2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI  ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İDARE FAALİYET RAPORU

Sunuş;  

Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, Belediye Meclisimizin Nisan ayı toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepinize hoş geldiniz der saygılar sunarım.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, şimdi sizlere 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporunu sunmaya çalışacağım.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği belirtilmiştir.

 5393 sayılı Belediye Kanununun Stratejik plan ve performans programı başlıklı 41. maddesinde “nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.” hükmü gereğince, belediyemizde stratejik plan yapılmamıştır.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan,  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Stratejik plan yapılmamış olmasına rağmen söz konusu yönetmelik hükümlerine uyulmaya çalışılarak Şabanözü Belediyesi 2010 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Komiserliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur. Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak Belediyemizin 2010 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

Yazı işleri Müdürlüğü birim raporunda;

 Personel bilgileri (Devlet memurları- Tam Zamanlı Sözleşmeli ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel – Sürekli İşçi, Geçici işçi ve TYÇP kapsamında Mevsimlik İşçi),  Belediye Meclis ve Belediye Encümen toplantıları ve çalışmaları, Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe, Evlendirme İşlemleri, İlan Hizmetleri ve Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri ana başlıkları altında detaylı şekilde rapor sunulmuştur.

Mali Hizmetler Müdürlüğü birim raporunda;

2010 yılında gerçekleşen 2.868.515,71. TL. Giderleri;

 Özel kalem Müdürlüğü- Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı toplamı olarak birimler bazında,

 2010 yılında gerçekleşen 2.995.957,78.TL Gelirleri;

Bütçe gelirleri hesapları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ana başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur.

Fen işleri Müdürlüğü birim raporunda;

İmar planı, Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin Belgesi, Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri, Kanalizasyon ve İçme Su, Çöp Sistemi ve İlaçlama, Servis, Kesimhane, Araç Durumu, ana başlıkları altında detaylı şekilde sunulmuştur.

Zabıta Komiserliği birim raporunda;

2010 yılında yapılan kısmi denetimlerde tanzim edilen Zabıta İhtarnameleri, Zabıt Varakaları rakamları sunulmuş, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, yapılan denetim ve kontroller hakkında bilgiler verilmiştir.

Personel Durumu;

Belediyemizde 2010 yılı sonu itibariyle Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Komiserliği birimlerine bağlı olarak,  16 adet devlet memuru, 2 adet tam zamanlı sözleşmeli- 3 adet kısmi zamanlı sözleşmeli, 16 adet sürekli işçi, – 5620 sayılı kanun kapsamında 1 adet 5 ay 29 gün süre ile geçici işçi, ayrıca TYÇP kapsamında 3 adet mevsimlik işçi 4 ay süreli ile olmak üzere toplam 41 adet personel görev yapmıştır.

ÇALIŞMALARIMIZ

Birim amirlerimiz kontrolünde ve bilgim dâhilinde yapılan yukarıda yazılı çalışmaların yanı sıra Başkanlığım kontrolünde tüm birimlerimizin katılımları ile yapılan ortak çalışmalarımız ise aşağıda sunulmuştur.

İlçemizin gelişmesi, kalkınması için 2010 yılında yapılan belediye çalışmaları;

Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesi;

İlçenin çevresel görünümünü ciddi şekilde değiştiren ve şehir havası yaratan 2007 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesinin, dere ıslahı kenarındaki yeşil alanların sulama ve bakımları yapılarak yeşil görüntü korunmaya geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda devam edilmiş, 250 adet servi ve çam fidanı dikilmiştir. 

Halkımızın gezinti yolu ve dinlenme mekanı olarak yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş yollarında bulunan spor ve kondisyon aletlerinin bakım ve onarımı belediyemizce yapılmaya devam edilmektedir.

Parklar;

İlçemiz Mahmudiye Mahallesi ile Karaören Mahallesinde bulunan çocuk parklarına iki adet çocuk oyun grubu konulmuştur.

Sağlık Mahallesindeki çocuk oyun parkındaki oyun gruplarının bakım ve onarımları yapılmıştır.

