2019 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerindeki başarılarınızdan dolayı siz değerli çalışma arkadaşlarıma, Şabanözü Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinizde tekrar başarılar diler, Hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım.

Bilindiği üzere 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı ve halkımız bu göreve şahsımı layık görerek Şabanözü Belediye Başkanlığına seçildim. 03 Nisan 2019 tarihinde görevi devraldık.

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, 2019 yılı faaliyet raporu ilk üç ayı önceki başkan sayın Mustafa KARAKAYA’nın başkanlık dönemine, kalan dokuz aylık bölümü benim başkanlık dönemime ait olarak 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu bağlamda ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılı Nisan ayında başladığımız çalışmalarımıza hızla, mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz azimle devam edilmiş ve aynı gayret, hoşgörü ve azimle devam edilmektedir. 

Şabanözü’nün gözle görülür değişimi devam etmektedir. Özellikle çevre ilçelerle karşılaştırıldığında, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, özellikle yeni yapılan modern konutlar, sosyal – kültürel mekanları, spor – yeşil alanları ve 4000’i geçkin çalışanının bulunduğu sanayisi ile sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu herkes tarafından gözlenmekte, farkımız bilinmektedir. 

İlçemiz, Çankırı’nın en dinamik-modern, çalışan sayısının çokluğu ve genç nüfus nedeniyle insan sirkülasyonunun olduğu en canlı ve en büyük ilçesi olma özelliğini sürdürmektedir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2019 yılı sonu itibariyle ilçe merkez  nüfusumuz 8643 olmuştur.  

Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, ve siz değerli Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini esirgemeyen Şabanözü halkına sevgi ve saygılarımı sunarım.

5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.

Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2019 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER :

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

3- Mali denetim sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

I. GENEL BİLGİLER

A – Misyon, Vizyon

A-1 Misyon

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

A-2 Vizyon

Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar

       Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Cİdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binası ve Sağlık Mahallesindeki su işlerinde kullanılan binalarda hizmet vermektedir.

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU

 KAMYONKAMYONETİTFAİYEGRAYDERASFALT  KAMYONUKazıcı – YükleyiciSİLİNDİRÇÖP KAMYONUCENAZE ARACIYOL SÜPÜRME ARACIYÜKLEYİCİTRAKTÖROTOBÜSVİDANJÖRBİNEK OTOSUPANELVANTOPLAM
5322  132321144  13239

ARAÇ DURUMU:

Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve belediyemiz imkanları ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.

Belediyemizde; 2 adet İtfaiye  – 1 adet Yükleyici – 3 adet Kazıcı yükleyici – 2 adet Greyder – 2 adet Silindir – 4 adet Traktör – 3 adet Binek Otosu – 5 adet Kamyon – 4 adet Otobüs – 3 adet Kamyonet – 2 adet Cenaze aracı – 3 adet Çöp Kamyonu –  2 adet Panelvan –   1 adet Yol Süpürme Aracı – 1 Adet Vidanjör – 1 Adet Asfalt Kamyonu olmak üzere toplam 39 adet araç bulunmaktadır.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize 1 adet 2019 model Ford Cargo marka 13-1,50 m³ Çöp Aracı hibe edilmiştir.

* Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Belediyemize 1 adet 2019 model Ford Cargo 1833 marka İtfaiye Aracı hibe edilmiştir.

*Belediyemiz öz kaynakları kullanılarak 2009 model Sultan C125 S/B marka 1 adet Otobüs alınmıştır.

* Belediyemiz öz kaynakları kullanılarak 2016 model, Hidromek 102B marka Kanal Kazıcı Yükleyici alınmıştır.

* Güloğlu Hazır Beton İnş. Mad.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 2012 model, LIUGONG marka Greyder Belediyemize hibe edilmiştir.

* Kayalar Market Gıda İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 2016 model, Hidromek marka Kanal Kazıcı ve Yükleyici Belediyemize hibe edilmiştir.

* Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediyemize 2 adet 2006 model Ford Transit marka Ambulans hibe edilmiştir. Ambulanslar, Belediyemiz tarafından resmi işlemleri yapılarak kamyonete dönüştürülerek tescil ettirilmiştir. 

             * Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş olan 18 DD 908 plakalı 1998 model, Fargo PD 950 AS marka damperli kamyon, 1989 model 4BT TDC 18 MM marka greyder, 2000 model, Hidromek HMK 101S marka lastikli kepçe ve 2000 model, Hidromek HMK 101B marka Lastikli kepçe, Belediye Encümenimizin 28.05.2019 tarih ve 46 sayılı kararı ile 11.06.2019 tarihinde yapılan ihale ile satılmıştır.

            * Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş olan 18 BF 283 plakalı, 1994 model, Dodge PD 950 AS marka damperli kamyon, 06 YPT 22 plakalı, 1997 model, Dodge PD 950 AS marka damperli kamyon, 18 AS 048 plakalı, 1997 model, Fatih 110-08/Fax marka itfaiye arazözü ve 1976 model, Fiat Allis marka paletli kepçe, Belediye Encümenimizin 17.12.2019 tarih ve 110 sayılı kararı ile satılmıştır.

BAŞKAN

2- Örgüt Yapısı

     YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA AMİRLİĞİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu
Malzeme CinsiMiktarı
Bilgisayar26
Server1
Yazıcı ve Tarayıcı16
Projeksiyon2
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı)3
Kamera/Fotoğraf Makinası3
Ledli Grafik Ekran1
Telsiz11
Anons Telsizi1
Telefon Hattı17
Faks2
Anons Cihazı43
Anons Sistemi1
  

4- İnsan Kaynakları

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU  ( 2019 Yılı Sonu İtibariyle)
          
DEVLET MEMURUSÖZLEŞMELİ PERSONEL(Tam ZamanlıSÖZLEŞMELİ PERSONEL(Kısmi Zamanlı)SÜREKLİ İŞÇİDİĞERTOPLAM
ŞİRKET PERSONELİTYP
154293060

Personel Bilgileri :

Belediyemizde 2019 yılında (yıl sonu itibariyle) Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği birimlerine bağlı olarak 15 adet devlet memuru, 4 adet Tam zamanlı sözleşmeli, 2 adet kısmi zamanlı sözleşmeli, 9 adet sürekli işçi ve Şabanözü Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde 30 adet işçi çalışmıştır.

Ayrıca; Belediyemiz ile Çankırı İşkur İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Çevre Temizliği” konulu Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında;

* 01/01/2019 – 25/09/2019 tarihleri arasında 29 adet katılımcı/işçi değişik tarihlerde 6 aylık sürelerle çalıştırılmıştır.

Başkan Yardımcısı Görev Değişimi;

Başkan yardımcılığı görevini yürüten Meclis üyesi Mehmet AYDOĞDU 31/03/2019 tarihinde yapılan seçimlerde Meclis üyeliği sona erdiğinden Başkan Yardımcılığı görevi de sona ermiştir.

11/04/2019 tarihinde Meclis Üyesi Mehmet TUĞRUL Başkan Yardımcılığı görevine başlamış ve 16/07/2019 tarihine kadar yürütmüştür.

Personelde Değişiklikler; 

Devlet memuru olarak çalışan personelimizden, Geçici görevlendirme ile Belediyemizde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan H.Şemsi UYSAL 14/04/2019 tarihinde görev yeri olan Araban Belediyesine dönmüştür.

Tahsildar kadrosunda çalışan ve Evlendirme Memuru olarak görev yapan Ahmet ERKEN 19/08/2019 tarihinde,

Sürekli işçi olarak çalışan Cengiz ERDOĞAN 14/10/2019 tarihinde emekliye ayrılmışlardır.

5- Sunulan Hizmetler

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre dört Birim Amiri tarafından yönetilmektedir.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim Komisyonunca Belediyemiz gelir – gider  iç denetimi yapılmıştır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,

Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1-      Bütçe Uygulama Sonuçları – 2019

GİDER :

KODUAÇIKLAMABÜTÇEEK BÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Personel Giderleri2.182.500,0070.000.002.473.618,92
02Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri 450.550,000511.246,50
03Mal Ve Hizmet Alım Giderleri4.740.000,001.330,000,005.673.039,86
04Faiz Giderleri140.000,000182.768,81
05Cari Transferler360.000,000226.764,67
06Sermaye Giderleri2.124.500,00200.000,002.644.713,49
07Sermaye Tranferleri100.000,00075.000,00
09Yedek Ödenekler902.450,0000
 TOPLAM:11.000.000,001.600.000,0011.787.152.25

GELİR :

KODUGELİRİN TÜRÜBÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Vergi Gelirleri1.234.500.001.196.158,88
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.380.500,002.006.140,09
04Alınan Bağış ve Yardımlar630.000,002.766.925,89
05Diğer Gelirler7.140.000,008.049.842,34
06Sermaye Gelirleri615.000,00104.319,22
    
 TOPLAM:11.000.000,0014.123.386,42

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

                     2019 Yılı GELİR BÜTÇESİ

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ 
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2017 Yılı2018 Yılı2019 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
BÜTÇE GELİRLERİ (A) 
  
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI7.683.880,749.625.545,9414.124.429,47 
80001   Vergi Gelirleri780.010,03918.944,451.197.159,30 
8000102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler279.157,44368.397,87464.940,17 
800010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler279.157,44368.397,87464.940,17 
80001020951Bina Vergisi143.970,58235.296,80296.078,40 
80001020952Arsa Vergisi45.625,4469.563,4396.529,48 
80001020953Arazi Vergisi16.661,3116.237,9917.412,63 
80001020954Çevre Temizlik Vergisi72.900,1147.299,6554.919,66 
8000103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri204.506,86222.005,78349.935,38 
800010302 Özel Tüketim Vergisi180.211,72196.901,69287.581,21 
80001030251Haberleşme Vergisi2.051,462.603,073.745,28 
80001030252Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi178.160,26194.298,62283.835,93 
800010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri24.295,1425.104,0962.354,17 
80001030952Yangın Sigortası Vergisi5.540,785.851,1010.359,70 
80001030953İlan ve Reklam Vergisi18.754,3619.252,9951.994,47 
8000106  Harçlar296.345,73328.525,80382.283,75 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2017 Yılı2018 Yılı2019 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800010609 Diğer Harçlar296.345,73328.525,80382.283,75 
80001060951Bina İnşaat Harcı112.831,50105.985,0265.163,90 
80001060953İşgal Harcı39.585,0042.599,0080.326,15 
80001060954İşyeri Açma İzni Harcı3.214,003.515,0011.368,00 
80001060958Tellallık Harcı13.171,410,000,00 
80001060960Yapı Kullanma İzni Harcı5.110,026.227,101.999,21 
80001060999Diğer Harçlar122.433,80170.199,68223.426,49 
8000109  Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler0,0015,000,00 
800010901 Kaldırılan Vergi Artıkları0,0015,000,00 
80001090101Kaldırılan Vergi Artıkları0,0015,000,00 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.404.921,301.568.452,532.006.166,05 
8000301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri1.037.517,871.126.985,711.388.323,53 
800030101 Mal Satış Gelirleri79.723,1626.709,98249.026,42 
80003010101Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri23.485,0025.951,0044.434,00 
80003010199Diğer Mal Satış Gelirleri56.238,16758,98204.592,42 
800030102 Hizmet Gelirleri957.794,711.100.275,731.139.297,11 
80003010202Muayene, denetim ve kontrol ücretleri0,001.018,7523,83 
80003010214Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri10.000,0029.780,0025.088,30 
80003010240Otopark İşletmesi Gelirleri37.270,0025,002.893,11 
80003010254Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler0,00650,00600,00 
80003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler708.549,89820.102,25987.173,35 
80003010259Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler60.287,1962.895,7820.713,53 
80003010260Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler8.351,0833.153,111.849,36 
80003010299Diğer hizmet gelirleri133.336,55152.650,84100.955,63 
8000306  Kira Gelirleri300.122,25362.166,33438.990,49 
800030601 Taşınmaz Kiraları300.122,25362.166,33438.990,49 
80003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri300.122,25362.166,33438.990,49 
8000309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri67.281,1879.300,49178.852,03 
800030909 Diğer Gelirler67.281,1879.300,49178.852,03 
80003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri67.281,1879.300,49178.852,03 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler307.543,29415.016,032.766.925,89 
8000402  Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar0,000,00444.474,16 
800040202 Sermaye0,000,00444.474,16 
80004020299Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan0,000,00444.474,16 
8000403  Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar35.484,5012.205,641.501.445,39 
800040301 Cari35.484,5011.032,291.000.802,53 
80004030101Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar35.484,5011.032,29802,53 
80004030103Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar0,000,001.000.000,00 
               
