Çamlık bölgesinde piknik alanına hizmet etmesi için tuvaletlerin bakım ve onarım ile su ve havuzun bakım ve onarımları yapılmş, tüm alan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca aynı bölgeye piknik masaları yerleştirilerek çamlığa çıkış yolu sathi asfalt kaplama yapıldı.

Gümerdiğin Mahallesi Yeşilöz Mevkiindeki yol kenarlarına istinat duvarı yapılmıştır.

            Gümerdiğin Mahallesi sakinlerinin bahçelerini sulayabilmeleri ulama arkları açılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesinde tarihi değeri olan Köy Odasında restorasyon çalışmalarına başlanılmış olup, 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Sağlık Mahallesi A.Erdem Caddesi Çankırı yolu girişinde çevre düzenlemeleri çerçevesinde; 250 m. ilave  istinat duvarı yapıldı. 850 m² sıva ve dekor işlemi yapılarak ilçe girişinde güzel bir görünüm oluşturuldu.

            Karaören Mahallesi Dernek binası etrafına 60 m. panel çit yapılmıştır.

Mahmudiye Mahallesi ile Sağlık Mahallesi öğretmen evi arkasında bulunan eski yapılar yıkılarak hafriyatları taşınmıştır.

Yeni Mahallede bulunan Bakım ve Rehabiltasyon Merkezi önüne beton çöp toplama döposu yapılmıştır.

Yeni Mahalle Konut sokakta bulunan mülkiyeti belediyemize ait sosyal konutlar yıkılarak hafriyatı taşınmıştır.

Sanı deresi kenarlarında bulunan oturma kamelyaları sökülerek, zeminleri beton ile kaplanmış, yeni kamelyalar konulmasına hazır hale getirilmiştir.

Parklar;

İlçemiz genelinde bulunan oyun parklarımıza yeni oyun grupları alınarak eksikler giderilmekte ve mevcut bulunan oyun gruplarının bakım çalışmaları yapılmaktadır.

Yeni Mahalle (Ziya Gürel Parkı);

Belediye Meclisimin 02/06/2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile “Ziya Gürel Parkı” ismi verilen, Belça Evleri arazisinde bulunan 4500 m²’lik alanda park yapımı çalışmaları çerçevesinde; zemini düzenlenerek istinat duvarları yapılmış, çocuk oyun grupları ve kamelyalar konulmuş, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmış olup, park 2018 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacaktır.

Yeni Mahalle (Şehit Başkomiser Osman Kahraman Parkı);

Belediye Meclisimin 02/03/2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile “Şehit Başkomiser Osman Kahraman Parkı” ismi verilen, Yeni Mahalle Müsellim Caddesinde yaklaşık 4000 m²’lik alanda park yapımına devam edilerek, zemini düzenlenerek taş kaplama yapıldı, bordürleri çekildi, istinat duvarları yapılmış, çizgi film karakterlerinden oluşan duvar resimleri yapılmış, çocuk oyun alanı, basketbol ve paten sahası zemin betonları atılmış, oluşturulacak yeşil alanlar için toprak dolgusu yapılarak fidan dikimi tamamlanmış, paten sahası ve merdivenleri andazit taş kaplama çalışmaları yapılmış, Basket sahası için kafes tel örgü monte çalışmaları devam etmekte  olan park tamamlanmak üzeredir. 

Gürpınar Mahallesi Parkı;

Gürpınar Mahallesine 3500 m²’lik alanda doğal taş görünümlü banklar, doğal taş görünümlü perde duvar çalışmaları yapılmış, toprak dolgusu yapılarak ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir.

Karaören Göleti;

Karaören göleti etrafında bulunan mesire alanımızda temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak halkımıza hizmet vermesi sağlanmaktadır.

İlçemiz tüm mahallelerinde bulunan diğer park, spor alanlar, yeşil alanlar, oturma alanları, kamelyaların bakım ve temizlikleri yapılmakta ve hizmete hazır tutulmaktadır.

Ağaçlandırma Çalışmaları:

İlçemizde ağaçlandırma yapılan tüm bölgelerde rutin olarak yenileme, bakım ve sulama çalışmaları devam etmektedir.

Belediyemizde dikilmek üzere bulunan fidanlar ile park, bahçe malzeme ve ekipmanlarının korunması için tel örgü içerisine alınarak dikilecek fidanlar koruma altına alınmıştır. 

2017 yılında;

Çankırı yolu üzerinde Belediyemiz çöp toplama alanının çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki fabrika önünde çift taraflı olarak yeşil bant çalışmaları kapsamında ağaçlandırma yapıldı, otomatik sulama sistemi yapıldı ve yeşillendirme çalışmaları devam etmektedir.

