Değerli hemşehrilerim

İlçemizde kısıtlı imkanlarla büyük işler yapma gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimizden bugüne birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Ancak Belediyemizin İller Bankasından alacak olduğu payın artması hizmet kalitemizin de artması anlamına gelmektedir.

Bu nedenle ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın ikametgahlarını ilçe merkezine aldırmaları Şabanözü’müz için büyük önem taşımaktadır.

İlçemizde oturduğu halde resmi ikameti olmayan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2021 tarihine kadar ikametini Şabanözüne alması hizmet kalitemizi artıracağı gibi büyük bir sorumluluğu da yerine getirmiş olacaklar.

Tüm hemşehrilerimin gerekli hassasiyet ve özeni göstererek örnek vatandaşlığın gereğini yerine getireceğine inanıyorum

Saygılarımla.

Leave a Comment