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2017 Yılı2018 Yılı2019 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800040302 Sermaye0,001.173,35500.642,86 
80004030203Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar0,001.173,35500.642,86 
8000404  Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar74.420,0029.081,74357.633,00 
800040401 Cari74.420,0027.370,21357.633,00 
80004040101Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar0,0010.000,000,00 
80004040102Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar74.420,0017.370,21267.633,00 
80004040103Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar0,000,0090.000,00 
800040402 Sermaye0,001.711,530,00 
80004040202Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar0,001.711,530,00 
8000405  Proje Yardımları197.638,79373.728,65463.373,34 
800040501 Cari197.638,79373.728,65463.373,34 
80004050104Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları197.638,79373.728,65463.373,34 
80005   Diğer Gelirler5.162.425,466.625.503,628.049.859,01 
8000501  Faiz Gelirleri1.043,237.418,2516.688,45 
800050109 Diğer Faizler1.043,237.418,2516.688,45 
80005010903Mevduat Faizleri1.043,237.411,1416.688,45 
80005010999Diğer Faizler0,007,110,00 
8000502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar5.069.148,076.505.874,807.752.010,31 
800050202 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar4.999.892,546.310.835,267.679.525,25 
80005020251Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar4.999.892,546.310.835,267.679.525,25 
800050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları69.255,53195.039,5472.485,06 
80005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı49.521,3553.739,5821.585,10 
80005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı13.639,0055.908,0428.761,10 
80005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı554,1879.828,9222.138,86 
80005020499Diğer Harcamalara Katılma Payları5.541,005.563,000,00 
8000503  Para Cezaları79.065,8489.842,51145.101,84 
800050302 İdari Para Cezaları1.422,006.066,286.398,40 
80005030299Diğer İdari Para Cezaları1.422,006.066,286.398,40 
800050304 Vergi Cezaları31.600,3845.045,5572.757,80 
800050304056111 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,00322,090,00 
800050304086552 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı159,01593,78389,57 
800050304096552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı369,80237,40122,95 
800050304106552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı159,32194,1438,78 
800050304116736 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı52,2484,994.642,26 
800050304126736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı950,51151,38678,56 
800050304136736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı536,77218,29831,93 
800050304147020 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı13,4731,1214,29 
800050304157020 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı287,38128,160,78 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2017 Yılı2018 Yılı2019 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800050304167020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı81,3857,530,71 
800050304177143 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı0,0037,351.304,35 
800050304187143 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı0,005.432,2113.190,27 
800050304197143 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı0,005.001,8311.899,23 
80005030499Diğer Vergi Cezaları28.990,5032.555,2839.644,12 
800050309 Diğer Para Cezaları46.043,4638.730,6865.945,64 
80005030902Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları46.043,4638.730,6865.945,64 
8000509  Diğer Çeşitli Gelirler13.168,3222.368,06136.058,41 
800050901 Diğer Çeşitli Gelirler13.168,3222.368,06136.058,41 
80005090101İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar0,003.900,000,00 
80005090106Kişilerden Alacaklar0,004.109,410,00 
80005090111Mera Gelirleri0,0041,900,00 
80005090151Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli0,000,00122.012,03 
80005090199Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler13.168,3214.316,7514.046,38 
80006   Sermaye Gelirleri28.980,6697.629,31104.319,22 
8000601  Taşınmaz Satış Gelirleri21.980,6690.129,31104.319,22 
800060103 Diğer Bina Satış Gelirleri59,3655,0097.054,00 
80006010301Diğer Bina Satış Gelirleri59,3655,0097.054,00 
800060105 Arsa Satışı21.921,3090.074,317.265,22 
80006010501Arsa Satışı21.921,3090.074,317.265,22 
8000602  Taşınır Satış Gelirleri7.000,007.500,000,00 
800060202 Taşıt Satış Gelirleri7.000,007.500,000,00 
80006020201Taşıt Satış Gelirleri7.000,007.500,000,00 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)7.683.880,749.625.545,9414.124.429,47 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2017 Yılı2018 Yılı2019 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (B) 
  
810    BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI1.772,031.116,571.043,05 
81001   Vergi Gelirleri615,43336,991.000,42 
8100102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler233,40148,50177,81 
810010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler233,40148,50177,81 
81001020951Bina Vergisi127,500,0026,00 
81001020952Arsa Vergisi9,007,5078,00 
81001020954Çevre Temizlik Vergisi96,90141,0073,81 
8100103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri382,0338,49822,61 
810010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri382,0338,49822,61 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2017 Yılı2018 Yılı2019 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
81001030953İlan ve Reklam Vergisi382,0338,49822,61 
8100106  Harçlar0,00150,000,00 
810010609 Diğer Harçlar0,00150,000,00 
81001060999Diğer Harçlar0,00150,000,00 
81003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.156,60609,5825,96 
8100301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri196,20380,007,40 
810030102 Hizmet Gelirleri196,20380,007,40 
81003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler196,200,007,40 
81003010299Diğer hizmet gelirleri0,00380,000,00 
8100306  Kira Gelirleri950,00218,400,00 
810030601 Taşınmaz Kiraları950,00218,400,00 
81003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri950,00218,400,00 
8100309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri10,4011,1818,56 
810030909 Diğer Gelirler10,4011,1818,56 
81003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri10,4011,1818,56 
81005   Diğer Gelirler0,00170,0016,67 
8100502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar0,00170,000,00 
810050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları0,00170,000,00 
81005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı0,0060,000,00 
81005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı0,0045,000,00 
81005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı0,0065,000,00 
8100503  Para Cezaları0,000,0016,67 
810050304 Vergi Cezaları0,000,0016,67 
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)1.772,031.116,571.043,05 
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)7.682.108,719.624.429,3714.123.386,42 
               
 2017 Yılı2018 Yılı2019 Cari Yılı
80001Vergi Gelirleri780.010,03918.944,451.197.159,30
80003Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.404.921,301.568.452,532.006.166,05
80004Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler307.543,29415.016,032.766.925,89
80005Diğer Gelirler5.162.425,466.625.503,628.049.859,01
80006Sermaye Gelirleri28.980,6697.629,31104.319,22
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI1.772,031.116,571.043,05
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 7.682.108,719.624.429,3714.123.386,42
ÖRNEK : 089

Yukarıda gösterilen tabloda görüldüğü gibi 2019 Yılı içerisindeki Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre toplam bütçe gelirleri; 14.123.386,42.TL olduğu görüldü.

