2018 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerindeki başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik eder, Şabanözü Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinizde başarılar diler, Hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım.

Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu bağlamda ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla 2014 yılı Haziran ayında başladığımız çalışmalarımıza hızla, aynı gayret, hoşgörü ve azimle devam edilmiştir. 

Şabanözü’nün gözle görülür değişimi devam etmektedir. Özellikle çevre ilçelerle karşılaştırıldığında, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, özellikle yeni yapılan modern konutlar ve sanayisi ile sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2018 yılı yılı sonu itibariyle nüfusumuz 9188 olmuş ve Çankırı’nın en büyük ilçesi olunmuştur.

Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde görev süresi dolan 2014-2019 dönemi Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini sağlayan Şabanözü halkına da sevgi ve saygılarımı sunarım.

5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.

Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2018 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER :

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

3- Mali denetim sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

I. GENEL BİLGİLER

A – Misyon, Vizyon

A-1 Misyon

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

A-2 Vizyon

Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar

       Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Cİdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binası ve Sağlık Mahallesindeki su işlerinde kullanılan binalarda hizmet vermektedir.

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU

 KAMYONKAMYONETİTFAİYEARAZÖZGRAYDERASFALT  KAMYONUKazıcı – YükleyiciSİLİNDİRÇÖP KAMYONUCENAZE ARACIYOL SÜPÜRME ARACIYÜKLEYİCİTRAKTÖROTOBÜSVİDANJÖRBİNEK OTOSUPANELVANTOPLAM
82112  132211243  12238

ARAÇ DURUMU:

Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve belediyemiz imkanları ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.

Belediyemizde; 1 adet İtfaiye  – 1 adet Arazöz – 2 adet Yükleyici – 3 adet Kazıcı yükleyici – 2 adet Greyder – 2 adet Silindir – 4 adet Traktör – 2 adet Binek Otosu – 8 adet Kamyon – 3 adet Otobüs – 2 adet Kamyonet – 1 adet Cenaze aracı – 2 adet Çöp Kamyonu –  2 adet Panelvan –   1 adet Yol Süpürme Aracı – 1 Adet Vidanjör – 1 Adet Asfalt Kamyonu olmak üzere toplam 38 adet araç bulunmaktadır.

             * Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş olan 1999 model, Renault Europa 1.6 E marka binek aracı Encümenimizin 10.07.2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile satılmıştır.

BAŞKAN

2- Örgüt Yapısı

BAŞKANYARDIMCISI
     YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA AMİRLİĞİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu
Malzeme CinsiMiktarı
Bilgisayar26
Server1
Yazıcı ve Tarayıcı12
Projeksiyon2
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı)2
Kamera/Fotoğraf Makinası3
Ledli Grafik Ekran1
Telsiz3
Anons Telsizi1
Telefon Hattı17
Faks2
Anons Cihazı43
Anons Sistemi1
  

4- İnsan Kaynakları

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU  ( 2018 Yılı Sonu İtibariyle)
       
BAŞKAN YARDIMCISIDEVLET MEMURUSÖZLEŞMELİ PERSONEL(Kısmi Zamanlı)SÜREKLİ İŞÇİDİĞERTOPLAM
ŞİRKET PERSONELİTYP
117310232983

Personel Bilgileri :

Belediyemizde 2018 yılında (yıl sonu itibariyle) Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği birimlerine bağlı olarak 17 adet devlet memuru, 3 adet kısmi zamanlı sözleşmeli, 10 adet sürekli işçi ve Şabanözü Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde 23 adet işçi çalışmıştır.

Ayrıca; Çankırı İşkur İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Çevre Temizliği” konulu Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 01.06.2018 – 30.11.2018 tarihleri arasında 29 adet mevsimlik işçi değişik sürelerle çalıştırılmıştır.

Başkan Yardımcısı Görev Değişimi;

Başkan yardımcılığı görevini yürüten Meclis üyesi Bünyamin BAŞOĞLU 09 Nisan 2018 tarihinde Başkan Yardımcılığını  Meclis üyesi Mehmet AYDOĞDU’ya devretmiştir.

Personelde Değişiklikler; 

Devlet memuru olarak çalışan personelimizden, Muhasebeci kadrosunda Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev yapan Ramazan ARIK 16/04/2018 tarihinde, Şoför Hüseyin KALENDER 17/07/2018 emekliye ayrılmışlardır.

 Şirket Personeli Enver ÇAĞLAYAN 14/05/2018 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

5- Sunulan Hizmetler

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre bir Başkan Yardımcısı ve dört Birim Amiri tarafından yönetilmektedir.

Ayrıca Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonunca tahsilat ve iç denetim yapılmıştır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,

Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1-      Bütçe Uygulama Sonuçları – 2018 Yılı –

GİDER :

KODUAÇIKLAMABÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Personel Giderleri1.847.500,002.007.888,19
02Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri 386.550,00574.259,47
03Mal Ve Hizmet Alım Giderleri4.628.250,004.156.979,90
04Faiz Giderleri135.000,00149.332,21
05Cari Transferler343.200,00100.762,19
06Sermaye Giderleri2.305.500,002.209.807,89
07Sermaye Tranferleri025.000,00
09Yedek Ödenekler854.000,000
 TOPLAM:10.500.000,009.224.029.85

GELİR :

KODUGELİRİN TÜRÜBÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Vergi Gelirleri1.196.500.00918.944,45
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.428.250,001.568.452,53
04Alınan Bağış ve Yardımlar490.500,00415.016,03
05Diğer Gelirler6.726.000,006.625.503,62
06Sermaye Gelirleri658.750,0094.629,31
 Bütçe Gelirlerinden Red ve iadeler0–       1.116,57
 TOPLAM:10.500.000,009.624.429,37