Mezarlık çalışması;

Şabanözü Asri Mezarlığı yolunda 700 m.lik asfaltlama çalışması yapılmıştır. 

Karaören Mahallesi mezarlık yolunda 1.5 km.lik asfaltlama çalışması yapılmıştır

Sağlık Mahallesinde Paşa Sultan Camii yanında bulunan mezarlık etrafındaki duvarlar sıva yapılarak boyanmıştır.

Gürpınar Mahallesi merkez camii ile mezarlığı taş duvarları sıva yapılarak boyanmıştır.

İlçemiz merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören Mahallelerimizde bulunan mezarlıkların bakım onarım ve temizleme çalışmaları düzenli şekilde yapılmaktadır.

Diğer Çalışmalar;

Kıl Çadır Sosyal Tesisleri;

Belediyemiz düğün salonu yeterli gelmediğinden, ilçemiz Sağlık Mahallesi İ.Açıkalın Sokakta Şehitler ilkokulu arkasında 3200 m²  alan üzerine kurulu, 300 kişilik kapalı, 300 kişilik açık toplamda 600 kişi kapasiteli, üzeri Yörük çadırı ile kapatılmış, çadırın içi 450 m² mermer ile zemin kaplama yapılmış, yaz ve kış aylarında hizmet verebilecek, düğünler haricinde Kafeterya olarak kullanılabilecek salon yapımı bitirilmiştir.

Alan içerisinde, 16 m²’lik Büfe, içerisinde İdari Büro-Mutfak-Gelin Odası ve Bay Bayan wc’si bulunan 80 m²’lik yapı olan tesisin, açık alanda ise güzel bir görüntü oluşturması için perde duvarına şelale yapılan ve çevre düzenlemesi tamamlanan, 320 m² açık alan andezit kaplama taş ile döşenmiş, alanın giriş kapıları yapılmış, aydınlatma direkleri dikilerek aydınlatmaları tamamlanan Kıl Çadır Sosyal Tesisleri  2017 yılında tamamlanmıştır.

Şelale Yapımı;

Sağlık Mahalle Asya Sokakta Belediyemizce yapılan  yeni  Kıl Çadır düğün salonunun perde duvarı yapılarak önüne 22 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde 150 m² alanlı 4 motorlu  havuzlu şelale tamamlanmıştır.

Belediye Hizmet Binası Tadilatı;

Halen hizmet binası olarak kullandığımız Belediye hizmet binamızda geçen yıllarda bürolar, mutfak-çay ocağı, mescit, Meclis Toplantı Salonu, Arşiv- Depo tanzim edilerek hizmete sunulmuştu. Bina içerinde çalışmalara devam edilerek, hizmet binamızı daha kullanışlı ve mevcut ihtiyaçlara cevap verebilecek hale getirme çalışmalarımız devam edilerek birinci katta olan Tahsilat servisimiz zemin kata alınmıştır.

Hizmet binamızı günümüz şartlarına uygun, daha kullanışlı, güzel görünümlü hale getirilmesi için  tüm katlarında iyileştirme, bakım ve tamiratlar devam etmektedir.

Tahsilat Servisini Zemin Kata Taşındı;

Şabanözü Belediyesi, hizmet binası birinci katında hizmet veren Tahsilat Servisini, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için belediye hizmet binası giriş katına taşıdı.

Tahsilat servisinde su, kira, emlak vergileri vb. işlemler yapılmakta olup, Şabanözü Belediyesi www.sabanozu.bel.tr adresli web sitesindeki e- belediye uygulaması üzerinden de kredi kartı ile ödemeler yapılabilmektedir.

Yaptığı hizmetlerde hizmet ve insan odaklı düşünen Şabanözü Belediyesi, bu uygulama ile özellikle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızın işlemlerini daha rahat ve kolay bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlandı.  

Nüfus;

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, 2016 yılı sonu itibariyle 8094 olan nüfusumuz, 2017 yılı sonu itibariyle 8222 olmuştur.  Çankırı’nın ikinci büyük ilçesi durumundayız.   

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile toplanma işi devam etmektedir. Çöp toplama araçlarımızla geceleri gün aşırı alınma şeklinde düzenli olarak Belediyemiz personeli tarafından çöplerimiz alınmaktadır.

Karaören, Gümerdiğin, Gürpınar mahallerimizin çöpleri haftalık iki gün olarak alınmaktadır. Karaören göletinin kış aylarında haftada bir gün yaz aylarında haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi;

İlçemizdeki sahipsiz sokak hayvanları iyileştirmek daha sonra kısırlaştırmak ve sağlıklı olarak tekrar doğaya salmak amacıyla Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapımına başlanılmıştır.  