 2019 Yılı GİDER BÜTÇESİ

 
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİBÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSUHesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2017 Yılı2018 Yılı2019 Cari YılıKod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
TLTLTL830    BÜTÇE GİDERLERİ HESABI8.047.988,729.224.796,7611.787.152,2583001   Personel Giderleri1.718.223,712.007.888,192.473.618,928300101  Memurlar832.903,07917.499,631.006.774,31830010101 Temel Maaşlar387.426,77436.961,83465.731,7783001010101Temel Maaşlar60.390,2254.466,3659.435,4183001010102Taban Aylığı327.036,55382.495,47406.296,36830010102 Zamlar ve Tazminatlar166.085,42182.213,44195.358,4883001010201Zamlar ve Tazminatlar166.085,42182.213,44195.358,48830010104 Sosyal Haklar39.296,6338.626,5941.783,0783001010401Sosyal Haklar39.296,6338.626,5941.783,07830010105 Ek Çalışma Karşılıkları6.718,005.984,405.688,6083001010501Ek Çalışma Karşılıkları6.718,005.984,405.688,60830010109 Diğer Giderler233.376,25253.713,37298.212,3983001010901Diğer Giderler233.376,25253.713,37298.212,398300102  Sözleşmeli Personel29.720,0548.198,78121.084,82830010201 Ücretler29.720,0548.198,78121.084,8283001020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri0,000,000,0083001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri29.720,0548.198,78121.084,828300103  İşçiler678.525,41836.121,221.155.894,09830010301 Ücretler543.690,62685.149,14869.318,6283001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri364.577,86397.366,04491.528,2283001030102Geçici İşçilerin Ücretleri179.112,76287.783,10377.790,40830010303 Sosyal Haklar22.089,1522.855,8645.148,4383001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları22.089,1522.855,8645.148,43830010304 Fazla Mesailer0,000,00540,4083001030401Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri0,000,00540,40830010305 Ödül ve İkramiyeler72.630,8083.950,20185.751,5583001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri72.630,8083.950,20185.751,55830010309 Diğer Ödemeler40.114,8444.166,0255.135,0983001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri40.114,8444.166,0255.135,098300105  Diğer Personel177.075,18206.068,56189.865,70830010501 Ücret ve Diğer Ödemeler177.075,18206.068,56189.865,7083001050151Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler148.469,56172.532,88142.602,1283001050152Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler28.605,6233.535,6847.263,5883002   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri397.530,28574.259,47511.246,508300201  Memurlar211.208,79279.075,32259.084,95830020106 Sosyal Güvenlik Kurumuna211.208,79279.075,32259.084,9583002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri149.295,25213.169,14164.334,1483002010602Sağlık Primi Ödemeleri61.913,5465.906,1894.750,818300202  Sözleşmeli Personel0,000,0015.599,86ÖRNEK : 093             1/5 Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2017 Yılı2018 Yılı2019 Cari Yılı  Kod
IKod
IIKod
IIIKod
IV  TLTLTL  830020204 İşsizlik Sigortası Fonuna0,000,001.386,66  83002020401İşsizlik Sigortası Fonuna0,000,001.386,66  830020206 Sosyal Güvenlik Kurumuna0,000,0014.213,20  83002020601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri0,000,006.586,60  83002020602Sağlık Primi Ödemeleri0,000,007.626,60  8300203  İşçiler186.321,49295.184,15236.561,69  830020304 İşsizlik Sigortası Fonuna13.418,2816.528,5620.980,66  83002030401İşsizlik Sigortası Fonuna13.418,2816.528,5620.980,66  830020306 Sosyal Güvenlik Kurumuna172.903,21278.655,59215.581,03  83002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri172.903,21278.655,59215.581,03  83003   Mal Ve Hizmet Alım Giderleri3.964.546,214.157.746,815.673.039,86  8300301  Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları109.634,43147.629,11449.217,28  830030101 Hammadde Alımları0,000,00399.188,11  83003010101Hammadde Alımları0,000,00399.188,11  830030106 Kimyevi Ürün  Alımları0,000,00255,00  83003010601Kimyevi Ürün  Alımları0,000,00255,00  830030109 Diğer Mal ve Malzeme  Alımları109.634,43147.629,1149.774,17  83003010901Diğer Mal ve Malzeme  Alımları109.634,43147.629,1149.774,17  8300302  Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları1.061.452,881.221.207,861.679.128,08  830030201 Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları24.488,5423.450,3140.652,42  83003020101Kırtasiye Alımları4.058,7311.726,2713.176,25  83003020102Büro  Malzemesi Alımları2.360,002.120,002.880,00  83003020103Periyodik Yayın Alımları1.920,001.045,002.690,00  83003020104Diğer Yayın Alımları2.246,000,00800,00  83003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları13.903,818.559,0421.106,17  830030202 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları157.444,22176.104,15344.810,21  83003020201Su Alımları147.457,40151.261,11270.238,08  83003020202Temizlik Malzemesi Alımları9.986,8224.843,0474.572,13  830030203 Enerji Alımları780.234,23876.312,911.087.154,82  83003020301Yakacak  Alımları49.900,7842.094,3841.733,00  83003020302Akaryakıt ve Yağ  Alımları649.046,94715.105,58880.910,87  83003020303Elektrik Alımları81.286,51119.112,95164.510,95  830030204 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları0,00127,501.702,14  83003020401Yiyecek Alımları0,00127,501.283,24  83003020403Yem Alımları0,000,00418,90  830030205 Giyim ve Kuşam Alımları13.832,239.005,7739.970,94  83003020501Giyecek Alımları 2.308,631.180,1721.567,55  83003020502Spor Malzemeleri Alımları0,000,0015.589,99  83003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları11.523,607.825,602.813,40  830030206 Özel Malzeme Alımları0,0013.129,4610.775,21  83003020601Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları0,000,0067,61  83003020602Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları0,000,0010.386,36  83003020690Diğer Özel Malzeme Alımları0,0013.129,46321,24  830030207 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri0,000,0010.655,46  83003020701Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı Alımları0,000,0010.655,46  830030209 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları85.453,66123.077,76143.406,88  83003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri54.127,7856.315,0071.564,01  83003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları31.325,8866.762,7671.842,87  8300303  Yolluklar9.135,718.122,728.650,89  830030301 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları9.135,718.122,728.650,89  83003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları9.135,718.122,728.650,89  8300304  Görev Giderleri8.661,535.767,0728.972,11  830030402 Yasal Giderler0,000,0013.145,40  83003040204Mahkeme Harç ve Giderleri0,000,004.649,40  83003040205Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler0,000,008.496,00  830030403 Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler8.661,535.767,0715.826,71  83003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler8.661,535.767,0715.826,71  8300305  Hizmet Alımları1.664.806,481.472.107,381.634.674,49  830030501 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler1.462.247,351.107.844,091.321.419,91  83003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri3.540,000,003.743,69  83003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri60.648,0067.437,0089.680,00  83003050108Temizlik Hizmet Alım Giderleri1.250.994,46997.230,471.182.064,50  83003050111Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri97.982,0133.647,2229.785,17  83003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler49.082,889.529,4016.146,55  830030502 Haberleşme Giderleri21.824,9419.810,7521.816,51  83003050201Posta ve Telgraf Giderleri4.735,60500,004.055,00  83003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri15.744,1419.310,7513.513,51  83003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri1.345,200,004.248,00  830030503 Taşıma Giderleri0,000,00175,00  83003050304Geçiş Ücretleri0,000,00175,00  830030504 Tarifeye Bağlı Ödemeler34.721,8248.949,1965.116,40  83003050401İlan Giderleri4.972,974.648,2622.927,40  83003050402Sigorta Giderleri29.588,8543.300,9340.839,00  83003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler160,001.000,001.350,00  830030505 Kiralar124.584,4035.954,6069.398,04  83003050502Taşıt Kiralaması Giderleri767,000,000,00  83003050503İş Makinası Kiralaması Giderleri123.817,4035.954,6069.398,04  830030509 Diğer Hizmet Alımları21.427,97259.548,75156.748,63  83003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri4.956,008.736,008.401,60  83003050990Diğer Hizmet Alımları16.471,97250.812,75148.347,03  TLTLTL  8300306  Temsil Ve Tanıtma Giderleri83.687,54125.120,54244.482,93  830030601 Temsil Giderleri52.874,0035.787,6656.886,05  83003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri52.874,0035.787,6656.886,05  830030602 Tanıtma Giderleri30.813,5489.332,88187.596,88  83003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri30.813,5489.332,88187.596,88  8300307  Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri580.372,41405.178,74764.615,01  830030701 Menkul Mal  Alım Giderleri70.711,7848.535,81445.059,56  83003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları6.300,004.000,0015.974,28  83003070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları11.633,9420.967,7043.310,00  83003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları42.334,840,00354.454,18  83003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları0,002.328,140,00  83003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları10.443,0021.239,9731.321,10  830030702 Gayri Maddi Hak Alımları9.815,0015.400,0036.018,00  83003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları9.815,0015.400,0036.018,00  830030703 Bakım ve Onarım Giderleri499.845,63341.242,93283.537,45  83003070302Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri62.248,9235.284,9617.104,89  83003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri127.652,8791.380,00124.421,80  83003070304İş Makinası Onarım Giderleri278.649,42191.544,92131.392,14  83003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri31.294,4223.033,0510.618,62  8300308  Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri446.795,23771.853,34850.534,15  830030801 Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri38.255,11687.049,1252.788,43  83003080190Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri38.255,11687.049,1252.788,43  830030806 Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri161.522,022.308,51573.822,48  83003080601Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri161.522,022.308,51573.822,48  830030809 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri247.018,1082.495,71223.923,24  83003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri247.018,1082.495,71223.923,24  8300309  Tedavi Ve Cenaze Giderleri0,00760,0512.764,92  830030901 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri0,00760,0512.764,92  83003090101Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri0,00760,0512.764,92  83004   Faiz  Giderleri55.608,18149.332,21182.768,81  8300402  Diğer İç Borç Faiz Giderleri55.608,18149.332,21182.768,81  830040209 Diğer İç Borç Faiz Giderleri55.608,18149.332,21182.768,81  83004020901TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri55.608,18149.332,21182.768,81  83005   Cari Transferler72.110,79100.762,19226.764,67  8300501  Görev Zararları20.311,4220.916,20118.541,87  830050102 Sosyal Güvenlik Kurumlarına20.311,4220.916,20118.541,87  83005010205Sosyal Güvenlik Kurumu’na20.311,4220.916,20118.541,87  8300503  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler47.754,3775.705,99104.367,80  830050301 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara47.754,3775.705,99104.367,80  83005030101Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara16.967,1938.833,1621.447,90  83005030190Diğerlerine30.787,1836.872,8382.919,90  8300504  Hane Halkına Yapılan Transferler4.045,004.140,003.855,00  830050407 Sosyal Amaçlı Transferler4.045,00390,003.855,00  83005040751Muhtaç Asker Ailelerine Yardım4.045,00390,003.855,00  830050409 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler0,003.750,000,00  83005040901Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler0,003.750,000,00  83006   Sermaye Giderleri1.839.969,552.209.807,892.644.713,49  8300601  Mamul Mal Alımları85.373,1032.687,10380.100,94  830060101 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları1.188,850,0019.417,33  83006010101Büro Mefruşatı Alımları1.188,850,001.500,00  83006010103Okul Mefruşatı Alımları0,000,0077,53  83006010104Hastane Mefruşatı Alımları0,000,00679,80  83006010105Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları0,000,0017.160,00  830060102 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları1.184,2532.687,1033.312,76  83006010202Bilgisayar Alımları0,006.500,000,00  83006010205İşyeri Makine Teçhizat Alımları0,000,0033.246,68  83006010290Diğer Makine Teçhizat Alımları1.184,2526.187,1066,08  830060103 Avadanlık Alımları0,000,003.385,51  83006010305Zirai Gereç Alımları0,000,003.385,51  830060104 Taşıt Alımları83.000,000,00106.154,83  83006010401Kara Taşıtı  Alımları  83.000,000,00105.899,95  83006010450Denizaltı Taşıtı  Alımları0,000,00254,88  830060105 İş Makinası Alımları0,000,00217.830,51  83006010530Hareketli İş Makinası Alımları0,000,00217.830,51  8300605  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri1.754.596,452.177.120,792.264.612,55  830060502 Malzeme Giderleri401.113,58982.272,611.248.568,06  83006050201İnşaat Malzemesi Giderleri359.501,80944.041,331.220.652,06  83006050202Elektrik Tesisatı Giderleri41.271,7838.231,2827.916,00  83006050203Sıhhi Tesisat Giderleri340,000,000,00  830060507 Müteahhitlik Giderleri1.353.482,871.194.848,181.016.044,49  83006050702Hizmet Tesisleri0,005.287,50113.516,00  83006050707Yol Yapım Giderleri867.735,87727.587,91610.368,99  83006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri129.889,54119.572,4696.301,32  83006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri355.857,46342.400,31195.858,18  83007   Sermaye Transferleri0,0025.000,0075.000,00  8300701  Yurtiçi Sermaye Transferleri0,0025.000,0075.000,00  830070106 Kamu Teşebbüslerine, Döner Sermayelere, Fonlara ve Mali Kurumlara Sermaye Transferleri0,0025.000,0075.000,00  83007010649Diğer Teşebbüslere0,0025.000,0075.000,00     

Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2019 yılı içerisindeki toplam bütçe giderleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.

2-      Mali denetim sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu tarafından 2019 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerinin denetimi yapılmıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin sınırlı gelir kaynaklarını zorlayarak israf ve savurganlığa yer vermeden, maddi imkânlarımız çerçevesinde tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışarak,  ilçemizin gelişmesi, büyümesi halkımızın refahı ve huzuruna yönelik olarak gelirlerimizi kullanarak hizmet verilmektedir.

Belediyemizin 2019 mali yılında 14.416.030,69.TL Gelir tahakkuk etmiş olup, önceki yıldan da 1.448.163,56.TL. devir ile birlikte toplam; 15.864.194,25.TL. gelir tahakkuku oluşmuştur. Bu tahakkukun da 14.124.429,47.TL yıl içinde tahsil edilmiş, kalan 1.739.764,78 TL. 2020 yılı alacağı olarak devretmiştir.

Buna göre genel tahsilât oranı % 112.09 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı içinde;

Belediye Meclisi:

            Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre 2019 yılı içerisinde her ayın ilk haftalarında ayda bir defa olmak üzere 12 defa olağan aylık toplantı yapmış,

Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Eylül-Kasım ve Aralık aylarında olmak üzere 7 defa ikinci Birleşim için toplanmış,

Ayrıca, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi hükümlerine göre Meclis ilk toplantısını yapmak üzere 10 Nisan 2019 tarihinde toplanmıştır.

2019 yılı içerisinde toplam 20 defa toplantı yapılarak 71 adet konu karara bağlamıştır.

Ayrıca, 2019 yılı içerisinde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetleme Komisyonları kendilerine havale edilen konularla ilgili çalışmalarını yaparak bu konudaki raporlarını meclis başkanlığına sunmak suretiyle meclisin çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır.

Belediye Encümeni:

            Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince haftada en az bir kere Salı günü toplanmak suretiyle, 2019 yılı içerisinde 47 kez toplanmış ve 118 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.  

Yazı İşleri Müdürlüğümüzce, 2019 yılı içerisinde Belediyemizin karar organları olan  Meclis ve Encümenimizin sekretaryası yapılarak, başkanlık tarafından belirlenen gündemlerle ilgili karar özetleri karar defterlerine yazılmış, kararlar bilgisayar ortamında yazılarak ilgili birim ve kurumlara zamanında ulaşması sağlanmıştır.

.

Diğer Veriler:

* Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe :

Başkanlık makamı ve kurum içi ve resmi kurum/kuruluşlarla ilgili yazışmalar zamanında yapılmış ve ilgili dairelere gönderilmiştir.

Yıl içerisinde 1323 adet gelen, 2017 adet giden evrak ve 825 adette dilekçe kayıtları yapılarak ilgili birimlere zamanında ulaşımı sağlanmış, cevap gerektiren evrak ve dilekçelere süresi içerisinde gerekli cevapları zamanında verilmiştir.

 * Evlendirme İşlemleri:

            Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından 2019 yılı içerisinde toplam 67 çiftin evlenme akit işlemleri yapılmış olup, evlenme cüzdanları verilmiştir.

Evlendirmeleri yapılan çiftlerin evlenme akitleri zamanında İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.

* İlan Hizmetleri:

            İlçe merkezi ile Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallelerimizde dahil anons sistemlerinin tek merkezden yapılması sağlanmıştır.

Anons cihazımız ile 2019yılı boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılmış ve 166 adet İlan tutanağı tanzim edilerek gerekli yerlere/ilgililere ulaştırılmıştır. 

Güzergâh Belgesi;  

2019 yılında Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından, ilçemizde faaliyet gösteren servis araçlarına, 49 adet Güzergâh Belgesi ve Ticari taksiler için ise 6 adet Çalışma Ruhsat Vizesi düzenlemiştir.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı;  

2019 yılında, 26 adet Sıhhi ve 2 adet Gayri Sıhhi olmak üzere toplamda 28 müesseseye İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Ruhsatlar: 

2019 yılında, 19 adet Yapı Ruhsatı (1 adet İşyeri, 1 adet Yurt, 15 Adet Konut, 2 adet tarımsal amaçlı yapı) verilmiştir.

21 adet Yapı Kullanma izin Belgesi (17 adet Mesken Bina  – 2 adet Tarımsal Yapı Binası – 2 adet İşyeri,) verilmiştir. 