2010 yılında Sağlık Mahallesindeki Toki konutlarında bulunan çocuk parkına, Yeni Mahalledeki Belça Küme Evlerine ve Karaören Mahallesindeki çocuk parkına spor ve kondisyon aletleri yerleştirilmiştir.

Belediyemizce, İlçemizin değişik yerlerine spor ve kondisyon aletleri konulmaya devam edilecektir.

Parklarımızın bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır.

Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri:

Yol Çalışmaları;

Yeni Mahalle:

Ağustos ayında yapılan ihale ile Ankara yolu üzerinde bulunan Atıksu Arıtma tesisinin çevresi 1200 m² 8’lik kilitli parke taş ile kaplanmıştır.

Rehabilitasyon Merkezi ile Güneşevler arası yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Zirve sokakta  yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi:

Çarşı Meydanında İlçe Tarım Müdürlüğü binası çevresi ile Sahil sokaktaki sıra dükkanlar önünde 250 m. kaldırım yapılmıştır. 

İlçemiz yayla yolunda yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi:

18. madde uygulaması yapılan alanda yeni imar uygulaması sonucu 840 m. imar yolları açılarak altyapısı tamamlanmış ve stabilize hale getirilmiştir. 

Karaören Mahallesi:

Ağustos ayında yapılan ihale ile Türbe sokak, Abalı sokak ve Şehit Sadık Erişen sokak ile bağlantı yolları 4800 m²  6’lık kilitli parke taş ile kaplanmıştır.

Ekim ayında yapılan ihale ile Sağlık sokak ve Tütün sokak bağlantı yolları 4646 m²  6’lık kilitli parke taş ile kaplanmıştır. Bu yollara ait bağlantı yolları için 982 m² kilitli parke taş döşenmiş olup, bu işler için Belediyemizce 182.000,00.TL.lik harcama yapılmıştır.

Çamlık Mevkiinde yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Arazi yollarında düzeltme ve genişletme çalışmaları yapılmıştır. 

İlçemiz arazi yollarında düzeltme ve genişletme çalışmaları yapılmıştır. 

İlçe genelinde yol yapım-bakım ve kaldırım, yollara kilitli parke taş döşeme işlemleri Belediyemiz maddi imkanları ölçüsünde devam edecektir.

Ağaçlandırma;

  Daha da yeşil bir Şabanözü oluşturabilmek için her yıl yapılan ağaç dikme çalışmalarımız 2010 yılında artarak devam etmiştir. Bu çerçevede,

Islahı yapılan Sanı Deresinin iki yakasındaki yeşil alanların eksik olan, kuruyan bölgelerine, İlçenin Ankara yolu girişinde yapılan bölünmüş yolda yeni oluşan refüjlere, Çilderesi mevkiine, Evliya tepesinde ağaç dikilebilir bölümlere;

Belediyemizce Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünden ile Çankırı Orman İşletme Müdürlüğünden Mazı, Leylandi, Ihlamur, Servi, Ardıç, Akasya, Dişbudak, Sedir, Akçaağaç ve Karaçam cinsi 10000 adet fidan dikilmiştir. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki yeşil alanlara çam-mahlep-sedir-akasya cinslerinden oluşan 6500 adet fidan dikilmiştir. Toplamda 2010 yılında ilçemizde 16500 adet değişik türlerde fidan dikilmiş olup, dikilen fidanların sulama ve bakım işleri devam etmektedir.

Ağaç, süs bitkisi, gül dikme çalışmalarımız her yıl devam edecektir.  

İmar Çalışmaları;

Yetersiz geldiği için 2006 yılında yaptırılan Organize Sanayi Bölgesini de içine alan 700 hektarlık imar planı sayesinde, ilçemizde sanayi bölgesi genişletilmiş, yeni yerleşim alanları imara açılmış, ilçemizin sanayileşmesine ve gelişmesine imar açısından imkan sağlanmış ve yapılaşmalar imar planına göre yapılmaktadır.  

18. madde uygulaması;

2009 yılında şehir merkezinde 319 ve 344 adada yaklaşık 73.000 m²’lik alanda imar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulamaları yapılarak konut yapımı için imarlı parseller oluşturulmuştur. Söz konusu alanın içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu şebeke hatları ve bağlantıları ile ada içi yolların yapım işi ihalesi 03.08.2010 tarihinde yapılmış, iş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmıştır.

