Hizmet Standartları Tablosu

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NOVATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1İskan / Yapı Kullanım izin Belgesi1- Nüfus Cüzdanı (Ruhsat sahibine ait)2- 13*18 Ebadında dört Cepheden 2’serAdet Fotoğraf,3- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)4- SSK’dan ilişiksiz Belgesi,5 -Sığınak Raporu6- İş bitirme Tutanağı                                                                                               7- Harç ve Ücretler8- İskân Dilekçesi9- Binaya Sıhhi Yönden Oturulabilir Sağlık Raporu15 Gün
2Yapı / İnşaat Ruhsatı1- Dilekçe2- Mimari Proje (4 Takım)3- Elektrik Projesi (4 Takım)4- Statik Proje (4 Takım)5- Mekanik Proje (4 Takım)6- Aplikasyon Krokisi7- Tapu Fotokopisi8- Harç Makbuzu9- Fenni Mesullere Ait Belgeler (Diploma-Nüfus Cüzdanı-Vergi Levhası-Oda Kayıt Belgesi v.s.)10- Fenni Mesullerden Sorumluluk Taahhütnameleri11- Fenni Mesullerden ayrı ayrı TUS Belgeleri15 Gün
3Çap1-Aplikasyon Krokisi,2- Tapu Fotokopisi,3- Harç Makbuzu1 Gün
4Kuşat Ruhsat işleri1- Kimlik Fotokopisi,2- ÇTV Kaydı,3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,4-  Fotoğraf (2 Adet)5- Ustalık Belgesi,6- Kira Kontratı Fotokopisi,7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi11- İtfaiye Raporu,12- Belediyemizden Borcu yoktur yazısı.13- Emniyet ve Asayiş Raporu1 Gün
5Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)1- Dilekçe2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği3- İkametgah İlmühaberi1 Ay
6Nikâh işlemleri1- Nüfus Cüzdanı,2- Nüfus Kayıt Örneği,3- Evlenme Beyannamesi,4- Fotoğraf (6 adet)5- Sağlık Raporu,6- İzin Belgesi.1 Gün
7İhale işlemleri1- İhale Dokümanında İstenilen Belgeler İhaleye göre değişken
8Giderlerin ödenmesi1- Fatura Aslı2- Banka Hesap Numarası1 Gün
9Abonelik İşlemleri1- Nüfus Cüzdanı2- İkametgah İlmühaberi3- Kontrat (Kiracı İse)4- Tapu ( Eski Bina)5- Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yeni bina) 1 Gün
10Emlak İşleri1- Nüfus Cüzdanı2- Tapu1 Gün
11Ölçü ve ayar işleri1- Beyanname1 Gün
     

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri:                                                                İkinci Müracaat Yeri:

İsim            : Şabanözü Belediye Başkanlığı                  İsim: Şabanözü Belediye Başkanlığı 

Unvan        :                                                                        Unvan: 

Adres         : Şabanözü/ÇANKIRI                                    Adres : Şabanözü / ÇANKIRI  

Tel             : 0 376 518 1050 – 1007                               Tel : 0 376 518 1050 – 1007

Faks           : 0 376 518 1876                                          Faks: 0 376 518 1876

E-Posta    :sabbeled@hotmail.com                               E-Posta: sabbeled@hotmail.com

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.