İçmesuyu ve Kanalizasyon;

İçmesuyu:

İlçemize mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahalleleri ile merkezde içme suyu sorunu bulunmamakta olup, ihtiyaca göre yenileme, tamir ve bakım çalışmaları yapılmakta olup,

2019 yılında; 

Gümerdiğin ve Karaören Mahalleleri  için İller Bankası A.Ş. ile İçme suyu dağıtım hattı projesi için protokol yapılmış olup projenin hazırlanmasına müteakip içme suyu dağıtım hatlarının döşeme çalışmalarına başlanacaktır.

Gümerdiğin mahallesi Çoraklık mevkiine 3500 metre içme kullanma su hattı döşendi.

Gümerdiğin mahallesi Yeşilöz küme evlerine 100 tonluk depo İnşaatı tamamlanmış, içmesuyu dağıtım hatları yenilenerek 5200 m. dağıtım hattı ve 60 adet abone bağlantı hatları yapılmıştır.

Gümerdiğin mahallesi Dereyayla küme evlerine 15 tonluk depo konularak içme kullanma suyu hattına bağlandı.

Gümerdiğin mahallesi su deposu ile Yeşilöz yeni su deposu arasında 1200 m. içmesu isale hattı döşendi.

Güldürcek barajı arıtma tesisi ve içmesuyu hattında meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklara karşı acil durumlarda kullanılmak amacıyla, Cumhuriyet mahallesi Karakaya mevkiinde bulunan su kuyularından yaklaşık 2500 metre 140 Ø borularla isale hattı yapılmış ve alt kademe su deposuna bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

 Yeni mahallede Ören mevkinde ki Karaüzüm deresindeki doğal suyun ilçe merkezine taşınması için kaynağında çalışmalara başlanılmış ve cazibeli olan bu suyun içmesu şebekesine katılması sağlanacaktır.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi ile Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşlarımızın yapılarına su hattı çekimine başlanmış olup İmar Planı içerisinde veya dışarısında bulunan Yapı Kayıt Belgesi ile kayıt altına alınan yapılara toplam 5.000 metrelik  içme suyu dağıtım hattı döşenmiştir.

İmar Affından yararlanan Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşlarımızın yapılarına belediyemizce içme suyu hattı döşenmesi devam etmektedir.

Kanalizasyon:

İlçemize mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahalleleri ile merkezde kanalizasyon sorunu bulunmamakta olup, ihtiyaca göre yenileme, tamir ve bakım çalışmaları yapılmakta olup,

2019 yılında; 

Karaören Mahallesi için iller Bankası A.Ş. ile Kanalizasyon projesi için protokol yapılmıştır

Cumhuriyet mahallesinde Belediyemizce çalışmaları devam eden Kapalı Pazar Yerine 100 metre kanalizasyon hattı döşendi

Yeni Mahalle Aykar Sokağa 180 metre kanalizasyon hattı döşendi.

Sağlık Mahallesi Kıryolu Sokakta bulunan Toki konutlarına 300 metre Kanalizasyon hattı sökülerek yeniden yapıldı.

Yenimahalle Pepeler mevkiine 500 m. uzunluğunda bahçe sulama kanalı yapıldı.

İMAR DURUMU :

İmar Çalışmaları;

 2014 mahalli idareler seçimlerinden sonra belediyemize bağlanan iki yeni mahalle (Gümerdiğin, Gürpınar) ile imar sınırlarımız oldukça genişlemiş, beraberinde ise yeni ihtiyaçlara cevap vermek maksadı ile Gümerdiğin mahallemizde 263 hektar alanda imar planı çalışmalarımız tamamlanmıştır.

İlçemiz genelinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hazırlanmıştır.

İlçemiz Gümerdiğin Mahallesini İlçe Merkezine bağlayan Ankara asfaltına kadar uzanan yolun sağlı sollu her iki tarafında İlave İmar Planı hazırlanmıştır.

18. Madde Uygulaması;

Sanayileşmeye paralel olarak ilçemiz genelinde yapılaşma talepleri yoğunlaştığı için arsa talepleri karşılanamadığından ihtiyaca ve talebe göre ilçemizin değişik bölgelerinde, değişik zamanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi uygulamaları devam etmekte olup,

2019 Yılında;

            İlçemiz Gümerdiğin Mahallesi Çoraklık Mevkii Sağlık Ocağı Etrafında 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 213 adada 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 113 ada, 126 ada, 217 ada, 218 ada, 219 ada, 221 ada, 222 ada, 223 ada, 226 ada, 227 ada da  18. Madde uygulaması çalışmaları tamamlanmıştır.

İlçemiz Sağlık Mahallesi 279 – 280 – 283 – 287 – 288 – 298 – 306  ve 376 adalarda 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Yeni Mahalle 122 ada, 123 ada, 130 ada, 164 ada, 194 adada 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Yeni Mahalle 132 ada 32,43,44 parsellerde 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Gürpınar mahallesi mahalle geneli 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Gürpınar mahallesi 925 ada 1-2 parseller ile  926 ada 1 parselde 18. Madde uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

İlçedeki gelişime ve ihtiyaca paralel olarak 18. madde uygulamalarına devam edilecektir.  

Yol Yapımı – Park ve Çevre Düzenlemesi:

Parke Taş, Bordür ve Yol Çalışmaları;

Merkez mahallelerde yapımı başlanan doğal gaz hattı döşeme çalışmaları devam etmekte, belediyemizce hattı döşenen cadde ve sokakların tamiratı devam etmekte olup, çalışmalar sebebiyle bozulan yollarımız ile Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören Mahallelerimizde yol yapımı ve asfaltlama-Kilitli parke taş ile döşeme çalışmaları ve çerçevesinde;

Yeni Mahalle;

Yenimahalle Karayolları Sokakta 750 m. bordür ve 6800 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Yeni Mahalle Müsellim sokakta 700 m bordür ve 4910 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Yeni Mahalle Mehmet Taşdelen Sokakta 490 m. bordür ve 4570 m² kilitli parke taş döşenmiştir. 

Yeni Mahalle Ada Sokakta 2907 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Yeni Mahalle Ada Sokakta bulunan Osmanlı Cami Önüne 408 m² kilitli parke taş döşenmedi. 94 m² kilitli parke taş tamir ve onarımı ile 410 mt. bordür döşenmiştir.

Yeni Mahalle Karayolları Sokakta 1452 m² kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Yeni Mahalle Avrupa Sokakta 450 m² kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Yeni Mahalle Dülger Sokakta 921 m² kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Yeni Mahalle Sosyal ve Konut Sokakta 5713 m² yeni kilitli parke taş döşenmiş, 198m² onarım çalışmaları yapılmıştır. 70 mt. büyük bordür ile 440 metre küçük bordür döşenmiştir.

Yeni Mahalle Ateş Sokakta 1278 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Yeni Mahalle Tekin Sokakta 518 m² kilitli parke taş döşenmiş, 544 m² alanda onarım çalışmaları yapılmıştır.

Yeni Mahalle bulunan Rehabilitasyon Merkezi önünde 198 m² kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Yeni Mahalle F.Görgülü, H.Kılavuz ve Ören Caddelerinde 7045 m² Kilitli parke taş, döşenmesi, 645 m² çıkma taş döşeme, 472 m² kilitli parke taş ile tamir, 171 m² sökülüp yeniden döşeme, 126 mt. yeni bordür döşeme, 42 metre çıkma bordür döşeme ve 218 m² bordür sökülüp tekrar döşeme yapılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi;

Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar caddesinde bulunan Cezaevi içinde 280 kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanında bulunan Jandarma binası önünda 340 m² kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanında doğalgaz çalışmaları nedeniyle tahrip edilen yerler sıcak asfaltla onarılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Caddesinde 1.104,58 m² yeni kilitli parke taş döşenmiştir.

Cumhuriyet Mahallesi Eğrek Sokakta 274 m² kilitli parke taş döşenmiştir. 

Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Sokakta 1588 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Sağlık Mahallesi;

 Sağlık Mahallesi A.Erdem Caddesi üzerinde bulanan şelale önündeki kavşakta 290 m² kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi M. Gökçek Caddesi ve İsmail Açıkalın Sokakta 121 m² kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi A.Erdem Caddesi ve Şehit Murat Caddesi 2400 m² kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi Menekşe Sokakta 1033 m² yeni kilitli parke taş döşenmiş, 288 m² kilitli parke taş onarım çalışmaları yapılmıştır.

Mahmudiye Mahallesi;

Mahmudiye Mahallesinde değişik cadde ve sokaklarda 540 m² kilitli parke taş ile onarım çalışmaları yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi;

Gümerdiğin Mahallesi Dereyayla mevkiine 1600 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Gürpınar Mahallesi;

Gürpınar Mahallesinde değişik cadde ve sokaklara 200 m bordür ve 2826 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Genel;

Ayrıca Şabanözü merkez, Yayla yolu ve Paşasultan Türbesi yolu, Gürpınar Mahallesi yayla yolları, Gümerdiğin mahallesi, Yeşilöz, Çakıreşme ve Dereyayla mevkileri dahil arazi yollarında bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 

İlçemiz arazi yolları onarımı yapılmış olup Şabanözü Yaylası ve gölet yolu yol genişletme çalışmaları tamamlanmıştır.

Çevre Düzenlemesi, Parklar, Yeşil Alanlar:

Çevre Düzenlemesi Çalaşmaları:

         İlçemiz ortasından geçen Sanı Deresi kenarına Aydınlatma ışıkları takılmıştır.

         İlçemiz ortasından geçen Sanı Deresinin taşkın koruma duvarlarının belediyemizce tamir ve onarımı yapıldı.

         Yeni Mahalle M.Gökçek Caddesi Ankara yolu üzerinde bulunan halk pazarına 2000 m² kilitli parke taşı döşendi.

         Sağlık Mahallesi M.Gökçek Caddesinde bulunan yapay şelale ve kavşak renkli ışıklandırma yapıldı.

        Sağlık Mahallesi İ.Açıkalın sokakta Kılçadır düğün salonu bitişiğindeki imar planında park olarak belirlenmiş ve sonradan ismi Saklı Bahçe olarak belirlenen park alanında yapılan peyzaj çalışmaları neticesinde, çay bahçesi, kafe ve çocuk parkı olarak dizayn edilmiş ve halkın hizmetine sunulmuştur.

Park, Yeşil Alan ve Mesire Yerleri:

İlçemiz genelinde bulunan oyun parklarımıza yeni oyun grupları alınarak eksiklikler giderilmekte ve mevcut bulunan oyun gruplarının bakımları yapılmaktadır.

Parklar;

İlçemiz Ankara girişinde bulunan Yeni Mahalle M.Gökçek Caddesindeki A.Oğultürk parkında iyileştirme çalışmalarına başlanılmış ve devam etmektedir. Yenileme çalışmaları kapsamında çevre duvarları tarihi ve nostaljik temaları yansıtan peyzaj çalışması ile yenilenmiş,  dinlenme ve oyun alanlarında da peyzaj çalışması ve çevre düzenlemesi yapıldı. Çevre duvarlarının üzerlerinin koruması, park içi sahne ve zeminin düzenlemesi devam etmektedir.

Yeni Mahalle Avrupa sokakta bulunan İller Bank Parkının  (Gençlik Parkı) tuvaletlerinin su bağlantıları, iç bakımı ve zemini komple yenilenmiştir.

  Sağlık Mahallesi Asya sokaktaki Cevizli Parka çocuklarımızın ve halkımızın kullanabilmesi için belediyemiz imkanları ile bay-bayan bölümleri olan umumi tuvalet yapımıştır.

Sanı Deresi kenarındaki gezinti yollarına 2 adet kameriye konulmuştur. 

Karaören Göleti Mesire alanı Çankırı Orman İl Müdürlüğünden kiralanarak belediyemiz bünyesine alınmıştır.

Karaören Mahallesinde bulunan Karaören Göleti Mesire alanında yeni oturma grupları, kamelya konulması ve mevcutların iyileştirilme çalışmaları yapıldı.

Sağlık Mahallesi Asya Sokakta bisiklet yolu yapım işi kapsamında; 600 m. Kilitli parke taş kaldırım, 600 m. renkli Küp taş bisiklet yolu, 1800 m. Yol bordürü ve limonluk bordürü işi yapılmıştır.