Karaören Mahallesi Halihazır Harita ve İmar Planı Yaptırılması;

İller Bankasınca Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hibe yoluyla yapılabilmesi için Karaören Mahallemizin halihazır haritasının ve imar planının yaptırılması için 08.05.2009 tarih ve 27 sayılı Meclis kararı ile İller Bankasına müracaat edilmiş ve Kasım ayı içerisinde halihazır harita tamamlanarak teslim alınmıştır.  

Karaören Mahallesi İlave imar planı yapımı için 08.03.2011 tarih ve 12 sayılı Meclis kararı alınmış ve çalışmalar devam etmektedir. 

Altyapı Çalışmaları:

İçmesuyu ve Kanalizasyon İşleri;

İlçemizin İçmesu ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur, ancak günümüzün değişen şartlarına uygun hale getirilmesi için Belediyemizin kendi imkanları ölçüsünde çalışmalarımız sürmektedir. 2010 yılında da Belediyemiz imkanları ile eksik olan bölgelere içmesu ve kanalizasyon yapımı ve yenileme çalışmalarına devam edilmiştir.

Kanalizasyon; Kanalizasyon şebekesi eksiğimiz bulunmamaktadır. 2010 yılında kanalizasyon şebekesine ilave olarak; 

Sağlık Mahallesinde 18. madde uygulaması yapılan alanda 1997 mt. yeni kanalizasyon şebekesi yapılmıştır.

İçmesuyu; İçmesuyu şebekesi eksiğimiz bulunmamaktadır. 2010 yılında içmesuyu şebekesine ilave olarak; 

Karaören Mahallesinde Sağlık sokak ile Tütün Sokağın bağlantı yolları 150m. İçmesuyu şebekesi yenileme işi yapılmıştır. 

Karaören Mahallesi Yunusemre Caddesinde 1400 m. içmesuyu şebekesi yenileme işi yapılmıştır. 

Sağlık Mahallesi Çankırı yol güzergâhında Çankırı kavşağından Şehir Stadına kadar 1600 m. yeni içmesuyu hattı yapılmıştır. 

Sağlık Mahallesi Asya Sokak ile Şehit Kavaklı Caddesi arasında 500 m. ilave içmesu hattı yapılmıştır.

İlçe mezarlığına yeni dikilen fidanları sulanması için 100 m. içmesuyu şebekesi ilave edilmiştir.

Sağlık Mahallesinde 18. madde uygulaması yapılan alanda 1755 mt. içmesuyu şebekesi ve 550 mt. yağmursuyu şebekesi yapılmıştır.

İlçemizdeki mevcut yerleşim yerlerinde İçmesuyu ve kanalizasyon eksiği yoktur.

İçmesuyu Şebekesi Yenileme İnşaatı;

Daha önce projesi yaptırılan İçmesuyu Şebekesi yenilenmesi projesinin İller Bankasınca 16/09/2010 tarihinde yapılan ihaleyi Odacı Grup İnş.Taah.Müh.Mim.Turz. ve Tic.Ltd.Şti. kazanmıştır.

23.11.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 09.12.2010 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İçmesuyu İnşaatı işimizin % 50’lik kısmının İller Bankası Uygulama Yönetmeliğinin 53. maddesinin (c) bendi çerçevesinde aktarılacak ödenekten, kalan % 50’lik kısmının ise İller Bankasından alınacak kredi ile finanse edilmesi için Belediye Meclisince karar alınmış ve İller Bankasına yetki verilmiştir.

Proje kapsamında 1 adet 1000 m3’lük gömme depo ve muhtelif çaplarda 45.900 metre şebeke yapım işini kapsayan içmesuyu şebekesi yapım işinin süresi 450 işgünüdür. 

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile geceleri sıkıştırmalı çöp aracı ile alınma işi düzenli bir şekilde devam etmektedir.

