Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Avrupa sokakta bulunan Şabanözü Gençlik Parkı içerisindeki büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Avrupa sokakta bulunan Şabanözü Gençlik Parkı içerisindeki büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

–          İhale 22 Ekim 2019 Salı günü saat 11.00’de Belediye Hizmet binasında Encümence yapılacaktır.

–          Kiraya verilecek işyerinin aylık tahmini kira bedeli 115,00.TL. olup, geçici teminat ise üç aylık kira tutarı olan 345,00.TL.dir.

–          İhaleye Girebilme Şartları;

–          İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,

01    Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri

02    Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleri

03    Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları

04    Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,

05    Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,

–          İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

–          İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir,Duyurulur.