2015 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu bağlamda ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla 2014 Haziran ayında başladığımız çalışmalarımıza hızla, aynı gayret, hoşgörü ve azimle devam etmekteyiz. 

Şabanözü’nün gözle görülür değişim devam etmekte, özellikle çevre ilçelerle karşılaştırıldığında, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir.

Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, siz değerli Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini sağlayan Şabanözü halkına da sevgi ve saygılarımı sunarım.

5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.

Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2015 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER :

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

3- Mali denetim sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

I. GENEL BİLGİLER

A – Misyon, Vizyon

A-1 Misyon

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

A-2 Vizyon

Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar

       Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Cİdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binası ve Sağlık Mahallesindeki su işlerinde kullanılan binalarda hizmet vermektedir.

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU

 KAMYONKAMYONETİTFAİYEGRAYDERKEPÇE Kazıcı – YükleyiciSİLİNDİRÇÖP KAMYONUCENAZE ARACIYOL SÜPÜRME ARACIYÜKLEYİCİTRAKTÖROTOBÜSVİDANJÖRBİNEK OTOSUPANELVANTOPLAM
512231331243  13135

ARAÇ DURUMU:

Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve Belediyemiz imkanları ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.

Gümerdiğin ve Gürpınar Belediyelerinden Belediyemize devredilen ve belediyemize  ait ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda durumda olan, kullanılamayan, kullanılması durumunda parça ve arıza olarak masraflı olan araçlardan;

18 DV 571 Renault 12Toros – 18 DR 438 Renault Safran – 1997 Model Kazıcı Yükleyici İş makinesi – 18 DH 541 Renault Toros – 18 DK 335 Renaut Europa – 18 DU 463 Fargo Kamyonet satılmış,

18 AK 389 Levent Kamyonet – 1986 Model Richer marka silindir – 18 DE 720 Fargo Kamyon – 18 AS 391 Tümosan Traktör – 18 AK 193 İveco İtfaiye aracı MKE Kırıkkale Hurda Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

            Belediyemizin ve ilçemizin ihtiyaçlarına hitap edecek yeni model, araçlarla araç parkımızı yenileme kapsamında 2015 yılında;

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınan Ford Cargo 1826 DC 4×2 şasi üzerine 13+1,5 m3 kapasiteli, Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 2015 yılında hizmete sunulmuştur.

* Fosseptik, Yağmur Gideri ve her türlü kanal açma ve temizlemeişlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz araç parkında bulunan Ford Cargo kamyon üzerine 8 ton çekme, 2 ton su basma kapasiteli Hidrolik tertibatlı Kombine Kanal Açma ve Temizleme ekipmanı yerleştirilerek 2015 yılında hizmete sunulmuştur.

* Belediyemizce İller Bankasından alınan kredi ile DMO’dan Hidromek marka HMK 102S model, alttan açılır tip kepçeli aksam parça, hidrolik kırıcısı ve aksesuarları ile birlikte 2015 model komple kazıcı – yükleyici iş makinesi alınarak hizmete sunulmuştur.

*Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığından 2005 model  damperli Kamyon 1.500,TL. bedelle 17.09.2015 tarihinde alınarak hizmete sunulmuştur.

* Pursaklar Belediyesinden bedelsiz olarak 1986 model Man marka çiftçeker kamyon hibe olarak alınmış olup, satih kaplama asfalt aracı olarak üst yapısı yapılarak Kombine asfalt makinesi durumuna getirilmektedir. 2016 yılında hizmete sunulacaktır. 

BAŞKAN

2- Örgüt Yapısı

BAŞKANYARDIMCISI
     YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA AMİRLİĞİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu
Malzeme CinsiMiktarı
Bilgisayar25
Server1
Yazıcı ve Tarayıcı12
Projeksiyon1
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı)1
Fotoğraf Makinesi2
Kamera1
Ledli Grafik Ekran1
Telsiz3
Anons Telsizi1
Telefon Hattı17
Faks1
Anons Cihazı42
Anons Sistemi1

4- İnsan Kaynakları

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU  ( 2015 Yılı Sonu İtibariyle)
       
BAŞKAN YARDIMCISIDEVLET MEMURUSÖZLEŞMELİ PERSONEL(Kısmi Zamanlı)SÜREKLİ İŞÇİDİĞERTOPLAM
HİZMET ALIMITYP
122110221066

Devlet Memurları; 

Devlet memurlarımızdan Şoför Faruk TÜRK 16.04.2015 tarihinde,

Sürekli İşçiler;

Sürekli işçilerimizden Hasan BAĞCI 02.07.2015 ve Erhan CAN 30.09.2015 tarihinde emekliye ayrılmışlardır.

5- Sunulan Hizmetler

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre bir Başkan Yardımcısı ve dört Birim Amiri tarafından yönetilmektedir.

Ayrıca Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonunca tahsilat ve iç denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda konusu suç teşkil edecek herhangi bir işleme rastlanılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,

Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları – 2015 Yılı –

GİDER :

KODUAÇIKLAMABÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Personel Giderleri1.540.838,001.523.873,48
02Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri280.700,00270.734,69
03Mal Ve Hizmet Alım Giderleri3.305.150,003.063.277,29
04Faiz Giderleri40.000,0032.570,51
05Cari Transferler99.940,0026.007,93
06Sermaye Giderleri2.204.500,002.166.462,06
09Yedek Ödenekler28.872,000
 TOPLAM:7.500.000,007.082.925.96

GELİR :

KODUGELİRİN TÜRÜBÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Vergi Gelirleri665.000.00571.802,89
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri995.000,001.101.776,16
04Alınan Bağış ve Yardımlar380.000,00308.825,01
05Diğer Gelirler5.010.000,004.404.316,85
06Sermaye Gelirleri450.000,0079.539,73
 TOPLAM:7.500.000,006.466.260,64