            Gürpnar yolu üzerinde Belediyemize ait spor sahasındaki 120 m²lik mevcut bina ve ilave olarak 160 m²yeni bina yapılarak 280 m² lik kapalı alanlı, 250 m² açık alanlı tesiste 12 adet bölme – 12 adet büyük köpek kulübesi – 1 adet Klinik ve 3 adet Karantina, Dezenfekte ve Uyuz Tedavi odası bulunan tesisin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Duvar Resimleri Çalışması;

Belediyemizce ilçemiz Paşasultan Camii önündeki Yeşil Alanın İstinat duvarı üzerine daha güzel bir görüntü oluşturmak ve ilçemizin tanıtımı amaçlı başta Şabanözü olmak üzere Çankırı ili ve ilçelerinde bulunan;

Taş Mescit, İnandık Vazosu, Saat Kulesi, Yağlı Güreşi simgeleyen güreşçi resimleri, Yamaç Paraşütü, Peri Bacaları vb. eserlerin bulunduğu “Çankırı Temalı” duvar resimleri çalışması yapılmıştır.

Kombine Sathi Kaplama Aracı;

Belediyemizce kendi asfaltımızı yapabilmemiz için yaptırılan Kombine Sathi Kaplama Aracımız ile 2016 yılında başlanılan asfalt dökme çalışmaları 2017 yılında da devam diyor.

İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarımızda daha hızlı, etkili yol yapım, bakım, onarım ve asfalt yol yapımı çalışmaları yapılabilmesi amacıyla yaptırılan aracımız ile 2017 yılı içiresinde;
İlçemiz Asri Mezarlık yolunda 3.000 m², Gümerdiğin Mahallesi Çoraklık mevkiinde 19.000 m², Karakaya mevkiinde 24.000m², Karaören Mahallesi Taş ocağı mevkiinde 3.500 m², Mezarlık yoluna 6.500 m² , Yeşilöz bağlantı yolunda 45.000 m², Gürpınar bağlantı yolunda Özel İdare Bakım binası işletme binasına kadar 30.000 m² olmak üzere toplamda 131.000 m²’lik asfalt çalışması yapılmıştır.

Sanı Deresi Islahı 3. Etap Çalışmaları;

İlçemizde yapımını tamamladığımız sanı deresi ıslahının 1 ve 2. etabına ilaveten 3. etap olarak;

Sanı deresinin ilçemizin kuzey tarafından karakaya mevkiine kadar olan bölümünün de yapılaşma olduğundan, taşkın riski olduğu belirtilerek projesi hazırlanmış ve ıslahın devam etmesi Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğünden talep edilmiştir. Ayrıca 2. etap dere ıslahı bölümünde kalan Çankırı yolu ile Ada sokağın birleştiği dere geçişine araç yolu yapılması talep edilmiştir. Her iki talep için de teknik personeller tarafından yerinde inceleme yapılmış ve taleplerin uygun görüldüğü belirtilerek Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılı yatırım programına alınmıştır.

İmara Açılan Bölge Çalışmaları;

Sağlık Mahallesi ve Yeni mahalleyi kapsayan M.Gökçek Caddesi ile Şehit Kavaklı caddeleri arasında Sanı deresinin iki yakasına kapayan alanda imar kanununun 18. maddesi gereği yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucu, derenin iki yakasına zemin doldurulup düzeltilerek imar yolları açılmaya devam edilmiş, Bölgeye DSİ tarafından sanı deresi ıslahının 3. etap aşamasında bir adet 12 mt genişliğinde köprü yapılmıştı.

Bölgedeki imar yollarının açılması çalışmalarına 2017 yılında da devam edilmiştir. Ulaşımın sağlanabilmesi için dikey ve yatay yollar ham yol halinde açılmaya devam edilmektedir.

Bölgenin arazi temizleme, altyapı çalışmaları, zemin doldurma ve düzenlemeleri devam etmektedir.   

Küçük Sanayi Sitesinde Altyapı Çalışmaları;

Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde, İlçemizin gelişip büyümesine paralel olarak ihtiyaç haline gelen ve 2017 yılı içerisinde kısmi olarak faaliyete geçen 31.356 m²’lik alanda 64 ortaklı olarak kurulan Şabanözü Küçük Sanayi Sitesinde Belediyemizce Kasım ayı içerisinde altyapı (kanalizasyon, içmesuyu, yağmur oluğu, kilitli parke taş, kaldırım, peyzaj vb.) çalışmalarına başlanıldı.

