ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

D U Y U R U

Aşağıda cinsi ve özellikleri yazılı ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

İhale 28.09.2021 Salı günü saat 15.00’de Belediye Hizmet Binasında Encümence yapılacaktır.

Belediyemize Ait Satışı Yapılacak Araçların ;

1- Plaka : 18 AAJ 260
Modeli : 2009
Markası : Otokar Sultan C 125 S
Cinsi : Otobüs (Tek Katlı)
Tahmini Bedel (TL) (KDV Dahil) : 70.000,00
Geçici Teminat (TL) : 2.100,00

2- Plaka : 18 DY 824
Modeli : 2000
Markası : İveco M.29.14
Cinsi : Otobüs (Tek Katlı)
Tahmini Bedel (TL) (KDV Dahil) : 30.000,00
Geçici Teminat (TL) : 900,00

3- Plaka : 18 BD 218
Modeli : 2011
Markası : Ford Connect K210S 1.8 TDCI
Cinsi : Kamyonet (Panelvan)
Tahmini Bedel (TL) (KDV Dahil) : 55.000,00
Geçici Teminat (TL) : 1.650,00

  • İhaleye Girebilme Şartları;
  • İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,

a) Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri
b) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleri
c) Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları
d) Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,
e) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,

  • İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 28.09.2021 Salı günü saat:14.00’e kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Leave a Comment