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

* 2015 Yılı Gelir Bütçesi

2015 YILI BÜTÇE GELİRİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2013 Yılı2014 Yılı2015 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI3.558.427,735.333.764,696.467.404,50 
80001   Vergi Gelirleri354.961,45502.176,92572.180,01 
8000102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler140.433,22202.824,74225.040,87 
800010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler140.433,22202.824,74225.040,87 
80001020951Bina Vergisi77.703,75104.292,91110.394,46 
80001020952Arsa Vergisi19.165,8632.903,0139.585,94 
80001020953Arazi Vergisi4.585,4511.320,2614.832,51 
80001020954Çevre Temizlik Vergisi38.978,1654.308,5660.227,96 
8000103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri108.795,27155.762,58160.095,86 
800010302 Özel Tüketim Vergisi84.519,90126.593,30129.738,46 
80001030251Haberleşme Vergisi2.943,2118.631,963.794,56 
80001030252Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi81.576,69107.961,34125.943,90 
800010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri24.275,3729.169,2830.357,40 
80001030952Yangın Sigortası Vergisi4.259,724.578,176.041,88 
80001030953İlan ve Reklam Vergisi20.015,6524.591,1124.315,52 
8000106  Harçlar105.731,96143.589,60187.043,28 
800010609 Diğer Harçlar105.731,96143.589,60187.043,28 
80001060951Bina İnşaat Harcı11.342,9646.734,1778.464,03 
80001060952Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı0,000,002.780,00 
80001060953İşgal Harcı39.369,0037.151,0040.323,00 
80001060954İşyeri Açma İzni Harcı6.245,5027.624,703.371,00 
80001060956Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı0,00449,000,00 
80001060957Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı0,00506,00278,00 
80001060958Tellallık Harcı693,000,00175,50 
80001060960Yapı Kullanma İzni Harcı7.528,716.193,432.753,63 
80001060999Diğer Harçlar40.552,7924.931,3058.898,12 
8000109  Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler1,000,000,00 
800010901 Kaldırılan Vergi Artıkları1,000,000,00 
80001090101Kaldırılan Vergi Artıkları1,000,000,00 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri884.706,67958.334,231.102.542,90 
8000301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri538.148,11646.248,68753.364,67 
800030101 Mal Satış Gelirleri17.724,3035.943,6153.801,59 
80003010101Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri17.074,4018.940,2617.963,00 
80003010199Diğer Mal Satış Gelirleri649,9017.003,3535.838,59 
800030102 Hizmet Gelirleri520.423,81610.305,07699.563,08 
80003010214Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri0,0050,00465,00 
80003010240Otopark İşletmesi Gelirleri1.800,00120,0016.555,00 
80003010254Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler461,41199,99100,00 
80003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler415.209,34512.672,15570.591,76 
80003010259Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler21.376,2942.126,5142.501,63 
80003010260Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler2.141,711.087,511.231,70 
80003010299Diğer hizmet gelirleri79.435,0654.048,9168.117,99 
8000306  Kira Gelirleri312.888,18275.833,57273.222,36 
800030601 Taşınmaz Kiraları312.888,18275.833,57273.222,36 
80003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri312.888,18275.833,57273.222,36 
8000309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri33.670,3836.251,9875.955,87 
800030909 Diğer Gelirler33.670,3836.251,9875.955,87 
80003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri33.670,3836.251,9875.955,87 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler228.713,88417.905,57308.825,01 
8000402  Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar0,00210.000,00182.000,00 
800040202 Sermaye0,00210.000,00182.000,00 
80004020251Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan0,00210.000,000,00 
80004020299Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan0,000,00182.000,00 
8000403  Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar0,00150.000,005.000,00 
800040301 Cari0,00150.000,005.000,00 
80004030103Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar0,00150.000,005.000,00 
8000404  Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar0,007.500,0097.000,00 
800040401 Cari0,007.500,0022.000,00 
80004040102Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar0,007.500,0022.000,00 
800040402 Sermaye0,000,0075.000,00 
80004040204Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar0,000,0075.000,00 
8000405  Proje Yardımları228.713,8850.405,5724.825,01 
800040501 Cari228.713,8850.405,5724.825,01 
80004050101Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları40.000,000,000,00 
80004050104Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları188.713,8850.405,5724.825,01 
80005   Diğer Gelirler2.090.045,733.455.347,974.404.316,85 
8000501  Faiz Gelirleri0,000,0015.810,49 
800050109 Diğer Faizler0,000,0015.810,49 
80005010903Mevduat Faizleri0,000,0015.810,49 
8000502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar1.983.048,463.347.545,464.231.671,63 
800050202 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar1.950.555,833.315.889,974.194.531,85 
80005020251Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar1.950.555,833.315.889,974.194.531,85 
800050203 Yönetim Giderlerine Katılma Payları0,000,005,00 
80005020399Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları0,000,005,00 
800050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları32.492,6331.655,4937.134,78 
80005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı3.034,918.610,0621.832,16 
80005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı11.035,0018.075,5012.802,62 
80005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı4.500,540,002.500,00 
80005020499Diğer Harcamalara Katılma Payları13.922,184.969,930,00 
8000503  Para Cezaları106.997,2787.366,3576.721,38 
800050302 İdari Para Cezaları60.920,6526.454,098.989,74 
80005030299Diğer İdari Para Cezaları60.920,6526.454,098.989,74 
800050304 Vergi Cezaları16.141,1428.997,9629.421,22 
800050304096552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı0,001.374,451.559,25 
800050304106552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı0,00136,50830,23 
80005030499Diğer Vergi Cezaları16.141,1427.487,0127.031,74 
800050309 Diğer Para Cezaları29.935,4831.914,3038.310,42 
80005030902Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları29.935,4831.914,3038.310,42 
8000509  Diğer Çeşitli Gelirler0,0020.436,1680.113,35 
800050901 Diğer Çeşitli Gelirler0,0020.436,1680.113,35 
80005090103İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları0,000,0080.000,00 
80005090199Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler0,0020.436,16113,35 
80006   Sermaye Gelirleri0,000,0079.539,73 
8000601  Taşınmaz Satış Gelirleri0,000,0034.089,73 
800060105 Arsa Satışı0,000,0034.089,73 
80006010501Arsa Satışı0,000,0034.089,73 
8000602  Taşınır Satış Gelirleri0,000,0045.450,00 
800060202 Taşıt Satış Gelirleri0,000,0045.450,00 
80006020201Taşıt Satış Gelirleri0,000,0045.450,00 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)3.558.427,735.333.764,696.467.404,50 
810    BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI0,00250,021.143,86 
 
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)0,00250,021.143,86 
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)3.558.427,735.333.514,676.466.260,64 
ÖRNEK : 089 

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

 2013 YILI2014 YILI2015 YILI
80001   Vergi Gelirleri354.961,45502.176,92572.180,01
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri884.706,67958.334,231.102.542,90
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler228.713,88417.905,57308.825,01
80005   Diğer Gelirler2.090.045,733.455.347,974.404.316,85
80006    Sermaye Gelirleri 79.539,73 
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)0,00250,021.143,86
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)3.558.427,735.333.764,696.467.404,50
ÖRNEK : 089

                Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2015 yılı içerisindeki toplam bütçe gelirleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.