İlçemiz tüm mahallelerinde bulunan diğer park, spor alanları, yeşil alanlar, oturma alanları, kamelyaların bakım ve temizlikleri yapılmakta ve hizmete hazır tutulmaktadır.

Ağaçlandırma Çalışmaları:

İlçemizde ağaçlandırma yapılan tüm bölgelerde rutin olarak yenileme, bakım ve sulama çalışmaları devam etmektedir.

Belediyemizde dikilmek üzere bulunan fidanlar ile park, bahçe malzeme ve ekipmanlarının korunması için tel örgü içerisine alınarak dikilecek fidanlar koruma altına alınmıştır.

2019 yılında;

4000 adet Çam ağacı alınmış olup, 2000 adedi refüj, kavşaklar ve sanı deresi kenarındaki yeşil alanlara dikilen fidanların 2000 adedi de vatandaşlara dağıtımı yapılarak yeşil alan oluşumu hız kazandırılmıştır.

TEMA Vakfı, Şabanözü Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığımızca Gümerdiğin Göleti ile Sanı Deresi etrafı ağaçlandırma çalışması yapıldı.

İlçemiz genelinde beledimizce dikilen fidanların, mevcut ağaçların, bitkilerin budama, sulama ve bakım işleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Mezarlık Çalışmaları;

İlçe merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören Mahallelerimizde bulunanmezarlıkların bakım onarım ve temizleme çalışmaları düzenli şekilde yapılmaktadır.

Şabanözü Şehitler Mezarlığında çevre ihata duvarı, zemin kaplama ve bayrak direklerinin yenilenmesi işlerini kapsayan yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

 Diğer Çalışmalar;

Atıksu Arıtma Tesisi ;

Yenimahalle de Ankara yolu üzerinde bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma tesisinin 2019 yılında revizyon çalışmaları çerçevesinde işletme maliyetinin düşürülmesi için tesis girişi revize edilmiştir. 

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile toplanma işi devam etmektedir. Çöp toplama araçlarımızla geceleri gün aşırı alınma şeklinde düzenli olarak Belediyemiz personeli tarafından çöplerimiz alınmaktadır.

Karaören, Gümerdiğin, Gürpınar mahallerimizin çöpleri haftalık iki gün olarak alınmaktadır. Karaören göletinin kış aylarında haftada bir gün yaz aylarında haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi;

İlçemizdeki sahipsiz sokak hayvanları iyileştirmek daha sonra kısırlaştırmak ve sağlıklı olarak tekrar doğaya salmak amacıyla Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmete devam edilmiştir.

            Yıl içerisinde merkezin eksiklikleri giderilerek tel örgülerine ilaveler yapılmıştır. 

            Gürpnar yolu üzerinde Belediyemize ait merkezde belediyemiz görevlilerince ilçede başıboş dolaşan hayvanlar toplanılmakta ve gerekli bakım ve kısırlaştırma işlemleri yapılarak tekrar doğal ortamlarına salınmaktadır. Fabrikalar ve büyük kuruluşlardan yemek/yiyecekler alınarak beslenmeleri belediyemizce sağlanmaktadır. Bu konuda ilgili dernekler ve hayvan severlerle koordine sağlanarak çalışmalar yapılmaktadır.

Kombine Sathi Kaplama Aracı;

Belediyemizce kendi asfaltımızı yapabildiğimiz Kombine Sathi Kaplama aracımızla  Belediyemiz imkanları ile asfalt dökme çalışmalarına devam edilmiş ve  2019 yılı içiresinde;

Gümerdiğin mahallesinde, Yenimahalle Melih Gökçek caddesi Gümerdiğin mahalle dönüşünden başlayıp, Abdullah Mülazımoğlu caddesinden devam ederek Ankara yolu çıkışına kadar  yaklaşık 32,000 m²,

Karaören Mahallesinde, merkezden Karaören göletine kadar olan yolda kadar  2,500 m², olmak üzere toplamda 34.500 m²’lik yol sathi asfalt çalışması yapılmıştır.

KSS. Altyapı Çalışmaları;

Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde, İlçemizin gelişip büyümesine paralel olarak ihtiyaç haline gelen ve faaliyete geçen Şabanözü Küçük Sanayi Sitesinde Belediyemizce geçen yıllarda yapılan altyapı (kanalizasyon, içmesuyu, yağmur oluğu, kilitli parke taş, kaldırım, peyzaj vb.) çalışmalarına ilave olarak devam edilmiş ve yıl içerisinde 70m Kanalizasyon hattı, 70m. İçmesu hattı ve 40m. yağmur su hattı yapılmıştır. Ayrıca Çevre düzeni temizliği kapsamında hafriyat alınmıştır.

Küçük sanayi sitesinin ihtiyaçları gidermek için Belediyemiz imkanları ölçüsünde çalışmalarımız devam etmektedir.

Belediyemizin Amblemi Değişikliği;

Belediyemizin kurumsal temsil ve iletişim çalışmalarında kullandığı amblemi, ilçemizin ve Belediyemizin yeni vitrinini, gelişimini ve değişimini temsil eden günümüz teknolojik ve görsel iletişimdeki gelişmeler doğrultusunda modern ve şık olarak yeniden tasarlandı.

            Belediye Meclisimizin 14/06/2019 tarih ve 32 sayılı kararı ile değişen Belediyemizin yeni amblemi, Şabanözü’nün paydalarını oluşturan 3 ana unsurdan oluşmakta; bölgede yükselen bir değer olan sanayiyi temsilen sarı dişli çark ve fabrika bacaları, bereketli topraklarıyla üreten, büyüyen tarımı simgeleyen yeşil başaklar ve Şabanözü’nün kültür miraslarından olan, geleneksel güreş müsabakaları ve festivali simgeleyen güreşen pehlivanlar ile üzerinde güneş, ilçemizin ortasından geçen Sanı Deresi, tarih ve belediyemizin adı bulunmaktadır.

Kavak Ağaçları ve Yollardaki Ağaçlar Kesilmesi;

  Şabanözü merkez ve tüm mahallelerinde yollara mani olan, trafik açısından sıkıntı yaratan, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçların temizlenmesi, budanması ve gerekir ise kesilmesi, ayrıca kavak ağaçlarından oluşan polenlerden dolayı astım, astım nöbetleri ve alerjik hastalıklarda artış görüldüğü için insan sağlığını tehlikeye soktuğu ve çevre kirliliği, alt ve üst yapıya büyük çaplı ekonomik zarar verdiği için Şabanözü merkez ve tüm mahallelerindeki yerleşim yerlerindeki kavak ağaçlarının kesilmesi için, Meclisimizce 06.09.2019 tarih ve 55 sayılı karar alınmıştır.

İçme Su Depoları ve Klorlama Cihazları;

İlçemize Güldürcek barajından gelen suyun dağıtımının yapıldığı ilçe merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallerindeki depolara ihtiyaca göre 6 adet Otomatik Klor Dozlama Cihazı ile klorlanmakta ve ilçemiz genelinde bu içme suyu kullanılmaktadır.  

Şabanözü merkez depoları dahil tüm depolarda kontrol, bakım ve yenileme çalışmaları yıl boyunca devam etmiştir.

Kayaaltı Kavşak Çalışmaları;

Kayaaltı mevkiinde bulunan Evliya tepesinden akan şelalenin ışıklandırma ve dairesel havuzun yenileme ve ışıklandırma   çalışmaları yapıldı.  

             İlçemiz Ankara-Çankırı girişinin birleştiği Kayaaltı mevkiinde bulunan dairesel havuzun zemin iyileştirme çalışmaları yapılarak sızdırmaz hale getirildi. Dışı andezit kaplama yapıldı. Işıklandırma sistemi konuldu. Etrafına çim döşendi ve güvenlik amacıyla çitle çevrildi. Evliya tepesinden akan şelalenin de ışıklandırma çalışmaları yapılarak ilçemiz girişi güzel bir görüntüye kavuşmuş oldu.

Sanı Deresi Yollarının Işıklandırılması;

Etrafında parkların bulunduğu, vatandaşlarımızın dinlendiği, yürüyüş ve spor yaptığı, ilçemizin cazibe merkezi olan Sanı Deresi kenarında bulunan aydınlatma direklerine, lale şekli üzerine yıldız desenli led lamba döşendi.

İlçemizi daha güzel ve modern bir görüntüye kavuşturmak amacıyla yapılan ışıklandırma sayesinde, hemşerilerimizin, çocuklarımızın aileleri ile birlikte huzur içerisinde geceleri de vakit geçirebilecekleri nezih alanlar oluşturulmuştur.

Apartmanlarda Dış Cephe Işıklandırılması;

         İlçemizin estetik açıdan daha güzel bir görüntüye kavuşturmak ve modern bir görünüm kazanması amacıyla ilçemizde bulunan 5 kat ve üzeri apartmanların yola bakan cephelerinin ışıklandırılması için Meclisimizce 02.08.2019 tarih ve 46 sayılı karar alınmıştır.

Vatandaşlarımızın duyarlı davranışları ile yapılan uygulamalarda geceleri ilçemiz için güzel görünüm oluşmuştur.

Karla Mücadele:

Kış aylarında yaşanan kar yağışı nedeniyle, yolların tuzlanması, buzlanma ve kardan yolda kalan araçların kurtarılması, kapanan yolların açılması çalışmaları yapılmıştır.

Ana Kanalizasyon Hatları Temizliği;

            İlçe merkezinde bulunan ana kanalizasyon hatları sürekli tıkanmakta, işgücü ve zaman kayına sebebiyet vermekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmakta idi.

            Sorunun çözümü için Kombine kanal temizleme aracı kiralanarak ilçemiz ana kanalizasyon hatları temizlenmiştir. Böylece sık sık oluşan tıkanmalar engellenmiştir.

Metruk Binaların Yıkılması;

            İlçemizde yer alan, görüntü ve çevre kirliliği arz eden, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, can güvenliğini tehdit eden, suç işlemek maksatlı kullanılabilecek metruk (terk edilmiş, kullanılmayan) binalar tespit edilerek, Sağlık, Mahmudiye ve  Cumhuriyet mahallelerinde Belediyemizce yıkımları yapılmıştır.

Çarşı İçi Yol Düzenlemesi;

            Çarşı merkezinden Ahmet Erdem caddesinde cami önündeki ana yol, dubalarla gidiş-dönüş olarak bölünmüş, araçların park ederek yolu kapatmalarının önüne geçilmiştir. Aynı bölgede kaldırımlar yenilenerek yol daha kullanışlı ve emniyetli hale getirilmiştir. 

TOKİ Konutları;

Yeni Mahalle Taştepe mevkiinde  Güneş Evleri bitişiğinde (Deprem Evleri ) 1312 ada 1 parselde 28.171,71 mlik alanda Toki konutları yapılacaktır.

Belediyemiz girişimleri sonucu Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yer tahsisi yapılan Toki konutları alanı ” Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi kapsamına alınmıştır.

 2+1 ve 3+1 sosyal konut ile ticaret ve dini tesis alanlarını kapsayan projede başvuru süreci tamamlanmış olup, süreç devam etmektedir.

Hizmet Binası Girişi Düzenlemesi;

Belediyemiz hizmet binası zemin katta bina girişine, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve Çankırı’lı Demokrasi Şehitlerinin resimlerinin de bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri köşesi yapıldı.

OSB. Menfez Yapımı;

Organize Sanayi Bölgesi içerisinden gelen ve Orta caddesinden geçen derenin geçişi yıllardır taşkınlara sebep vermekte ve fabrikaları sel suyu basmakta idi. Belediyemiz ve Karayolları ekiplerince söz konusu dere geçişine menfez yapılmıştır. Belediyemizce menfez giriş çıkış bağlantıları, kazıları, çevre betonları dahil tüm işçiliği yapılarak sanayi bölgesinin önemli bir sorunu çözülmüştür.

İşyeri Yapımı;

Cumhuriyet Mahallesi çarşı içesinde köprü başındaki 355 ada 24 parselde eskiden umumi tuvalet olarak kullanılan mülkiyeti belediyemize ait olan arsa üzerine belediyemizce projelendirilip inşaatı tamamlanan toplamda 80 m2 alana sahip 2 katlı ofis ve işyeri yapılmıştır.

