Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Gürpınar Mahallesinde bulunan 10 adet tam parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.- İhale 16 Mart 2021 Salı günü saat:11.00’de Belediye Hizmet binasında Encümence yapılacaktır.- Satışı Yapılacak Arsaların;Gürpınar Mahallesi; 1- Niteliği : Arsa Ada : 858 Parsel : 58 Yüzölçüm : 344,35 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 16.356,00.TL. Geçici Teminat : 491,00.TL.2- Niteliği : Arsa Ada : 858 Parsel : 59 Yüzölçüm : 556,53 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 26.435,00.TL. Geçici Teminat : 794,00.TL.3- Niteliği : Arsa Ada : 858 Parsel : 60 Yüzölçüm : 480,03 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 22.801,00.TL. Geçici Teminat : 685,00.TL.4- Niteliği : Arsa Ada : 1223 Parsel : 4 Yüzölçüm : 288,01 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 20.520,00.TL. Geçici Teminat : 616,00.TL.5- Niteliği : Arsa Ada : 1224 Parsel : 5 Yüzölçüm : 950,88 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 67.750,00.TL. Geçici Teminat : 2.033,00.TL.6- Niteliği : Arsa Ada : 1229 Parsel : 10 Yüzölçüm : 371,35 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 26.458,00.TL. Geçici Teminat : 794,00.TL.7- Niteliği : Arsa Ada : 1271 Parsel : 3 Yüzölçüm : 569,98 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 51.440,00.TL. Geçici Teminat : 1.544,00.TL.8- Niteliği : Arsa Ada : 1271 Parsel : 4 Yüzölçüm : 560,17 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 50.555,00.TL. Geçici Teminat : 1.517,00.TL.9- Niteliği : Arsa Ada : 1288 Parsel : 1 Yüzölçüm : 1.158,77 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 93.570,00.TL. Geçici Teminat : 2.808,00.TL.10- Niteliği : Arsa Ada : 1288 Parsel : 11 Yüzölçüm : 700,54 m² Hisse Miktarı : Tam Tahmini Satış Bedeli : 56.568,00.TL. Geçici Teminat : 1.698,00.TL.- İhaleye Girebilme Şartları; – İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,a) Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri b) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleric) Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmalarıd) Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,e) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,- İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 16 Mart 2021 Salı günü Saat 10.00’a kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir, – Arsalar taliplilere mesai saatleri içerisinde Belediyemizce gösterilecektir.

Leave a Comment