* 2015 Yılı Gider Bütçesi

2015 YILI GİDERLERİ

Belediyemiz birimlerine ait ödenek dökümleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2013 Yılı2014 Yılı2015 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
830    BÜTÇE GİDERLERİ HESABI5.226.428,805.574.309,067.082.925,96 
83001   Personel Giderleri1.089.665,061.306.356,491.523.873,48 
8300101  Memurlar485.716,58766.359,75814.157,78 
830010101 Temel Maaşlar229.592,58371.663,00380.917,70 
83001010101Temel Maaşlar229.592,58371.663,00380.917,70 
830010102 Zamlar ve Tazminatlar82.523,36139.480,69152.160,84 
83001010201Zamlar ve Tazminatlar82.523,36139.480,69152.160,84 
830010104 Sosyal Haklar31.887,5939.182,0539.315,03 
83001010401Sosyal Haklar31.887,5939.182,0539.315,03 
830010105 Ek Çalışma Karşılıkları3.900,0011.889,084.904,19 
83001010501Ek Çalışma Karşılıkları3.900,0011.889,084.904,19 
830010109 Diğer Personel Giderleri137.813,05204.144,93236.860,02 
83001010901Diğer Personel Giderleri137.813,05204.144,93236.860,02 
8300102  Sözleşmeli  Personel118.104,080,000,00 
830010201 Ücretler74.489,240,000,00 
83001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri74.489,240,000,00 
830010202 Zamlar ve Tazminatlar31.001,420,000,00 
83001020290Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları31.001,420,000,00 
830010209 Diğer Giderler12.613,420,000,00 
83001020901657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri12.613,420,000,00 
8300103  İşçiler361.715,36406.109,13566.301,89 
830010301 Ücretler318.105,92315.734,60363.836,46 
83001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri209.987,23274.587,20331.260,66 
83001030102Geçici İşçilerin Ücretleri108.118,6941.147,4032.575,80 
830010303 Sosyal Haklar14.343,4220.508,0121.114,11 
83001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları14.343,4220.508,0121.114,11 
830010305 Ödül ve İkramiyeler20.374,3839.312,00143.045,43 
83001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri20.374,3839.312,00143.045,43 
830010309 Diğer Ödemeler8.891,6430.554,5238.305,89 
83001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri8.891,6430.554,5238.305,89 
8300105  Diğer Personel124.129,04133.887,61143.413,81 
830010501 Ücret ve Diğer Ödemeler124.129,04133.887,61143.413,81 
83001050151Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler105.722,84112.383,77122.190,27 
83001050152Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler18.406,2021.503,8421.223,54 
83002   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri191.010,96241.027,67270.734,69 
8300201  Memurlar87.659,72137.062,08166.762,76 
830020106 Sosyal Güvenlik Kurumuna87.659,72137.062,08166.762,76 
83002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri53.695,0170.816,06107.269,48 
83002010602Sağlık Primi Ödemeleri33.964,7166.246,0259.493,28 
8300203  İşçiler103.351,24103.965,59103.971,93 
830020304 İşsizlik Sigortası Fonuna7.561,308.408,2210.227,45 
83002030401İşsizlik Sigortası Fonuna7.561,308.408,2210.227,45 
830020306 Sosyal Güvenlik Kurumuna95.789,9495.557,3793.744,48 
83002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri95.789,9495.557,3793.744,48 
83003   Mal Ve Hizmet Alım Giderleri2.122.745,362.278.945,973.077.191,85 
8300301  Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları25.090,3415.758,2065.227,16 
830030109 Diğer Mal ve Malzeme  Alımları25.090,3415.758,2065.227,16 
83003010901Diğer Mal ve Malzeme  Alımları25.090,3415.758,2065.227,16 
8300302  Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları960.906,80782.845,34800.347,04 
830030201 Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları30.722,8921.882,8726.321,57 
83003020101Kırtasiye Alımları2.946,594.832,3475,00 
83003020102Büro  Malzemesi Alımları8.833,903.912,0012.816,00 
83003020103Periyodik Yayın Alımları1.380,001.067,00955,00 
83003020104Diğer Yayın Alımları0,004.848,33471,13 
83003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları17.562,407.223,2012.004,44 
830030202 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları178.850,40166.036,61131.420,66 
83003020201Su Alımları177.775,90163.732,61119.289,66 
83003020202Temizlik Malzemesi Alımları1.074,502.304,0012.131,00 
830030203 Enerji Alımları502.127,84499.196,67523.836,71 
83003020301Yakacak  Alımları21.754,3418.432,7818.473,42 
83003020302Akaryakıt ve Yağ  Alımları363.613,29422.921,59475.931,66 
83003020303Elektrik Alımları116.760,2157.842,3029.431,63 
830030205 Giyim ve Kuşam Alımları10.705,201.807,0110.789,22 
83003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları10.705,201.807,0110.789,22 
830030209 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları238.500,4793.922,18107.978,88 
83003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri111.192,9610.776,4448.450,29 
83003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları127.307,5183.145,7459.528,59 
8300303  Yolluklar14.818,913.717,7911.023,20 
830030301 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları1.938,753.717,7911.023,20 
83003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları1.938,753.717,7911.023,20 
830030303 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları12.880,160,000,00 
83003030301Yurtdışı Geçici Görev Yollukları12.880,160,000,00 
8300304  Görev Giderleri8.381,0517.765,864.485,95 
830030402 Yasal Giderler1.048,090,00324,95 
83003040204Mahkeme Harç ve Giderleri1.048,090,00324,95 
830030403 Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler7.332,9617.765,864.161,00 
83003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler7.332,9617.765,864.161,00 
8300305  Hizmet Alımları562.424,40591.331,80947.074,53 
830030501 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler520.692,69531.344,68888.678,65 
83003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri3.230,1018.737,003.945,71 
83003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri141.593,5817.599,620,00 
83003050108Temizlik Hizmet Alım Giderleri0,000,00883.161,86 
83003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler375.869,01495.008,061.571,08 
830030502 Haberleşme Giderleri10.900,8226.481,3212.217,34 
83003050201Posta ve Telgraf Giderleri778,351.000,001.003,64 
83003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri10.122,4710.468,5211.213,70 
83003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri0,0015.012,800,00 
830030504 Tarifeye Bağlı Ödemeler29.885,8232.077,1744.998,65 
83003050401İlan Giderleri3.776,003.776,005.664,00 
83003050402Sigorta Giderleri11.524,3116.430,0026.133,71 
83003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler14.585,5111.871,1713.200,94 
830030505 Kiralar945,071.074,631.179,89 
83003050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri945,071.074,631.179,89 
830030509 Diğer Hizmet Alımları0,00354,000,00 
83003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri0,00354,000,00 
8300306  Temsil Ve Tanıtma Giderleri137.367,2044.634,6190.169,00 
830030601 Temsil Giderleri88.310,894.490,84527,46 
83003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri88.310,894.490,84527,46 
830030602 Tanıtma Giderleri49.056,3140.143,7789.641,54 
83003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri49.056,3140.143,7789.641,54 
8300307  Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri171.049,50354.695,94640.881,44 
830030701 Menkul Mal  Alım Giderleri140.335,97253.565,68195.390,67 
83003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları0,0010.864,2694,40 
83003070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları0,0022.911,2118.885,90 
83003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları139.391,97215.298,78151.532,25 
83003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları0,00991,200,00 
83003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları944,003.500,2324.878,12 
830030702 Gayri Maddi Hak Alımları4.358,8215.505,806.900,00 
83003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları4.358,8215.505,806.900,00 
830030703 Bakım ve Onarım Giderleri26.354,7185.624,46438.590,77 
83003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri4.503,475.146,10136.466,17 
83003070304İş Makinası Onarım Giderleri1.633,1266.441,08157.175,98 
83003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri20.218,1214.037,28144.948,62 
8300308  Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri242.707,16468.196,43517.983,53 
830030801 Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri64.252,21156.198,08182.585,60 
83003080190Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri64.252,21156.198,08182.585,60 
830030802 Lojman  Bakım ve Onarımı Giderleri0,000,001.711,80 
83003080201Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri0,000,001.711,80 
830030806 Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri178.454,95311.998,35316.410,13 
83003080601Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri178.454,95311.998,35316.410,13 
830030809 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri0,000,0017.276,00 
83003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri0,000,0017.276,00 
83004   Faiz  Giderleri0,0026.208,4132.570,51 
8300402  Diğer İç Borç Faiz Giderleri0,0026.208,4132.570,51 
830040209 Diğer İç Borç Faiz Giderleri0,0026.208,4132.570,51 
83004020901YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri0,0026.208,4132.570,51 
83005   Cari Transferler65.145,4141.891,4426.007,93 
8300503  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler21.596,5621.553,4420.272,93 
830050301 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara21.596,5621.553,4420.272,93 
83005030101Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara21.596,5614.707,195.334,00 
83005030190Diğerlerine0,006.846,2514.938,93 
8300504  Hane Halkına Yapılan Transferler32.650,452.175,005.735,00 
830050407 Sosyal Amaçlı Transferler19.310,452.175,005.735,00 
83005040751Muhtaç Asker Ailelerine Yardım8.100,002.175,005.735,00 
83005040790Diğer Sosyal Amaçlı Transferler11.210,450,000,00 
830050409 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler13.340,000,000,00 
83005040901Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler13.340,000,000,00 
8300508  Gelirlerden Ayrılan Paylar10.898,4018.163,000,00 
830050801 Genel Bütçeye Verilen Paylar10.898,400,000,00 
83005080101Genel Bütçeye Verilen Paylar10.898,400,000,00 
830050809 Diğerlerine Verilen Paylar0,0018.163,000,00 
83005080951İller Bankasına Verilen Paylar0,0018.163,000,00 
83006   Sermaye Giderleri1.757.862,011.679.879,082.152.547,50 
8300601  Mamul Mal Alımları0,00197.793,96211.786,21 
830060102 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları0,000,0013.671,00 
83006010290Diğer Makine Teçhizat Alımları0,000,0013.671,00 
830060104 Taşıt Alımları0,00197.793,964.988,21 
83006010401Kara Taşıtı  Alımları0,00197.793,964.988,21 
830060105 İş Makinası Alımları0,000,00193.127,00 
83006010530Hareketli İş Makinası Alımları0,000,00193.127,00 
8300604  Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması0,000,0019.319,64 
830060401 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri0,000,0019.319,64 
83006040110Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri0,000,0019.319,64 
8300605  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri1.627.106,961.482.085,121.921.441,65 
830060502 Malzeme Giderleri0,000,003.935,30 
83006050202Elektrik Tesisatı Giderleri0,000,003.935,30 
830060507 Müteahhitlik Giderleri1.627.106,961.482.085,121.917.506,35 
83006050707Yol Yapım Giderleri1.397.999,621.208.642,071.679.135,46 
83006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri88.888,1763.556,700,00 
83006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri140.219,17209.886,35238.370,89 
8300607  Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri130.755,050,000,00 
830060709 Diğer Giderler130.755,050,000,00 
83006070901Diğer Giderler130.755,050,000,00 
ÖRNEK : 093 

3- Mali denetim sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2015 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin sınırlı gelir kaynaklarını zorlayarak israf ve savurganlığa yer vermeden, maddi imkânlarımız çerçevesinde tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışarak,  ilçemizin gelişmesi, büyümesi halkımızın refahı ve huzuruna yönelik olarak gelirlerimizi kullanarak hizmet verilmektedir.

Belediyemizin 2015 mali yılında 6.596.350,39.TL Gelir tahakkuk etmiş olup, önceki yıldan da 463.978,47.TL devir ile birlikte toplam; 7.060.328,86.TL gelir tahakkuku oluşmuştur. Bu tahakkukun da 6.467.404,50.TL yıl içinde tahsil edilmiş, kalan 592.924,36 TL 2016 yılı alacağı olarak devretmiştir. Buna göre genel tahsilât oranı % 91.61 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı içinde;

Belediye Meclisi:

             Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre 2015 yılı içerisinde her ayın ilk haftalarında ayda bir defa olmak üzere 12 defa olağan toplanmış,

Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere 2 defa ikinci kez toplanmış,

2015 yılı içerisinde 14 defa toplanarak 46 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Ayrıca, 2015 yılı içerisinde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetleme Komisyonları kendilerine havale edilen konularla ilgili çalışmalarını yaparak bu konudaki raporlarını meclis başkanlığına sunmak suretiyle meclisin çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır. 

Belediye Encümeni:

             Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince haftada en az bir kere Salı günü ve acil durumlarda haftanın herhangi bir günü toplanmak suretiyle, 2015 yılı içerisinde 50 kez toplanmış ve 97 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.  

