İktisat Müdürlüğü İstenen Belgeler

İKTİSAT MÜDÜRLÜĞÜ   SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER DIŞINDA KALANİŞYERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER * Başvuru Formu (Müracaatçı tarafından doldurulacak)* Kiracı ise Kira kontratı veya İşyeri Sahibi ise Tapu fotokopisi* TSEli yangın söndürme aleti fatura fotokopisi veya dolum fatura fotokopisi* Devir…

Evlilik İşlemleri

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR? Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.Onsekiz yaşını doldurmamış, onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan…

Çevre Temizlik Vergisi

Çevre Temizlik vergisi tüm işyerlerinden alınmaktadır. Çevre Temizlik Vergisinin mükellefi binayı fiilen kullanandır.  Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi; mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda işyerini kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.  Çevre Temizlik Vergisi; birinci taksiti Mayıs ayında, ikinci…

İş Yeri Açma

İŞYERİ AÇMAYI DÜŞÜNENLERE DUYURU ve BAZI UYARILAR SAYIN İŞSAHİBİ:             Yeni bir işyeri açmayı düşünüyorsanız:            Bir işyerini devralmayı düşünüyorsanız:            İşyerinizi başka bir adrese taşıyacaksanız;     ÖNCELİKLE BELEDİYE İKTİSAT MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUNUZ. => Çünkü, ilgili yasa ve yönetmelikler gereği işyerinize İşyeri Açma İzin…

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür bir taşınmazı olan her yurttaş, Emlak Vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi bina, arsa ve arazi vergisi olmak üzere üç kısımdan oluşur. Emlak vergisinin mükellefi bina, arsa ve arazinin sahibi, varsa…

Cenaze Ve Defin İşlemleri

Cenaze ve Defin İşlemlerinin Kapsamı Nedir? 3030 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 21. Maddesine göre mezarlık alanlarını tespit, tesis ve tahsis etme görevi ,Büyükşehir Belediyelerine aittir. Büyükşehir Belediyeleri bu amaçla; 1. İhtiyaç duyulması ve gerekli görülmesi halinde doğrudan doğruya…

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.