Belediyemizin kendi imkanlarıyla başladığı özverili çalışmalar sonrasında, küçük sanayi sitesi esnafının ihtiyaçlarını en kısa zamanda çözecek ve esnafımızı, çamur, toz, kötü görüntü ve yağmur birikintilerinden bir an önce kurtarılarak daha güzel bir çalışma ortamı sunulacaktır.

Yeni Binek Aracı;

Şabanözü Belediyesi araç parkımıza yeni bir araç daha katıldı. 20/12/2016 tarihinde yapılan ihale ile Buyruk Otomotiv Pet. Mob. Day Tük. Mal. San. Tic. A.Ş. firmasından alınan 2016 model, Renault Megane Sedan Touch 1.5 DCİ binek otomobili, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü Belediyemiz önünde, Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye personelimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen kurban kesimi ve dualar edilerek yapılan törenle Şabanözü Belediyesi araç parkına katıldı.

İçme Su Depoları ve Klorlama Cihazları;

İlçemize Güldürcek barajından gelen suyun dağıtımının yapıldığı ilçe merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallerindeki depolara 6 adet Otomatik Klor Dozlama Cihazı ile klorlanmakta ve ilçemiz genelinde bu içme suyu kullanılmaktadır.  

Şabanözü merkez depoları dahil tüm depolarda kontrol, bakım ve yenileme çalışmaları yıl boyunca devam etmiştir.

Şehriçi Duraklar;

Geçen yıllarda mahallelerimiz ve köylerimize konulan Vatandaşlarımızın otobüs, servis bekledikleri duraklara ilave olarak, Belça küme evlerine 1 adet reklam raketli polikapcam ve cam oluşumlu Şeffaf Durak konularak hem durak ihtiyacı karşılanmış hem güzel bir görüntü oluşturmaya devam edilmiştir. 

Şabanözü Belediye Spor Kulübü ve Faaliyetleri;                                                                     

Şabanözü Belediye Spor kulübü aktif olarak Futbol ve Tekvando dalında faaliyet göstermektedir.

Futbol Takımımız Çankırı Amatör küme 2017-2018 sezonunda iç saha maçlarını sentetik çim zeminli “Şabanözü Belediyesi M. Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamış, deplasman maçlarına da  belediyemiz otobüsleri ile gidilmiştir.

             2017 yılı içerisinde kulübümüzce Tekvando branşında 4 ay süreyle kurs açılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde İmam Hatip Lisesi kapalı spor salonunda açılan Kursa ilçemiz gençlerinden 200’e yakın sporcu katılımı olmuştur. Ücretsiz olarak açılan ve yüksek katılımın olduğu Tekvando kursu başarı ile tamamlanmıştır.

Ramazan Ayı Etkinlikleri;

            İlçemizde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Müftülük öncülüğünde Paşasultan Külliyesinde gelenekselleşen ve her gün bir kurum veya hayırsever tarafından verilen Ramazan Ayı İftar yemekleri kapsamında 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü Belediyemizce iftar yemeği verildi.

İlçe Kaymakamı Cevdet BAKKAL, Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA başta olmak üzere Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Daire Amirleri, Belediye personeli ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen yemek programı, İftar yemeği ve yemek sonrası sohbetler ile sona erdi.     

Bayramlaşma;

Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma törenleri 2017 yılında da yapılmıştır. Ramazan Bayramı bayramlaşması 25 Haziran 2017 Pazar günü, Kurban Bayramı bayramlaşması 02 Eylül 2017 Cumartesi günü Çarşı içerisindeki Çay Parkında yapıldı.

Halkımızın katımıyla gerçekleşen ve yaşatılmaya çalışılan bu güzel kültürel mirasımız olan bayramlaşma törenleri, Belediyemizce organize edilmekte ve Kurban bayramlarında kavurma dürüm, içecekler, çay, bayram şekeri ve çikolata,  Ramazan bayramında ise çay, bayram şekeri ve çikolata gibi ikramlarda bulunularak yapılmıştır.

Belediye Emekçilerine Yeni Yıl Hediyesi;

            Meclis üyelerimizin ve  personelimizin yeni yılları kutlanarak hediyeler verildi.

            29 Aralık 2017 Cuma günü Fen İşleri Garaj binasında Fen İşleri personeliyle ve Makam Odasında idari personelle düzenlenen toplantılarda çalışanlarımızın yeni yılını kutlanarak, içerisinde tuz ürünleri bulunan Kutu hediye edilmiştir.

Meclis toplantısında da Meclis üyelerimizin yeni yılları kutlanarak, içerisinde tuz ürünleri bulunan Kutu hediye edilmiştir.

