ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN D U Y U R U Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 212 ada 4 nolu parseldeki 21/1 ve 21/2 nolu 2 adet işyeri 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.İhale 30 Mart 2021 Salı günü saat 15.00’ de Belediye toplantı salonunda Encümence yapılacaktır. Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanında Bulunan Satışı Yapılacak İşyerlerinin;1- Mahalle : CumhuriyetAda : 212Parsel: 4 Kapı No. : 21/1Bağımsız Bölüm No.: 1M²’si: 40,00Arsa Payı: 4060/57042Kat Adedi: 1 Tahmini Satış Bedeli (KDV Dahil): 325.000,00. TLGeçici Teminat: 9.750,00.TL 2- Mahalle : CumhuriyetAda : 212Parsel: 4 Kapı No. : 21/2Bağımsız Bölüm No.: 2M²’si: 42,00Arsa Payı: 4262/57042Kat Adedi: 1 Tahmini Satış Bedeli (KDV Dahil): 341.250,00. TLGeçici Teminat: 10.240,00.TL İhaleye katılabilme şartları: – İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,a) Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri b) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleric) Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmalarıd) Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,e) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri, – İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 30 Mart 2021 Salı günü Saat 14.00’e kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir, – İşyeri taliplilere mesai saatleri içerisinde Belediyemizce gösterilecektir.

Leave a Comment