Şabanözü Belediyesi Tarihçe

Tarihinin çeşitli devrelerinde Gasgaslar, Hititler, Makedonyalılar, Paflagonyalılar, Galatlar,Romalılar ve Bizanslıların idaresinde kalan Çankırı’da yerleşim yeri olarak Şabanözü’nden ilk defa Paflagonyalılar zamanında M.Ö. 217 -117 yılları arasında söz edilmektedir.

1071 Malşazgirt zaferi ile Çankırı bölgesi de Karatekin Bey Tatarafından fethedilmiş ve bu bölge Danişment topraklarına katılmıştır.Daha sonraki dönemlerde sırasıyla, Çankırı ile birlikte, Şabanözü ve Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları, İsfendiyaroğulları beylikleri idaresine geçmiştir.Daha sonraları Osmanlı İmparatorluğu toprakları arasında kalan vce hiç düşman işgalina uğramayan ŞABANÖZÜ Cumhuriyetin ilanı ile bugünkü ülke sınırları içerisinde yer almıştır.

Şabanözü 04 Ekim 1944 yılında ilçe merkezi olmuştur.İlçe olarak kurulduğunda,bugünkü Orta ilçesi kendisine bağlı bir nahiye halinde idi ve 57 köyü mevcuttu.1959 yılında Orta bucağı ilçe haline getirilince, Şabanözüne bağlı 26 köy kalmıştır.Daha sonraki yıllarda,Meşeli, Sarısu, Demirci, Kösrelik köyleri Ankara ili Çubuk İlçesine bağlanmıştır.Halen iki beldesi 18 köyü mevcuttur.