Sekretarya;

Yazı İşleri Müdürlüğünce, 2015 yılı içersinde Belediyemizin karar organları olan  Meclis ve Encümenimizin sekretaryası yapılarak, başkanlık tarafından belirlenen gündemlerle ilgili alınan kararların özetleri karar defterlerine yazılmış, kararlar bilgisayar ortamında yazılarak ilgili birimlere zamanında ulaşması sağlanmıştır.

Diğer Veriler:

* Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe : Başkanlık makamı ve  kurum içi ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar zamanında yapılmış ve ilgili dairelere gönderilmiştir.

Yıl içerisinde 999 adet gelen, 1484 adet giden evrak ve 591 adette dilekçe kayıtları yapılarak ilgili birimlere zamanında ulaşımı sağlanmış, cevap gerektiren evrak ve dilekçelere süresi içerisinde gerekli cevapları zamanında verilmiştir.

 * Evlendirme İşlemleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından 2015 yılı içerisinde toplam 62 çiftin evlenme akit işlemleri yapılmış olup, evlenme cüzdanı verilmiştir. Evlendirmeleri yapılan çiftlerin evlenme akitleri zamanında İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.

* İlan Hizmetleri: Anons cihazımız ile 2015yılı boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılmış ve 113 adet İlan tutanağı tanzim edilerek gerekli yerlere/ilgililere ulaştırılmıştır. 

Ruhsatlar:  2015 yılında, 105 adet Yapı Ruhsatı (60 adet Yeniden, 2 Adet İsim Değişikliği, 3 Adet Tadilat, 2 adet Yenileme,1 Adet Kat İlavesi,16 Adet Konut, 15 Adet İşyeri, 6 adet İşyeri ve Konut )

 42 adet Yapı Kullanma izin Belgesi (60 adet konut  – 5 adet Sanayi – 13 adet Tarımsal Hayvancılık Yapı binası – 9 adet Depo – 3 adat İbadethane – 1 adet Garaj- 1 Adet Hastane Bakım Kuruluşu – 17 adet Ofis ve İşyeri binası) verilmiştir.

* 2015 yılında, 22 adet Sıhhi ve 3 adet Gayri sıhhi olmak üzere toplamda 25 müesseseye İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

İlçemizde faaliyet gösteren servis araçlarına 56 adet Güzergâh Belgesi ve Ticari taksiler için ise 5 adet Çalışma Ruhsat Vizesi düzenlemiştir.

İçmesuyu ve Kanalizasyon;

İçmesuyu:

Gürpınar mahallesi Düzmeşe mevkiinde 2600 m. uzunluğunda cazibeli doğal su hattının 2200 m.sinde yeni hat çekilerek çalışmalar devam etmektedir.  

OSB’den Un fabrikasının yeni yapılan silolarına 100 m. uzunluğunda yeni su şebekesi çekildi.

Ankara yolu üzerindeki Halk pazarı karşısında, Gümerdiğin kavşağındaki yeni inşaatına başlanılan yapılaşmaya 200 m. uzunluğunda yeni su şebekesi çekildi.

İlçemiz Asri Mezarlığında bulunan ve depo suyu ile çalışan çeşmemizin sürekli kullanılır hale getirilmesi için 1400 m. Şebeke su hattı çekilmiştir.

Şabanözü ve Gürpınar Mahallesi arası ulaşımı sağlayan yolun kenarlarında bulunan konutların su şebekeleri sık sık patladığından yaklaşık 1200 m. hat yapılmıştır.  

Gümerdiğine Bağlı Yeşilöz’de su patlaklarını azaltmak için yaklaşık 500 m. Yeni su şebekesi döşenmiştir.

Gümerdiğin mahallesinde çok sık patlak veren ve bakımsız olan su şebekelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Kanalizasyon:

Gümerdiğin Mahallesi Eşme mevkiinde bulunan beş adet konutun ihtiyacı olan 150 m. uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşendi.

Karaören Mahallesi Bahçe sokakta 360 m. kanalizasyon şebekesi hattı yenileme çalışması yapıldı.

Yeni mahalle Dülger sokakta kanalizasyon ana hattındaki sıkıntı nedeniyle ana hat bacaları yükseltilerek, 80 m. uzunluğunda yeni kanalizasyon ana hattı döşendi.

Karaören mahallemizde kanalizasyon bağlantısı olmayan 14 haneye yaklaşık 600 m yeni hat döşeme çalışmalarımız devam etmektedir.

Gümerdiğin mahallesinde çok sık patlak veren ve bakımsız olan kanalizasyon şebekelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca kanal bağlantısı olmayan 6 haneye yaklaşık 400 m yeni hat döşenmiştir.

Diğer Altyapı Çalışmaları:

OSB ortasından geçen derenin sanayi girişi bölümünde dere ıslah çalışması yapılarak 1200’lük beton büzler yerleştirilerek 64 m.lik bölüm kapatılmıştır.

İçmesuyu ve kanalizasyon şebekelerimiz yenilenmiş olup, ilçemizde altyapı sorunu bulunmamaktadır.

Yol Yapımı – Park ve Çevre Düzenlemesi:

Parke Taş, Bordür ve Yol Çalışmaları;

Yeni mahallede, M.Gökçek Caddesi – Ören Caddesi –  F.Görgülü Caddesi –  N.Ayaz caddesi –  Dülger ve Buzlu sokaklarda, bozulan yollar sağlam zemine kadar toprak malzeme iş makineleri ile kazınarak  malzemenin taşınması, yağmur kanalı yapılması, zeminlerinin sert malzeme ile sıkıştırılarak kilitli parke taş ve asfalt atılabilecek hale getirilerek yol yapımından önce altyapı çalışmaları yapılmış olup, bu çerçevede;

İlçe merkezimizi kapsayan yaklaşık 327.600,00.TL.lik 12.000 m² 10’luk gri parke taş, 24.000 m² 8’lik gri parke taş, 15.000 m² 6’lık gri kilitli parke taş, 5.000 mt. Yağmur oluğu, 6.000 mt. bordür ihalesi 05.06.2015 tarihinde yapılmış ve bu malzemeler aşağıdaki  görüldüğü üzere döşenmiştir.

Yeni Mahalle;  

M.Gökçek Caddesine, 2,562m² 6lık + 12.083 m² 10’luk + 2,147 m bordür + 1135 m yağmur oluğu,

Ören Caddesine; 2,520m² 8’lik + 121 m yağmur oluğu,

F.Görgülü Caddesine; 5.681m² 8’lik + 43 m bordür + 770 m yağmur oluğu,

N.Ayaz caddesine; 3.734m² 8’lik + 196 m bordür + 598 m yağmur oluğu,

Dülger ve Buzlu sokaklara; 5.408m² 6’lık + 970 m bordür

İller Bankası parkına; 1.015m² 8’lik + 1.826 m² 6’lık +  1,140 m bordür

Sağlık Mahallesi;

A.Erdem Caddesi; 2.305m² 6’lık – 960 m² 10’luk parke taş  + 435 m bordür + 37 m yağmur oluğu,

Cemal Koyuncu Sokak; 1.913 m² 6’lık parke taş + 28 m bordür

Destici Sokak; 937 m² 6’lık parke taş

Aşık Sokak; 675 m² 6’lık parke taş

Menekşe Sokak; 1.522 m² 6’lık parke taş + 30 m bordür

Bayraktar Sokak; 127  m² 6’lık parke taş

Mercan Çıkmazı; 130 m² 6’lık parke taş

Ayhan Sokak; 625 m² 6’lık parke taş

Bulduk Sokak; 230 m² 6’lık parke taş

Karafakı Sokak; 611 m² 6’lık parke taş

Asya Sokak; 1.522 m² 6’lık parke taş + 30 m bordür

İsmail Açıkalın Sokak; 622 m² 8’lik parke taş

Orman İşletme Şefliği yolu; 935 m² 6’lık parke taş + 115 m bordür

Cumhuriyet Mahallesi;

Çarşı Meydanı (Taksi Durağı Yanı); 273 m² 8’lik parke taş + 35 m. Yağmur oluğu

Kaderli Sokak; 1.507m² 6’lık parke taş + 106 m bordür

Mahmudiye Mahallesi;

Uyanık Sokak; 643 m² 6’lık parke taş

Avcı Sokak; 497 m² 6’lık parke taş

Hudut Sokak; 633 m² 6’lık parke taş

Şehiryolu Caddesi; 107 m² 6’lık parke taş

Yavuz Sokak; 473 m² 6’lık parke taş

Efendipınarı Sokak; 571 m² 6’lık parke taş

Mülayım Sokak; 1.531 m² 6’lık parke taş + 27 m. Bordür

Gürpınar Mahallesi;

Mezarlık Yolu; 513 m² 6’lık parke taş + 125 m. bordür

Fatih Cami Çevresi; 417 m² 6’lık parke taş

Bu taş deşöme işinde yollardan sökülen eski taşlar ile Mahmudiye Sağlık ve Cumhuriyet mahallerinde daha dar ve kısa sokaklara 4.108 m² taş döşemesi dahildir.