Anneler Günü Şenliği;

Türk Büro Sen’in  her yıl farklı ilçelerde düzenlediği Anneler Günü şenliği 2017 yılında Şabanözü Belediyesi ev sahipliğinde Gümerdiğin Mahallesinde yapıldı. 

            İlçemiz Gümerdiğin Mahallesi Çamlık Tepesinde gerçekleşen organizasyona Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA ve personelin yanı sıra, Türk Büro Sen Genel Başkanı, İl Başkanı, Temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda Anne ve vatandaşlarımız katıldı.

            Sabah kahvaltısıyla başlayan şenlik, oyunlar, canlı müzik, Anneler arası yarışmalar, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, karşılıklı plaket töreni ve öğle yemeği devamında Şabanözü Belediyesi olarak katılımcılara Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle tespih hediye edildi. Şenliğin son bölümünde Gümerdiğin mahallesi Cumhuriyet mezarlığı altındaki bölgeye anneler günü hatırası olarak katılımcılar tarafından çam fidanları dikildi.

Eğitim – Öğretime Destek;

Belediyemizce, imkanlar ölçüsünde ilçemizdeki eğitim ve öğretime destek verilmektedir.

Okulların, eğitimcilerin ve  öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmakta, okulların açılış-kapanış dönemleri, bayramlar, önemli günler ve özel günlerde Belediye olarak başkan düzeyinde katılım sağlanmakta, çocuklarımıza  hediyeler verilerek teşvik edilmekte, ilçe içi ve dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerin de ve seyahatler için araçlar tahsis edilmektedir.

İdareci, Öğretmen ve öğrencilerle sürekli iletişim kurulmakta sorunları dinlenmekte ve yardımcı olunmaktadır.

İlçemiz merkezde öğrenci servisi olmadığından belediyemiz otobüsleri ile öğrencilerimizin okullarına ulaşımları rink sistemi ile sağlanmaktır.

Belediyemizden Öğrencilere Kışlık Mont;

Hayır sahipleri tarafından Belediyemize ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere  120 adet kışlık mont yardımında bulunulmuştur.

Belediyemizce, Gürpınar, Gümerdiğin ve Büyükyakalı İlkokullarında ve ilçemiz deki  eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kışlık montların dağıtımı yapılmıştır.

Öğrencilerden Başkan’a Mektuplar;

Şehitler İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri Belediye Başkanına hitaben isteklerini dile getiren mektuplar yazmışlar ve tarafımızdan mektupların incelenmesi sonucu öğrenciler, Başkanlık makamına davet edilmiş ve kendilerine bu özgüvenleri için teşekkür edilerek gerekli cevaplar verilmiştir.

 Hediyeler verilerek, ikramlar da bulunulan çocuklarımızla kurulan bu tür diyaloglar gelişimleri ve ilçe meselelerine ortak edilmeleri açısından olumlu sonuçlar vermektedir.  

Öğretmenler Günü Kutlaması;

            Belediye Başkanı olarak katıldığımız, Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçemiz Şehit Murat Somuncu Ortaokulunda 24 Kasım 2017 Cuma günü yapılan kutlama programında, emekli olan ve halen çalışan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak kendilerine üzerinde kutlama mesajının bulunduğu Tuz Lambası hediye edilerek  öğretmelerin bu en anlamlı günlerinde yanlarında olunmuştur.

Yaren Eratına Plaket;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan Yaren’de 2017-2018 kış sezonunda Belediyemiz Yaren evinde ocaklar yakılmıştır. Başağa ocağına Başkan ve yöneticilerimizle birlikte katılım sağlanmıştır.

Böylesi önemli ananemizi devam ettiren Yaren Ekibine, geleneğimizin devam ettirip, yeni nesillere aktardıkları, kültürümüzü yaşattıkları için Başağalarmıza, yaren ağalarımıza ve görevli personele Belediyemizce ayrı ayrı üzerlerinde isimleri yazılı Tuz Lambaları takdim edilerek bu geleneğimizi yaşattıkları için teşekkür edilmiştir.

Servis Araçlarına Güzergah Belgeleri;

İlçemizde faaliyet gösteren Servis şoförlerine, Belediye Kanunu ve Şabanözü Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi – Dolmuş-Minibüs Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği gereği ilçemiz sınırları içinde fabrika, öğrenci ve köylere yolcu taşıyan servis araçları ve taksicilere her yıl olduğu gibi 16 Şubat 2017 tarihinde Başkan KARAKAYA tarafından güzergah belgeleri verilmiştir.