17.12.2019 tarih ve 111 sayılı Encümen kararı ile  03.01.2020 tarihinde Açık artırma suretiyle yapılan ihalede söz konusu işyeri 706.000,00 TL.’ye satılmıştır.

Köprü Yapımı;

            Sanayi bölgesi arka tarafından geçen Buzlupınar ve Bayramyeri mevkkiinden devam eden Karaören çayı üzerine 2 adet köprü yapıldı.

            Sanayi bölgesi arkasında Buzlupınar mevkiinde arazi geçişini sağlayan bölgeye ve Bayramyeri mevkiinde Ankara yoluna çıkış sağlayan arazi yolunda  5,00m. genişliğinde dere geçişlerini sağlamak amacıyla iki adet köprü yapılarak hizmete sunulmuştur.

Bisiklet Yolu;

Sağlık Mahallesinde okulların bulunduğu  Asya Sokakta düzenlemeler yapıldı. Trafiği tek yön olarak belirlenen yolda 600 metre uzunluğunda yol düzenleme işi kapsamında; 600 m. Kilitli parke taş kaldırım yürüyüş yolu, 600 m. renkli Küp taş bisiklet yolu, 1800 m. Yol bordürü ve limonluk bordürü işi yapılmıştır.

            Yürüyüş yolu, Bisiklet yolu ve tek yön araç yolu olarak belediyemiz imkanları ile düzenlenen yolda, çocuklarımızın daha güvenli yürüyebilecekleri ve bisiklete binebilecekleri alan oluşturulmuştur.

Sulama Argı Yapımı; 

İlçemizde sulu tarımın yapıldığı Pepeler mevkiinde uzun yıllardır atıl durumda olan bölgede yaklaşık 500m. uzunluğunda bazı bölümleri kanal şeklinde bazı bölümleri korge boru ile kapalı şekilde sulama argı yapılmıştır.

Bu sayede tarımla uğraşan sebze-meyve üreticisi vatandaşlarımızın büyük bir sıkıntısı giderilmiş olup ilçe tarımına ve ekonomisine katkı sağlanmıştır.    

Umumi Tuvalet Yapımı;

Çarşı içi Sahil Sokak;

Çarşı içerisindeki esnaflarımızın ve halkımızın kullanabilmesi için Cumhuriyet mahallesi Sahil sokakta Sanı deresi kenarındaki dizi dükkanlar ortasında boş olan 40 mlik arsaya belediyemiz imkanları ile bay-bayan bölümleri olan umumi tuvalet yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi Asya Sokak Cevizli Park;

Sağlık Mahallesi Asya sokaktaki Cevizli Parka çocuklarımızın ve halkımızın kullanabilmesi için belediyemiz imkanları ile bay-bayan bölümleri olan umumi tuvalet yapılarak hizmete sunulmuştur.

Hayvan Pazarı Yapımı;

Gürpınar yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi 126 ada 5 parsele yaklaşık 1000 m2’lik alanda zemin düzeltmeleri yapılarak 10 padoklu hayvan pazarı yapılmıştır.

Posta Pulları;

İlçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Belediyemizce şehir içi ve şehir dışı posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış Şabanözü Belediyesi logolu posta pulları PTT Çankırı Başmüdürlüğünce bastırılmıştır.

Nüfus; 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, ilçemizde çalışan ve yaşayan ancak ilçe nüfusuna kayıtlı olmayanların kayıt olmaları için Belediyemizce ilçe içinde ve dışında çalışmalar yapılmış, nüfusumuz 2019 yılı sonu itibariyle 8643 olarak açıklanmıştır.

Servis Araçlarına Güzergah Belgeleri;

İlçemizde faaliyet gösteren Servis şoförlerine, Belediye Kanunu ve Şabanözü Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi – Dolmuş-Minibüs Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği gereği ilçemiz sınırları içinde fabrika, öğrenci ve köylere yolcu taşıyan servis araçları ve taksilerin daha iyi bir hizmet verilmesi için hazırlanan servis araç güzergah belgesi ve  taksiciler için çalışma ruhsat vizesi her yıl olduğu toplu olarak araç sahiplerine verilmiştir.

Cenaze İşleri;

İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze ve defin işleri belediyemizce yapılmaktadır. Bu kapsamda cenaze evlerine belediyemize ait taziye çadırı kurularak masa-sandalyeleri götürülüp, ikram için çay-poğaça belediyemizce karşılanmakta ve hizmeti personellerince yapılmaktadır.

Ayrıca cenazenin mezarlığa defin için  gerekli araç gereç ve malzemeleri de belediyemizce karşılanmakta vatandaşlarımızın bu acılı günlerinde yanlarında olunmakta acıları paylaşılmaktadır.

Yağmur Duası;

Şabanözü Belediyesince ilçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen Paşasultan Türbesi Ziyareti ve Yağmur duası 2019 yılında iki kez düzenlenmiş, ilki  08 Mayıs 2019 Cumartesi günü, ikincisi 09 Kasım 2019 Cumartesi günü  yapılmıştır.

Belediyemizce Türbe yollarının genişletilmesi, düzeltilmesi, alanın düzeltilmesi, alana Belediyemiz çadırının kurulması, seyyar tuvaletler, jenaratör, içmesu tankı götürülmüş, çevre düzenlenmesini kapsayan geniş çaplı bir çalışma yapılmış, ziyaret günleri Belediye personelince kesilen kurban ve sonrası hazırlanan geleneksel pilav-kavurma halka dağıtılmıştır.

Şabanözü Belediye Spor Kulübü ve Faaliyetleri;                                                                     

2019 yılında, Şabanözü Belediye Spor kulübü aktif olarak Futbolda; Minikler –  U13 – U14 ve Çankırı Amatör Kümede faaliyet göstermiştir.

Spor kulübümüz antrenörü eşliğinde ilçemiz gençlerine bu kategorilerde antrenmanları yaptırılmakta olup Belediyemiz araçları ile ulaşımları sağlanmaktadır.

Futbol Takımlarımız Minikler –  U13 – U14 ve Çankırı Amatör Kümede maçlara katılmıştır. Takımlarımız  iç saha maçlarını sentetik çim zeminli “Şabanözü Belediyesi M. Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamış, deplasman maçlarına da  belediyemiz otobüsleri ile gidilmiştir.

Büyükler kategorisinde Çankırı Amatör kümede takımımız maçlara katılmıştır.

         Çankırı Amatör ligi U-13 kategorisinde mücadele eden takımımız finalde Çankırı Gençlik Sporu 2-1’lik skorla yenerek, başarılı sezonu şampiyonlukla taçlandırıp Çankırı Amatör U-13 ligi İl birincisi olmuştur.

          Çankırı Amatör ligi U-14 kategorisinde mücadele eden takımımız da başarılı sezonun sonunda Çankırı Amatör U-14 ligi İl üçüncüsü olmuştur.

Festival;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan yağlı güreş ve festival geleneğimizi devam ettirmek, ata sporumuzun yaşamasını sağlamak amacıyla Şabanözü Belediyesince yapılan ancak altı yıldır farklı sebeplerden dolayı  ara verilen Geleneksel Kültür-Sanat ve Güreş Festivalimizin  43.sü  29 Haziran 2019 tarihinde halkın geniş çaplı katılımı ile görkemli bir şekilde kutlandı.

Cuma günü Çarşı Camiinde İlçemize Hizmet Edenlerin Ruhlarına Mevlid-i Şerif Okunması ile başlayıp, devamında Atatürk anıtına çelenk koyma, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile  başlayan Festival programımız iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Festivalimizin yağlı güreş bölümleri gündüz Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin İlçe Stadında,  müzik-eğlence bölümü akşam çarşı meydanında 29 haziran 2019 Cumartesi günü yapılmıştır. 

Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin İlçe Stadında yağlı güreşlere, Çankırı Milletvekili Salim ÇİVİTCİOĞLU, Şabanözü Kaymakamı Ferhat ALTAY ve Belediye Başkanı Faik ÖZCAN başta olmak üzere, İl ve İlçe İdare Amirleri, Belediye Başkanları, Siyasi parti temsilcileri, İş insanları ve yaklaşık 5.000’i aşkın izleyicinin ve 300’e yakın güreşçinin katıldığı yağlı güreşlerde, gün boyu Cazgırlığı Tokur Mehmet ve İsa KALE yaptı.

Başpehlivanlar Şaban YILMAZ – Fatih ATLI – Osman AYNUR – Hamza KÖSEOĞLU – Ünal KARAMAN – Süleyman AYKIRI – Ahmet KAVAKÇI – İsmail KOÇ – Osman ÖZGÜN – Nadir TAKI – Murat GENÇTÜRK dahil çok sayıda Başpehlivanın katıldığı Kırkpınar öncesi en büyük güreşlerde Baş Pehlivanlığı, finalde İsmail KOÇ’u yenen  Ünal KARAMAN kazandı.

2019 yılı Ağalığını Muhammed Ali NALBANT’ın yaptığı, 2020 yılında 44.sü düzenlenecek Güreşlerimizin ağalığını Çankırı’lı iş insanı Alpay ÜNAL 55.000,00.TL’ye  almıştır. .

 Yağlı güreşler sonrası akşam çarşı meydanında devam eden festivalimizin Müzik-Eğlence programı bölümüne, Beyaz TV Belma Belen’le Geziyoruz programının sunucusu Belma BELEN’in sunumlarıyla, çevre il ve ilçelerden yaklaşık 10.000’i aşkın izleyicinin katılımlarıyla, Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin gösterileriyle başlayan programın devamında, Doktor Faruk, Duygu KUTLU ve Yusuf GÜNEY verdikleri konserler ile izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattılar. Eğlence ve coşkunun gece boyu devam ettiği sporu, müziği ve eğlenceye birleştiren festivalimiz havai fişek gösterileri ile son buldu.

 İlçe halkı başta olmak üzere köylerden ve çevre il ve ilçelerden gelen hemşehrilerimizin gün boyunca güreşe, müziğe ve eğlenceye doyduğu, festivalimiz sorunsuz olarak sona ermiştir..  

Şabanözü Beyaz TV’de ;

Şabanözü’nün tanıtımı amacıyla, 29 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen Şabanözü 43. Geleneksel Kültür – Sanat ve Güreş Festivalimizin görüntüleri, ilçenin genel olarak görünümüne yönelik çekimler ile Belediye Başkanımız Faik ÖZCAN ile yapılan röportaj, 07 Temmuz 2019 Pazar günü Saat: 14.00’de Beyaz TV kanalında “Belma Belen’le Geziyoruz” adlı programında yayınlanarak ilçemizin tanıtımı yapılmıştır.

Ramazan Ayı Etkinlikleri;

İftar Yemeği;

            İlçemizde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Müftülük öncülüğünde Paşasultan Külliyesinde gelenekselleşen ve her gün bir kurum veya hayırsever tarafından verilen Ramazan Ayı İftar yemekleri kapsamında 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü Belediyemizce iftar yemeği verildi.

İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı başta olmak üzere Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Daire Amirleri, Mahalle Muhtarları, Belediye personeli ve vatandaşlarımız katılımsılardır.

İmsakiye Dağıtımı;

            Ramazan ayı münabetiyle belediyemizce imsakiye bastırılarak halkımıza, esnaflarımıza dağıtılmıştır.

Ramazan Şenlikleri;

Belediyemizce Ramazan ayı münasebetiyle 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü düzenlenen Ramazan Şenliği coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

İftar sonrası ilçemiz çarşı meydanında Hacivat ve Karagöz gösterileri ile başlayan şenliğimiz, Semazenlerin Sema Gösterisi, Gölge Oyunu ve Orta Oyunu ile devam etti.

Daha sonra Kültür Bakanlığı Sanatçısı Mustafa ÖZCAN’ın sesiyle katılımcılar unutulmaz dakikalar yaşadı.

Şenlik boyunca Belediyemizce çocuklar için ücretsiz yüz boyama etkinliği ile pamuk şekeri dağıtıldı. Ayrıcı Belediyemizce kurulan çadırlarda vatandaşlarımız için de helva ve çay ikramı yapıldı.

Son olarak Meddah gösterisi ile katılımcıların ve özellikle çocukların eğlenceli ve hoşça bir vakit geçirdiği Ramazan Şenliğimizin ilki sona erdi. 