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

* 2018 Yılı Gelir Bütçesi

Ø  BÜTÇE GELİRLERİNİN İNCELENMESİ

01.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ 
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU   
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2016 Yılı2017 Yılı2018 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
BÜTÇE GELİRLERİ (A) 
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI7.187.992,657.683.880,749.625.545,94 
80001   Vergi Gelirleri675.384,61780.010,03918.944,45 
8000102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler269.606,42279.157,44368.397,87 
800010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler269.606,42279.157,44368.397,87 
80001020951Bina Vergisi142.156,96143.970,58235.296,80 
80001020952Arsa Vergisi42.419,6745.625,4469.563,43 
80001020953Arazi Vergisi17.734,2316.661,3116.237,99 
80001020954Çevre Temizlik Vergisi67.295,5672.900,1147.299,65 
8000103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri170.509,16204.506,86222.005,78 
800010302 Özel Tüketim Vergisi138.357,58180.211,72196.901,69 
80001030251Haberleşme Vergisi2.135,972.051,462.603,07 
80001030252Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi136.221,61178.160,26194.298,62 
800010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri32.151,5824.295,1425.104,09 
80001030952Yangın Sigortası Vergisi6.049,355.540,785.851,10 
80001030953İlan ve Reklam Vergisi26.102,2318.754,3619.252,99 
8000106  Harçlar235.269,03296.345,73328.525,80 
800010609 Diğer Harçlar235.269,03296.345,73328.525,80 
80001060951Bina İnşaat Harcı81.385,97112.831,50105.985,02 
80001060953İşgal Harcı41.817,0039.585,0042.599,00 
80001060954İşyeri Açma İzni Harcı8.299,013.214,003.515,00 
80001060956Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı75,000,000,00 
80001060958Tellallık Harcı507,1213.171,410,00 
80001060960Yapı Kullanma İzni Harcı4.134,705.110,026.227,10 
80001060999Diğer Harçlar99.050,23122.433,80170.199,68 
8000109  Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler0,000,0015,00 
800010901 Kaldırılan Vergi Artıkları0,000,0015,00 
80001090101Kaldırılan Vergi Artıkları0,000,0015,00 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.245.656,521.404.921,301.568.452,53 
8000301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri798.511,171.037.517,871.126.985,71 
800030101 Mal Satış Gelirleri27.677,7079.723,1626.709,98 
80003010101Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri23.975,8923.485,0025.951,00 
80003010199Diğer Mal Satış Gelirleri3.701,8156.238,16758,98 
800030102 Hizmet Gelirleri770.833,47957.794,711.100.275,73 
80003010202Muayene, denetim ve kontrol ücretleri0,000,001.018,75 
80003010214Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri3.410,0010.000,0029.780,00 
80003010240Otopark İşletmesi Gelirleri3.315,0037.270,0025,00 
80003010254Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler0,000,00650,00 
80003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler646.237,26708.549,89820.102,25 
80003010259Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler46.414,9260.287,1962.895,78 
80003010260Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler1.897,258.351,0833.153,11 
80003010299Diğer hizmet gelirleri69.559,04133.336,55152.650,84 
8000306  Kira Gelirleri351.073,01300.122,25362.166,33 
800030601 Taşınmaz Kiraları351.073,01300.122,25362.166,33 
80003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri351.073,01300.122,25362.166,33 
8000309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri96.072,3467.281,1879.300,49 
800030909 Diğer Gelirler96.072,3467.281,1879.300,49 
80003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri96.072,3467.281,1879.300,49 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler291.283,29307.543,29415.016,03 
8000402  Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar29.983,800,000,00 
800040202 Sermaye29.983,800,000,00 
80004020251Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan29.983,800,000,00 
8000403  Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar14.462,1935.484,5012.205,64 
800040301 Cari14.462,1935.484,5011.032,29 
80004030101Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar14.462,1935.484,5011.032,29 
 800040302 Sermaye0,000,001.173,35 
 80004030203Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar0,000,001.173,35 
 8000404  Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar113.863,3074.420,0029.081,74 
 800040401 Cari113.863,3074.420,0027.370,21 
 80004040101Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar0,000,0010.000,00 
 80004040102Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar78.363,3074.420,0017.370,21 
 80004040104Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar35.500,000,000,00 
 800040402 Sermaye0,000,001.711,53 
 80004040202Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar0,000,001.711,53 
 8000405  Proje Yardımları132.974,00197.638,79373.728,65 
 800040501 Cari132.974,00197.638,79373.728,65 
 80004050104Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları132.974,00197.638,79373.728,65 
 80005   Diğer Gelirler4.908.555,245.162.425,466.625.503,62 
 8000501  Faiz Gelirleri5.753,181.043,237.418,25 
 800050109 Diğer Faizler5.753,181.043,237.418,25 
 80005010903Mevduat Faizleri5.753,181.043,237.411,14 
 80005010999Diğer Faizler0,000,007,11 
 8000502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar4.804.951,765.069.148,076.505.874,80 
 800050202 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar4.753.359,854.999.892,546.310.835,26 
 80005020251Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar4.753.359,854.999.892,546.310.835,26 
 800050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları51.591,9169.255,53195.039,54 
 80005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı35.511,4149.521,3553.739,58 
 80005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı13.354,0013.639,0055.908,04 
 80005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı0,00554,1879.828,92 
 80005020499Diğer Harcamalara Katılma Payları2.726,505.541,005.563,00 
 8000503  Para Cezaları84.812,6079.065,8489.842,51 
 800050302 İdari Para Cezaları1.215,001.422,006.066,28 
 80005030299Diğer İdari Para Cezaları1.215,001.422,006.066,28 
 800050304 Vergi Cezaları39.589,5131.600,3845.045,55 
 800050304056111 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,000,00322,09 
 800050304086552 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,00159,01593,78 
 800050304096552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı647,74369,80237,40 
 800050304106552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı400,85159,32194,14 
 800050304116736 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,0052,2484,99 
 800050304126736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı775,32950,51151,38 
 800050304136736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı228,89536,77218,29 
 800050304147020 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,0013,4731,12 
 800050304157020 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı0,00287,38128,16 
 800050304167020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı0,0081,3857,53 
 800050304177143 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,000,0037,35 
 800050304187143 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı0,000,005.432,21 
 800050304197143 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı0,000,005.001,83 
 80005030499Diğer Vergi Cezaları37.536,7128.990,5032.555,28 
 800050309 Diğer Para Cezaları44.008,0946.043,4638.730,68 
 80005030902Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları44.008,0946.043,4638.730,68 
 8000509  Diğer Çeşitli Gelirler13.037,7013.168,3222.368,06 
 800050901 Diğer Çeşitli Gelirler13.037,7013.168,3222.368,06 
 80005090101İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar0,000,003.900,00 
 80005090106Kişilerden Alacaklar0,000,004.109,41 
 80005090111Mera Gelirleri0,000,0041,90 
 80005090199Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler13.037,7013.168,3214.316,75 
 80006   Sermaye Gelirleri67.112,9928.980,6697.629,31 
 8000601  Taşınmaz Satış Gelirleri63.312,9921.980,6690.129,31 
 800060103 Diğer Bina Satış Gelirleri24,6459,3655,00 
 80006010301Diğer Bina Satış Gelirleri24,6459,3655,00 
 800060105 Arsa Satışı63.288,3521.921,3090.074,31 
 80006010501Arsa Satışı63.288,3521.921,3090.074,31 
 8000602  Taşınır Satış Gelirleri3.800,007.000,007.500,00 
 800060202 Taşıt Satış Gelirleri3.800,007.000,007.500,00 
 80006020201Taşıt Satış Gelirleri3.800,007.000,007.500,00 
 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)7.187.992,657.683.880,749.625.545,94 
 810    BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI1.070,781.772,031.116,57 
 81001   Vergi Gelirleri517,99615,43336,99 
 8100102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler271,98233,40148,50 
 810010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler271,98233,40148,50 
 81001020951Bina Vergisi52,00127,500,00 
 81001020952Arsa Vergisi48,009,007,50 
 81001020953Arazi Vergisi1,000,000,00 
 81001020954Çevre Temizlik Vergisi170,9896,90141,00 
 8100103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri246,01382,0338,49 
 810010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri246,01382,0338,49 
 81001030953İlan ve Reklam Vergisi246,01382,0338,49 
 8100106  Harçlar0,000,00150,00 
 810010609 Diğer Harçlar0,000,00150,00 
 81001060999Diğer Harçlar0,000,00150,00 
 81003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri552,791.156,60609,58 
 8100301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri12,60196,20380,00 
 810030102 Hizmet Gelirleri12,60196,20380,00 
 81003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler12,60196,200,00 
 81003010299Diğer hizmet gelirleri0,000,00380,00 
 8100306  Kira Gelirleri305,00950,00218,40 
 810030601 Taşınmaz Kiraları305,00950,00218,40 
 81003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri305,00950,00218,40 
 8100309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri235,1910,4011,18 
 810030909 Diğer Gelirler235,1910,4011,18 
 81003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri235,1910,4011,18 
 81005   Diğer Gelirler0,000,00170,00 
 8100502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar0,000,00170,00 
 810050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları0,000,00170,00 
 81005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı0,000,0060,00 
 81005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı0,000,0045,00 
 81005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı0,000,0065,00 
 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)1.070,781.772,031.116,57 
 NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)7.186.921,877.682.108,719.624.429,37 
 2016 Yılı2017 Yılı2018 Cari Yılı 
80001Vergi Gelirleri675.384,61780.010,03918.944,45 
80003Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.245.656,521.404.921,301.568.452,53 
80004Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler291.283,29307.543,29415.016,03 
80005Diğer Gelirler4.908.555,245.162.425,466.625.503,62 
80006Sermaye Gelirleri67.112,9928.980,6697.629,31 
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI1.070,781.772,031.116,57 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 7.186.921,877.682.108,719.624.429,37 
ÖRNEK : 089 
                    

Yukarıda gösterilen tabloda görüldüğü gibi 2018 Yılı içerisindeki Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre toplam bütçe gelirleri; 9.624.429,37.TL olduğu görüldü.