Emekli olan Personele Veda Töreni;

Belediyemiz emektarlarından 29.11.2017 tarihinde emekli olan Hizmet Alımı yolu ile Belediyemizde çalışan işçilerimizden kaloriferci Ahmet YEŞİL’e 14 Aralık 2017 tarihinde, 

Belediyemiz Yaren Evinde personelimizin katılımlarıyla veda yemeği düzenlenmiş ve emektarımıza plaket ve hediyeler takdim edilmiştir.  

Çankırı ve Şabanözü’nde  Doğal Tasarım Ürünleri Kursu ve  Sergileri;

Belediyemiz ve Doğal Tasarım Sanatçısı Uğur SOYDAN işbirliğiyle ilçemizde Doğal Tasarım Ürünleri kursu ile Çankırı ve Şabanözü’nde Doğal Tasarım Ürünleri  Sergileri  açıldı.

Belediyemiz koordinasyonunda, Doğal Tasarım Sanatçısı Uğur SOYDAN tarafından, tuz, çivit, kına, zerdeçal, kimyon, tarçın, kırmızı biber tozu, zencefil, çörekotu, ve mavi haşhaş topumu gibi baharatların yanı sıra kırmızı mercimek, fasulye, pelit, kozalak, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, at kestanesi, diken ve yaprak gibi değişik bitkileri kullanarak Sanatçının kendine özgü bir teknikle yaptığı Doğal Tasarım Ürünleri kursu açıldı.

İlçemiz Halk Eğitim Merkezinde açılan 2 haftalık Kursa İlçemiz hanımları ve öğrencileri katılım sağlamış ve kursu başarı ile tamamlayarak güzel ürünler yapmışlardır.

Kursun bitiminde Halk Eğitim Merkezi Salonunda 06 Haziran 2017 Salı günü Sanatçının ve kursiyerlerin ürünlerinin sergilendiği  Doğal Tasarım Ürünleri sergisi açıldı.

Doğal Tasarım Ürünleri Sergi ikinci aşaması ise 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü Çankırı Yunus AVM’de açıldı.

Çankırı’daki sergimizin açılışına, İlçe Kaymakamı Cevdet BAKKAL ve Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA başta olmak üzere, 21. Dönem Çankırı Milletvekili İrfan KELEŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa KARATATAR, MHP Çankırı Merkez İlçe Başkanı Bahadır AKBABA ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Belediyemiz Daire Amirleri ve personeli, AVM Genel Müdürü, Basın mensupları ve kursiyer öğrenciler katılmışlardır.

Üç gün açık duran sergi ile Çankırı’da ilçemizin tanıtımı yapılan Belediyemizin bu etkinliği oldukça ilgi görmüştür.

Servis:

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait üç otobüsle Sağlık – Yeni – Mahmudiye – Cumhuriyet ve Mahallelerde rink yaparak okullara servis devam etmektedir.

 Yerel Pazar olan Pazartesi günleri Karaören, Gümerdiğin Mahallelerimize vatandaşlarımızı taşımak amaçlı servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, futbol takımımızın deplasman maçlarına götürülmesi, okullarımızdaki öğrencilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerinde götürülmesi işleri Belediyemiz otobüsleri ile yapılmaktadır.

Şabanözü Belediye Personeline İş Güvenliği Eğitimi;

Belediye personelimize 27 Nisan 2017 Perşembe günü ilçemiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda İş Güvenliği Eğitimi verildi.

Belediyemiz tarafından organize edilen ve başta Belediye Başkanımız Mustafa KARAKAYA olmak üzere tüm personelin katıldığı eğitimde, Yenilik Dan. Eğt. Çev. Mad. Sağ. Ar. ve Ge. Ltd. Şti. tarafından;

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Çalışma Mevzuatı,, Çalışanların Yasal Hak ve Yükümlülükleri, Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı, Elektrik Tehlikeleri ve Riskleri ve Önlemleri, Ele Kaldırma, Taşıma İşlerinde Alınacak Önlemler, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ve Acil Durumlarda Alınacak İSG Önlemleri ana başlıklarından oluşan Eğitim Semineri verildi.   

Personelimiz açısından son derece faydalı olan eğitim sonrası katılımcı tüm personele Eğitim Sertifikaları verildi.

Doğalgaz;

Sanayimize paralel olarak ilçemizin daha da gelişip, büyümesi için en önemli ihtiyaçlarımızın başında olan Şabanözü’ne Doğalgaz gelmesi konusunda yıllardır yapılan girişimler sonuç vermiş ve 2016 yılında Bakanlar kurulu kararı ile Çankırı/Şabanözü OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi için acele kamulaştırma kararı yayınlanmış ve devam eden  süreçte, dağıtım şirketi KarGaz Doğalgaz Dağ.San.ve Tic.A.Ş’nin talebi üzerine Doğalgaz Arzı ve Doğalgaz Protokolü konularında istenilen kararlar Belediye Meclisimizce alınarak ilgili yerlere iletilmişti.

