İ L A N

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Karaören Mahallesinde bulunan 1049 ada 7 nolu 780,66 m²’lik parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

 • İhale 28.09.2021 Salı günü saat:11.00’de Belediye Hizmet binasında Encümence yapılacaktır.
 • Satışı Yapılacak Arsanın; Karaören Mahallesi;
  Niteliği : Arsa
  Ada : 1049
  Parsel : 7
  Yüzölçüm : 780,66 m²
  Hisse Miktarı : Tam
  Tahmini Satış Bedeli : 125.000,00.TL.
  Geçici Teminat : 3.750,00.TL.
 • İhaleye Girebilme Şartları;
 • İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,

a) Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri
b) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleri
c) Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları
d) Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,
e) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,

 • İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 28.09.2021 Salı günü Saat 10.00’a kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir,
 • Arsalar taliplilere mesai saatleri içerisinde Belediyemizce gösterilecektir.

Leave a Comment