* 17.000 m² 8’lik Parke Taş ve 3.000 m. Bordür ihalesi 18/11/2015 tarihinde yapılmış ve bu malzemeler aşağıdaki  tabloda  görüldüğü üzere döşenmiş ve döşenmektedir.

Gümerdiğin Mahallesi

Hürriyet Caddesi; 2.316 m² 8’lik parke taş + 25 m. bordür

Aşırdere Caddesi; 3.170m² 8’lik parke taş + 25 m. bordür

Kale Mezarlığı İçi; 3.518 m² 8’lik parke taş + 800 m. Bordür

Cumhuriyet Mezarlığı içi; 600 m² 8’lik parke taş + 200 m. bordür

Gürpınar Mahallesi

Çiçek Sokak; 845 m² 8’lik parke taş + 50 m. bordür

Sevgi Sokak; 225 m² 8’lik parke taş + 45 m. bordür

Menekşe Sokak; 320 m² 8’lik parke taş + 55 m. Bordür

Toplam 11.000 m² 8’lik parke taş ve 1200 m. Bordür döşenmiş olup, 6.000 m² 8’lik parke taş ve 1800 m. Bordür döşeme işleri devam ediyor.

Toplamda 2015 yılında 68.000 m² değişik ebatlarda kilitli parke taş – 5.000 m. Yağmur oluğu ve 9.000 m. Bordür alımı yapılmış olup döşenmesine devam edilmektedir.

Yeni Mahalle M.Gökçek caddesinde yol yapımından önce altyapı çalışmaları dahilinde çift taraflı olarak 380 m. uzunluğunda yol altına yağmur kanalı döşenmiştir.

İlçe merkezimizde bozuk olan asfalt yollarımıza 8 kamyon asfalt yama malzemesi ile bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

İlçe merkezimiz, Gümerdiğin (Yeşilöz), Gürpınar ve Karaören Mahallelerinde bozuk olan yaklaşık 22 km. arazi yollarında stabilize malzeme serilerek yenileme, bakım – onarım çalışmaları yapılmıştır.

Gürpınar Mahallemizde yaklaşık 700 m. Yeni imar yolu açılarak stabilize hale getirilmiştir. Ayrıca  Çatalyol  mevkiinden Kamış yol ayrımına kadar olan ana ve ara yollar ile köçek harmanı mevki Karataş mevki ve mezarlık doğu kısmı iniş yollarında yol bakım genişletme çalışmaları tamamlanarak 2000 ton temel malzeme serilip sıkıştırma işlemleri tamamlanarak yaklaşık 8 km yol güzergahı 2016 yılında yapılması planlanan asfalt sathi kaplama işlemine hazır hale getirilmiştir.

Gümerdiğin mahallemizde bulunan caddelerimizden okul caddesi Veziroğlu caddesi Karakaya mevki ara ve ana yollar ile Çoraklık mevkiinde bulunan ara sokaklar ve Hürriyet- Akçapınar ve Aşırdere caddelerinde de yol bakım genişletme çalışmaları tamamlanmış olup 1500 ton temel malzeme serilip sıkıştırılarak yaklaşık 7 km yol güzergahı 2016 yılı sathi kaplama asfalt çalışmalarımıza hazır hale getirilmiştir.

Gümerdiğin Mahallesi ile Yeşilöz arasındaki yaklaşık 2 km.lik yolun yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak stabilize hale getirilmiştir. 2016 yılı yaz aylarında asfaltlama çalışmaları tamamlanacaktır.

Çevre Düzenlemesi:

         Belediyemizce park, meydan, refüj, kavşaklar ve sanı deresi kenarındaki yeşil alanların yenileme, bakım, sulama çalışmaları devam etmektedir.

         Belediyemizce heyelan ve kayma olan eğimli arazilerin beton istinat duvarları ile stabil edilmesi ve çevre düzeninin sağlanması amacıyla 132.000.TL.’ye 1.500 m3 hazır beton alımı yapılmış olup;

         * Yeni Mahalle M.Gökçek Caddesinde 176 m3

         * Yeni Mahalle Uğur Sokakta 120 m3.

         * Gümerdiğin Mahallesi Yeşilözde 110 m3.

         * Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü garajında 200 m3.

         * Sağlık Mahallesi Asya Sokakta yapılacak olan düğün salonu için 390 m3.

         * Sağlık Mahallesi Asya Sokakta yeni yapılacak olan park alanında 125 m3.

         * Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar caddesinde 300 m3.

beton kullanılarak istinat duvarları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 

Yeni Mahalle Buzlupınar mevkiinde bulunan dere yatağında ıslah çalışmaları yapılabilmesi için bölgedeki ağaçlar temizlenerek, dere ıslah edilebilir hale getirilmiştir.

            Gümerdiğin Mahallesinde Kale Cami çevresinde çevre düzenlemesi çalışmaları ve değirmen altı mezarlığı iç yolları açılıp temel malzeme serilip kullanılır hale getirilmiştir. 

Ağaçlandırma Çalışmaları:

İlçemizde ağaçlandırma yapılan tüm bölgelerde rutin olarak yenileme, bakım ve sulama çalışmaları devam etmektedir.

200 adet çınar, 300 adet leylandi çam, 210 adet top akasya, 50 adet limoni selvi, 100 adet top katalpa ve 500 adet irili ufaklı peyzaj süs bitkileri, ilçemiz girişlerine ve Osb kavşağından sanayi bölgesine kadar, Gürpınar Mahallesi girişi ve Sağlık Mahallesinde yeni yapılan parkın yeşillendirilmesi için dikilmiştir. 

Ayrıca yamaç yerlerin kaymaması amacı ile 8000 adet Sabin ardıcı sanı deresi kenarı, Fen işleri garaj binası alt tarafı, hastane girişi ve Yeni mahalle parkına dikilmiştir.

Belediyemizde dikilmek üzere bulunan fidanlar ile park, bahçe malzeme ve ekipmanlarının korunması için tel örgü içerisine alınarak dikilecek fidanlar koruma altına alınmıştır. 

Park, Yeşil Alan ve Mesire Yerleri:

Yeni Mahalle Parkı;

Belediyemizin girişimleri ve başvurusu sonucu Yeni Mahalle Avrupa sokakta hibe olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası ortaklığınca yaptırılan park alanı belediyemiz ekiplerince çok kısa sürede temizlik ve dolgu işlemleri yapılarak müteahhit firmaya teslim edilmesi sonucu bölgemizde ilk önce tamamlanan 4900 m2 Yenimahalle parkımız, satış büfesi bay bayan wc basketbol-voleybol sahaları ile 2 takım büyük çocuk oyun gurupları gezinti yolları oturma alanları ve fitness aletleri ile halkımıza hizmet vermektedir.

Sağlık Mahallesi Parkı;

Sağlık Mahallesi Asya sokakta ilköğretim ve anaokulunun yanında Belediyemizce park yeri olarak ayrılan alan, kendi imkanlarımız ile yaklaşık 5000 m² yeşil alanı olacak doğa park çalışmalarımız dahilinde, doğal görünümlü 250m² beton taş süs havuzu tamamlanmıştır park çalışmalar devam etmekte olup 2016 yılında hizmete açılması planlanmaktadır.

Sağlık mahallemizde yer alan ve atıl durumda olan Evliya Parkımız yeniden planlanarak yenilenmiş olup halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Karaören göleti etrafında bulunan mesire alanımızda temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak halkımıza hizmet vermesi sağlanmaktadır.

İlçemiz genelinde bulunan oyun parklarımıza yeni oyun grupları alınarak eksikler giderilmiş ve mevcut bulunan oyun gruplarının bakım çalışmaları yapılmıştır.

İMAR DURUMU :

İmar Çalışmaları;

  2014 mahalli idareler seçimlerinden sonra belediyemize bağlanan iki yeni mahalle (Gümerdiğin, Gürpınar) ile imar sınırlarımız oldukça genişlemiş, beraberinde ise yeni ihtiyaçlara cevap vermek maksadı ile Gümerdiğin mahallemizde 263 hektar alanda imar planı çalışmalarımız devam etmekte olup bunun 137 hektar alanı revizyon 126 hektar alan ilave plan yapılmaktadır.

