ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ İLANI

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARAÇ SATIŞ İLANI

 

 

 • Belediyemize ait 6 adet araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

 

 • İhale 13 Haziran 2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen salonunda Encümence yapılacaktır.

 

 • Satışı yapılacak Araçlar;

 

S.No. Plaka Modeli Markası Cinsi Tahmini Bedel

(TL)

(KDV Dahil)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Türü
1 18 DE 881 2000 New Holland 60-56 Traktör 450.000,00 13.500,00 Açık
2 18 AP 756 1996 Tümosan 82 80 N Traktör 260.000,00 7.800,00
3 06 AZ 1343 2006 Ford Transit 350 L Kamyonet (BB VAN) 250.000,00 7.500,00
4 İş Makinesi 1996 Bomag BW212/D-2 Silindir 115.000,00 3.450,00
5 İş Makinesi 1990 Tadano TR 200 E Mobil Vinç 920.000,00 27.600,00
6 İş Makinesi 1991 Tadano TR 200 E Mobil Vinç 940.000,00 28.200,00

 

 • İhale şartnamesi 500,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
 • Yukarıda listede belirtilen araçların bedellerinin tamamı onaylanan ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde ödenecektir.

6-  İsteklilerden istenilen belgeler:

 1. a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
 3. c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

 1. d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
 2. e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 3. f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
 4. g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

 

 • Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

9- İhaleye katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 13.06.2023 Salı günü ihale saati olan 14.00’e kadar Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

 

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.