İlki 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen  Ramazan Şenliğimizin ikincisi 03 Haziran 2019 Pazartesi günü ilçemiz çarşı meydanında ilki gibi aynı coşku ile gerçekleştirildi.

Hacivat ve Karagöz gösterileri ile başlayan şenliğimiz, Semazenlerin Sema Gösterisi, Gölge Oyunu ve Orta Oyunu ile devam etti. Animasyon ekibi tarafından çocuklarla birlikte gerçekleştirilen balon şişirmece, evet-hayır, yüz boyama, heykel ve dans yarışmaları ile devam etti. Son olarak İlahi Sanatçısı Hasan DURSUN’un tasavvuf Musikisi  konseri ile sona erdi. 

Şenlik boyunca Belediyemizce çocuklar için pamuk şeker, kağıt helva, elma şekeri ve halka şeker dağıtıldı. Ayrıcı Belediyemizce kurulan çadırlarda vatandaşlarımız için de Osmanlı Şerbeti ve çay ikramı yapıldı.

Son olarak Meddah gösterisi ile katılımcıların ve özellikle çocukların eğlenceli ve hoşça bir vakit geçirdiği Ramazan Şenliğimiz sona erdi.

Bayramlaşma;

Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma törenleri 2019 yılında da yapılmıştır.

Ramazan Bayramı bayramlaşması 04 Haziran 2019 Salı günü, Kurban Bayramı bayramlaşması 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü Çarşı içerisindeki Çay Parkında yapıldı.

Kamu kurum kuruluşları temsilcileri, siyasiler, STK temsilcileri ve halkımızın her kesiminden geniş çaplı katılımlarla gerçekleşen ve yaşatılmaya çalışılan bu güzel kültürel mirasımız olan bayramlaşma törenleri, Belediyemizce organize edilmekte ve Kurban bayramlarında kavurma dürüm, içecekler, çay, bayram şekeri ve çikolata,  Ramazan bayramında ise çay, bayram şekeri ve çikolata gibi ikramlarda bulunularak yapılmıştır.

Eğitim – Öğretime Destek;

Okulların, eğitimcilerin ve  öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmakta, okulların açılış-kapanış dönemleri, bayramlar, önemli günler ve özel günlerde Belediye olarak başkan düzeyinde katılım sağlanmakta, çocuklarımıza  hediyeler verilerek teşvik edilmekte, araç-gereç ve malzeme desteği sağlanmakta, ilçe içi ve dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerin de ve seyahatler için araçlar tahsis edilmektedir.

İdareci, Öğretmen ve öğrencilerle sürekli iletişim kurulmakta sorunları dinlenmekte ve yardımcı olunmaktadır.

İlçemiz merkezde öğrenci servisi olmadığından belediyemiz otobüsleri ile öğrencilerimizin okullarına ulaşımları rink sistemi ile sağlanmaktır.

Bu çerçeve de 2019 yılında;

2019 – 2020 eğitim ve öğretim sezonunun yarıyıl tatiline girmesi münasebetiyle eğitim ve öğretimi desteklemek ve öğrencilerimizi teşvik etmek ve öğrencilerimizin tatilde hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Şabanözü Belediyesi olarak ilçemiz sınırları içindeki ve köy okullarımızda eğitim gören ve karnesini Belediyemize getiren tüm öğrencilerimize sinema bileti,

Okullarımıza fotoğraf çerçeveleri,

Gümerdiğin İlkokulu için, fotokopi kağıdı, tahta kalemi, toner ile 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için yaprak test,

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere  madalya, harici bellek ve voleybol topu,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere spor ayakkabıları,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde ve Belediyemizi ziyarete gelen öğrencilere dağıtılmak üzere Türk Bayrağı, balon, kalem, silgi, kalemtraş, boya vb.  hediyeler verilerek Belediyemizce, imkanlar ölçüsünde ilçemizdeki eğitim ve öğretime destek verilmektedir.

Ayrıca; Belediye Meclisimizin 15.04.2019 tarih ve 22 sayılı kararı ile, Eğitim ve Öğretimi desteklemek ve öğrenci ailelerine imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olabilmek amacıyla, ilçemizde eğitim gören ve servislerimizden faydalanan öğrencilerimizden servis ücreti alınmamasına karar verilmiştir. 

Servis:

İlçemizde Öğrencilerimizin okullara ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait üç otobüsle Sağlık – Yeni – Mahmudiye – Cumhuriyet ve Gümerdiğin Mahallelerinde rink yaparak okullara servis devam etmektedir.

 Yerel pazar olan Pazartesi günleri Yeni, Karaören ve Gümerdiğin Mahallelerimize vatandaşlarımızı taşımak amaçlı servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, futbol takımımızın deplasman maçlarına götürülmesi, okullarımızdaki öğrencilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerinde götürülmesi işleri Belediyemiz otobüsleri ile yapılmaktadır.

Güvenlik Kameraları;

Belediyemize ait toplu taşıma yapan otobüslerimize ön-arka ve araç içini görüntüleyen kamera sistemleri taktırılmıştır. Bu sayede araçlarımızın, personelimizin ve yolcularımızın  güvenliği açışından çağın gereği bir uygulama başlatılmıştır. 

Bakanlarımızın İlçemizi Ziyareti;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan 27 Aralık 2019 tarihinde belediyemizi ziyaret etti.

Sayın Bakanımızı, Çankırı Valimiz, Milletvekillerimiz, Çankırı ili yöneticileri, çevre   ilçelerin yöneticileri, ilçemiz yöneticileri ve halkımızın yoğun ilgisi ile geniş çaplı katılımla Belediyemiz girişinde karşıladık ve kendisine Şabanözü-Çubuk bölünmüş yol talebimizi bir kez daha ilettik. Halkımıza hitaben yaptığı konuşma ardından Bakanımızı ve heyetini  Belediyemizde İlçemizin yöresel lezzetlerinden ikram ederek ağırladık, hem ilçemizi tanıttık, hem de taleplerimizi ilettik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa VARANK 25 Eylül 2019 tarihinde  Şabanözü organize sanayi bölgesini ziyaret ederek fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Şabanözü OSB.deki en büyük iki fabrikamız olan Ernamaş A.Ş. ve Gelal Çorap fabrikalarında incelemeler yapan Bakanımıza, organize sanayi bölgesinin genişletilmesi başta olmak üzere sanayicilerimizin  ve ilçemizin ihtiyaçları iletildi.

Bakanlık, Bürokrat ve STK. Ziyaretleri;

Göreve geldiğimizden bu zamana kadar geçen kısa sürede her fırsatta Ankara’ya ziyaretlerde bulunulmuş ve Ulaşım-Çevre-Eğitim-Spor-Sanat-Kültür-Güvenlik-Sanayi gibi ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren tüm konularda girişimlerde bulunulmuştur.

            Ziyaretlerimiz geneli Belediye Başkanı olarak şahsım ve heyetlerle birlikte Bakan düzeyinde gerçekleşmiş olup, ilçemizin sorunları hakkında dosyalar, projeler sunulmuş, bilgilendirme yapılmış ve destekleri talep edilmiştir. Bunların takibi yapılmakta olup,  bundan sonraki süreçte de aynı şekilde  istek ve taleplerimiz iletilmeye devam edilecektir.

            Bakan ziyaretleri yanı sıra  Bakanlıklar, Bürokratlar, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere ilçemizi, Belediyemizi ve halkımızı ilgilendiren konularda ziyaretler yapılarak ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümü için çalışmalar sürdürülmektedir.  

Kardeş Belediyeler;

Çubuk Belediyesi ile Kardeş Şehir Olunması;

Belediyemizce  Çubuk Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalandı.16 Aralık 2019 Pazartesi günü Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Şabanözü Kaymakamı Ferhat Altay, Çubuk Belediye Başkanı Baki DEMİRBAŞ, Şabanözü Belediye Başkanı Faik ÖZCAN, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile Çubuk ve Şabanözü belediyesi personelleri katıldı.

Komşu olan iki ilçenin ticari faaliyetleri başta olmak üzere kültürel, sanatsal, sosyal her alanda işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek üzere Çubuk Belediye Başkanı Baki DEMİRBAŞ ile Şabanözü Belediye Başkanı Faik ÖZCAN tarafından kardeş şehir protokolü karşılıklı imza altına alındı.

Diğer Kardeş Belediyeler;

Belediyemizin Kardeş Belediyesi olan Bursa Yıldırım Belediyesine Eylül ayında Ankara Keçiören Belediyesine Eylül ve Kasım ayrında ziyaret bulunulmuştur.

Keçiören Belediye Başkanı Sn. Turgut ALTINOK ve Yıldırım Belediye Başkanı Sn.  Oktay YILMAZ ile makamlarında istişarelerde bulunulmuş,  Kardeş şehirler arasında var olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi için talep ve görüşlerimiz iletilmiştir. 

Belediye Emekçilerine Bayram ve Yeni Yıl Hediyeleri;

            Meclis üyelerimizin ve  personelimizin dini bayramları ve yeni yılları kutlanarak hediyeler verildi.

            04 Haziran 2019 tarihinde ki Ramazan Bayramı ve 11 Ağustos 2019 tarihindeki Kurban Bayramları öncelerinde Fen İşleri Garaj binasında Fen İşleri personeline, Çalışma odalarında İdari personele ve Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Meclis Toplantılarında Meclis üyelerine Belediye Başkanı Faik ÖZCAN tarafından hediyeler verilerek çalışma arkadaşlarımızın bayramları kutlanmıştır.

2020 yılı yeni çalışma dönemi nedeniyle, Fen İşleri Garaj binasında Fen İşleri personeline, Çalışma odalarında İdari personele ve Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısının devamında Meclis üyelerine Belediye Başkanı Faik ÖZCAN Yeni yıllarını kutlayarak içerisinde değişik hediyeler bulunan çantalar takdim etti.

Emekli olan Personele Veda Etkinlikleri;

Belediyemiz emektarlarından 35 yıldır belediyemize hizmet eden Tahsildar kadrosunda çalışan ve Evlendirme Memuru olarak görev yapan Ahmet ERKEN’e 18 Eylül 2019 tarihinde, Meclis üyelerimizin ve personelimizin katılımlarıyla veda yemeği düzenlenmiş ve belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, emektarımıza plaket ve hediyeler takdim edilmiş arkadaşımız bu özel gününde onurlandırılmıştır.

Belediyemizde Sürekli işçi olarak çalışanlarımızdan Cengiz ERDOĞAN 14/10/2019 tarihinde Emekliye ayrılmış, ancak sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı için veda yemeği etkinliği düzenlenememiş, kendisi evinde Başkan ve personelimizce ziyaret edilerek belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür edilip, emektarımıza plaket ve hediyeler takdim edilerek onurlandırılmıştır.  

Eğitim Semineri;

Belediyemiz Fen İşleri garaj çalışanlarından 16 arkadaşımızın  2019 yılı Kasım ayında Antalya/Kemer’de düzenlenen Eğitim Seminerine katılımı sağlanmıştır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma Mevzuatı, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı konularını içeren Eğitim seminerine katılan çalışanlarımız hem bilgilendirilmiş, hem de moral bulmaları sağlanarak daha verimli olmaları amaçlanmıştır.

Kapalı Pazar Yeri Yapımı;

İlçemizde yerel pazarı çarşı meydanında açık alanda kurulmakta esnafımız ve vatandaşlarımız olumsuz  hava şartlarından etkilenmekte ve sıkıntı çekmekte idiler. Sorunun çözümü  için Cumhuriyet mahallesi  Terminal sokakta Belediyemiz imkanları ile Kapalı Pazar Yeri yapılmıştır.

Zemini yüzey sertleştirici tesviyeli renkli beton,  84x24m. ebatında, 8.30 m. yüksekliğinde,  çelik konstrüksiyon çatı gövdesi ve sandviç panel ile kaplamalı çatısı yapılan  2050 m2  kapalı alandan oluşan ve belediyemizce,  İçmesu, kanalizasyon, yağmur indirmeleri ve  tahliye hattını kapsayan altyapı hizmetleri yapılan Kapalı Pazar Yeri tamamlanmıştır. 