 Karaören göletinin haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Çöp Toplama Aracı Alımı;

Çöp toplama işinin daha uygun şartlarda yapılabilmesi için 07.09.2010 tarih ve 53 sayılı Encümen kararı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne müracaat edilmiş ve Hyundai marka 6+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı tahsis edilmiş, araç Devlet Malzeme Ofisi tarafından üst yapısı yapılmak üzere yetkili firmaya gönderilmiştir.  

Servis;

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait otobüsle sağlık mahallesinden başlayarak Toki evleri – çevre yolundan devam ederek – Yeni mahallede Esenkent caddesi (Belça evleri) –  Güneşevler (deprem konutları) rink yaparak okula servis devam etmektedir.

 2009 yılında ilçemize mahalle olarak katılan, Karaören Mahallesine pazartesi günleri servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, okullarımızdaki öğrencilerin ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlere götürülmesi yapılmaktadır.

İlçemizde Numaralama ve Levhalama işleri;

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 2006 yılından beridir devam eden cadde sokak isimlerinin  belirlenmesi, sabit tanıtım numarası verilmesi, numaralama ve levhalama işlemleri belediyemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalara ilave olarak 2010 yılında da ilçemizdeki tüm binaların eksikleri ilave edilerek kapı numara levhaları yenilenmiştir.

Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin Belgesi;

2010 yılında Fen İşleri Müdürlüğümüzce 49 adet Yapı ruhsatı  ( 19 adet konut – 12 fabrika – 10 işyeri – 3 adet İşyeri ve konut – 2 Adet tadilat – 2 adet kullanım değişikliği – 1 adet ilave)  ve 28 adet Yapı Kullanma izin Belgesi ( 14 adet konut  – 13 işyeri – 1 adet İşyeri ve konut) verilmiştir.

İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı;

2010 yılında Zabıta Komiserliğimizce, 2 adet 3.Sınıf Gayrisıhhi müessese ve 37 adet Sıhhi müessese olmak üzere toplam 39 adet İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Organize Sanayi Bölgesi;

2005 yılında tüzel kişiliği tescil edilerek Yönetim Kurulu Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinden oluşturulan, kamulaştırma ve imar çalışmaları tamamlanan Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinin, 2007 yılında ihale edilen alt yapı (Elektrik-Su-Kanalizasyon-Yol) projesi kapsamında imar planında mevcut olan yollar 3565 metre uzunluğunda 52.000 m2 parke taş ile döşenmiş, kanalizasyon şebekesi ve menfezleri yapılarak 2009 yılında altyapı çalışmaları tamamlanan bölgede 2010 yılında, OSB içerisindeki yeşil alanlara çam-mahlep-sedir-akasya cinslerinden oluşan 6500 adet fidan dikilmiştir.

5084 sayılı Yatırımların  ve İstihdamın Teşviki ile ilgili yasa gereği yapılan bedelsiz arsa tahsisi süresinin sona erdiği 05.02.2010 tarihinden önce Etik-1 Gıda Loj.Taş.Elek.Ener.İnş. Taah.ve San. Tic.Ltd.Şti. – Gelal Çorap San.ve Tic. A.Ş. – AS Metal İşleme San.ve Tic.A.Ş. bedelsiz arsa  tahsisleri yapılmıştır.

Bedelsiz arsa tahsisinin sona erdiği tarih sonrasında ise bedelsiz arsa tahsisi için belirlenen şartları yerine getirmeyen firmalardan geri alınan arsalar, DAB PVC Doğ. İnş. Mak. İmal. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – ASKOÇ Ofis Mob.İma.Plas.Dek. İnş.Elekt. Çelik Eşya Paz.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. – Nur-sa İnş. San. Tur. Ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şirketlerine satılmıştır.