* 2018 Yılı Gider Bütçesi

                        2018 YILI GİDERLERİ

01.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2016 Yılı2017 Yılı2018 Cari YılıKod
IKod
IIKod
IIIKod
IVTLTLTL830    BÜTÇE GİDERLERİ HESABI7.216.374,708.047.988,729.224.796,7683001   Personel Giderleri1.562.379,601.718.223,712.007.888,198300101  Memurlar824.152,65832.903,07917.499,63830010101 Temel Maaşlar390.174,21387.426,77436.961,8383001010101Temel Maaşlar390.174,2160.390,2254.466,3683001010102Taban Aylığı0,00327.036,55382.495,47830010102 Zamlar ve Tazminatlar156.108,78166.085,42182.213,4483001010201Zamlar ve Tazminatlar156.108,78166.085,42182.213,44830010104 Sosyal Haklar40.659,3539.296,6338.626,5983001010401Sosyal Haklar40.659,3539.296,6338.626,59830010105 Ek Çalışma Karşılıkları5.191,496.718,005.984,4083001010501Ek Çalışma Karşılıkları5.191,496.718,005.984,40830010109 Diğer Giderler232.018,82233.376,25253.713,3783001010901Diğer Giderler232.018,82233.376,25253.713,378300102  Sözleşmeli  Personel13.251,4629.720,0548.198,78830010201 Ücretler13.251,4629.720,0548.198,7883001020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri0,000,000,0083001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri13.251,4629.720,0548.198,788300103  İşçiler546.579,60678.525,41836.121,22830010301 Ücretler427.040,80543.690,62685.149,1483001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri330.801,10364.577,86397.366,0483001030102Geçici İşçilerin Ücretleri96.239,70179.112,76287.783,10830010303 Sosyal Haklar20.263,7622.089,1522.855,8683001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları20.263,7622.089,1522.855,86830010305 Ödül ve İkramiyeler62.514,4872.630,8083.950,2083001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri62.514,4872.630,8083.950,20830010309 Diğer Ödemeler36.760,5640.114,8444.166,0283001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri36.760,5640.114,8444.166,028300105  Diğer Personel178.395,89177.075,18206.068,56830010501 Ücret ve Diğer Ödemeler178.395,89177.075,18206.068,5683001050151Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler149.520,49148.469,56172.532,8883001050152Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler28.875,4028.605,6233.535,6883002   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri311.822,43397.530,28574.259,478300201  Memurlar179.120,39211.208,79279.075,32830020106 Sosyal Güvenlik Kurumuna179.120,39211.208,79279.075,3283002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri121.799,46149.295,25213.169,1483002010602Sağlık Primi Ödemeleri57.320,9361.913,5465.906,188300203  İşçiler132.702,04186.321,49295.184,15830020304 İşsizlik Sigortası Fonuna10.462,7613.418,2816.528,5683002030401İşsizlik Sigortası Fonuna10.462,7613.418,2816.528,56ÖRNEK : 093             1/5 Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2016 Yılı2017 Yılı2018 Cari YılıKod
IKod
IIKod
IIIKod
IVTLTLTL830020306 Sosyal Güvenlik Kurumuna122.239,28172.903,21278.655,5983002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri122.239,28172.903,21278.655,5983003   Mal Ve Hizmet Alım Giderleri3.497.866,413.964.546,214.157.746,818300301  Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları91.848,10109.634,43147.629,11830030109 Diğer Mal ve Malzeme  Alımları91.848,10109.634,43147.629,1183003010901Diğer Mal ve Malzeme  Alımları91.848,10109.634,43147.629,118300302  Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları1.083.527,761.061.452,881.221.207,86830030201 Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları21.890,1724.488,5423.450,3183003020101Kırtasiye Alımları8.939,304.058,7311.726,2783003020102Büro  Malzemesi Alımları1.675,602.360,002.120,0083003020103Periyodik Yayın Alımları970,001.920,001.045,0083003020104Diğer Yayın Alımları973,602.246,000,0083003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları9.331,6713.903,818.559,04830030202 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları144.097,78157.444,22176.104,1583003020201Su Alımları144.097,78147.457,40151.261,1183003020202Temizlik Malzemesi Alımları0,009.986,8224.843,04830030203 Enerji Alımları697.629,80780.234,23876.312,9183003020301Yakacak  Alımları18.886,8449.900,7842.094,3883003020302Akaryakıt ve Yağ  Alımları581.161,28649.046,94715.105,5883003020303Elektrik Alımları97.581,6881.286,51119.112,95830030204 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları0,000,00127,5083003020401Yiyecek Alımları0,000,00127,50830030205 Giyim ve Kuşam Alımları1.767,9813.832,239.005,7783003020501Giyecek Alımları 0,002.308,631.180,1783003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları1.767,9811.523,607.825,60830030206 Özel Malzeme Alımları0,000,0013.129,4683003020690Diğer Özel Malzeme Alımları0,000,0013.129,46830030209 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları218.142,0385.453,66123.077,7683003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri177.582,7954.127,7856.315,0083003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları40.559,2431.325,8866.762,768300303  Yolluklar9.800,849.135,718.122,72830030301 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları9.800,849.135,718.122,7283003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları9.800,849.135,718.122,728300304  Görev Giderleri13.388,078.661,535.767,07830030402 Yasal Giderler1.259,000,000,0083003040204Mahkeme Harç ve Giderleri1.259,000,000,00830030403 Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler12.129,078.661,535.767,0783003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler12.129,078.661,535.767,078300305  Hizmet Alımları1.195.566,531.664.806,481.472.107,38830030501 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler1.075.505,671.462.247,351.107.844,09ÖRNEK : 093             2/5 Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2016 Yılı2017 Yılı2018 Cari YılıKod
IKod
IIKod
IIIKod
IVTLTLTL83003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri0,003.540,000,0083003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri46.610,0060.648,0067.437,0083003050108Temizlik Hizmet Alım Giderleri1.023.998,671.250.994,46997.230,4783003050111Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri0,0097.982,0133.647,2283003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler4.897,0049.082,889.529,40830030502 Haberleşme Giderleri13.146,4821.824,9419.810,7583003050201Posta ve Telgraf Giderleri1.164,504.735,60500,0083003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri11.981,9815.744,1419.310,7583003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri0,001.345,200,00830030504 Tarifeye Bağlı Ödemeler60.165,6034.721,8248.949,1983003050401İlan Giderleri4.720,004.972,974.648,2683003050402Sigorta Giderleri39.749,1929.588,8543.300,9383003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler15.696,41160,001.000,00830030505 Kiralar44.052,04124.584,4035.954,6083003050502Taşıt Kiralaması Giderleri0,00767,000,0083003050503İş Makinası Kiralaması Giderleri42.834,00123.817,4035.954,6083003050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri1.218,040,000,00830030509 Diğer Hizmet Alımları2.696,7421.427,97259.548,7583003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri2.571,084.956,008.736,0083003050990Diğer Hizmet Alımları125,6616.471,97250.812,758300306  Temsil Ve Tanıtma Giderleri80.256,0883.687,54125.120,54830030601 Temsil Giderleri7.308,9452.874,0035.787,6683003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri7.308,9452.874,0035.787,66830030602 Tanıtma Giderleri72.947,1430.813,5489.332,8883003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri72.947,1430.813,5489.332,888300307  Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri439.975,17580.372,41405.178,74830030701 Menkul Mal  Alım Giderleri86.320,6470.711,7848.535,8183003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları0,006.300,004.000,0083003070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları535,0011.633,9420.967,7083003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları70.166,8342.334,840,0083003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları1.280,300,002.328,1483003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları14.338,5110.443,0021.239,97830030702 Gayri Maddi Hak Alımları12.634,009.815,0015.400,0083003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları12.634,009.815,0015.400,00830030703 Bakım ve Onarım Giderleri341.020,53499.845,63341.242,9383003070302Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri21.315,8562.248,9235.284,9683003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri242.146,63127.652,8791.380,0083003070304İş Makinası Onarım Giderleri60.946,76278.649,42191.544,9283003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri16.611,2931.294,4223.033,058300308  Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri583.503,86446.795,23771.853,34ÖRNEK : 093             3/5 Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2016 Yılı2017 Yılı2018 Cari YılıKod
IKod
IIKod
IIIKod
IVTLTLTL830030801 Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri183.441,2838.255,11687.049,1283003080190Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri183.441,2838.255,11687.049,12830030806 Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri110.356,80161.522,022.308,5183003080601Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri110.356,80161.522,022.308,51830030809 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri289.705,78247.018,1082.495,7183003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri289.705,78247.018,1082.495,718300309  Tedavi Ve Cenaze Giderleri0,000,00760,05830030901 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri0,000,00760,0583003090101Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri0,000,00760,0583004   Faiz  Giderleri49.914,1955.608,18149.332,218300402  Diğer İç Borç Faiz Giderleri49.914,1955.608,18149.332,21830040209 Diğer İç Borç Faiz Giderleri49.914,1955.608,18149.332,2183004020901TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri49.914,1955.608,18149.332,2183005   Cari Transferler41.204,2772.110,79100.762,198300501  Görev Zararları0,0020.311,4220.916,20830050102 Sosyal Güvenlik Kurumlarına0,0020.311,4220.916,2083005010205Sosyal Güvenlik Kurumu’na0,0020.311,4220.916,208300503  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler33.509,2747.754,3775.705,99830050301 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara33.509,2747.754,3775.705,9983005030101Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara10.145,4216.967,1938.833,1683005030190Diğerlerine23.363,8530.787,1836.872,838300504  Hane Halkına Yapılan Transferler7.695,004.045,004.140,00830050407 Sosyal Amaçlı Transferler7.695,004.045,00390,0083005040751Muhtaç Asker Ailelerine Yardım7.695,004.045,00390,00830050409 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler0,000,003.750,0083005040901Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler0,000,003.750,0083006   Sermaye Giderleri1.753.187,801.839.969,552.209.807,898300601  Mamul Mal Alımları439.763,6285.373,1032.687,10830060101 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları0,001.188,850,0083006010101Büro Mefruşatı Alımları0,001.188,850,00830060102 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları0,001.184,2532.687,1083006010202Bilgisayar Alımları0,000,006.500,0083006010290Diğer Makine Teçhizat Alımları0,001.184,2526.187,10830060104 Taşıt Alımları439.763,6283.000,000,0083006010401Kara Taşıtı  Alımları  439.763,6283.000,000,008300605  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri1.223.945,991.754.596,452.177.120,79830060502 Malzeme Giderleri106.025,16401.113,58982.272,6183006050201İnşaat Malzemesi Giderleri91.427,26359.501,80944.041,3383006050202Elektrik Tesisatı Giderleri0,0041.271,7838.231,2883006050203Sıhhi Tesisat Giderleri6.337,90340,000,00ÖRNEK : 093             4/5 Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2016 Yılı2017 Yılı2018 Cari YılıKod
IKod
IIKod
IIIKod
IVTLTLTL83006050290Diğer Giderler8.260,000,000,00830060507 Müteahhitlik Giderleri1.117.920,831.353.482,871.194.848,1883006050702Hizmet Tesisleri0,000,005.287,5083006050707Yol Yapım Giderleri888.314,21867.735,87727.587,9183006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri3.430,28129.889,54119.572,4683006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri226.176,34355.857,46342.400,318300607  Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri89.478,190,000,00830060709 Diğer Giderler89.478,190,000,0083006070901Diğer Giderler89.478,190,000,0083007   Sermaye Transferleri0,000,0025.000,008300701  Yurtiçi Sermaye Transferleri0,000,0025.000,00830070106 Kamu Teşebbüslerine, Döner Sermayelere, Fonlara ve Mali Kurumlara Sermaye Transferleri0,000,0025.000,0083007010649Diğer Teşebbüslere0,000,0025.000,00ÖRNEK : 093             5/5 

Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2018 yılı içerisindeki toplam bütçe giderleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.