Ayrıca, bay/bayan tuvalet, çay ocağı, zabıta odası ve mescit yapımı devam etmektedir. Pazar yerinin çevresine  30 m. uzunluğunda 5 m. yüksekliğinde istinat duvarı yapılmış, Pazar yerinin bitişiğine yaklaşık 100 mbalık – hayvansal ürünlerin satılabileceği içerisinde temizlik amaçlı çeşmeleri bulunun açık pazar alanı tamamlanarak kapalı pazar alanına entegre edilmiştir.

Yapılan Kapalı Pazar Yeri sayesinde ilçemiz tüm halkını ilgilendiren çok önemli bir sorun giderilmiş, esnafımız ve vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda ve rahatça alış/veriş yapmalarına imkan sağlanmıştır.

Saklı Bahçe Kafe;

Belediyemizce, Sağlık Mahallesinde İ.Açıkalın sokakta bulunan Kılçadır düğün salonu bitişiğindeki imar planında park olarak belirlenmiş daha sonra Saklı Bahçe ismi verilen park alanında, peyzaj çalışmaları yapılmış, ahşap kapalı mekanı, çay bahçesi, kafe, ve çocuk parkı olarak dizayn edilmiştir. 

Vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği, ilçemize gelen misafirlerin ağırlanabileceği, ilçemizin önemli bir eksikliği gidermek amacıyla Beledimizce yapılan Saklı Bahçe sosyal tesislerinde;

Yürüyüş yolları, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmış, 2 adet Kamelya, 35 takım masa/sandalyeli Oturma grubu, sanayi tipi mutfak, kiler tamamlanmış ve İçmesu, pis su, elektrik tesisatları gibi altyapı hizmetleri yapılarak Kafemiz yaz aylarında hizmete sunulmuştur.

Kış aylarında da hizmet verebilmesi için aynı alan içerisine 120 mkapalı alanlı tamamı ahşaptan imal edilen nostaljik görünümlü otantik bir mekan olarak Ahşap Ev yapılmıştır.

Ses sistemi, ışıklandırma, ısıtma sistemi de yapılarak Hava şartlarının uygun olmadığı günlerde ve kış aylarında sosyal tesisimiz hizmet verebilir mekan haline getirilirmiştir.

Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri:

 Web Sitesi;

            www.sabanozu.bel.tr adresli, Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, hızlı ve doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla haberlerin yayınlandığı web sitemiz yayın hayatına devam etmektedir.

İlçemizi ve Belediyemizi ilgilendiren haberler, duyurular, ölenler, evlenenler gibi haber ve bilgiler sitemize düzenli olarak girilmekte, fotoğraflarla desteklenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayede Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımı yapılmakta, ilçemiz hakkında güzel bir arşiv oluşmaktadır.

Tek Nokta Kontrollü Bilgisayar Sistemi;

Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı destekli sistem ile çalışmaktadır.

Sisteme bağlı olarak paket programlar güvenli ortak kullanımla çalışılmaktadır.

Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz, programlarımız, bilgisayarlarımız ve diğer cihazlarımız sürekli güncellenmektedir.

Belediyemiz ana bilgisayarımıza ve diğer bilgisayarlarımıza olası dışarıdan sızma ve siber saldırılara karşı güvenlik duvarı ile koruma altına alınarak kapalı devre sistemi olarak çalışan bilgisayar sistemimiz, yıl boyunca da kullanılmış ve bu sayede bilgisayarlarımız ve programlarımız siber saldırılara karşı daha güvenli halde  ve yedekleme sorunu daha etken ve güncel kullanılır halde çalışmaktadır. 2019 yılında da yedekleme sistemi ile güncelleme ve iyileştirmeler yapılarak daha kontrollü ve güvenli çalışması sağlanmıştır.

Ayrıca, Belediyemiz ana bilgisayar ve sistemimizi besleyen güç kaynağının bakım ve kontrolleri yaptırılarak kullanılmaktadır.  

E-Belediye sistemi;

Belediye hizmetlerinin daha çağdaş ve hızlı verilmesi amacıyla Belediyemizce 2015 Ocak ayı itibariyle hizmet vermeye başlanılan E-Belediye sistemi hizmete devam etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin resmi web sitesi olan www.sabanozu.bel.tr adresine girerek 7 gün 24 saat belediyemize gelmeden internet ortamında Su, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), Emlak Vergisi vb. belediyemize olan borçlarını sorgulayarak kredi kartları ile ödeme yapabilmektedirler.  

Led’li Grafik Ekran;

Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, daha hızlı ve daha doğru olarak bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve  resmi, dini ve özel günleri  halkımıza duyurmak amacıyla 24 saat hizmet sunması için ilçemizin çarşı meydanındaki Belediye çay parkı girişindeki Led’li grafik ekranlı kayan yazı panosu güncel olarak kullanılmaktadır. 

İlan Hizmetleri:

 Belediyemizce, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallemiz de dahil tek merkezden anons yapan sistemimiz ile yıl boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılarak sistem aktif olarak kullanılmıştır.

            Anons sistemimizin bakım/onarımları yıl içerisinde yapılmakta olup, 2019 yılında da ihtiyaç duyulan bölgelere iki takım ilave cihazlar kurularak halkımıza hizmet verilmektedir.

  Birlik Üyeliklerimiz;

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği;

Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

            Gürpınar, Gümerdiğin, Karaören ve ilçe merkezi dahil tüm  mahallelerimizin içmesu ihtiyacı Güldürcek Barajından karşılanmaktadır.

*Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği(ÇANÇEVBİR);

Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliğine üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB);

Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olup, toplantı, seminer ve eğitim seminerlerine katılımlar sağlanmakta ve diğer faaliyetlerinden faydalanılmaktadır.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA);

TR82 bölgesi olarak Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına  üyeliğimiz devam etmektedir.

Ajans tarafından çağrıya çıkılan 2019 yılı fizibilite desteği kapsamında verilen hibe desteği için Belediyemizce hazırlanan “Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu”  projesi 105.000,00 TL. hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Hazırlanacak rapor sonucunda Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamu yatırım programına alınması için büyük bir adım atılmış olacaktır.

*İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB);

Belediyemiz, İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) üyeliğimiz devam etmektedir.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

Resmi toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarına, ilçemizi ilgilendiren gerek ilçe içinde gerek ilçe dışında düzenlenen programların organizasyonuna yardımcı olunmakta ve etkinliklere/programlara çoğu Başkan düzeyinde olmak üzere katılım sağlanmıştır. 

* Dini bayramlarda, Ramazan ve Kurban bayramlarında belediye çay parkında belediye personeli tarafından ikramlar yapılarak halkımızla bayramlaşma törenleri yapılmakta, toplu bayramlaşma kültürümüz yaşatılmaktadır.

Kadir Gecesi ve kandil gecelerinde camilerimizde Belediyemizce personelimiz vasıtasıyla ikramlarda bulunulmaktadır.

* Milli bayramlarda belediyemizce saha düzeni, oturma malzemeleri, ses ve ışık sistemleri ile diğer ihtiyaçlar karşılanmakta ve katılım sağlanmaktadır. 

* İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze ve defin işleri belediyemizce yapılmaktadır.

* Belediyemiz Yaran Evinde ve ilçemiz genelinde yakılan ocaklara katılınmakta ve dışarıdan  davet ettiğimiz misafirlerimize ilçemiz tanıtımı yapılmaktadır.

* Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile özel günler,  yerel etkinlikler, Okullarda öğrencilerin gezi programları, STK’ların faaliyetleri gibi sosyal-kültürel, sportif etkinlikler ve hizmetlere Belediyemizce katılım ve destek sağlanmaktadır.  

Bu hizmet ve etkinlikler 2019 yılında yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

3-      Performans Sonuçları Tablosu

 ÖDENEKYAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri2.609.500,002.473.618,92
Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri550.550,00511.246,50
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri6.176.000,005.673.039,86
Faiz Giderleri190.000,00182.768,81
Cari Transferler279.000,00226.764,67
Sermaye Giderleri2.769.500,002.644.713,49
Sermaye Transferleri76.000,0075.000,00

2019 mali yılı tahmini bütçesi, 11.000.000.00 TL.olup, 2018 yılından 100.000,00 TL. devirle birlikte 11.000.000,00TL.iken, yılı içerinde ödenek yetmediği için Belediye Meclisinin 10/12/2019 tarih ve 71 sayılı kararı ile 1.600.000,00 TL.’lik  Ek Bütçe onaylanmış olup 2019 yılı için toplam bütçemiz 12.700.000,00 TL.olup;

 Gerçekleşen kesin hesaba göre gelir bütçemiz 14.124.429,47.TL ve gider bütçemiz 11.787.152,25 TL. olmuş ve;

I Genel Bilgiler C. İdareye ilişkin bilgiler bölümünde gösterildiği gibi 3 hizmet binası, 39 araç kullanılarak, Başkan, devlet memuru, sözleşmeli personel, daimi işçi ve Şirket çalışanı işçi olmak üzere yıl içerisinde 60 kişi (yıl içerisinde kısmi çalışan TYP çalışanları hariç) ile gösterilen performans sonucu bütçemizde öngörülen yatırım ve harcamalar başarı ile yürütülerek verimli bir yıl geçirilmiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2019 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

Bu denetleme sonuçlarında da görüldüğü gibi Belediyemiz de mevzuatta uygun olarak ve yapılması gereken tüm işler en ekonomik ve rantabl şekilde zamanı geciktirilmeden yerine getirilmiş ve Birimlerimizce 2019 mali yılı içinde başarılı bir performans gerçekleştirilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemizde yasaların izin verdiği ölçüde açık ve şeffaf olmaya gayret göstermekte olup, dilekçe ile bilgi isteyen vatandaşlarımıza bilgi edinme kanunu çerçevesinde gerekli bilgiler verilmektedir.

5- Diğer Hususlar

Tüm mali ve teknik imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmekte olup, nüfus artışı, fiziki yapılaşma, gelişen ve sürekli büyüyen sanayisi ile il bazında ve çevremizde modern, prestij sahibi ve model olan bir Belediye olarak gösterilmekteyiz.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

* Belediye Meclisinin her ay, Belediye Encümenimizin her hafta toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik kararların çabuk ve etkin bir şekilde alınması,

*   Kamu kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde olunması,

*  Belediye hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması

*  Bilgi birikimli ve deneyimli kadrolarla çalışılıyor olması.

*  Ödemelerin zamanında yapılması

*  Şeffaf bir yönetim sergilenerek kamu, özel sektör temsilcileri ve halkla her an görüşülmesi

*  Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi dışındaki fabrikaların olması

*  Halkın işsizlik sorununun bulunmaması

* İlçemizin sürekli gelişmesi, modern bina ve tesislerin yapılması, görünümünün güzelleşmesi

B- Zayıflıklar

* Mevzuatın çok hızlı bir şekilde değişmesi

* Üniversite bulunmaması

* Vatandaşlarımızın çevre bilincinin yetersizliği

* Belediye gelir kaynaklarının kanunla verilen görev ve yetki oranında arttırılmaması

* Hizmet alanının genişliği

C- Değerlendirme

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle, zayıf noktalarını kapatarak İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmeye gayret sarf edecektir.

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

Belediyemiz bütçesi imkânları dâhilinde ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımların etkin ve verimli kullanılması için halkın ihtiyaçlarına ve ilçemizin şartlarına uygun planlar yapılmaya devam edilmesi,

Herkesle istişare halinde, barışçıl, şeffaf,  itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunmasıdır.

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, Mart ayı içerisinde rapor hazırlanmış ve Belediye Meclisimize sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait Şabanözü Belediyesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  20 Mart 2020

                                                                                                                       Faik ÖZCAN

Şabanözü Belediye Başkanı

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                                    Şabanözü Belediye Başkanlığı     20.03.2020

                                                                                                       Faik ÖZCAN

                                                                                                         Şabanözü Belediye Başkanı                                                                                                                   

Ek-2: Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     21.02.2020

                                                                                              Mehmet YALÇIN

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                              Yazı  İşleri Müdürü                                                                                                              

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     21.02.2020

                                                                                             İsmail KOYUNCU

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                                 Zabıta Amir V.  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     21.02.2020

                                                                                                     Ali ATEŞ

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                               Fen İşleri Müdürü V.                                                                                                        

 Ek:3- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.        

                                                          Şabanözü Belediye Başkanlığı     21.02.2020

                                                                                                  Fevzi AKMAN

                                                                                                           Şabanözü Belediyesi         

                                                                                                            Muhasebe Yetkilisi

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.