İş Yeri Açma

İŞYERİ AÇMAYI DÜŞÜNENLERE DUYURU ve BAZI UYARILAR

SAYIN İŞSAHİBİ:

            Yeni bir işyeri açmayı düşünüyorsanız:
            Bir işyerini devralmayı düşünüyorsanız:
            İşyerinizi başka bir adrese taşıyacaksanız;

    ÖNCELİKLE BELEDİYE İKTİSAT MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUNUZ.

=> Çünkü, ilgili yasa ve yönetmelikler gereği işyerinize İşyeri Açma İzin Belgesi yada İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almak zorunludur.

=> Çünkü, yatırım yapmadan önce açacağınız işyerinin yapılacak işe uygun olup olmadığını öğrenmek menfaatiniz gereğidir.

=> Çünkü, gerekli yatırımı yaptıktan sonra işyeriniz uygun bulunmazsa telafisi mümkün olmayan bir zarara uğramanız kaçınılmazdır.

=> Çünkü, açacağınız işyeri yapacağınız işe uygun olsa bile Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi) veya Kat Mülkiyeti Tapusu olmadan işyerinizin açılması için gerekli belgeleri alamayacağınız açıktır.

İşyeriniz yapacağınız işe uygun ise İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Komisyonu’nun taleplerini yerine getirerek yardımcı olunuz.

=> Çünkü; siz de, işyerinizin halk sağlığı ve çevre sağlığı açısındanuygun şartları taşımasını istersiniz

=> Çünkü; işyerinizin, çalışanların güvenliği ve sağlığı açısından sorunsuz olması sizin için de önemlidir.

=> Çünkü;işyerinizin çağdaş normlara uygun,hijyenik ,yangın emniyeti sağlanmış olması hem sizin hem de müşteri memnuniyetinin esasıdır.

=> Çünkü;aranan şartları yerine getirmiş olmanız, yasal açıdan herhangi bir mağduriyet ile karşılaşmamanızın ve iç huzuru ile çalışmanızı sürdürmenizin teminatı olacaktır.

ÇÜNKÜ SİZ VE AİLENİZ DE BÖYLE ÇAĞDAŞ BİR HİZMETE LAYIK, GİTTİĞİNİZ İŞYERLERİNDE BUNLARI İSTEYEN MÜŞTERİLERSİNİZ .


  SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER DIŞINDA KALAN İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

* Başvuru Formu (Müracaatçı tarafından doldurulacak)
* Kiracı ise Kira kontratı veya İşyeri Sahibi ise Tapu fotokopisi
* TSEli 6 kg. yangın söndürme aleti fatura fotokopisi veya dolum fatura fotokopisi
* Devir veya nakil ise eski belgenin aslı
* İki yarım kapaklı dosya, üç fotoğraf
* Şirket ise Şirket Ana sözleşme Fotokopisi
* Yapı kullanma izin Belgesi

DİKKAT İŞYERİ AÇMA BAŞVURU KARTINIZI KAYBETMEYİNİZ.

1- Başvurudan sonra bir ay içinde sonuçlandırılmayan evraklar yürürlükten kaldırılır.
2- Dosyanın yeniden düzenlenmesi halinde harçlar iki misli olarak tahakkuk ettirilir.

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN İSTENEN BELGELER

* Başvuru formu(Müracaatçı tarafından doldurulacak)
* Kiracı ise Kira kontratı veya İşyeri sahibi ise Tapu fotokopisi,
* Yangın emniyet raporu yada yeterli yangın söndürme aleti veya dolum fatura fotokopisi,
* Yapı kullanma izin belgesi
* Ustalık Belgesi
* Devir veya nakil ise eski ruhsatın aslı
* Gerekirse kat maliklerinden muafakatname
* Üç Fotoğraf veya İş sahibi şirket ise Şirket ana sözleşme fotokopisi
* İki yarım kapaklı dosya

DİKKAT İŞLEMLER BİTİNCEYE KADAR BAŞVURU KARTINIZI KAYBETMEYİNİZ.

* Yukarıdaki belgelerin dışında belgeler (Ruhsat komisyonunca gerek duyulduğunda)istenebilir.
* Ruhsat komisyonu işyerini incelemeye gittiğinde işyeri kapalı ise dosya işleme 5 YTL ücret ödendikten sonra alınır.
* Ruhsat komisyonu işyerinden yaptığı incelemede eksikler tesbit ederse iş sahibinden 5 YTL noksan muayene ücreti alındıktan sonra dosya tekrar işleme konur.
* Ruhsat komisyonunun işyerini son incelediği tarihden itibaren aksi bildirilmemişse bir ay içinde işlemlerini takip edip sonuçlandırılmayan iş sahiplerinin müracaatları iptal edilir. Yeniden dosya düzenlenmesi veya dosyanın tekrar işleme alınması halinde harçlar iki misli olarak tahakkuk ettirilir.
* Gayri sıhhi işyerlerinde:
a ) 10 HP den az motor gücü varsa işyeri sahibince onaylı motor döküm beyanı düzenlenecektir.
b ) 10 HP den fazla motor gücü varsa, makine, elektrik tesisat yerleşim projesi yaptırılacaktır.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Duyuru!

Üniversitemiz senatosunun 27.07.2022 tarih ve 6857079/13-1 sayılı kararı ile; Üniversitemiz Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Çevre Sağlığı ve Laborant ve Veteriner Sağlık programlarına 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimizin egitimlerine Çankırı Karatekin Üniversitesi Şabanözü Kampüsünde devam etmesine karar verilmiştir.

Başkanın Mesajı

Değerli Hemşehrilerim; Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve teveccühleriyle, adaylık süreci ile başlayan ve halkımızın takdiri ile devam ettirdiğimiz Belediye Başkanlık görevimizi ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz. Şabanözü'nde doğup büyüyen, eğitim hayatını tamamlayan Şabanözü'nün bir evladı olarak halkımızla birlikte bu ilçenin geleceğini inşa etmek benim için büyük bir onurdur. Belediyecilikte hizmet devamlılığı esastır. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemizin alt ve üst yapısıyla ilgili geniş perspektifte işlerimize başladık. Belediyecilikte örnek gösterilen bir hizmet anlayışını sergilemeye özen gösteriyoruz. İlçemizin kaynaklarını doğru zamanda doğru yerde kullanmak için ilk günkü heyecanımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süre zarfında da halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz.İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliğini içinde bulunduğumuz teknolojiyle modern projelere uyarlıyoruz. Belediye Başkanlığı görevi bir bayrak yarışıdır. Bize verilen görev süresinde halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışarak el birliğiyle Şabanözü'müzü daha güzel yerlere taşıyacağız. Saygı, sevgi ve hürmetlerimle....

Faik Özcan

Belediye Başkanı