İktisat Müdürlüğü İstenen Belgeler

İKTİSAT MÜDÜRLÜĞÜ

  SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER DIŞINDA KALAN
İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER


* Başvuru Formu (Müracaatçı tarafından doldurulacak)
* Kiracı ise Kira kontratı veya İşyeri Sahibi ise Tapu fotokopisi
* TSEli yangın söndürme aleti fatura fotokopisi veya dolum fatura fotokopisi
* Devir ise eski belgenin aslı
* İki yarım kapaklı dosya, üç fotoğraf ve 250.000 TL damga pulu
* Şirket ise Şirket Anasözleşme Fotokopisi
* Yapı kullanma izin Belgesi veya 1957 den önce yapılmış binalar için İl Özel idare kaydı

DİKKAT İŞYERİ AÇMA BAŞVURU KARTINIZI KAYBETMEYİNİZ.

1- Başvurudan sonra bir ay içinde sonuçlandırılmayan evraklar yürürlükten kaldırılır.
2- Dosyanın yeniden düzenlenmesi halinde harçlar iki misli olarak tahakkuk ettirilir.

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN
İSTENEN BELGELER

* Başvuru formu(Müracaatçı tarafından doldurulacak)
* Kiracı ise Kira kontratı veya İşyeri sahibi iseTapu fotokopisi,
* Yangın emniyet raporu yada yeterli yangın söndürme aleti veya dolum fatura fotokopisi,
* Yapı kullanma izin belgesi veya 1957 den önce yapılmış binalar için İl Özel idare kaydı
* Ustalık Belgesi
* Devir ise eski ruhsatın aslı
* Gerekirse kat maliklerinden muafakatname
* Üç Fotoğraf veya İşsahibi şirket ise Şirket anasözleşme fotokopisi
* İki yarım kapaklı dosya

DİKKAT İŞLEMLER BİTİNCEYE KADAR BAŞVURU KARTINIZI KAYBETMEYİNİZ.

* Yukarıdaki belgelerin dışında belgeler (Ruhsat komisyonunca gerek duyulduğunda)istenebilir.
* Ruhsat komisyonu işyerini incelemeye gittiğinde işyeri kapalı ise dosya işleme 5 YTL ücret ödendikten sonra alınır.
* Ruhsat komisyonu işyerinden yaptığı incelemede eksikler tesbit ederse iş sahibinden 5 YTL noksan muayene ücreti alındıktan sonra dosya tekrar işleme konur.
* Ruhsat komisyonunun işyerini son incelediği tarihden itibaren aksi bildirilmemişse bir ay içinde işlemlerini takip edip sonuçlandırılmayan iş sahiplerinin müracaatları iptal edilir. Yeniden dosya düzenlenmesi veya dosyanın tekrar işleme alınması halinde harçlar iki misli olarak tahakkuk ettirilir.
* Gayri sıhhi işyerlerinde:
a ) 8 HP den az motor gücü varsa işyeri sahibince onaylı motor döküm beyanı düzenlenecektir.
b ) 8 HP den fazla motor gücü varsa, makina, elektrik tesisat yerleşim projesi yaptırılacaktır.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Duyuru!

Üniversitemiz senatosunun 27.07.2022 tarih ve 6857079/13-1 sayılı kararı ile; Üniversitemiz Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Çevre Sağlığı ve Laborant ve Veteriner Sağlık programlarına 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimizin egitimlerine Çankırı Karatekin Üniversitesi Şabanözü Kampüsünde devam etmesine karar verilmiştir.

Başkanın Mesajı

Değerli Hemşehrilerim; Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve teveccühleriyle, adaylık süreci ile başlayan ve halkımızın takdiri ile devam ettirdiğimiz Belediye Başkanlık görevimizi ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz. Şabanözü'nde doğup büyüyen, eğitim hayatını tamamlayan Şabanözü'nün bir evladı olarak halkımızla birlikte bu ilçenin geleceğini inşa etmek benim için büyük bir onurdur. Belediyecilikte hizmet devamlılığı esastır. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemizin alt ve üst yapısıyla ilgili geniş perspektifte işlerimize başladık. Belediyecilikte örnek gösterilen bir hizmet anlayışını sergilemeye özen gösteriyoruz. İlçemizin kaynaklarını doğru zamanda doğru yerde kullanmak için ilk günkü heyecanımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süre zarfında da halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz.İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliğini içinde bulunduğumuz teknolojiyle modern projelere uyarlıyoruz. Belediye Başkanlığı görevi bir bayrak yarışıdır. Bize verilen görev süresinde halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışarak el birliğiyle Şabanözü'müzü daha güzel yerlere taşıyacağız. Saygı, sevgi ve hürmetlerimle....

Faik Özcan

Belediye Başkanı