18. Madde Uygulaması;

Sanayileşmeye paralel olarak ilçemiz genelinde yapılaşma talepleri yoğunlaştığı için arsa talepleri karşılanamadığından ihtiyaca ve talebe göre ilçemizin değişik bölgelerinde, değişik zamanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi uygulamaları devam etmekte olup, 

2015 yılında;

* İlçemiz Sağlık Mahallesi 397 ve 402 adaları kapsayan yaklaşık 11.000 m²’lik alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılmıştır.

* İlçemiz Karaören Mahallesi 102 ve 166 adaları kapsayan yaklaşık 177.000 m²’lik alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılmıştır.

İlçedeki gelişime ve ihtiyaca paralel olarak 18. Madde uygulamalarına devam edilecektir.  

Mezarlık Tanzimleri:

İlçe merkez Asri Mezarlığımızda İç ve ara yollar, Mahmudiye Mahallesi çıkışından şehiryolu caddesi parke taş ile döşendi. Mezarlık önündeki boş sahaya park alanı yapılarak kilitli parke taş ile döşenmiş, çeşme yapılmış ve bayrak direği yapılmıştır. Mezarlık girişine giriş kapısı ve kaidesi yapıldı. Mezarlıklar içinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.

Gümerdiğin ve Gürpınar mahallelerindeki mezarlıklar içerisindeki yollara 4,000m² kilitli parke taş döşenmiştir.

 İlçe merkezimiz, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören Mahallelerimizde bulunan mezarlıkların bakım onarım ve temizleme çalışmaları düzenli şekilde yapılmaktadır.

Fen İşleri Garaj Binası:

Belediye garajımızın araç parkının bir bölümü kapalı hale getirilmiş olup, yaklaşık 10 araçlık bölüm tamamlanarak, araçlar koruma altına alınmıştır. 

            Garaj binamızda bakım bölümü olarak kullanılan kademe binasına kalorifer tesisatı döşenip ön tarafına kapı yapılarak kapalı hale getirilmiştir. Bu sayede  vidanjör,  itfaiye gibi araçlarımızın kışın donma tehlikesine karşı korunmuştur.

İlçemiz Ankara girişindeki ana yol kenarı olan ve garaj binası alanı içerisindeki arazi Çevre düzenleme çalışmaları başlatılmış olup,  bölgedeki dağınık kötü görünümlü ağaç ve bitkiler temizlenmiş, zemin düzeltilmiş, yeni bitkiler ekilmiş, ihata duvar çekme işi devam etmektedir. Tamamlandığında ilçe girişi güzel bir görünüme kavuşacaktır. 

Şelale Yapımı;

Sağlık Mahalle Asya Sokakta yapılacak olan yeni düğün salonunun perde duvarı yapılarak önüne şelale çalışmaları devam etmektedir.

Belediye Hizmet Binası Tadilatı;

Halen hizmet binası olarak kullandığımız Belediye hizmet binamıza geçen yıl hizmete sunulan bürolar, mutfak-çay ocağı devamına mescit tanzim edilerek hizmete sunulmuştur.

Tabut Alınması;

            Cenaze definlerinde, daha kullanışlı ve düzgün olması için üzerinde Şabanözü Belediyesi yazan 5 adet sal tabut yaptırılmıştır. Tabutlar ilçe merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar, Karaören mahallerimizin camilerine verilmiştir. 

Nüfus;

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, ilçemizde çalışan ve yaşayan ancak ilçe nüfusuna kayıtlı olmayanların kayıt olmaları için Belediyemizce ilçe içinde ve dışında çalışmalar titizlikle yapılmıştır. Halkımızın duyarlılığı ve çalışmalarımız sayesinde 2014 yılı sonu itibariyle 7816 olan nüfusumuz 2015 yılı sonu itibariyle 8316 olmuştur.  Çankırı’nın nüfusu en çok artan ilçesi durumundayız

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile çöp toplama araçlarımızla gündüzleri gün aşırı alınma işi düzenli bir şekilde devam etmektedir.

Karaören, Gümerdiğin, Gürpınar mahallerimizin çöpleri haftalık iki gün olarak alınmaktadır.

Karaören göletinin kış aylarında haftada bir gün yaz aylarında haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Balık Pazarı;

Çarşı merkezinde köprü çıkışındaki parkın köşesine 50 m²’lik  üstü kapalı zemini fayansla kaplanmış, içme suyu çekilerek balık pazarı yapılmıştır. Böylece ilçemizde balık satanlara hem sabit bir satış noktası hemde temiz bir yer hazırlanmış oldu.

Sanı Deresi Islahı 3. Etap Çalışmaları:

İlçemizde yapımını tamamladığımız sanı deresi ıslahının 1 ve 2. etabına ilaveten 3. etap aşamasında bir adet 12 mt genişliğinde köprü yapılmıştır. 

Sanı deresinin ilçemizin kuzey tarafından karakaya mevkiine kadar olan bölümünün de yapılaşma olduğundan, taşkın riski olduğu belirtilerek projesi hazırlanmış ve ıslahın devam etmesi Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğünce programa alınmış, ancak 2015 yılında yapılan köprü maliyeti yüksek olduğundan sonraki  yıla kalmıştır.

 Ayrıca 2. etap dere ıslahı bölümünde kalan Çankırı yolu ile Ada sokağın birleştiği dere geçişine araç yolu yapılması imar uygulamaları sonucu dolguları yapılarak stabilize olarak Belediyemizce açılmıştır.

Sanı deresi etrafına daha önceden dere ıslahı çalışmaları içerisinde yapılan duvarlar ile yeşil alan başlangıcına emniyet açısından 1000 m panel çit montajı yapılmıştır.

İmara Açılan Bölge Çalışmaları;

Sağlık Mahallesi ve Yeni mahalleyi kapsayan M.Gökçek Caddesi ile Şehit Kavaklı caddeleri arasında Sanı deresinin iki yakasına kapayan alanda imar kanununun 18. maddesi gereği yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucu, bölgedeki sokaklara sokak isimleri meclisimizce verilmiş, derenin iki yakasına zemin doldurulup düzeltilerek imar yolları açılmış ve açılmaya devam etmektedir. Bölgeye DSİ tarafından sanı deresi ıslahının 3. etap aşamasında bir adet 12 mt genişliğinde köprü yapılmıştır.

Bölgenin arazi temizleme, altyapı çalışmaları ve düzenlemeleri devam etmektedir.    

İçme Su Depoları ve Klorlama Cihazları;

İlçemize Güldürcek barajından gelen suyun dağıtımının yapıldığı ilçe merkezi, Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallerindeki depolara 6 adet Otomatik Klor Dozlama Cihazı ile klorlanmakta ve ilçemiz genelinde bu içme suyu kullanılmaktadır.  

Şabanözü merkez depoları dahil tüm depolarda kontrol, bakım ve yenileme çalışmaları yıl boyunca devam etmiştir.

Şabanözü Belediye Spor Kulübü ve Faaliyetleri;                                                                       

Şabanözü Belediye Spor kulübü aktif olarak Futbol dalında faaliyet göstermektedir.

Futbol Takımımız Çankırı Amatör küme 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarını sentetik çim zeminli “Şabanözü Belediyesi M. Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamış, deplasman maçlarına da  belediyemiz otobüsleri ile gidilmiştir.

            Futbol takımımız Çankırı Amatör küme 2015-2016 sezonunda Play -Off  grubuna kalmış ve  3. ncü olarak maçlarını tamamlamış, müzemize bir kupa kazandırmıştır.

22 Haziran 2015 tarihinde Haydi Gençler Spora sloganıyla 13-18 yaş arası tüm gençlerimize futbol Yaz okulu açılmıştır.  

            Ayrıca, gelecek yılların takımını oluşturmak ve çocuklara spor sevgisini aşılamak amacıyla 2015-2016 sezonunda 14 yaş ve altı grubunda gençlerin kulüp antrenörü eşliğinde antıraman yapmaktalar. İlçe Stadında yapılan antremanlara Belediyemiz otobüsleri ile gençler ulaşım sağlamakta ve gençlerin malzemeleri Belediyemizce karşılanmaktadır.

Kapalı Spor Salonu yer tahsisi;

        Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 119 ada 7 parselde 7.452,79 m²’lik spor sahası niteliğindeki arsa, Kaymakamlık ve Spor Genel Müdürlüğü katkılarıyla ilçemize spor tesisi kazandırılması için ortaklaşa proje çalışması kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince Spor Tesisi yapılması şartıyla Spor Genel Müdürlüğüne 29 yıllığına tahsis edilmiştir.

            Gürpınar yolu üzerindeki bu alana Spor Genel Müdürlüğü, Kaymakamlık tarafından kapalı halı saha yapılmış olup tamamlanma aşamasındadır.

            İlçemize yeni bir spor tesisi daha kazandırılmıştır. 