3- Mali denetim sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu tarafından 2018 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerinin denetimi yapılmıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin sınırlı gelir kaynaklarını zorlayarak israf ve savurganlığa yer vermeden, maddi imkânlarımız çerçevesinde tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışarak,  ilçemizin gelişmesi, büyümesi halkımızın refahı ve huzuruna yönelik olarak gelirlerimizi kullanarak hizmet verilmektedir.

Belediyemizin 2018 mali yılında 10.012.789,90.TL Gelir tahakkuk etmiş olup, önceki yıldan da 1.060.919,60.TL. devir ile birlikte toplam; 11.073.709,50.TL. gelir tahakkuku oluşmuştur. Bu tahakkukun da 9.625.545,94.TL yıl içinde tahsil edilmiş, kalan 1.448.163,56 TL. 2019 yılı alacağı olarak devretmiştir.

Buna göre genel tahsilât oranı % 87.00 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı içinde;

Belediye Meclisi:

            Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre 2018 yılı içerisinde her ayın ilk haftalarında ayda bir defa olmak üzere 12 defa olağan aylık toplantı yapmış,

Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere 2 defa ikinci Birleşim için toplanmış,

2018 yılı içerisinde toplam 14 defa toplantı yapılarak 51 adet konu karara bağlamıştır.

Ayrıca, 2018 yılı içerisinde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetleme Komisyonları kendilerine havale edilen konularla ilgili çalışmalarını yaparak bu konudaki raporlarını meclis başkanlığına sunmak suretiyle meclisin çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır.

Belediye Encümeni:

            Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince haftada en az bir kere Salı günü toplanmak suretiyle, 2018 yılı içerisinde 50 kez toplanmış ve 90 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.  

Müdürlüğümüzce, 2018 yılı içerisinde Belediyemizin karar organları olan  Meclis ve Encümenimizin sekretaryası yapılarak, başkanlık tarafından belirlenen gündemlerle ilgili karar özetleri karar defterlerine yazılmış, kararlar bilgisayar ortamında yazılarak ilgili birim ve kurumlara zamanında ulaşması sağlanmıştır.

Diğer Veriler:

* Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe :

Başkanlık makamı ve  kurum içi ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar zamanında yapılmış ve ilgili dairelere gönderilmiştir.

Yıl içerisinde 1184 adet gelen, 1624 adet giden evrak ve 827 adette dilekçe kayıtları yapılarak ilgili birimlere zamanında ulaşımı sağlanmış, cevap gerektiren evrak ve dilekçelere süresi içerisinde gerekli cevapları zamanında verilmiştir.

 * Evlendirme İşlemleri:

            Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından 2018 yılı içerisinde toplam 56 çiftin evlenme akit işlemleri yapılmış olup, evlenme cüzdanı verilmiştir.

Evlendirmeleri yapılan çiftlerin evlenme akitleri zamanında İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.

* İlan Hizmetleri:

 İlçe merkezi ile Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallelerimizde dahil anons sistemlerinin tek merkezden yapılması sağlanmıştır.

Anons cihazımız ile 2018yılı boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılmış ve 136 adet İlan tutanağı tanzim edilerek gerekli yerlere/ilgililere ulaştırılmıştır. 

Güzergâh Belgesi;  

2018 yılında Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından, ilçemizde faaliyet gösteren servis araçlarına, 59 adet Güzergâh Belgesi ve Ticari taksiler için ise 6 adet Çalışma Ruhsat Vizesi düzenlemiştir.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı;  

2018 yılında, 25 adet Sıhhi ve 3 adet Gayri Sıhhi olmak üzere toplamda 28 müesseseye İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Ruhsatlar: 

2018 yılında, 60 adet Yapı Ruhsatı (2 adet sanayi, 1 adet Yurt, 16 Adet Konut, 41 adet tarımsal amaçlı yapı) verilmiştir.

112 adet Yapı Kullanma izin Belgesi (29 adet Mesken Bina  – 27 adet Tarımsal Yapı Binası – 55 adet Sanayi, 1 adet Resmi Bina) verilmiştir.  

İçmesuyu ve Kanalizasyon;

 İçmesuyu:

İlçemize mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahalleleri ile merkezde içme suyu sorunu bulunmamakta olup, ihtiyaca göre yenileme, tamir ve bakım çalışmaları yapılmakta olup,

2018 yılında; 

Gürpınar Mahallesinde Besi ahırlarına 4600 m. su hattı döşenmiştir.

Gürpınar Mahallesi Yayla Mevkiine Su Deposu yapıldı

Gürpınar Mahallesi Yayla mevkiine 1200 metre su hattı döşenmiştir.

Gürpınar mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesine 200 metre su hattı döşenmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi Dereyayla mevkiine Su Deposu Yapıldı.

Gümerdiğin, Gürpınar, Karaören ve Şabanözü Su Depoları bakımı ve onarımı yapıldı.

Gümerdiğin mahallesi Yeşilöz mevki 2600 metre Ana Şebeke su hattı döşendi, 1200 metre Ana Şebeke su hattı döşenmesi devam etmektedir.

Gümerdiğin mahallesi Yeşilöz Mevkii 1200 metre iç hat döşendi, 500 metre iç hat döşemesi devam etmektedir.

Gümerdiğin mahallesi Abdullah Mülazımoğlu caddesi 700 metre ve Ankara yolu üzeri 1.000 m. içmesuyu şebekesi hattı döşendi.

Sağlık Mahallesi Şehit Murat Caddesine 200 metre su hattı döşendi.

3194 sayılı İmar kanununun geçici 16. Maddesine göre İmar Affından yararlanan ruhsatsız binalara Yapı Kayıt Belgesi almalarına müteakip belediyemizce içme kullanma suyu hattı döşenmesi devam etmektedir.

Kanalizasyon:

İlçemize mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahalleleri ile merkezde kanalizasyon sorunu bulunmamakta olup, ihtiyaca göre yenileme, tamir ve bakım çalışmaları yapılmakta olup,

2018 yılında; 

Gürpınar mahallesi ana kanalizasyon şebeke hattı yaklaşık 3100 metre ilave edilerek Şabanözü merkez ana şebeke hattına bağlanmış ve Gürpınar mahallesinin atık suları arıtma tesisinde arıtılması sağlanmıştır.

Gürpınar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesine 600 metre uzunluğunda kanal hattı döşenmiştir.

Gürpınar Mahallesi Kanuni sokağa 200 metre uzunluğunda kanal hattı döşenmiştir.

Sağlık Mahallesi Şehit Murat Caddesi üzerine 100 metre Kanalizasyon hattı döşenmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi Abdullah Mülazımoğlu caddesine 100 metre kanalizasyon hattı döşenmiştir.

Karaören mahallesi Baraj Caddesi 100 metre kanalizasyon hattı döşenmiştir.

İMAR DURUMU :

İmar Çalışmaları;

  2014 mahalli idareler seçimlerinden sonra belediyemize bağlanan iki yeni mahalle (Gümerdiğin, Gürpınar) ile imar sınırlarımız oldukça genişlemiş, beraberinde ise yeni ihtiyaçlara cevap vermek maksadı ile Gümerdiğin mahallemizde 263 hektar alanda imar planı çalışmalarımız tamamlanmıştır.

İlçemiz genelinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hazırlanmıştır.

İlçemiz Gümerdiğin Mahallesini İlçe Merkezine bağlayan Ankara asfaltına kadar uzanan yolun sağlı sollu her iki tarafında İlave İmar Planı hazırlanmıştır.

18. Madde Uygulaması;

Sanayileşmeye paralel olarak ilçemiz genelinde yapılaşma talepleri yoğunlaştığı için arsa talepleri karşılanamadığından ihtiyaca ve talebe göre ilçemizin değişik bölgelerinde, değişik zamanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi uygulamaları devam etmekte olup,

2018 Yılında;

İlçemiz Yeni Mahalle 110, 197 adalarda İmar Kanunu 18. Madde uygulamaları tamamlanmıştır.

