İktisat Müdürlüğü İstenen Belgeler

İKTİSAT MÜDÜRLÜĞÜ

  SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER DIŞINDA KALAN
İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER


* Başvuru Formu (Müracaatçı tarafından doldurulacak)
* Kiracı ise Kira kontratı veya İşyeri Sahibi ise Tapu fotokopisi
* TSEli yangın söndürme aleti fatura fotokopisi veya dolum fatura fotokopisi
* Devir ise eski belgenin aslı
* İki yarım kapaklı dosya, üç fotoğraf ve 250.000 TL damga pulu
* Şirket ise Şirket Anasözleşme Fotokopisi
* Yapı kullanma izin Belgesi veya 1957 den önce yapılmış binalar için İl Özel idare kaydı

DİKKAT İŞYERİ AÇMA BAŞVURU KARTINIZI KAYBETMEYİNİZ.

1- Başvurudan sonra bir ay içinde sonuçlandırılmayan evraklar yürürlükten kaldırılır.
2- Dosyanın yeniden düzenlenmesi halinde harçlar iki misli olarak tahakkuk ettirilir.

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN
İSTENEN BELGELER

* Başvuru formu(Müracaatçı tarafından doldurulacak)
* Kiracı ise Kira kontratı veya İşyeri sahibi iseTapu fotokopisi,
* Yangın emniyet raporu yada yeterli yangın söndürme aleti veya dolum fatura fotokopisi,
* Yapı kullanma izin belgesi veya 1957 den önce yapılmış binalar için İl Özel idare kaydı
* Ustalık Belgesi
* Devir ise eski ruhsatın aslı
* Gerekirse kat maliklerinden muafakatname
* Üç Fotoğraf veya İşsahibi şirket ise Şirket anasözleşme fotokopisi
* İki yarım kapaklı dosya

DİKKAT İŞLEMLER BİTİNCEYE KADAR BAŞVURU KARTINIZI KAYBETMEYİNİZ.

* Yukarıdaki belgelerin dışında belgeler (Ruhsat komisyonunca gerek duyulduğunda)istenebilir.
* Ruhsat komisyonu işyerini incelemeye gittiğinde işyeri kapalı ise dosya işleme 5 YTL ücret ödendikten sonra alınır.
* Ruhsat komisyonu işyerinden yaptığı incelemede eksikler tesbit ederse iş sahibinden 5 YTL noksan muayene ücreti alındıktan sonra dosya tekrar işleme konur.
* Ruhsat komisyonunun işyerini son incelediği tarihden itibaren aksi bildirilmemişse bir ay içinde işlemlerini takip edip sonuçlandırılmayan iş sahiplerinin müracaatları iptal edilir. Yeniden dosya düzenlenmesi veya dosyanın tekrar işleme alınması halinde harçlar iki misli olarak tahakkuk ettirilir.
* Gayri sıhhi işyerlerinde:
a ) 8 HP den az motor gücü varsa işyeri sahibince onaylı motor döküm beyanı düzenlenecektir.
b ) 8 HP den fazla motor gücü varsa, makina, elektrik tesisat yerleşim projesi yaptırılacaktır.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.