 Şabanözü Dernekler Federasyonu;

            Şabanözü ilçemiz ve köylerinde faaliyet gösteren derneklerin birleştiği Şabanözü Dernekler Federasyonunda, Köy dernekleri 2015 yılında Ankara’da futbol turnavası düzenlediler ve turnuvanın üçüncülük maçı ve final maçı   “Şabanözü Belediyesi M. Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamıştır. Turnuvaya Kaymakam, Belediye Başkanı ve yetkililerin katılımı ile dereceye girenlere ödüller takdim edilmiştir.  

Ramazan Ayı Etkinlikleri;

Belediyemizce Ramazan ayı münasebetiyle ilçemiz çarşı meydanında 26 Haziran, 03 Temmuz ve 10 Temmuz 2015 tarihlerinde, Kuran-ı Kerim tilaveti, müzik konseri, Karagöz – Hacivat Orta oyunu, Meddah gösterileri, şiir dinletileri, Animasyon ekibi tarafından çocuklarla birlikte gerçekleştirilen yarışmaları kapsayan Ramazan Eğlenceleri düzenlenmiştir.

Belediyemizce Ramazan ayı münasebetiyle personelimize İlçe Stadında iftar yemeği verilmiştir. İftar yemeğine Meclis üyelerimiz, personelimiz, eşleri ve çocukları katılmıştır.  

Kadir Gecesi ve kandil gecelerinde camilerimizde Belediyemizce personelimiz vasıtasıyla ikramlarda bulunulmuştur.

Ramazan ayı münasebetiyle Kaymakamlık, Belediyemiz ve Müftülük tarafından birlikte ramazan ayı boyunca ilçemiz Paşasultan Külliyesinde iftar sofraları düzenlenmiş ve Belediyemizce de bir akşam iftar yemeği verilmiştir.

Ramazan Bayramı Şenliği;

Belediyemizce Ramazan ayı münasebetiyle 18 Temmuz 2015 Cumartesi günü Mahalli sanatçılarımız ve Türk Halk Müziği sanatçısı  İsmail ALTUNSARAY konseri düzenlendi.

Belediyemizden Öğrencilere Hediyeler;

Belediyemiz, imkanlar ölçüsünde ilçemizde eğitim ve öğretim gören öğrencilere hediyeler vermektedir.

Belediyemizce 2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim döneminin yarıyıl tatili için düzenlenen törende kış mevsimine uygun olarak yaptırılan atkı ve bereden oluşan hediyeler öğrencilere takdim edilmiştir.

Ayrıca Belediyemizce, Şabanözü Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şabanözü Anadolu Lisesi öğrenci temsilcilerinin isteği üzerine Futbol ve Voleybol Topları, Voleybol ve Basketbol Fileleri, mini futbol kale direkleri, sınıflar için duvar saatleri, çöp bidonları ve teneffüslerde dinlenebilmeleri için banklar hediye edilmiştir.

Şabanözü Şehitler ilkokulunda eğitim-Öğretim gören öğrencilere 2015 yılı Kasım ayında toplam 1350 adet hikaye kitabı hediye edilerek eğitime destek verilmiştir. 

Atatürk büstü yenilenmesi;

İlçemizdeki resmi törenlerin yapıldığı çarşı parkında tören alanında bulunan kaidenin yazıları ve  üzerindeki Atatürk büstü yenilenerek güzel bir görünüm sağlanmıştır. Ayrıca Gürpınar mahallesindeki anıtda bulunan masklar yenilenerek bakımları yapılmıştır. 

Belediyemizce Halkımıza Türk Bayrağı Dağıtımı;

2015 yılında ülkemizde Ay Yıldızlı Bayrağımıza karşı yapılan saldırılar ve artan terör olaylarına karşı ilçemizi bayraklarla donatarak dosta güven düşmana gözdağı vermek, Bayrağımızı indirmeye vatanımızı bölmeye, parçalamaya kardeşi kardeşe düşürmeye çalışan tüm düşmanlarımıza Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin nasıl olduğunu göstermek için vatandaşlarımızın işyerlerine ve evlerine asması için Belediyemizce Türk Bayrağı dağıtılmıştır.

Vefat Töreni;

2007 yılı Mart ayından itibaren 3 dönemdir Şabanözü Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Ali KAYAHORATA rahatsızlığı nedeniyle 16 Ekim 2015 Cuma günü vefat ettiğinden, kendisine Belediyemiz önünde tören düzenlendi.

Ülke Medya Derneğinden Başkan KARAKAYA’ya Başarı Beratı Verildi.

20 Mart 2015 Cuma günü Belediyemizi ziyaret eden Merkezi Ankara’da bulunan Ülke Medya Derneği Başkanı Aydın TUFAN, Belediyemiz toplantı salonunda düzenlenen tören ile takdire şayan çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkanımız Mustafa KARAKAYA’ya Başarı Beratı takdim etti.

Şehit Ailemize Kameriye Yaptırıldı.

            İlçemizde ikamet eden ve Şehit ailemiz olan SOMUNCU ailesine İlçemiz Kaymakamlığı ve Belediyemiz tarafından ortaklaşa Kameriye yaptırılarak bahçesine konuldu ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

Belediyemizce Köylere Otobüs Durağı Konuldu.

            Vatandaşlarımızın ve özellikle taşımalı sistemle ilçemizde eğitim – öğretime devam eden öğrencilerimizin özellikle kış aylarındaki kötü hava şartlarından korunması ve otobüslerin belli bir noktadan hareket etmeleri için ilçemize Mahalle olarak bağlanan Gürpınar ve Gümerdiğin Mahalleleri ile köy girişlerimiz ile Eldivan ilçesi girişine Belediyemiz imkanları ile yaptırılan otobüs durakları konulmuştur.

Şehriçi Duraklar;

Vatandaşlarımızın otobüs, servis bekledikleri Acer sitesi – Eczane önü – Tepe Trafo yanı – Çankırı yolu (2 adet) – Kirazlı bahçe yanına reklam raketli polikapcam ve cam oluşumlu 6 adet Şeffaf Duraklar konularak hem durak ihtiyacı karşılanmış hem güzel bir görüntü oluşturulmuştur.

Yaran;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan Yaren geleneğimizin devam edip yeni nesillere aktarılabilmesi için, Çarşı içerisindeki Belediyemize ait binadaki Yaren evinin, bakım onarımı ve eksik olan malzemeleri belediyemizce tamamlanmış ve her yıl yapıldığı gibi Yaren Eratının hizmetine sunulmuştur.        

2015-2016 kış sezonunda Yaren evinde ocaklar yakılmıştır.

Servis Araçlarına Güzergah Belgeleri;

İlçemizde faaliyet gösteren Servis şoförlerine Belediye Kanunu ve Şabanözü Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi – Dolmuş-Minibüs Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği gereği her yıl olduğu gibi yıl içerisinde güzergah belgeleri verilmiştir.

Öğretmenler Günü Kutlaması;

Belediye Başkanı olarak katıldığımız, Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçemiz Şehitler İlkokulunda 24 Kasım 2015 tarihinde yapılan kutlama programında, tüm öğretmenlerin tek tek Öğretmenler Gününü kutlayarak kendilerine Belediyemiz logolu kendi isimleri yazılı çay kupaları takdim edilerek öğretmelerin bu en anlamlı günlerinde yanlarında olunmuştur.

Belediye Çalışanları Yılbaşı Kutlamaları;

Belediye Meclis üyelerimize ve Belediye çalışanlarımıza yılbaşı münasebetiyle Belediyemiz logolu kendi isimleri yazılı çay kupaları hediye edilerek, Belediye emekçilerinin yeni yılları kutlanmıştır. 

Emekli olan Personele Veda Töreni;

Belediyemiz emektarlarından emekli olan Devlet memurlarımızdan Şoför Faruk TÜRK ve Sürekli işçilerimizden Hasan BAĞCI’ya 07.08.2015 tarihinde, Sürekli işçilerimizden Erhan CAN’a 08.01.2016 tarihinde Fen İşleri Garaj binasında Meclis üyelerimiz ve  personelimiz katımlıyla veda yemeği düzenlenmiş ve emektarlarımıza plaket ve hediyeler takdim edilmiştir.    

Takvim Yaptırılması;

2016 yılı münasebetiyle, ilçemiz mahallelerinin fotoğraflarının ve Belediyemiz logo ve iletişim bilgilerinin bulunduğu altlıklı 1000 adet ciltli takvim yaptırılarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve ilçe dışındaki hemşehrilerimize dağıtımı yapılmıştır. 

Doğalgaz;

Sanayimize paralel olarak ilçemizin daha da gelişip, büyümesi için en önemli ihtiyacımızın başında doğalgaz gelmektedir. Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi bölgesi dışında kalan fabrikalar ve konutlarda kullanılmak üzere doğalgaza ihtiyacımız bulunmaktadır.