İlçemiz Karaören Mahallesi 102, 103 ve 104 adalarda İmar Kanunu 18. Madde uygulamaları tamamlanmıştır.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 113, 126, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 226, 227 adalarda ve 213 adada olmak üzere iki ayrı bölgede İmar Kanunu 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Yeni Mahalle 122, 123, 130, 164, 194 adalarda, 132 adada, 136, 404, 408 adalarda ve 177, 192 adalarda olmak üzere dört ayrı bölgede İmar Kanunu 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Gümerdiğin Mahallesinde Çoraklık Mevkii Sağlık Ocağı Etrafında, mandıra tesis alanını içerisine alan 622 adada ve 641, 684, 774, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801 adalarda olmak üzere üç ayrı bölgede İmar Kanunu 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Gürpınar Mahallesi genelinde İmar Kanunu 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Gümerdiğin Mahallesini İlçe Merkezine bağlayan Ankara asfaltına kadar uzanan yolun sağlı sollu her iki tarafında İlave İmar Planı hazırlanan bölgede İmar Kanunu 18. Madde uygulama çalışmasına başlanmıştır.

İlçedeki gelişime ve ihtiyaca paralel olarak 18. madde uygulamalarına devam edilecektir.  

Yol Yapımı – Park ve Çevre Düzenlemesi:

Parke Taş, Bordür ve Yol Çalışmaları;

İlçe merkezimizde alt yapı yenileme çalışmaları sebebiyle bozulan yollarımız ile Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören Mahallelerimizde yol yapımı ve asfaltlama-Kilitli parke taş ile döşeme çalışmaları çerçevesinde;

Yeni Mahalle;

Yenimahalle Küçük Sanayi Sitesine 6900 m² kilitli parke taş ve 100 metre bordür döşenmiştir.

Yalçın Sokağa 2000 m² kilitli parke taşı ve 300 metre bordür döşenmiştir.

Cumhuriyet Mahallesi;

 Cumhuriyet Mahallesi Pazar Sokak ile Terminal sokağa 2200 m² kilitli parke taş, 165 metre yağmur oluğu ve 127 metre bordür döşenmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi;

Gümerdiğin mahallesi Abdullah Mülazımoğlu caddesi ile Yenimahalle Melih Gökçek caddesi arasına 2,5 km’lik sathi kaplama asfalt yapılmıştır.

Gümerdiğin mahallesi ile Kınıkhasanı birbirine bağlayan yola 4 km’lik sathi kaplama asfalt yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi Okul Sokakta 1,1 km’lik yol sathi kaplama asfalt yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi Kalender ve Karakaya Sokakta 600 m’lik yol sathi kaplama asfalt yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi Okul Caddesi, İlhan Sokak ve Deprem evlerine toplamda 4500m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi Veziroğlu Caddesi, Okul Önü ve Yeşilöz Küme Evlerine 11750 m² kilitli parke taş ve 350 metre bordür döşenmiştir.

Gürpınar Mahallesi;

Gürpınar Mahallesi Günsazak, Mehmet Akif Ersoy ve Yıldırım Beyazıt Caddelerine 6000 m² kilitli parke taş,

Gürpınar Mahallesi Park yanı ve mezarlık altına 9500 m² kilitli parke taş ve 282 metre bordür döşenmiştir.

Karaören Mahallesi;

Karaören Mahallesi Baraj Caddesine 7200 m² Kilitli Parke Taşı ile 350 metre Bordür, Mezarlık Önüne 550 m² Kilitli Parke Taşı, Muhtarlık Önüne 100 m² Kilitli Parke Taşı döşenmiştir.

Genel;

Ayrıca Şabanözü merkez, Yayla yolu ve Paşasultan Türbesi yolu, Gürpınar Mahallesi yayla yolları, Gümerdiğin mahallesi, Yeşilöz, Çakıreşme ve Dereyayla mevkileri dahil arazi yollarında bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 

Çevre Düzenlemesi, Parklar, Yeşil Alanlar:

Çevre Düzenlemesi Çalaşmaları:

         Belediyemizce park, meydan, refüj, kavşaklar ve sanı deresi kenarındaki yeşil alanların yenileme, bakım, sulama çalışmaları devam etmektedir.

Sağlık Mahallesi Paşasultan Camiinin etrafı beton görünümlü çit yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi Ahmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan yapay şelalenin tamir ve onarımı yapılmıştır.

2018 yılı cadde ve sokak çevre düzenleme çalışmaları kapsamında 953 m² Perde Duvar ile 1520 m² saha betonu atılmıştır.

Park, Yeşil Alan ve Mesire Yerleri:

Parklar;

İlçemiz genelinde bulunan oyun parklarımıza yeni oyun grupları alınarak eksikler giderilmekte ve mevcut bulunan oyun gruplarının bakım çalışmaları yapılmaktadır.

Yeni Mahalle (Ziya Gürel Parkı);

Belça Evleri arazisinde bulunan 4500 m²’lik alanda park yapımı çalışmaları çerçevesinde; zemini düzenlenerek istinat duvarları yapılmış, çocuk oyun grupları ve kamelyalar konulmuş, yeşillendirme, ağaçlandırma çalışmaları yapılmış ve park büyük oranda tamamlanmıştır.

Yeni Mahalle (Şehit Başkomiser Osman Kahraman Parkı);

Yeni Mahalle Müsellim Caddesinde yaklaşık 4000 m²’lik alanda park yapımına devam edilerek, zemini düzenlenerek taş kaplama yapıldı, bordürleri çekildi, istinat duvarları yapılmış, çizgi film karakterlerinden oluşan duvar resimleri yapılmış, çocuk oyun alanı, basketbol ve paten sahası zemin betonları atılmış, oluşturulacak yeşil alanlar için toprak dolgusu yapılarak fidan dikimi tamamlanmış, paten sahası ve merdivenleri andezit taş kaplama çalışmaları yapılmış ve park büyük oranda tamamlanmıştır.

Yeni Mahalle;

Yenimahalle Dülger sokakta bulunan park içindeki trafo binası dış cephesine çizgi film karakterlerinden oluşan duvar resimleri yapılmış, zemini düzenlenerek taş kaplama yapıldı, bordürleri çekildi, çevre duvarı üzerine ağaç görünümlü beton çit ile kaplandı.

Sağlık Mahallesi;

Sağlık Mahallesi Toki evlerinde bulunan Fatih Camii önündeki park yenileme çalışmaları devam etmektedir.

Gürpınar Mahallesi Parkı;

Gürpınar Mahallesine 3500 m²’lik alanda doğal taş görünümlü banklar, doğal taş görünümlü perde duvar çalışmaları yapılmış, toprak dolgusu yapılarak ağaçlandırılmıştır.

Gürpınar Mahallesi İlkokul bahçesine engelli çocuk oyun grubu konulmuştur.

Gürpınar Mahallesi Sağlık Ocağı yanında bulunan parka çocuk oyun grubu konulmuştur.

Karaören Mahallesi;

Karaören Mahallesi bulunan İlkokulun bahçesi içerisinde çocuk parkı yapım çalışması başlanılmış çocuk oyun grupları konulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir.

Karaören Mahalle Mezarlığı çevre duvarına ağaç görünümlü 500 mt. Uzunluğunda beton çit yapımı tamamlanmıştır.

İlçemiz tüm mahallelerinde bulunan diğer park, spor alanları, yeşil alanlar, oturma alanları, kamelyaların bakım ve temizlikleri yapılmakta ve hizmete hazır tutulmaktadır.

Ağaçlandırma Çalışmaları:

İlçemizde ağaçlandırma yapılan tüm bölgelerde rutin olarak yenileme, bakım ve sulama çalışmaları devam etmektedir.

Belediyemizde dikilmek üzere bulunan fidanlar ile park, bahçe malzeme ve ekipmanlarının korunması amacıyla tel örgü içerisine alınarak dikilecek fidanlar muhafaza edilmektedir.

2018 yılında;

Yenimahalle Orta Caddesinde,  gidiş ve dönüş istikametinde yaklaşık 2 km yol çim ve fidan dikilerek yağmurlama sistemi yapılmış ve yağmurlama sulama ile sulanmaktadır.

İlçe merkezinden geçen Sanı çayı kenarları ağaçlandırılmış ve yaklaşık 3 km yağmurlama sistemi yapılmış ve yağmurlama sulama ile sulanmaktadır.

Mezarlık Çalışmaları;

Karaören Mahallesi mezarlığı yol cephesinin yaklaşık 500 metrelik kısım duvarları kesme taş deseni ile kaplanmıştır.

İlçemiz merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören Mahallelerimizde bulunanmezarlıkların bakım onarım ve temizleme çalışmaları düzenli şekilde yapılmaktadır.

Diğer Çalışmalar;

Kıl Çadır Sosyal Tesisleri;

Belediyemiz düğün salonu yeterli gelmediğinden, ilçemiz Sağlık Mahallesi İ.Açıkalın Sokakta Şehitler ilkokulu arkasında 3200 m²  alan üzerine kurulu, 300 kişilik kapalı, 300 kişilik açık toplamda 600 kişi kapasiteli, üzeri Yörük çadırı ile kapalı salon olarak 2017 yılında hizmete sunulan   tesise 2018 yılı içerisinde çocuk oyun grubu konularak iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisi ;

Yenimahalle de Ankara yolu üzerinde bulunan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma tesisinin 2018 yılında bakımının yapılarak faal hale getirilmesi işi 545,000,00 + Kdv  bedelle ihale edilmiş, tesis komple revizyondan geçirilerek iş tamamlanmış ve tesis faal hale getirilmiştir. 

