ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

D U Y U R U

Aşağıda cinsi ve özellikleri yazılı ekonomik ömrünü doldurmuş silindir 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

İhale 11.08.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binasında Encümence yapılacaktır.

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

D U Y U R U

            Aşağıda cinsi ve özellikleri yazılı ekonomik ömrünü doldurmuş silindir 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

İhale 11.08.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binasında Encümence yapılacaktır.