İlçemize doğalgaz getirebilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Servis:

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait üç otobüsle Sağlık – Yeni – Mahmudiye ve Cumhuriyet  Mahallelerde rink yaparak okullara servis devam etmektedir.

 Yerel Pazar olan Pazartesi günleri Karaören, Gümerdiğin Mahallelerimize servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, futbol takımımızın deplasman maçlarına götürülmesi, okullarımızdaki öğrencilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerinde götürülmesi işleri yapılmaktadır.

Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri:

 Web Sitesi;

            www.sabanozu.bel.tr adresli, Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, hızlı ve doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla haberlerin yayınlandığı web sitemiz yayın hayatına devam etmektedir.

İlçemizi ve Belediyemizi ilgilendiren haberler, duyurular, ölenler, evlenenler gibi haber ve bilgiler sitemize düzenli olarak girilmekte, fotoğraflarla desteklenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayede Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımı yapılmakta, ilçemiz hakkında güzel bir arşiv oluşmaktadır.

Tek Nokta Kontrollü Bilgisayar Sistemi;

Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı destekli sistem ile çalışmaktadır. Sisteme bağlı olarak paket programlar güvenli ortak kullanımla çalışılmaktadır.

Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz ve programlarımız sürekli güncellenmektedir.

E-Belediye sistemi;

Belediye hizmetlerinin daha çağdaş ve hızlı verilmesi amacıyla Belediyemizce E-Belediye sistemine geçme çalışmaları 2014 yılında tamamlanarak yeni yıl itibariyle uygulamasına geçildi.

09 Ocak 2015 tarihi itibariyle yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin resmi web sitesi olan www.sabanozu.bel.tr adresine girerek 7 gün 24 saat belediyemize gelmeden internet ortamında Su, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), Emlak Vergisi vb. borçlarını sorgulayarak kredi kartları ile ödeme yapabilmektedirler.  

Led’li Grafik Ekran;

Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, daha hızlı ve daha doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla gece – gündüz hizmet sunması için ilçemizin çarşı meydanındaki Belediye çay parkı girişindeki Led’li grafik ekranlı kayan yazı panosu güncel olarak kullanılmaktadır. 

İlan Hizmetleri:

Gümerdiğin ve Gürpınar Beldelerinin ilçemize mahalle olarak bağlanmaları sonrası cihazlar değiştirilmiş, merkezle bağlantılı sistem kurularak Karaören mahallemiz de dahil anons sistemlerinin tek merkezden yapılması sağlanmıştır.

Belediyemizce tek merkezden anons yapan cihazımız ile yıl boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılarak sistem aktif olarak kullanılmaktadır.

Birlik Üyeliklerimiz;

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği;Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

            Gürpınar, Gümerdiğin, Karaören ve ilçe merkezi dahil tüm  mahallelerimizin içmesu ihtiyacı Güldürcek Barajından karşılanmaktadır.

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği(ÇANÇEVBİR);Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliğine üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB);Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olup, toplantı, seminer ve faaliyetlerine katılınmaktadır. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA);TR82 bölgesi olarak Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına  üyeliğimiz devam etmekte olup, toplantılara, il ve ilçe çalıştaylarına katılmaktayız.

Eğitim Seminerleri;

Belediyemiz meclis üyelerinin ve personelinin eğitimi amacıyla Yerel Yönetimler Eğitim Derneği tarafından  05-09 Mart 2015 tarihleri arasında Kızılcahamam’da düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerine iki kişi, Güncel Bilgi Eğitim Hizmetleri Derneği tarafından 17-20 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Büyük Belediye Kongresine 10 kişi ile katılım sağlanmıştır.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

Resmi toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarına, ilçemizi ilgilendiren gerek ilçe içinde gerek ilçe dışında düzenlenen programların organizasyonuna yardımcı olunmakta ve etkinliklere/programlara katılım sağlanmaktadır. 

* Askere giden gençlere yer tahsis edilerek, her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.

* Dini bayramlarda Ramazan ve Kurban bayramlarında belediye çay parkında belediye personeli tarafından ikramların yapılarak bayramlaşma törenleri yapılmıştır.  

* Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ile diğer ihtiyaçlar karşılanmakta ve katılım sağlanmaktadır. 

* İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze ve defin işleri belediyemizce yapılmaktadır.

* Belediyemiz Yaran Evinde yakılan ocaklara katılınmakta ve dışarıdan davet ettiğimiz misafirlerimize ilçemiz tanıtımı yapılmaktadır.

* Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile yerel günler, Okullarda öğrencilerin gezi programları, STK’ların faaliyetleri gibi sosyal-kültürel, sportif etkinlikler ve hizmetlere Belediyemizce katılım ve destek sağlanmaktadır.  

Bu hizmet ve etkinlikler 2015 yılında da yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

 ÖDENEKYAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri1.540.838,001.523.873,48
Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri280.700,00270.734,69
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri3.305.150,003.063.277,29
Faiz Giderleri40.000,0032.570,51
Cari Transferler99.940,0026.007,93
Sermaye Giderleri2.204.500,002.166.462,06

2015 mali yılı tahmini bütçesi, 7.500.000.00 TL. iken, gerçekleşen kesin hesaba göre gelir bütçemiz 6.467.404,50.TL ve gider bütçemiz 7.082.925,96 TL. olmuş ve;

I Genel Bilgiler C. İdareye ilişkin bilgiler bölümünde gösterildiği gibi 2 hizmet binası, 35 araç ve Başkanla birlikte,  Başkan yardımcısı, devlet memur, daimi işçi ve hizmet satım alma yoluyla çalışan işçi olmak üzere yıl içerisinde 60 kişi (yıl içerisinde kısmi çalışan TYP çalışanları hariç) ile gösterilen performans sonucu bütçemizde öngörülen yatırım ve harcamalar başarı ile yürütülerek verimli bir yıl geçirilmiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2015 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

Bu denetleme sonuçlarında da görüldüğü gibi Belediyemiz de mevzuatta uygun olarak ve yapılması gereken tüm işler en ekonomik ve rantabl şekilde zamanı geciktirilmeden yerine getirilmiş ve Birimlerimizce 2015 mali yılı içinde başarılı bir performans gerçekleştirilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemiz yasaların izin verdiği ölçüde açık ve şeffaf olmaya gayret göstermekte olup, dilekçe ile bilgi isteyen vatandaşlarımıza bilgi edinme kanunu çerçevesinde gerekli bilgiler verilmektedir.

5- Diğer Hususlar

Tüm mali ve teknik imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmekte olup, fiziki yapılaşma, gelişen ve sürekli büyüyen sanayisi ile il bazında ve çevremizde modern, model olan ve prestij sahibi bir Belediye olarak gösterilmekteyiz.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

* Belediye Meclisinin her ay, Belediye Encümenimizin her hafta toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik kararların çabuk ve etkin bir şekilde alınması,

*   Kamu kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde olunması,

*  Belediye hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması

*  Bilgi birikimli ve deneyimli kadrolarla çalışılıyor olması.

*  Ödemelerin zamanında yapılması

*  Şeffaf bir yönetim sergilenerek kamu, özel sektör temsilcileri ve halkla her an görüşülmesi

*  Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi dışındaki fabrikaların olması

*  Halkın işsizlik sorununun bulunmaması

* İlçemizin sürekli gelişmesi, modern bina ve tesislerin yapılması, görünümünün güzelleşmesi

B- Zayıflıklar

* Mevzuatın çok hızlı bir şekilde değişmesi

* Doğalgazın bulunmaması

* Üniversite bulunmaması

* Çevre bilincinin yetersizliği

* Belediye gelir kaynaklarının kanunla verilen görev ve yetki oranında arttırılmaması

* Sosyal tesislerimizin yetersizliği

* Hizmet alanının genişliği

C- Değerlendirme

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle, zayıf noktalarını kapatarak İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmeye gayret sarf edecektir.

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

Belediyemiz bütçesi imkânları dâhilinde ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımların etkin ve verimli kullanılması için halkın ihtiyaçlarına ve ilçemizin şartlarına uygun planlar yapılmaya devam edilmesi,

Herkesle istişare halinde, barışçıl, şeffaf,  itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunmasıdır.

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, Mart ayı içerisinde rapor hazırlanmış ve Belediye Meclisimize sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait Şabanözü Belediyesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  24 Mart 2016

                                                                                                              Mustafa KARAKAYA

Şabanözü Belediye Başkanı

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                                    Şabanözü Belediye Başkanlığı     24.03.2016

                                                                                                  Mustafa KARAKAYA

                                                                                                         Şabanözü Belediye Başkanı

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.