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile toplanma işi devam etmektedir. Çöp toplama araçlarımızla geceleri gün aşırı alınma şeklinde düzenli olarak Belediyemiz personeli tarafından çöplerimiz alınmaktadır.

Karaören, Gümerdiğin, Gürpınar mahallerimizin çöpleri haftalık iki gün olarak alınmaktadır. Karaören göletinin kış aylarında haftada bir gün yaz aylarında haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi;

İlçemizdeki sahipsiz sokak hayvanları iyileştirmek daha sonra kısırlaştırmak ve sağlıklı olarak tekrar doğaya salmak amacıyla Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı tamamlanmıştır.

            Gürpnar yolu üzerinde Belediyemize ait spor sahasındaki 120 m²lik mevcut bina ve ilave olarak 160 m²yeni bina yapılarak 280 m² lik kapalı alanlı, 250 m² açık alanlı tesiste 12 adet bölme – 12 adet büyük köpek kulübesi – 1 adet Klinik ve 3 adet Karantina, Dezenfekte ve Uyuz Tedavi odası bulunan tesis 2018 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuştur.   Merkez sayesinde belediyemiz görevlilerince ilçede başıboş dolaşan hayvanlar toplanılmakta ve gerekli bakım ve kısırlaştırma işlemleri yapılarak tekrar doğal ortamlarına salınmaktadır. Bu konuda ilgili dernekler ve hayvan severlerle koordine sağlanarak çalışmalar yapılmaktadır.

Kombine Sathi Kaplama Aracı;

Belediyemizce kendi asfaltımızı yapabilmemiz için yaptırılan Kombine Sathi Kaplama Aracımız ile 2016 yılında başlanılan asfalt dökme çalışmalarına 2018 yılında da devam edilmiştir.

İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarımızda daha hızlı, etkili yol yapım, bakım, onarım ve asfalt yol yapımı çalışmaları yapılabilmesi amacıyla yaptırılan aracımız ile 2018 yılı içiresinde;

Ankara yolu üzerinde Gümerdiğin mahallesi Abdullah Mülazımoğlu caddesi ile Yenimahalle Melih Gökçek caddesi arasına 30,000 m²,  Gümerdiğin mahallesi ile Kınıkhasanı birbirine bağlayan yola 18,000 m², Gümerdiğin Mahallesi Okul Sokakta 6,600 m², Gümerdiğin Mahallesi Kalender ve Karakaya Sokakta 3,600 m², olmak üzere toplamda 58.200 m²’lik yol sathi asfalt çalışması yapılmıştır.

İmara Açılan Bölge Çalışmaları;

Sağlık Mahallesi ve Yeni mahalleyi kapsayan M.Gökçek Caddesi ile Şehit Kavaklı caddeleri arasında Sanı deresinin iki yakasına kapayan alanda imar kanununun 18. maddesi gereği yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucu, derenin iki yakasına zemin doldurulup düzeltilerek imar yolları açılmaya devam edilmiş, Bölgeye DSİ tarafından sanı deresi ıslahının 3. etap aşamasında bir adet 12 mt genişliğinde köprü yapılmıştı.

Bölgedeki imar yollarının açılması çalışmalarına 2018 yılında da devam edilmiştir. Ulaşımın sağlanabilmesi için dikey ve yatay yollar ham yol halinde açılmaya devam edilmektedir.

Bölgenin arazi temizleme, altyapı çalışmaları, zemin doldurma ve düzenlemeleri devam etmektedir.   

Küçük Sanayi Sitesinde Altyapı Çalışmaları;

Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde, İlçemizin gelişip büyümesine paralel olarak ihtiyaç haline gelen ve 2017 yılı içerisinde kısmi olarak faaliyete geçen 31.356 m²’lik alanda 64 ortaklı olarak kurulan Şabanözü Küçük Sanayi Sitesinde Belediyemizce altyapı (kanalizasyon, içmesuyu, yağmur oluğu, kilitli parke taş, kaldırım, peyzaj vb.) çalışmalarına başlanılmış ve 6900 m² kilitli parke taş ve 100 metre bordür döşemesi ile 200 mt. yağmur su hattı yapılmıştır.

Küçük sanayi sitesinin ihtiyaçları gidermek için Belediyemiz imkanları ölçüsünde çalışmalarımız devam etmektedir.

İçme Su Depoları ve Klorlama Cihazları;

İlçemize Güldürcek barajından gelen suyun dağıtımının yapıldığı ilçe merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallerindeki depolara 6 adet Otomatik Klor Dozlama Cihazı ile klorlanmakta ve ilçemiz genelinde bu içme suyu kullanılmaktadır.  

Şabanözü merkez depoları dahil tüm depolarda kontrol, bakım ve yenileme çalışmaları yıl boyunca devam etmiştir.

Nüfus; 

Çankırı’nın en büyük ilçesi Şabanözü…

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, ilçemizde çalışan ve yaşayan ancak ilçe nüfusuna kayıtlı olmayanların kayıt olmaları için Belediyemizce ilçe içinde ve dışında çalışmalar titizlikle yapılmıştır.

İlçemizdeki sanayileşme ve yapılaşmaya paralel olarak sürekli gelişen, büyüyen Şabanözü’müz nüfusu Halkımızın duyarlılığı ve çalışmalarımız sayesinde 2017 yılı sonu itibariyle 8222 olan nüfusumuz 2018 yılı sonu itibariyle 9188 olarak açıklanmıştır.

Şabanözü, Çankırı’nın en büyük ilçesi durumuna gelmiştir.

Şabanözü Belediye Spor Kulübü ve Faaliyetleri;                                                                     

Şabanözü Belediye Spor kulübü aktif olarak Futbol U13 – U14 – U15 – U19  dalında faaliyet göstermektedir.

Spor kulübümüz antrenörü eşliğinde ilçemiz gençlerine bu kategorilerde antrenmanları yaptırılmakta olup Belediyemiz araçları ile ulaşımları sağlanmaktadır.

Futbol Takımımız Çankırı Amatör küme Altyapısında U15 kategorisinde  2018-2019 sezonunda iç saha maçlarını sentetik çim zeminli “Şabanözü Belediyesi M. Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamış, deplasman maçlarına da  belediyemiz otobüsleri ile gidilmiştir.

Şabanözü”nde Yaz Futbol Okulu;

Şabanözü Belediye Spor Kulübü tarafından “Şehrin Çocukları Yaz Futbol Okulunda Buluşuyor” sloganıyla 11 – 16 yaş arası tüm gençlerimiz için organize edilen Futbol Yaz Spor Okulunun açılışı 20 Haziran 2018 Çarşamba günü yapıldı.

Yeni Mahalledeki Şabanözü Belediyesine ait halı sahamız Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Gelal Çorap fabrikası girişimleri ile zemin halısı, tel örgüleri, fileleri dahil komple yenilenmiş ve Patlayıcı Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Turaç Fişek Fabrikası tarafından da Genç futbolcu adaylarına forma, şort, ayakkabı, top ve kaleci eldiveni sponsorluğu sağlanmıştır.

Fabrikalarımızın destekleri sayesinde Belediyemiz Yaz Futbol okulu açılmıştır.  

Şabanözü Futbol Turnuvası   Maçları ve Konser;

Şabanözü Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları tarafından 3.sü düzenlenen Futbol Turnuvası ve Konsere Belediye olarak ev sahipliği yapıldı.

Şabanözü Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları tarafından 3.sü düzenlenen Futbol Turnuvası Final maçları 29 Nisan 2018 Pazar günü Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin stadında yapılmıştır. Gürpınar Spor ile Gündoğmuş Spor arasındaki final maçını Gürpınar Sporu 6-2’lik skorla yenen Gündoğmuş Spor kazanmış ve Turnuva şampiyonu olmuştur.

Maç sonrası Şabanözü çarşı meydanında devam eden program, turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesi, turnuvaya katkıda bulunan ve emeği geçenlere plaket verilmesi, sihirbaz ve palyaço gösterileri, yerel sanatçılar ile ses sanatçıları Sevgi PETEK ve Gültekin ÇOLAK’ın konserler verilmiştir.

Ramazan Ayı Etkinlikleri;

            İlçemizde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Müftülük öncülüğünde Paşasultan Külliyesinde gelenekselleşen ve her gün bir kurum veya hayırsever tarafından verilen Ramazan Ayı İftar yemekleri kapsamında 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Belediyemizce iftar yemeği verildi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Faruk KAZDAL, Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA başta olmak üzere Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Daire Amirleri, Mahalle Muhtarları, Belediye personeli ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen yemek programı, İftar yemeği ve yemek sonrası sohbetler ile sona erdi. 

Ayrıca, Belediyemizce  23 Mayıs Çarşamba ve 24 Mayıs Perşembe günleri Meclis Üyeleri ve personele iftar yemekleri verildi.

Belediye çalışanlarının eş ve çocukları ile katıldığı iftar yemeklerinde, ailelerin birbirleriyle kaynaştığı birlik beraberlik içerisinde, dostluğun ve sevginin paylaşıldığı iftar programları yapılmıştır.

