ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 212 ada 4 nolu parseldeki 21/3, 21/4 ve 21/5 nolu 3 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. – İhale 20 Nisan 2021 Salı günü saat:11.00’de Belediye Hizmet binasında Encümence yapılacaktır.- Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanında Bulunan Kiraya Verilecek İşyerlerinin;1- Mahalle : CumhuriyetAda : 212Parsel: 4 Kapı No. : 21/3Bağımsız Bölüm No.: 3M²’si: 40,00Kat Adedi: 1 Aylık Tahmini Kira Bedeli :1.500,00. TLGeçici Teminat: 5.400,00.TL 2- Mahalle : CumhuriyetAda : 212Parsel: 4 Kapı No. : 21/4Bağımsız Bölüm No.: 4M²’si: 40,00Kat Adedi: 1 Aylık Tahmini Kira Bedeli :1.500,00. TLGeçici Teminat: 5.400,00.TL 3- Mahalle : CumhuriyetAda : 212Parsel: 4 Kapı No. : 21/5Bağımsız Bölüm No.: 5M²’si: 40,00Kat Adedi: 1 Aylık Tahmini Kira Bedeli :1.500,00. TLGeçici Teminat: 5.400,00.TL – İhaleye Girebilme Şartları; – İhaleye aşağıdaki şartları yerine getirenler katılabilir,a) Kanuni ikametgahlarının bulunması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri b) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname vermeleric) Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmalarıd) Tüzel kişilikler adına gireceklerin yetki belgesi vermeleri,e) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı getirmeleri,f) Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ihaleye katılacakların ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.- İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 20 Nisan 2021 Salı günü Saat 10.00’a kadar belediyemize yatırmaları ve ihale saatinde Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir, – İşyerleri taliplilere mesai saatleri içerisinde Belediyemizce gösterilecektir.

Leave a Comment