2017 yılında ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Şantiyeleri kurulmuş ve boruları ilçemize gelmiştir.  Botaş ve KarGaz yetkilileri ile Belediyemizin temasları ve işbirliği devam etmekte olup, çalışmalar hızla devam etmektedir.

2018 yılı içerisinde Şabanözü’ne doğalgazın gelmesi beklenilmektedir.

Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri:

 Web Sitesi;

            www.sabanozu.bel.tr adresli, Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, hızlı ve doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla haberlerin yayınlandığı web sitemiz yayın hayatına devam etmektedir.

İlçemizi ve Belediyemizi ilgilendiren haberler, duyurular, ölenler, evlenenler gibi haber ve bilgiler sitemize düzenli olarak girilmekte, fotoğraflarla desteklenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayede Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımı yapılmakta, ilçemiz hakkında güzel bir arşiv oluşmaktadır.

Tek Nokta Kontrollü Bilgisayar Sistemi;

Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı destekli sistem ile çalışmaktadır. Sisteme bağlı olarak paket programlar güvenli ortak kullanımla çalışılmaktadır.

Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz, programlarımız, bilgisayarlarımız ve diğer cihazlarımız sürekli güncellenmektedir.

2017 yılında Beledeyemiz ana bilgisayarımıza ve diğer bilgisayarlarımıza olası dışarıdan sızma ve siber saldırılara karşı güvenlik duvarı ile koruma altına alınarak kapalı devre sisteme geçildi. Bu sayede bilgisayarlarımız ve programlarımız siber saldırılara karşı daha güvenli hale getirilmiş ve yedekleme sorunu daha etken ve güncel kullanılır hale getirilmiştir.

Ayrıca, Belediyemiz ana bilgisayar ve sistemimizi besleye güç kaynağının bakımları yaptırılarak yenilenmiştir.  

E-Belediye sistemi;

Belediye hizmetlerinin daha çağdaş ve hızlı verilmesi amacıyla Belediyemizce 2015 Ocak ayı itibariyle hizmet vermeye başlanılan E-Belediye sistemi hizmete devam etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin resmi web sitesi olan www.sabanozu.bel.tr adresine girerek 7 gün 24 saat belediyemize gelmeden internet ortamında Su, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), Emlak Vergisi vb. borçlarını sorgulayarak kredi kartları ile ödeme yapabilmektedirler.  

Led’li Grafik Ekran;

Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, daha hızlı ve daha doğru olarak bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve  resmi, dini ve özel günleri  halkımıza duyurmak amacıyla gece – gündüz hizmet sunması için ilçemizin çarşı meydanındaki Belediye çay parkı girişindeki Led’li grafik ekranlı kayan yazı panosu güncel olarak kullanılmaktadır. 

İlan Hizmetleri:

 Belediyemizce, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallemiz de dahil tek merkezden anons yapan cihazımız ile yıl boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılarak sistem aktif olarak kullanılmıştır.

Birlik Üyeliklerimiz;

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği;Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

            Gürpınar, Gümerdiğin, Karaören ve ilçe merkezi dahil tüm  mahallelerimizin içmesu ihtiyacı Güldürcek Barajından karşılanmaktadır.

*Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği(ÇANÇEVBİR);Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliğine üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB);Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olup, toplantı, seminer ve faaliyetlerine katılınmaktadır. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA);TR82 bölgesi olarak Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına  üyeliğimiz devam etmektedir.

*İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB);Belediyemiz, Meclisimizin 02/06/2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile İç Anadolu Belediyeler Birliğine (İABB) üye olmuştur. Birlik üyeliğimiz devam etmekte olup, birlik imkanlarından yararlanılmaktadır.

İABB’den Aralık ayı içerisinde bedelsiz olarak  Oturma bankları ve çöp kovaları alınmıştır. 

Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

Resmi toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarına, ilçemizi ilgilendiren gerek ilçe içinde gerek ilçe dışında düzenlenen programların organizasyonuna yardımcı olunmakta ve etkinliklere/programlara çoğu Başkan düzeyinde olmak üzere katılım sağlanmaktadır. 

* Dini bayramlarda, Ramazan ve Kurban bayramlarında belediye çay parkında belediye personeli tarafından ikramlar yapılarak halkımızla bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.

Kadir Gecesi ve kandil gecelerinde camilerimizde Belediyemizce personelimiz vasıtasıyla ikramlarda bulunulmaktadır.

* Milli bayramlarda belediyemizce saha düzeni, oturma malzemeleri, ses ve ışık sistemleri ile diğer ihtiyaçlar karşılanmakta ve katılım sağlanmaktadır. 

* İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze ve defin işleri belediyemizce yapılmaktadır.

* Belediyemiz Yaran Evinde yakılan ocaklara katılınmakta ve dışarıdan davet ettiğimiz misafirlerimize ilçemiz tanıtımı yapılmaktadır.

* Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile özel günler,  yerel etkinlikler, Okullarda öğrencilerin gezi programları, STK’ların faaliyetleri gibi sosyal-kültürel, sportif etkinlikler ve hizmetlere Belediyemizce katılım ve destek sağlanmaktadır.  

Bu hizmet ve etkinlikler 2017 yılında da yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

2-      Performans Sonuçları Tablosu

 ÖDENEKYAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri1.718.000,001.718.223,71
Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri341.550,00397.530,28
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri4.116.000,003.964.546,20
Faiz Giderleri105.000,0055.608,18
Cari Transferler293.000,0072.110,79
Sermaye Giderleri1.875.000,001.839.969,55

2017 mali yılı tahmini bütçesi, 9.500.000.00 TL. iken, gerçekleşen kesin hesaba göre gelir bütçemiz 7.682.108,71.TL ve gider bütçemiz 8.047.988,71 TL. olmuş ve;

I Genel Bilgiler C. İdareye ilişkin bilgiler bölümünde gösterildiği gibi 3 hizmet binası, 39 araç ve Başkanla birlikte,  Başkan yardımcısı, devlet memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve hizmet satım alma yoluyla çalışan işçi olmak üzere yıl içerisinde 61 kişi (yıl içerisinde kısmi çalışan TYP çalışanları hariç) ile gösterilen performans sonucu bütçemizde öngörülen yatırım ve harcamalar başarı ile yürütülerek verimli bir yıl geçirilmiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü Emrullah ŞİMŞEK tarafından 05/10/2012 – 25/09/2017 dönemini kapsayan ve 25/09/2017 – 13/10/2017 tarihleri arasında Belediyemiz genel denetimi yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2017 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

Bu denetleme sonuçlarında da görüldüğü gibi Belediyemiz de mevzuatta uygun olarak ve yapılması gereken tüm işler en ekonomik ve rantabl şekilde zamanı geciktirilmeden yerine getirilmiş ve Birimlerimizce 2017 mali yılı içinde başarılı bir performans gerçekleştirilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemiz yasaların izin verdiği ölçüde açık ve şeffaf olmaya gayret göstermekte olup, dilekçe ile bilgi isteyen vatandaşlarımıza bilgi edinme kanunu çerçevesinde gerekli bilgiler verilmektedir.

5- Diğer Hususlar

Tüm mali ve teknik imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmekte olup, fiziki yapılaşma, gelişen ve sürekli büyüyen sanayisi ile il bazında ve çevremizde modern, model olan ve prestij sahibi bir Belediye olarak gösterilmekteyiz.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

* Belediye Meclisinin her ay, Belediye Encümenimizin her hafta toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik kararların çabuk ve etkin bir şekilde alınması,

*   Kamu kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde olunması,

*  Belediye hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması

*  Bilgi birikimli ve deneyimli kadrolarla çalışılıyor olması.

*  Ödemelerin zamanında yapılması

*  Şeffaf bir yönetim sergilenerek kamu, özel sektör temsilcileri ve halkla her an görüşülmesi

*  Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi dışındaki fabrikaların olması

*  Halkın işsizlik sorununun bulunmaması

* İlçemizin sürekli gelişmesi, modern bina ve tesislerin yapılması, görünümünün güzelleşmesi

B- Zayıflıklar

* Mevzuatın çok hızlı bir şekilde değişmesi

* Üniversite bulunmaması

* Vatandaşlarımızın çevre bilincinin yetersizliği

* Belediye gelir kaynaklarının kanunla verilen görev ve yetki oranında arttırılmaması

* Hizmet alanının genişliği

C- Değerlendirme

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle, zayıf noktalarını kapatarak İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmeye gayret sarf edecektir.

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

Belediyemiz bütçesi imkânları dâhilinde ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımların etkin ve verimli kullanılması için halkın ihtiyaçlarına ve ilçemizin şartlarına uygun planlar yapılmaya devam edilmesi,

Herkesle istişare halinde, barışçıl, şeffaf,  itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunmasıdır.

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, Mart ayı içerisinde rapor hazırlanmış ve Belediye Meclisimize sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait Şabanözü Belediyesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  23 Mart 2018

                                                                                          Mustafa KARAKAYA     

                                                                                        Şabanözü Belediye Başkanı

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.