2008 – 2009 yıllarında dünyayı etkileyen küresel ekonomik kriz nedeniyle yatırımlara ara verilen OSB’mizde yatırımlar hız kazanmış ve 2010 yılı içerisinde tahsisi yapılan arsalara;

– Erna-Maş Mak.Tic.ve San.A.Ş. – Gelal Çorap San.ve Tic. A.Ş. – Hastürk Gıda Oto.İnş.Em.San.ve Tic.Ltd.Şti. – Üçyıldız Besi.Rek.Gıda Tar.Ürün. Pet.Ürün.Oto.San ve Tic.Ltd.Şti. – Engin Uzay Kafes İnş. Müh.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. – Etik-1 Gıda Loj. Taş. Elek. Ener. İnş. Taah. ve San. Tic.Ltd. şirketleri fabrikaların yapımına başlayarak bir kısmı üretime geçmiş olup, diğerleri ise inşaat aşamasındadır.

Ayrıca üretimine ara veren Koçak Ofis Mobilya firması binasını, ASKOÇ Ofis Mob.İma.Plas.Dek. İnş.Elekt. Çelik Eşya Paz.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd. şirketi tarafından devralınarak üretime başlamıştır. 

Tamamlanan ve devam eden yatırımlar sayesinde OSB’miz kısa zamanda daha da büyüyecek, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Organize Sanayi Bölgesi içinde ve dışındakiler ile Patlayıcı Sanayi Bölgesinde fabrikaların üretime geçmesi ve yeni fabrikaların kuruluyor olması sanayimizi geliştirmekte ve ilçemiz sanayi kenti olmaktadır.

Festival;

 İlçemizde geleneksel olarak yapılan yağlı güreş ve festival geleneğimizi devam ettirmek, ata sporumuzun yaşamasını sağlamak amacıyla 2009 yılında 41.sini yaptığımız Geleneksel Şabanözü Kültür Sanat ve Güreş Festivalimize 2010 yılında güreş sahasının da olduğu bölgeyi içine alan Şabanözü Şehir Stadı yapımı nedeniyle ara verilmiştir.

 Daha uygun şartlarda ve daha geniş kapsamlı olarak yapılması için hazırlanan stadımızın tamamlanması durumunda 2011 yılında festivalimize devam edilecektir.

Futbol Takımı;

 Şabanözü Belediye Spor kulübümüz Futbol Takımı, Çankırı Amatör kümede deplasmanlı olarak maçlar oynamakta, deplasman maçlarına belediyemiz otobüsü ile gidilmektedir.

Ayrıca minikler boks takımımıza ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliğiyle Memduh Tura spor salonunda boks kursu verilmekte ve minik boksörler belediyemiz otobüsü ile ilimizde ve iller arası turnuvalara götürülmektedir. 

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği;

            Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Proje dahilinde 2010 yılında Taştepe mevkiine 1000 tonluk ve Karaören mahallesine 300 tonluk içmesuyu depoları yapılmış olup, 2011 yılında su verilmesi beklenmektedir.   

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği;

Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan ÇANÇEVBİR’e üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Nüfus; 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, ilçemizde çalışan ve yaşayan ancak ilçe nüfusuna kayıtlı olmayanların kayıt olmaları için çalışmalar yapılmış ve ilçemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak artış, halkımızın duyarlılığı ve çalışmalarımız sayesinde 2009 yılı sonu itibariyle 5124 olan nüfusumuz 2010 yılı sonu itibariyle 5253 olmuştur.  

Çankırı il genelinde nüfuslar düşerken ilçemizde her yıl istikrarlı bir şekilde nüfus artışı olmaktadır.

Tek nokta kontrollü bilgisayar sistemi;

            Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı ile destekli sistem ile çalışmaktadır. Sisteme bağlı olarak paket programlarla güvenli bir ortak kullanımla çalışılmaktadır.

            Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz ve programlarımızı güncellenmektedir.

AB Hibe Projesi:

Kırmızı Tebeşir;

Kız çocuklarının zorunlu ilköğretimi tamamladıktan sonra ya da ortaöğretim kurumlarındaki eğitimlerine devam ederken okullarını terk etmesinin önüne geçilmesi ve iş bulma olanaklarını artırmak amacıyla kız çocuklarının özellikle mesleki eğitim kurumlarına yönlendirilmesi amacıyla, Çankırı Karatekin Üniversitesi Başvuru sahibi olarak “Kırmızı Tebeşir”  adlı projeyi Belediyemiz 02.08.2010 tarih ve 27 sayılı Meclis kararı ile projeye ortaklık statüsünde katılma kararı alınmıştır. Proje uygulamaya konulmuştur.

KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı);

            Bakanlar kurulu kararı ile kurulan ve 25.07.2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan TR82 Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na üye olarak toplantılara, il ve ilçe çalıştaylarına katılmaktayız. 

Kuzka tarafından hayata geçirilen Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı kapsamında, Sanayisi ile işsizlik sorununu çözerek yaşam standartları yükselen  ilçe halkına sosyal yaşam alanları oluşturmak amacıyla Karaören Göleti A Tipi Mesire Yeri Uygulama Projesi  hazırlanarak Kuzka’ya sunulmuştur.

Kuzka tarafından hayata geçirilen programlara projeler sunulmaya devam edilecektir.

Turizm:

Turistik Yönden Önem Arzeden Belediyeler;

            Belediyemizin 14.11.2009 tarih ve 538 sayılı talebimiz üzerine,  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı makamının 24.11.2009 tarih ve 8864 sayılı olurları ile ” Turistik Yönden Önem Arzeden Belediyeler” listesine alındık.

            Turistik yerlerimizin düzenlenmesinde,  turistik yöreler için ayrılan ödeneklerden faydalanma imkanımız doğmuştur.

A Tipi Mesire yeri;

Karaören Göleti çevresi projelendirilerek, A Tipi Mesire yeri olarak Çevre Bakanlığınca düzenleme yapılacaktır.

Çankırı İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce Karaören A Tipi Mesire Yeri kapı girişi, çadır ve saha temizliği işletmeciliği için yapılan ihaleye girilerek Belediyemizce kiralanmıştır.

Amblem;

İlçemizin son yıllarda Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile işsizi olmayan küçük bir sanayi şehri olduğu, iş sorununun olmadığı her ailenin bir gelirinin olduğu ilçemizin bereketli bir hale geldiği, aynı zamanda tarım ve organik tarım-meyve ve sebzecilik yapıldığı, önceki amblemimizin geliştirilip, güncelleştirilerek; festival olarak düzenlediğimiz yağlı pehlivan güreşlerini, ilçemizin özelliği ve yaşam tarzı haline gelen sanayiyi, eskiden beri gelen tarımı, Turistik Yönden Önem Arzeden Belediyeler kapsamına alındığımızdan turizmi, bir el üzerine oturtulmuş önceden devam ede gelen organik tarım olarak yapılan ve gelişmesi çalışmalarının devam ettiği meyve – sebzeciliği anlatan ve üzerinde tarih – belediyemizin adı ve bereket şehri yazan yeni Belediye amblemi Belediye Meclisinin 01.10.2010 tarih ve 31 sayılı kararı ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Yaran Çalıştayı;

Şabanözü Yaran kültürünün tanıtılması ve Çankırı genelindeki Yaran Kültüründeki farklılıkların paylaşılması, yaran kültürünün genç nesillerimize aktarılması, kültür dünyamıza kazandırılması ve daha geniş çevreler tarafından tanınması ve bilinmesini amacıyla Belediyemizce 16 Ocak 2010 tarihinde  “Şabanözü Yaran Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü, Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür Dayanışma Derneği Başkanı, Karatekin Üniversitesi Müzik Okutmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Uzmanı, Çankırı Yaran Ocağı Başağaları ve Yaranları, Şabanözü ilçesi Belde ve Köylerinin Yaran Ocağı Başağaları, Yaranları ve Dernek temsilcileri ve halkın katılımı kapsamlı bir çalıştay yapılmıştır.

Çalıştay sonrasında Şabanözü çarşı meydanında Sinsin gösterisi yapıldı. Belediye Yaren Evinde ocak yakıldı.

Çalıştay ve yaran ekibi tarafından yapılan sinsin gösterisi ve ocak yakma etkinliklerinin çekimleri daha sonra yayınlanmak üzere TRT tarafından yapılmıştır.

Yağmur Duası;

Şabanözü Belediyesince ilçede her yıl geleneksel olarak yapılan Yağmur Duası bu yıl 30 Mayıs 2010 Pazar günü Karaören mahallemizdeki Çamlık mevkiinde yapılmıştır.