Bayramlaşma;

Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma törenleri 2018 yılında da yapılmıştır.

Ramazan Bayramı bayramlaşması 15 Haziran 2018 Cuma günü, Kurban Bayramı bayramlaşması 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Çarşı içerisindeki Çay Parkında yapıldı.

İlçe Kaymakamı başta olmak üzere tüm daire amirleri, siyasiler, STK temsilcileri ve halkımızın her kesiminden geniş çaplı katılımlarla gerçekleşen ve yaşatılmaya çalışılan bu güzel kültürel mirasımız olan bayramlaşma törenleri, Belediyemizce organize edilmekte ve Kurban bayramlarında kavurma dürüm, içecekler, çay, bayram şekeri ve çikolata,  Ramazan bayramında ise çay, bayram şekeri ve çikolata gibi ikramlarda bulunularak yapılmıştır.

Eğitim – Öğretime Destek;

Belediyemizce, imkanlar ölçüsünde ilçemizdeki eğitim ve öğretime destek verilmektedir.

Okulların, eğitimcilerin ve  öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmakta, okulların açılış-kapanış dönemleri, bayramlar, önemli günler ve özel günlerde Belediye olarak başkan düzeyinde katılım sağlanmakta, çocuklarımıza  hediyeler verilerek teşvik edilmekte, araç-gereç ve malzeme desteği sağlanmakta, ilçe içi ve dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerin de ve seyahatler için araçlar tahsis edilmektedir.

İdareci, Öğretmen ve öğrencilerle sürekli iletişim kurulmakta sorunları dinlenmekte ve yardımcı olunmaktadır.

İlçemiz merkezde öğrenci servisi olmadığından belediyemiz otobüsleri ile öğrencilerimizin okullarına ulaşımları rink sistemi ile sağlanmaktır.

Öğrenci ziyaretleri;

İlçemiz okullarındaki öğrencilerimiz tarafından kurumların tanıtılması, röportaj yapmak, okul ve mahallerindeki sorun ve taleplerini iletmek amaçlı olarak belediyemize yıl içerinde ziyaretler yapılmış ve belediye olarak  gençlerimizin sorunları dinlenmiş ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Hediyeler verilerek çocuklarımızla belediye ilişkileri geliştirilmektedir. 

Öğretmenler Günü Kutlaması;

Belediye olarak Başkan düzeyinde katıldığımız, Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçemiz Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesinde 25 Kasım 2018 Pazartesi günü yapılan kutlama programında, emekli olan ve halen çalışan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak kendilerine üzerinde Belediyemiz kutlama mesajının bulunduğu USB Bellekli Kalem hediye edilerek  öğretmenlerin bu en anlamlı günlerinde yanlarında olunmuştur.

Anneler Günü;

Anneler Günü münasebetiyle Belediyemizce yasini şerif dağıtılmıştır.

Anneler gününün ramazan başlangıcına denk gelmesi nedeniyle belediyemizce üzerinde kutlama mesajının bulunduğu kadife yasini şerif ve tesbih olan hediyeler ilçemizde ki tüm  annelere dağıtılarak bu özel günlerinde annelerimiz hatırlanmıştır.

Belediye Emekçilerine Yeni Yıl Hediyesi;

            Meclis üyelerimizin ve  personelimizin yeni yılları kutlanarak hediyeler verildi.

            2018 yılı yeni çalışma dönemi nedeniyle 29 Aralık 2017 tarihinde, Fen İşleri Garaj binasında Fen İşleri personeline, Makam odasında İdari personele ve 09 Şubat 2018 tarihinde Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının devamında Meclis üyelerine Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA Yeni yıllarını kutlayarak içerisinde değişik hediyeler bulunan çantalar takdim etti.

Yaren Eratına Plaket;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan Yaren’de 2017-2018 kış sezonunda Belediyemiz Yaren evinde ocaklar yakılmıştır. Yarenin son ocağı olan Başağa ocağına 20 Ocak 2018 Cumartesi Başkan ve yöneticilerimizle birlikte katılım sağlanmıştır.

Böylesi önemli ananemizi devam ettiren Yaren Ekibine, geleneğimizin devam ettirip, yeni nesillere aktardıkları, kültürümüzü yaşattıkları için Başağalarımıza, yaren ağalarımıza ve görevli personele Belediyemizce ayrı ayrı üzerlerinde isimleri yazılı Tuz Lambaları takdim edilerek bu geleneğimizi yaşattıkları için teşekkür edilmiştir.

Servis Araçlarına Güzergah Belgeleri;

İlçemizde faaliyet gösteren Servis şoförlerine, Belediye Kanunu ve Şabanözü Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi – Dolmuş-Minibüs Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği gereği ilçemiz sınırları içinde fabrika, öğrenci ve köylere yolcu taşıyan servis araçları ve taksicilere her yıl olduğu gibi 08 Şubat 2018 tarihinde Başkan KARAKAYA tarafından güzergah belgeleri verilmiştir.

Kanun ve Belediye yönetmeliğimiz çerçevesinde servis araçları ve taksilerin daha iyi bir hizmet verilmesi için hazırlanan 30 Adet A Sınıfı, 21 adet B Sınıfı, 5 Adet C Sınıfı olmak üzere toplamda 56 adet servis araç güzergah belgesi ve 6 adet taksiciler çalışma ruhsat vizesi toplu olarak araç sahiplerine verilmiştir.

Emekli olan Personele Veda Töreni;

Belediyemiz emektarlarından 33 yıldır belediyemize hizmet eden Mali Hizmetler Müdür Vekili Muhasebeci Ramazan ARIK’a, 10 Mayıs 2018 tarihinde,

Devlet Memurlarımızdan Şoför Hüseyin KALENDER’e. 10 Ağustos 2018 tarihinde, Belediyemiz Personel Lmt.Şti. Çalışanı Enver ÇAĞLAYAN’a, 10 Ağustos 2018 tarihinde, Meclis üyelerimizin ve personelimizin katılımlarıyla veda yemekleri düzenlenmiş ve belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, emektarımıza plaket ve hediyeler takdim edilmiş kendilerine özel bu günlerinde onurlandırılmışlardır.   

Servis:

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait üç otobüsle Sağlık – Yeni – Mahmudiye – Cumhuriyet ve Gümerdiğin Mahallelerinde rink yaparak okullara servis devam etmektedir.

 Yerel pazar olan Pazartesi günleri Yeni, Karaören ve Gümerdiğin Mahallelerimize vatandaşlarımızı taşımak amaçlı servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, futbol takımımızın deplasman maçlarına götürülmesi, okullarımızdaki öğrencilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerinde götürülmesi işleri Belediyemiz otobüsleri ile yapılmaktadır.

Doğalgaz;

Şabanözü OSB ve Patlayıcı sanayimizin gelişimine paralel olarak ilçemizin daha da gelişip, büyümesi için en önemli ihtiyaçlarımızın başında olan Şabanözü’ne Doğalgaz gelmesi konusunda yıllardır yapılan girişimler sonuç vermiş ve 2016 yılında Bakanlar kurulu kararı ile Çankırı/Şabanözü OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi için acele kamulaştırma kararı yayınlanmış ve devam eden  süreçte, dağıtım şirketi KarGaz Doğalgaz Dağ.San.ve Tic.A.Ş’nin talebi üzerine Doğalgaz Arzı ve Doğalgaz Protokolü konularında istenilen kararlar Belediye Meclisimizce alınarak ilgili yerlere iletilmişti.

2017 yılında ihalesi yapılıp çalışmalara başlanılan doğalgaz boru hatları çekilme işi Botaş tarafından Yakınkent OSB (Tüney)’den Şabanözü Organize Sanayi Bölgesine kadar 32 km. ana hatlar ve KarGaz tarafından şehiriçi OSB içi ve ilçemiz Yeni Mahallede bazı cadde-sokaklara hatlar yapılarak 2018 yılında tamamlanmış ve Şabanözü Doğalgaza kavuşmuştur.

            2019 yılı Ocak ayından itibaren OSB. ve konutlarda doğalgaz kullanımı başlamıştır.

Şabanözü’nde Doğalgaz Bürosu Açıldı;

Sağlık Mahallesi Asya sokakta 14 Eylül 2018 Cuma günü saat: 14.00’de, abonelik işlemleri ve doğalgaz ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapıldığı Kargaz Şabanözü Bürosunun açılışı yapıldı.

 Açılış töreni, Şabanözü Kaymakamı Murat ÇİÇEK, Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA, Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt KARA, Kargaz Çankırı İşletme Müdürü Mahmut KASAR,  ilçemiz apartman yöneticileri ve çok sayıda halkın katılımı ile gerçekleşti.

Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri:

 Web Sitesi;

            www.sabanozu.bel.tr adresli, Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, hızlı ve doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla haberlerin yayınlandığı web sitemiz yayın hayatına devam etmektedir.

İlçemizi ve Belediyemizi ilgilendiren haberler, duyurular, ölenler, evlenenler gibi haber ve bilgiler sitemize düzenli olarak girilmekte, fotoğraflarla desteklenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayede Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımı yapılmakta, ilçemiz hakkında güzel bir arşiv oluşmaktadır.