Karaören Mahallesi Çamlık mevkiinde ilk defa yağmur duası yapıldığından, yolların genişletilmesi ve düzeltilmesi, alanın düzeltilmesi, çevre düzenlenmesini kapsayan geniş çaplı bir çalışma yapılmıştır.

Şabanözü İlçe Şehir Stadı İnşaatı;

Belediyemizce,  Güreş sahasını da içine alan bölgede “Şabanözü İlçe Şehir Stadı” inşaatı yapımına başlanmıştır.

Çankırı yolu üzerinde geleneksel güreşlerimizin yapıldığı güreş sahasını da içine alan bölgede yaklaşık 26.500 m²’lik alanda, içerisinde protokol ve seyirci tribünleri, idari odalar, bekleme ve sergi alanları, hakem odaları, mutfak, revir, bay-bayan Wc, banyo ve Mescitler, sporcu hazırlanma odaları, güreşçi yağlanma odaları ve 45×90 ebatlarında sentetik çim zeminli futbol oyun alanı bulunan tesislerin 05.05.2010 tarihinde 1. etap ihalesi yapılmış ve kaba inşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 

Kasım Ayı içerisinde 2. Etap İhalesi yapılan stadın, ince işçilikleri çalışılmayan günlerde göz önüne alınarak Mayıs ayı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

Ayrıca 2011 yılı içerisinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden saha zemininin sentetik çim ile kaplanması için 117.342,00.TL. yardım alınmış olup, saha zemini stat yapımına paralel olarak bitirilecektir.

Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı;

Belediyemizce iller bankasına kanalizasyon şebekesi yenilenmesi projesi yaptırılmıştır. Yapım ihalesi için gerekli ödeneğin temini için çalışmalar devam etmektedir. 

Doğalgaz;

Sanayimize paralel olarak ilçemizin daha da gelişip, büyümesi için en önemli ihtiyacımızın başında doğalgaz gelmektedir.

Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi, daha önceden yapılan ve sanayi bölgesi dışında kalan fabrikalar, Toki konutları ve ilçe geneli konutlarda kullanılmak üzere doğalgaza ihtiyacımız bulunmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ’ın 01/09/2010 tarihindeki ilçemiz ziyaretinde konu kendisine iletilmiş ve Sayın Bakan bu konuyu Botaş yetkilileriyle bizzat görüşeceğini ve konunun takipçisi olacağını bildirmiştir.

            Ayrıca Botaş, Kargaz ve EPDK gibi doğalgaz ile ilgili bu kuruluşlar nezdinde yazışmalar yapılmıştır. İlimizi ziyaret eden ve bizim ziyaret ederek dosya sunduğumuz Bakanlara da aynı konu iletilmektedir.

Taziye Evi;

Taziye evi yapımı için ilçe müftülüğümüzce beraber çalışmalar yapılarak, ilçemizde taziye evi ihtiyacı hayırseverlere belediyemiz öncülüğünde anlatılmış, arsası alınmış ve çalışmalar devam etmektedir.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

Askere giden gençlere yer tahsis edilerek, (yaren evi bu senede tahsis edilecektir)  her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.

            Dini bayramlarda belediye çay parkında veya belediye yaren evinde belediye personeli tarafından ikramların yapıldığı, bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.

Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar sağlanmaktadır. 

            Şabanözü yaylası üzerinde bulunan Paşa Sultan türbesinde her yıl geleneksel olarak yapılan yağmur duası bu yıl Karaören Mahallesi Çamlık mevkiinde Belediyemizce organize edilmiştir. 

            Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile yerel günler, Okullarda öğrencilerin gezi programları ile Cenaze hizmetleri gibi sosyal-kültürel etkinlikler ve hizmetler Belediyemizce düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu hizmet ve etkinlikler 2010 yılında da yapılmıştır.

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, rapor hazırlanmış ve meclise sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

Şabanözü Belediyesi 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  

25 Mart 2011

                                            Ali ÇAPCI
                                 Şabanözü Belediye Başkanı

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.