Tek Nokta Kontrollü Bilgisayar Sistemi;

Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı destekli sistem ile çalışmaktadır.

Sisteme bağlı olarak paket programlar güvenli ortak kullanımla çalışılmaktadır.

Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz, programlarımız, bilgisayarlarımız ve diğer cihazlarımız sürekli güncellenmektedir.

Belediyemiz ana bilgisayarımıza ve diğer bilgisayarlarımıza olası dışarıdan sızma ve siber saldırılara karşı güvenlik duvarı ile koruma altına alınarak kapalı devre sistemi olarak çalışan bilgisayar sistemimiz, yıl boyunca da kullanılmış ve bu sayede bilgisayarlarımız ve programlarımız siber saldırılara karşı daha güvenli halde  ve yedekleme sorunu daha etken ve güncel kullanılır halde çalışmaktadır. 2018 yılında yedekleme sistemi ile güncelleme ve iyileştirme yapılarak daha kontrollü ve güvenli çalışması sağlanmıştır.

Ayrıca, Belediyemiz ana bilgisayar ve sistemimizi besleyen güç kaynağının bakım ve kontrolleri yaptırılarak kullanılmaktadır.  

E-Belediye sistemi;

Belediye hizmetlerinin daha çağdaş ve hızlı verilmesi amacıyla Belediyemizce 2015 Ocak ayı itibariyle hizmet vermeye başlanılan E-Belediye sistemi hizmete devam etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin resmi web sitesi olan www.sabanozu.bel.tr adresine girerek 7 gün 24 saat belediyemize gelmeden internet ortamında Su, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), Emlak Vergisi vb. belediyemize olan borçlarını sorgulayarak kredi kartları ile ödeme yapabilmektedirler.  

Led’li Grafik Ekran;

Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, daha hızlı ve daha doğru olarak bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve  resmi, dini ve özel günleri  halkımıza duyurmak amacıyla gece – gündüz hizmet sunması için ilçemizin çarşı meydanındaki Belediye çay parkı girişindeki Led’li grafik ekranlı kayan yazı panosu güncel olarak kullanılmaktadır. 

İlan Hizmetleri:

 Belediyemizce, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallemiz de dahil tek merkezden anons yapan cihazımız ile yıl boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılarak sistem aktif olarak kullanılmıştır.

Birlik Üyeliklerimiz;

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği;

Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

            Gürpınar, Gümerdiğin, Karaören ve ilçe merkezi dahil tüm  mahallelerimizin içmesu ihtiyacı Güldürcek Barajından karşılanmaktadır.

*Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği(ÇANÇEVBİR);

Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliğine üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB);

Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olup, toplantı, seminer ve eğitim seminerlerine katılımlar sağlanmakta ve diğer faaliyetlerinden faydalanılmaktadır.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA);

TR82 bölgesi olarak Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına  üyeliğimiz devam etmektedir.

*İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB);

Belediyemiz, İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) üyeliğimiz devam etmekte olup, birlik imkanlarından yararlanılmaktadır.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

Resmi toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarına, ilçemizi ilgilendiren gerek ilçe içinde gerek ilçe dışında düzenlenen programların organizasyonuna yardımcı olunmakta ve etkinliklere/programlara çoğu Başkan düzeyinde olmak üzere katılım sağlanmıştır. 

* Dini bayramlarda, Ramazan ve Kurban bayramlarında belediye çay parkında belediye personeli tarafından ikramlar yapılarak halkımızla bayramlaşma törenleri yapılmakta, toplu bayramlaşma kültürümüz yaşatılmaktadır.

Kadir Gecesi ve kandil gecelerinde camilerimizde Belediyemizce personelimiz vasıtasıyla ikramlarda bulunulmaktadır.

* Milli bayramlarda belediyemizce saha düzeni, oturma malzemeleri, ses ve ışık sistemleri ile diğer ihtiyaçlar karşılanmakta ve katılım sağlanmaktadır. 

* İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze ve defin işleri belediyemizce yapılmaktadır.

* Belediyemiz Yaran Evinde ve ilçemiz genelinde yakılan ocaklara katılınmakta ve dışarıdan  davet ettiğimiz misafirlerimize ilçemiz tanıtımı yapılmaktadır.

* Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile özel günler,  yerel etkinlikler, Okullarda öğrencilerin gezi programları, STK’ların faaliyetleri gibi sosyal-kültürel, sportif etkinlikler ve hizmetlere Belediyemizce katılım ve destek sağlanmaktadır.  

Bu hizmet ve etkinlikler 2018 yılında da yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

2-      Performans Sonuçları Tablosu

 ÖDENEKYAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri2.100.500,002.007.888,19
Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri611.550,00574.259,47
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri4.626.250,004.156.979,90
Faiz Giderleri151.000,00149.332,21
Cari Transferler263.200,00100.762,19
Sermaye Giderleri2.485.500,002.209.807,89
Sermaye Transferleri25.000,0025.000,00

2018 mali yılı tahmini bütçesi, 10.500.000.00 TL. iken, gerçekleşen kesin hesaba göre gelir bütçemiz 9.624.429,37.TL ve gider bütçemiz 9.224.029,85 TL. olmuş ve;

I Genel Bilgiler C. İdareye ilişkin bilgiler bölümünde gösterildiği gibi 3 hizmet binası, 38 araç kullanılarak, Başkan, Başkan yardımcısı, devlet memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve Şirket çalışanı işçi olmak üzere yıl içerisinde 55 kişi (yıl içerisinde kısmi çalışan TYP çalışanları hariç) ile gösterilen performans sonucu bütçemizde öngörülen yatırım ve harcamalar başarı ile yürütülerek verimli bir yıl geçirilmiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2018 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

Bu denetleme sonuçlarında da görüldüğü gibi Belediyemiz de mevzuatta uygun olarak ve yapılması gereken tüm işler en ekonomik ve rantabl şekilde zamanı geciktirilmeden yerine getirilmiş ve Birimlerimizce 2018 mali yılı içinde başarılı bir performans gerçekleştirilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemizde yasaların izin verdiği ölçüde açık ve şeffaf olmaya gayret göstermekte olup, dilekçe ile bilgi isteyen vatandaşlarımıza bilgi edinme kanunu çerçevesinde gerekli bilgiler verilmektedir.

5- Diğer Hususlar

Tüm mali ve teknik imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmekte olup, nüfus artışı, fiziki yapılaşma, gelişen ve sürekli büyüyen sanayisi ile il bazında ve çevremizde modern, prestij sahibi ve model olan bir Belediye olarak gösterilmekteyiz.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

* Belediye Meclisinin her ay, Belediye Encümenimizin her hafta toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik kararların çabuk ve etkin bir şekilde alınması,

*   Kamu kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde olunması,

*  Belediye hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması

*  Bilgi birikimli ve deneyimli kadrolarla çalışılıyor olması.

*  Ödemelerin zamanında yapılması

*  Şeffaf bir yönetim sergilenerek kamu, özel sektör temsilcileri ve halkla her an görüşülmesi

*  Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi dışındaki fabrikaların olması

*  Halkın işsizlik sorununun bulunmaması

* İlçemizin sürekli gelişmesi, modern bina ve tesislerin yapılması, görünümünün güzelleşmesi

B- Zayıflıklar

* Mevzuatın çok hızlı bir şekilde değişmesi

* Üniversite bulunmaması

* Vatandaşlarımızın çevre bilincinin yetersizliği

* Belediye gelir kaynaklarının kanunla verilen görev ve yetki oranında arttırılmaması

* Hizmet alanının genişliği

C- Değerlendirme

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle, zayıf noktalarını kapatarak İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmeye gayret sarf edecektir.

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

Belediyemiz bütçesi imkânları dâhilinde ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımların etkin ve verimli kullanılması için halkın ihtiyaçlarına ve ilçemizin şartlarına uygun planlar yapılmaya devam edilmesi,

Herkesle istişare halinde, barışçıl, şeffaf,  itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunmasıdır.

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, Mart ayı içerisinde rapor hazırlanmış ve Belediye Meclisimize sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait Şabanözü Belediyesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  22 Mart 2019

                                                                                                              Mustafa KARAKAYA

Şabanözü Belediye Başkanı

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                                    Şabanözü Belediye Başkanlığı     22.03.2019

                                                                                                  Mustafa KARAKAYA

                                                                                                         Şabanözü Belediye Başkanı                                                                                                                   

Ek-2: Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     22.02.2019

                                                                                              Mehmet YALÇIN

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                              Yazı  İşleri Müdürü                                                                                                              

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     22.02.2019

                                                                                             İsmail KOYUNCU

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                                 Zabıta Amir V.  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     22.02.2019

                                                                                              H.Şemsi UYSAL

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                              Fen İşleri Müdürü                                                                                                        

 Ek:3- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.        

                                                          Şabanözü Belediye Başkanlığı     22.02.2019

                                                                                                H.Şemsi UYSAL

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                           Mali Hizmetler Müdür V.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.